handdator

Visa fullständig version : Vad hände egentligen på HSB Malmös årsstämma 2010 ?


Holger
2010-04-30, 18:01
Enligt HSB Malmö och dess hemsida så hände följande :

Nytt ansikte i HSB Malmös styrelse

I samband med lördagens ordinarie föreningsstämma fick styrelsen i HSB Malmö en ny styrelseledamot. Marianne Falck, ordförande i HSB brf Kraften, valdes in av den 147 fullmäktigeledamöter stora stämman. Olle Strand har omböjt omval och slutar därmed som styrelseledamot.
HSB Malmös styrelse planerar att konstituera sig tisdagen den 27 april och kommer framöver att bestå av följande personer:
Claes Caroli, ordförande
Maj-Britt Thulin
Björn Andersson
Anders Lundberg
Mimmi Zettermann
Birgitta Nilsson
Marianne Falck
Till revisorer omvaldes Lena Andersson och Tommy Johansson. Till revisorssuppleant valdes Susanne Abrahamsson.


Nu en vecka efter stämman så har någon ytterligare information inte framkommit på hemsidan. Det man kan konstatera förutom en rent bedrövlig redovisning av de händelser och de beslut som fattats på stämman är ju att ett nytt ansikte gör ingen sommar och heller ingen förändring i styrelsen.

Öppenheten kommer som tidigare att lysa med sin frånvaro. Sen en liten rättelse. Olle Strand har avböjt omval och inget annat. Med så lite information så borde texten vara felfri. Men man bryr sig tydligen inte om hur man skriver. Det är ju bara information till medlemmar. So what.

Det finns en hel del intressant som hände på stämman men som HSB Malmö tydligen väljer att inte informera om. Det är bra att detta forum finns som gör det möjligt att redovisa vad som egentligen hände på stämman. Det kommer också att ske efter hand.