handdator

Visa fullständig version : Undersökning om engagemang i brf:ar


Admin
2010-04-30, 19:23
En enkätundersökning om engagemang i bostadsrättsföreningar

Denna enkät är en del av ett examensarbete i kandidatexamen i Fastighetsvetenskap 180p.Undersökningen görs av studenter på Malmö Högskola i
samarbete med HSB Malmö. Enkäten är helt anonym och skickas till samtliga medlemmar i HSB Malmö som har en mejladress registrerad. Det
finns även en möjlighet att göra denna undersökning via portalen.
Syftet med enkäten är att kartlägga de faktorer som påverkar engagemanget i bostadsrättsföreningar. Resultatet av undersökningen är till
för att öka viljan av att engagera sig. Vi ber er att vara så uppriktiga som möjligt för att få ett underlag som speglar verkligheten.
Undersökningen tar ca 3-5 minuter och är tillgänglig till och med söndagen den 9:e Maj.

Från HSB Malmö har en webbenkät skickats ut med ovanstående intiala lydelse.

Den viktiga frågan i denna undersökning är den som kommer tredje sist;

Hur tror du att man kan öka engagemanget i bostadsrättsföreningar?

Jag skrev mycket hastigt ett svar rakt upp och ner som säkert skulle kunnat bli mycket bättre om jag bara ägnat frågan i alla fall några minuters eftertanke, men så här svarade jag;

Det kan jag lätt skriva en bok om, men för att sammanfatta detta väldigt snabbt, kort och övergripande här;
Först måste bostadsorganisationerna (inte minst HSB) ta ett ansvar. Anledningen till att det ser så illa ut med engagemanget i föreningarna idag är nämligen mycket grundat på att bostadsorganisationerna styrt fram detta för föreningarna katastrofala läge utan engagemang. Det är helt enkelt det som passat bostadsorganisationerna bäst. Jo mer okunniga och oengagerade föreningsmedlemmar desto lättare för bostadsorganisationerna att plocka föreningarna på pengar. Hutlösa priser på dåligt fungerande tjänster och produkter. Det är bara att se hur HSB:s webbplats ser ut, för att ta ett snabbt exempel. Ingen lär kunna hitta en sämre pedagogiskt utformad webbplats. Det är stört omöjligt att hitta något. Webbplatsen innehåller dessutom en stor mängd felaktig, inaktuell och irrelevant information.

Men nu kan vi lugnt förutsätta att bostadsorganisationerna enbart kommer att fortsätta i samma ordning som tidigare. Bara snack och ingen verkstad. Inget konkret händer för att förbättra medlemmarnas situation, men under de senaste åren har det poppat upp många vackra ord som "det goda boendet" från HSB. Men för HSB handlar det bara om pengar, och de kooperativa tankarna är långt borta, om de någonsin funnits.
Bostadsorganisationerna kommer aldrig att på ett seriöst sätt skapa engagerade och motiverade medlemmarna (trots att det är de som annars har den bästa möjligheten för detta). Det är inte något som bostadsorganisationerna ser som till deras fördel. Istället motarbetar - I PRAKTIKEN - bostadsorganisationerna engagerade medlemmar på alla sätt som står i deras makt.

Med andra ord har vi hamnat i en ond cirkel. De enda som kan engagera medlemmar är medlemmarna själva.

I flertalet brf:ar är det en markant oligarki som råder. Det är betonghäckar som inte flyttar sina arslen från styrelsestolarna med mindre än att medlemmarna bär ut dem. Detta är också en stor broms för alla möjligheter att engagera.

I många föreningar råder dessutom "vilda västern" vilket också är en viktig faktor i sammanhanget. Hade regering och riksdag tagit sitt ansvar så hade de utformat bättre och mer heltäckande lagar än de som finns idag samt som är planerade inom den närmaste tiden (främst bostadsrättslagen).

Vad sedan gäller de få och luddiga lagar som finns specifikt för brf:ar så finns det nog inga lagar som är så lätta att bryta mot för styrelseledamöter, utan att det ska få några konskevenser, som lagar för brf:ar. Det finns ingen gräns på hur mycket av medlemmarnas pengar som en styrelse kan lägga på sitta eget försvar mot dem som ev. skulle våga dra en styrelse inför rätta för styrelsens lagbrott. Notera att styrelsen i rättstvister alltså använder sig av motpartens egna pengar för styrelsens försvar medan den försvarslösa medlemmen själv får finansiera allt för sina egna pengar.

Den närmast obefintliga insynen som råder i de flesta brf:ar gör det också svårt/omöjligt att komma åt styrelser som bryter mot lagen. Hade det funnits lagar (dvs bättre än de som finns idag och de som nu planerats inom kort) som tvingat styrelser till att ha en insyn för medlemmarna så hade detta enbart markant förbättrat engagemanget i föreningarna.
Vad som krävs först och främst är en lag om offentliga styrelseprotokoll. Något som bostadsorganisationer och brf-styrelser aldrig drar sig för att ljuga om, när de på olika dunkla sätt säger att det inte är möjligt med offentliga styrelseprrotokoll. Vi är inte många som vet vad sanningen egentligen är. Det finns mycket mer att säga bara om detta.

Det är en aning motsägelsefullt (om man inte känner till hur det fungerar), men de som går på stämmor (vilket oftast ligger på mellan 5-20% av medlemmarna) är de som är minst engagerade och mest okunniga. Varför är det så? Jo, det beror på flera olika anledningar, men bl.a. på att de som är kompetenta och som skulle kunna bli väldigt engagerade upptäcker att de aldrig får gehör för sina synpunkter på stämmorna.
Styrelserna kör över allt och alla, och använder medlemmarnas pengar för att motarbeta medlemmarna och föreningens bästa.

Någonstans måste jag sätta punkt så jag väljer att göra det här, men vill bara avsluta med följande;
Denna undersökning är inte representativ.
I HSB:s register över epost-adresser ingår nästan enbart styrelseledamöter, dvs de som på alla sätt visat att de inte vill att någon annan ska komma och klampa in på deras inpinkade territorium.


Någon som har andra tankar och idéer om hur medlemmarna ska engageras?