handdator

Visa fullständig version : Vem betala rörmokare i ombyggd lokal? Undersökningsplikt för ombyggnad?


Hallmat
2010-04-28, 13:35
För ett par månader sedan såldes en lokal i huset till en privatperson, som nu håller på att göra om den till lägenhet. Allt detta är utrett och klart och både köparen och föreningen vet vilken process som ska följas.

Nu har det tydligen uppstått problem med ombyggnationen. Det är vattenrör som "ligger fel" e.dyl. Jag vet i skrivande stund inte exakt var problemet ligger men man ska ta dit rörmokare för att åtgärda det som är fel. Rör o.dyl. är ju föreningens ansvar – i våra mossiga stadgar står det:
”Föreningen svarar för reparationer på de stamledningar för avlopp, för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten, med vilka lägenheten av föreningen försetts.”.

Om frågan vem som ska betala för denna rörmokare kommer upp, vilket är då korrekt?
Den undersökningsplikt köparen hade, innefattade den även saker som rörde själva ombyggnationen till lägenhet?
Det är ju ett litet speciellt fall när en lokal ska byggas om till lägenhet. Föreningen har inte på något sätt anmodats av köparen att förse denne med uppgifter om hur lokalen är byggd, hur vattenledningar etc. går och så vidare.

Denna fråga är än så länge hypotetisk. Jag vill helt enkelt veta vad jag ska svara om det blir tvist om saken.

Om undersökningsplikt (och dolt fel) för köpare av bostadsrätt;
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4801&page=2)

Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa när du ska köpa bostadsrätt! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=64)
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600)
Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12986)
Försäljarens ansvar vid försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16133)
Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? - HSB - Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?
Mäklare felaktigt utlovat stambyte i brf - undersökningsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=562)
Ansvar efter försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11758)
Ersättning från granne pga vattenskada i brf, vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11395)
Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11098)
Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3359)
Vem ska ta kostnad för vattenskada i badrum i bostadsrätt? Dom i HD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1380)
Det luktar mögel i badrummet. Vem har ansvaret att kontrollera det i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13853)
Renoverat badrum i brf har grova fel - Golvbrunn ej enligt normer (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15130)
Modifierat (felaktigt) badrum i nybyggd brf - Vems ansvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9645)
Vattenskada i badrum, sättning i huset, vad gäller i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12854)
Avgiftshöjning 25% för stambyte i brf utan att stambyte genomförts (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3225)
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10851)
Fuktskada i vindsförrådstak - vems ansvar där förråd ej är kopplat till lgh i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13092)
Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)
Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)
Målning av fönster i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12902)
Utlovad havsutsikt finns ej (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5460)
Lokal eller lägenhet! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15696)
Installation av nytt TV-uttag i lgh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12569)
Hur länge ansvarar jag för renoveringen av badrum? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11868)
Störande granne i brf dolt fel? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13372)
Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? - Svenska Dagbladet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11928)
Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10154)
Samma andelstal i brf men olika avgifter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009)
Tips från den nakna mäklaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15906)
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - lån förening vs. medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14184)
Sälja bostadrätt utan mäklare (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

Borättexperten
2010-04-28, 23:31
Håller med att det kan bli ett knivigt fall. Frågan är vad som menas med att "rören ligger fel"? Är det i förhållande till befintliga ritningar? Eller är det att funktionen inte är som man utgått från? Eller är det fysiska fel?

Utgångspunkten är ju att personen köpt lokalen/lägenheten i befintligt skick. Men är det fysiska fel på rören bör föreningen betala, likaså om funktionen inte är som den ska. Och om de "ligger fel" i förhållande till ritningar som personen fått i samband med köpet bör föreningen också hjälpa till med problemet. Men i alla andra fall får nog köparen själv stå för eventuella kostnader, föreningen har inget ansvar bara för att köparen "tycker" att rören ligger fel.

Så det beror på! Och det finns ju gränsfall också, så i praktiken kan det bli tal om att man gör en deal om det. :13: