handdator

Visa fullständig version : Ägarlägenheter kan minska bostadskön - Världen idag


Admin
2010-04-28, 18:40
Ägarlägenheter kan fungera som basen för en mer fungerande hyresmarknad. Men det kommer att ta tid eftersom ägarlägenheter är ett okänt begrepp för de flesta.
Det menar Stellan Lundström, som är fastighetsekonom på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Andra bedömare är inte lika entusiastiska till ägarlägenheter.

Enligt Lantmäteriet registrerades det inte mer än 17 nya ägarlägenheter under hela förra året, och i storstadsregionerna – där intresset förväntades vara störst – var siffran noll.
På längre sikt, inom cirka tio år, tror Stellan Lundström emellertid att den nya boendeformen kan få betydelse.
– Det sker väl successivt, och när det blir något mer vanligt så blir det också mer bekant och accepterat, säger Lundström, som i grunden är positivt inställd till ägarlägenheter..
Dels, menar han, kan det utgöra grunden för en effektiv hyresmarknad. Lundström säger sig vilja se vad han kallar en spotmarknad för hyresrätter i Sverige, alltså en marknad där det ska vara möjligt för en bostadssökande att omedelbart få ett lagligt hyreskontrakt till ett marknadsanpassat pris. Äganderätter skulle kunna utgöra basen för en sådan marknad, tror han. Kötider för ett hyreskontrakt i innerstäderna på flera år – som i dag är en realitet - skulle därmed vara förbi.
Ett annat motiv som Lundström för fram är att det kan innebära att mer riskvilligt kapital tillförs den svenska bostads- och byggmarknaden.

– Hyresgästerna behöver kompetenta hyresvärdar som känner till gällande regler. Med ägarlägenheter kommer hyresvärden i många fall att bli en enskild person, säger Engman, som inte heller vill se att hyror sätts av hyresvärdarna, vare sig dessa äger hyresfastigheter eller ägarlägenheter.
Engman anser inte heller att skillnaden mot bostadsrätter är så stor som många gör gällande.
– Så länge människor bor i ett och samma hus så måste det i många fall ändå bli nödvändigt med gemensamma beslut, säger hon.
Argumentet att ägarlägenheter utgör basen för hyresmarknaden i andra länder ger hon inte mycket för.
– Alla länder har sina specifika traditioner och regler, också när det gäller boendet, säger Engman.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7492&Itemid=67)