handdator

Visa fullständig version : Märkligt årsmöte med bortkastade motioner


töisi
2010-04-29, 10:21
Vi har haft årsmöte i Bostadsrättsföreningen Visbyhus nr 11 och det var ett mycket märkligt möte. Det verkar som om inte vår styrelse och Per Ekdahl, chef för Riksbyggen Gotland kan sina jobb.

Styrelsens ordförande Bo Hagberg lämnade över klubban till Per Ekdahl och sen följde en serie av, som jag ser det, stora misstag. Till att justera protokollet utses en i styrelsen. Rösträknaren är en suppleant i styrelsen och den fråga han är rösträknare för är om han och en till skall få platser i ordinarie styrelse. M.a.o. om styrelsen skall utökas med två personer. Han får olika röstsiffror tre gånger, till sin förmån!

När Per Ekdahl kommer fram till punkten om inkomna motioner så säger han att inga motioner har kommit in. Vi är en grupp på fem personer som står bakom nedanstående två motioner och vi protesterar mot vad Ekdahl säger. Nej fortsätter Ekdahl det existerar inga motioner. Det gör det visst säger jag. Då säger han att det har vi inte sett några. Jag påpekar att de är inlämnade i rätt tid och att styrelsens sekreterare har pratat med mig om att de har varit uppe till behandling på styrelsemöte. Då ändrar sig Ekdahl till att då har vi väl ansett att de inte är motioner då och sen säger han att alla som skrivit motioner har fått svar av styrelsen. Vilket inte någon av oss fem fått och som vi ju inte skall få heller eftersom motionerna är ställda till årsmötet och skall diskuteras där. Ekdahl säger då att då har väl svaren kommit bort! Får efteråt veta att det har kommit in 10 motioner och alla dessa är bortkastade av styrelsen och ingen värdig att delas ut till medlemmarna tillsammans med årsberättelsen (som för övrigt delades ut för sent) samt behandlas på årsmötet.

Vid förra årets årsmöte så fick styrelsen med stor tvekan ansvarsfrihet av revisorn (som tyvärr har blivit sjuk under året)!
Dessutom kan påpekas att våra förvaltningskostnader har ökat från 184 000 till 333 000 sedan Per Ekdahl blev vår förvaltare.

Så här ser två av motionerna ut!

"Motion till årsmötet angående bl.a. mer öppenhet i föreningen
samt bättre information!

Som vi påpekat i tidigare motion inför extra stämman så anser vi att föreningens styrelse borde ge bättre information. För att gå tillbaka i tiden så sände Bengt Olsson under sina år ut enkät så snart det var någon stor fråga som berörde medlemmarna. Rune Fahlstedt införde information efter varje styrelsemöte. På det bladet hälsades även nya medlemmar välkomna och namnen på dem fanns med. M.a.o. så har inte informationen blivit bättre med åren utan sämre. Information skall ske före något händer inte efter för då är det historik!

Vi anser att styrelsen skall sträva efter större öppenhet med enkäter när det är något stort som berör oss medlemmar och information efter varje styrelsemöte. Som man redan gör i andra föreningar, se bifogat blad. I den föreningen får man informationsblad efter varje styrelsemöte. Det har gjort att alla hela tiden vet vad som är på gång. Självklart skall inte ärenden som utebliven avgift eller andra löpande rutinärenden vara med på ett sådant blad.

Det finns ett antal exempel på när dålig information har gjort att ett stort antal medlemmar reagerat på det. T.ex. avverkningen av träden, byte av belysning i trappan och senaste avgiftshöjningen där informationen kom efter avin från Riksbyggen.

Dessutom har det framkommit att tvättstugorna inte har samma antal tvättimmar utan i 11:ans tvättstuga har man fyra timmar mot våra övriga tre timmar. Detta p.g.a. styrelsemedlems intresse av längre tvättid. Därför tar vi in denna fråga i informationsbiten också. Ingen information har gått ut om detta!

Vi kräver därför
att informationen skall komma före något jobb skall utföras eller avgiften skall höjas.

att vi får säga vad vi tycker i enkätform vid större frågor.

att vi får information efter varje styrelsemöte.

att vi får lika tvättid i samtliga tvättstugor - förslagsvis fyra timmar som i 11:an.

Visby den 29 januari 2010
Namnteckningar

Bilaga: Informationsblad från Riksbyggenförening på fastlandet, utkommer efter varje styrelsemöte."
-----------------------------------------------------------------

"Motion till årsmötet angående bl.a. bättre sandning!

Under alla år har sandningen inom Visbyhus nr 11 och 12 varit väldigt dålig. Ser man på områdena runt omkring oss, Visbyhus nr 10, Gotlandshem och Appellen, så sköts sandningen perfekt där. Där är folk nöjda! I våra föreningar vet man inte om man vågar gå ut därför att det inte finns sand på gångvägarna och parkeringsplatsen. Endast tre gånger har vi haft en röd traktor (från Riksbyggen?) som helsandat parkeringsplatsen. Detta underlättade väldigt! Den traktorn skulle man vilja se oftare här och även inne på gångvägarna.

Om det överhuvudtaget finns någon sand, så är det en liten sträng där man får försöka trampa på de fåtal sandkorn som finns för att överhuvudtaget våga gå. Det blir än värre när han tar bort snön ända ner till isen utan att lägga på sand. Bara inom gården vid 13 och 11 så är det sju personer som har halkat i vinter, sen finns det givetvis ett antal som är okända för oss. Är inte ett benbrott eller människoliv viktigare än att vaktmästaren inte behöver ta upp sand till våren.

Denna fråga har diskuterats på internet och där finns vittnesmål om hur folk anser att våra föreningar är förenade med livsfara att beträda. Även en joggare har vittnat om hur han sprungit runt hela stan men först när han kom in till vårat kvarter så vågade han knappt att gå p.g.a. dålig sandning. Detta kan givetvis påverkar intresset av att bo här också.

Vi har många äldre som bor i vår förening och de får sitta inne i vissa fall i månader på vintern för att de inte vågar gå ut och gå. Det tycker vi inte är människovärdigt och förenat med en livskvalité.

Vi kräver därför
att sandningen måste förbättras så att alla kan gå ut utan att behöva känna rädsla för att halka.

att samtliga gångvägar som tillhör föreningen samt parkeringsplatserna helsandas.

att varje trappuppgång utrustas med hink med sand samt kvast så att vi själva kan borsta bort snö och sanda utanför.

att sandtunnorna på gårdarna placeras så att de lätt går att komma åt - alternativt att det skottas fram till dem. Samt att det skall finnas gott om sand i dem.

att vaktmästaren får tillsägelse att köra försiktigt inom våra föreningar och ta hänsyn till oss som bor här.

Visby den 29 januari 2010
Namnteckningar"

------------------
Skall bli intressant att höra vad ni tycker att vi skall göra åt denna situation med ett årsmöte som är felaktigt utfört och motioner som undanhålls medlemmarna.

tette
2010-04-29, 11:22
styrelsen och Riksbyggen går hand i hand, och skiter tydligen i medlemmarna. Tydligen mycket vanligt bland brf:er. Skulle vara intressant att veta hur kallelsen såg ut. Jag ser det du beskriver som att denna stämma bör klandras.

Det vill säga, att några medlemmar lämnar in till Tingsrätten att det inte gått juste till.

Att styrelsen "sumpar" motioner från medlemmarna måste väl beviset på att styrelsen inte bör sitta där den sitter.

töisi
2010-04-29, 11:30
I varje port har en kallelse satts upp om att det är årsmöte samt plats, datum och tid sedan har Årsredovisningen delats ut i samtliga brevlådor med dagordning. Tidigare år, före Riksbyggen tog hand om förvaltningen, har motioner bifogats årsredovisningen.

clabbe
2010-04-29, 13:18
Ett förslag är att ni samlar ihop 1/10 av rösterna i föreningen och påkallar en extra stämma där de motioner som inte togs upp på ordinarie möte tas upp.

Hur gjorde ni som var på stämman när rösträkningen blev så råddig? Begärde ni votering med handuppräckning eller gjorde ni ngt annat?

töisi
2010-04-29, 13:48
Vi i gruppen fick igenom en extra stämma tidigare i år inför fasadrenoveringen där väldigt konstig enkät gick ut angående balkongerna. Det togs inte emot med glada miner från styrelen och Riksbyggen men fick fler medlemmar att komma än årsmötet. Kunde vara en idé att göra så nu igen!

Det pinsamma är att ingen medlem sa något nu på årsmötet, alla blev lika överraskade över vad Riksbyggens chef gjorde. Dumt kan man tycka men så var det. Det var votering där medlemmarna fick räcka upp händerna men sen vet jag inte varför rösträknaren inte kunde räkna rätt. Det borde varit två stycken som oberoende av varandra räknade.

Hur olagligt är det att inte ta med motionerna på årsmötet!

clabbe
2010-04-29, 14:13
Lagen om ekonomiska föreningar säger att en medlem har rätt att få ett ärende behandlat på en föreningsstämma om han har begärt det i stadgeenlig tid. Så det är i strid mot den lagen att ärendena inte tas upp. Ett skäl för att klandra stämman.
Det är inte heller lämpligt att utse en person till rösträknare om han själv är kandidat i ett val på stämman.
Vad jag förstått är det tidskrävande att gå via tingsrätten. Frågan är vad ni skulle vinna på en sån process? Stämman är ju ändå över och förbi? Bättre att satsa på en extrastämma tycker jag.

töisi
2010-04-29, 14:16
Håller fullständigt med dig, Tingsrätten känns inte som rätt i detta läge.
Bör man informera Riksbyggens huvudkontor om att de har en chef här som inte kan sitt arbete?

