handdator

Visa fullständig version : Chatt om ROT-avdraget i deklarationen - Dagens Nyheter


Admin
2010-04-27, 18:00
Fråga: Kan man utnyttja avdraget för renoveringsarbeten utförda under 2008?
Svar: Om ROT-arbetet är utfört och betalat under perioden 8 december 2008 till den 31 december 2009 kan du få skattereduktion vid taxeringen 2010.

Fråga: Gäller ROT-avdraget för att anlägga en stenlagd gång till ytterdörr samt en altan?
Svar: Inte för stenlagd gång men för altan om den sitter ihop med huset.

Fråga: Hur blir det med Rot-arbete som är utfört under 2009 (både före och efter 1 juli) och där jag har betalat en hel arbetskostnad men först i år? Kan jag få någon skattereduktion alls? Hamnar den på 2011 års taxering då beloppet betalades i år, hur ska jag ansökan om det och när måste ansökan senast lämnas in?
Svar: För arbeten som du har betalat 1 januari 2010 eller senare gäller att du måste betala halva arbetskostnaden till hantverkaren för att du ska kunna få skattereduktion. Det finns ett undantag från denna regel och det är om det arbete du har betalat 2010 är utfört före 1 juli 2009. I så fall kan du ansöka om skattereduktion 2011.

Fråga: Jag har en fråga om fakturamodellen vid huarbete/ROT: Räcker det för den som utför arbetet att fylla i blanketten "Begäran om utbetalning ROT-arbete" eller behöver även en kopia av fakturan bifogas?
Svar: Det räcker om utföraren fyller i blanketten Begäran om utbetalning ROT-arbete. Fakturan ska inte skickas med.

Fråga: ROT-avdraget: Fått fakturareduktion med 50000. men de finns inte med i deklarationen, vad göra?
Svar: Du måste skriva under övriga upplysningar hur stort belopp som du har fått i fakturareduktion. Kontrollera med din hantverkare att han har begärt pengar från Skatteverket.

Fråga: Jag och min sambo köpte en lägenhet i Spanien förra året som var i mycket dåligt skick som vi har renoverade grundligt under hösten -09. Vi har fakturor på allt men det har inte gått att få arbetskostnader/material specificerat. Har vi ändå möjlighet att utnyttja rotavdraget för denna renovering?
Svar: Eftersom arbetet utfördes efter 1 juli 2009 ska du använda dig av bilaga K47 när du ansöker om skattereduktion. Eftersom du saknar uppgift om arbetskostnad så måste du bifoga en skrivelse där du redogör för hur stor del du anser vara arbetskostnad. Tänk på att du även måste skicka med ett intyg som visar att hantverkaren inte har några skatteskulder i sitt hemland.

Fråga: Kan jag som utskriven svensk boende i utlandet men betalar skatt i Sverige for mitt sommarhus i Sverige gora rot avdrag for min lgh som nyligen har renoverats?
Svar: För att du ska kunna få skattereduktion för ROT-arbete krävs det att du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom du är begränsat skattskyldig kan du inte få skattereduktion för ROT-arbete.

Fråga: Vi köpte en säkerhetsdörr och fick den installerad i juni 09. Arbetskostnaden på kvittot (runt 6000 kr) är ju avdragsgill enligt ROT. Men, vi betalar av på denna dörr och arbetskostnaden under 12 månader, alltså både under 09 och 10. Fordran är alltså överlåten från dörrföretaget på en bank. Hur ska vi deklarera arbetskostnaden för 09?
Svar: Om du har satt in säkerhetsdörren i en villa så får du skattereduktion för arbetet. För den del som du har betalat 2009 kan du ansöka om skattereduktion nu i deklarationen. För det som du betalar 2010 kan du inte få någon skattereduktion eftersom hantverkaren har sålt fakturan vidare.

Fråga: Gäller ROT-avdrag för ommålning av köksluckor (nedmonterade och inlämnade)?
Svar: Du kan bara få skattereduktion för ROT-arbeten som är utförda i bostaden. Har du lämnat in köksluckorna för målning så kan du inte få skattereduktion för det arbetet.

Fråga: Om jag äger 25 procent av bostadsrätten och min sambo resten, kan vi dela avdraget lika då?
Svar: Ja, det går bra.

Fråga: Finns den någon gräns för hur mycket man måste äga av en fastighet för att få göra ROT avdrag ? Dvs har alla som äger en liten del i en fastghet i rätt till avdrag upp till max 50.000 ?
Svar: Nej, det räcker med att man är äger en liten del för att få maximal skattereduktion.

Fråga: Vår elektriker missade att redovisa våra uppgifter i tid och fick inga pengar tillbaka. Han krävde oss på pengarna (inget stort belopp, ca 1700 kr) och vi betalade eftersom vi är lata och konflikträdda i kombination. Så här i efterhand ångrar vi det men kommer att behålla kvittot och dra av vid försäljning. Men - när jag pratade med en handläggare på Skatteverket berättade hon att det inte är ovanligt att hantverkarna misslyckas med att få ut reduktionen. Beror det på att systemet är krångligt i överkant för dom, eller på slarv från deras sida? Vad gör man som konsument när problemet uppstår och hantverkaren menar att konsumenten ska betala?
Svar: När man anlitar en hantverkare är det viktigt att man klargör att man vill ha skattereduktion och att man därför som kund bara ska betala halva arbetskostnaden eftersom hantverkaren får resten av pengarna från Skatteverket. Om hantverkaren sen ansöker för sen om pengarna är det i första hand hantverkarens ansvar och inte kundens. Normalt är det inte några problem för hantverkarna att få sina pengar och om de lämnar ansökan elektroniskt så har de pengarna inom 10 dagar.

Fråga: I mars 2009 utfördes en renovering i min bostadsrätt. Arbetskostnaden landade på 171 000 (inkl moms). För jag in hela summan i deklarationen eller endast de 100 000 som jag kan yrka avdrag på?
Svar: Du ska ansöka om skattereduktion på blankett 4501. Ansökan ska göras till skattekontoret i Västervik senast 3 maj. På blanketten framgår vilka belopp du ska fylla i.

Fråga: Kan man får ROT-avdrag även för utbyte av befintlig altan i anslutning till hus? Eller gäller det enbart för nybyggd altan där det tidigare inte funnits någon?
Pia Blank Thörnroos: Du kan få skattereduktion för utbyte av befintlig altan som är ihopbyggd med huset.

Fråga: Vi bor i i BRF där har byygstart 2005. Är det för nytt för att söka rot-avdrag?
Svar: För bostadsrätter finns inte något krav på att det inte får vara nybyggt. Det kravet gäller bara för småhus. Du har rätt till skattereduktion för reparation av bostadsrätt oavsett när huset byggdes. Tänk på att skattereduktion för ROT-arbete i bostadsrätt bara mdeges för sådana arbeten som utförs inne i lägenheten och som bostadsrättshavaren är ansvarig för enligt stadgarna.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.dn.se/nyheter/chattar/chatt-om-deklarationen-1.1084301)