Harald
2010-04-29, 20:39
Japp,ta upp detta med föreningsrepresentantens chef. Förklara läget och att du vill ha en extra stämma pronto, annars kommer du att klandra stämman - offentligt.

D v s ta dit lokalpressen och berätta om hur Riksbyggen verkligen sköter sig ute i föreningarna.

töisi
2010-04-29, 20:47
Tyvärr så är Per Ekdahl högsta chefen för Riksbyggen här på Gotland men det finns säkert någon ännu högre på huvudkontoret! Tycker det är skandal att en chef på Riksbyggen inte kan utföra ett korrekt årsmöte. Jag skall kalla samman vår lilla grupp som skrivit dessa motioner, tyvärr vet jag inte vilka som står bakom övriga motioner så det blir svårt att få med dem också. Sen får vi agera. Skulle vara intressant att höra vad adm. på detta forum säger också.

Admin
2010-04-29, 21:23
Det är tyvärr mer regel än undantag att motioner är bortkastade.
Det innebär dock inte att man inte ska motionera.
Bostadsrättsvärlden fungerar inte, och det är så långt ifrån demokrati som man kan komma i föreningarna, generellt sett. Lyckliga ska de vara som bor i "undantagsföreningarna".

Föreningarnas styrelse rekommenderar nästan undantagslöst avslag på motioner, dvs t.o.m. ännu värre än hur det ser ut i riksdagen.
Men å andra sidan är motionerna fortfarande det bästa sättet (möjligen i kombination med någon annan metod) att påverka.
Man ska inte bara lägga sig på rygg för en styrelse som inte har respekt för medlemmarna, utan det är bara att fortsätta kämpa för sina rättigheter och inte ge upp.

Även om jag själv tyvärr bor i en av landets värsta föreningar (om man bara ser till kapacitet, kvalitet och kompetens bland de förtroendevalda), och själv med jämna mellanrum frågar mig varför jag inte ger upp att kämpa mot dumheten, så har jag inte gett upp... ännu så länge.

Jag kan inte så mycket om Riksbyggen, men jag skulle gissa att det mesta som kommit fram om HSB gäller även för hur det fungerar inom Riksbyggen.
På papperet har medlemmarna mindre inflytande i Riksbyggen än vad medlemmarna har i HSB, men i praktiken är medlemmarnas inflytande i såväl HSB som Riksbyggen så nära noll som det överhuvudtaget är möjligt.

Jag har själv blivit utsatt för anonyma hot för det som skrivits om Riksbyggen här i forumet, men ni övriga är anonyma och kan här framföra åsikter om Riksbyggen utan risk för att bli trakasserade.
Om det inte ger effekt kortsiktigt så lär det göra det långsiktigt.
Engagemang är nyckelordet, och det behöver inte ta särskilt många minuter om året att lägga ner lite kraft på den ofta största (eller en av de största) investeringen man gör i sitt liv.

Kontakta olika chefer och ansvariga och skriv om resultaten i detta forum så kanske det kan ta skruv i Riksbyggen.
Det är faktiskt så att bostadsorganisationerna levt i nästan 100 år utan insyn, och att det nu finns ett samlat ställe här där sanningen kommer fram är säkert något som bostadsorganisationerna måste ta hänsyn till, förr eller senare. Bostadsorganisationerna har styrt informationen med järnhand i alla år, men nu är det slut på det. Ju fler som utnyttjar detta, desto fortare kommer det att hända något.

Man måste också göra sin röst hörd på stämman.
Tyvärr leder det ofta till rena trakasserier om man har åsikter eller frågor på stämman vilket gör att stämmorna ofta består huvudsakligen av dem som inte kan något och som inte har några åsikter och som bara stöttar styrelsen i alla frågor.
Bister verklighet, men det är tyvärr så den ser ut, och det måste man vara införstådd med.

Man ska inte bara göra sin röst hörd på stämman, man måste också arbeta för att det inte blir som i min förening med lekmannastyrelse, suppleanter, HSB-ledamot, valberedning och lekmannarevisorer som alla bara håller varandra om ryggen.

Många föreslår som lösning; "Ställ upp själv i styrelsen", men om man är insatt i hur det ofta fungerar så förstår man att det inte är så enkelt. Har man åsikter är man ofta inte klassad som styrelsematerial. Finns mycket att säga om detta, men det är en annan tråd.

Det är naturligtvis trist när styrelser "försnillar" motioner, men det är också verkligheten att så sker här och var. Då får man fundera på hur man ska motverka möjligheten för dessa styrelser att "slarva bort" motioner. Dvs man måste säkra sig på alla sätt möjliga att bevis finns för att motioner lämnats in och mottagits.
Det räcker inte med vittnen, som jag själv kan konstatera.
Rekommenderat brev kan vara en metod.

Motioner som inte bifalles kan du dessutom fortsätta att skicka in år efter år, precis så länge du vill.

Motionerna du tar upp som exempel här är bra och viktiga.
Men tänk bara på att allt som inte kan mätas i någon enhet kan styrelsen göra det svårt att få igenom (t.ex. "att sandningen måste förbättras så att alla kan gå ut utan att behöva känna rädsla för att halka").

Jo, en sista sak.
"Kunskap är makt", sägs det.
Att ha någon på stämman som kan regelverken och vet hur stämmor ska bedrivas lönar sig!
Oftast finns det ingen som kan bemöta oriktiga påståenden från mötesordförande m.fl, och då befinner man sig i rejält underläge redan från start.
Stämmoordförande och styrelse kan hitta på precis vad som helst, och det finns ingen som vet vad som egentligen gäller.

I nödfall, om det inte finns någon på stämman som kan något så finns alltid möjligheten att be den som hävdar något att referera konkret till lagtext och stadgar.
Om uttalat påstående är rätt så har man lärt sig något, är det fel... ja, då har man kanske lärt sig ännu mer! :)

Ju mer förberedd man kommer till stämman desto större chans att man lyckas få till stånd förbättringar!

töisi
2010-04-29, 21:36
Tack för ett innehållsrikt och bra svar. Vår förening var tidigare en väl fungerande förening med vicevärdar som lyssnade på medlemmarna och styrelser som funkade bra. I och med att nuvarande ordföranden tillträdde så har allt blivit sämre och sedan tog Riksbyggen över förvaltningen och då har det verkligen blivit dåligt. Har träffat på flera medlemmar som ångrat att de inte sa ifrån på årsmötet så det gäller bara att få upp ögonen på ännu fler. Jag har själv fått förfrågan om styrelseplats men med nuvarande styrelse är det omöjligt, de har redan gjort sig av med en kvinna genom sitt beteende. Nu består de av män förutom en kvinna!

Francois
2010-04-30, 10:23
Era motioner borde funnits med i kallelsen till stämman. Redan då kunde ni reagerat. Sen kunde ni reagerat i början på stämman, på punkten om godkännande av dagordning.

Kalla på en extrastämma är nog rätt sak att göra nu, samt prata med hyresnämden.
Se också till att inga styrelsemedlemmar (och inte Riksbyggen heller) blir valda till stämmaordförande, sekreterare, rösträknare, till extrastämman och i framtiden.
Er styrelse verkar usel, och ni medlemmar har mycket att göra för att få den på rätt spår, elelr också kan ni byta ut de dåliga ledamöterna.

I vår förening har vi slutat köpa all förvaltning från Riksbyggen, eftersom vi var trötta på att de sög perngarna ur oss. Ni kanske borde göra samma sak.

Francois
2010-04-30, 10:29
SKA TAS BORT! Blev dubbelt.

töisi
2010-04-30, 10:31
Håller fullständigt med dig, allt borde ha ifrågasatts från början! Vi har ju alltid fått motionerna med tidigare så jag hade känslan av att något lurt var på gång när vi inte fick några med denna gång.
Att vi har en urusel styrelse är det fler som har upptäckt! Frågan är om vi kräver deras avgång måste vi själva se till att vi har andra namn att föreslå eller är det en fråga för valberedningen.
Jag har hört att det finns fler föreningar här på Gotland som planerar att säga tack och adjö till Riksbyggens förvaltning. De är hutlöst dyra och inte får vi något mer för pengarna än tidigare. Då hade vi dessutom en vicevärd som fanns tillgänglig här på området en dag i veckan och som det gick att prata med, idag visar sig inte förvaltaren här.

Francois
2010-04-30, 10:59
Ni medlemmar kan underlätta valberedningens arbete. Om ni har förslag på namn (på er själva eller andra), kan ni helt enkelt gå till dem och säga det till valberedningen. Ni behöver inte vänta på att valberedningen kommer till er.

Förslag på motion:
- kräv att styrelsen be om offerter för ekonomisk och teknisk förvaltning. Och se till att revisorn kollar om styrelsen valde det bästa alternativet för föreningen.
OBS: påminn styrelsen att Riksbyggens representant är jävig i denna fråga och ska inte rösta på styrelsemöte för eller emot att välja en viss förvaltare.

Francois
2010-04-30, 11:07
Läs gärna detta också:

http://hotpot.se/riksbyggen.htm

det skrev jag för ganska många år sedan.

töisi
2010-04-30, 11:55
Tack för råden Francois, skall läsa vad du skrivit!