handdator

Visa fullständig version : Hemlighetsmakeri i brf?


Sofi
2010-04-27, 17:47
Hej!

Jag har bott i mitt brf i 2 år och vi får ingen som helst information om vad som händer i styrelsen.
Ordförande och vice ordförande hoppade av efter 4 månader av sin mandat tid i höstas.
Så nu sitter det endast 4 st kvar, och de gjorde om styrelsen internt.
Har vi medlemmar rätt att veta varför ordf och vice hoppade av, och varför de inte tar in nya personer till styrelsen.
Som det ser ut idag så finns inga suppleanter i styrelsen?
Min andra fråga är: Vad är det som är så hemligt med information från styrelsen, de skyller på sekretess och allt konstighet.
Motionerna är hemliga, styrelsens arbete är hemligt, skrivelser som folk klagar på är hemliga.
Kan en hyresgärst få en skriftlig anklagelse, men inte få veta vad man är anklagad för?
Nej i min bostadsrättsförening gäller det egna lagar...man tystar ner och hysch hyschar och mörkar problem, hur ska man komma till rätsida på det?
Sista frågan, Vad skiljer sig föreningsrätten med en vanlig förening /bostadsförening.
Visst ska del vara öppenhet och högt till tak även i en sådan förening.
Kan förstå om det gäller enskilda hyresgäster att då ska sekretess råda om skada ska ske, men annars måste det väl finnas informationsflöde??
Tacksam för svar!!

MikHo
2010-04-27, 22:47
De endas som kan ge ett korrekt svar till 100% är tidigare ordförande och vice ordförande om deras avhopp.
Bästa är att fråga dem om du är nyfiken på varför.

Styrelsen kan utse en ny ordförande om stadgarna tillåter detta, i vår förening kommer alltid frågan på stämman om stämman eller styrelsen skall utse ordförande. Varenda gång jag närvarat har ansvaret för att utse ordförande fallit på styrelsen.

Det står även i era stadgar om minsta antalet ledamöter & suppleanter som krävs för att styrelsen skall få "fungera". Är antalet mindre bryter styrelsen mot stadgarna och en extrastämma med kompletteringsval skall utlysas.

Motioner till stämman är aldrig hemliga, det är föreningens medlemmar som skall rösta om motionerna, skulle dessa vacra hemliga är det lite rysk roulette över röstningen.

Alla "anklagelser" skall motiveras, antar att du menar bostadsrättsinnehavare ... inte hyresgäst. Eller har ni hyresgäster i er förening också?
Oavsett skall en anklagelse eller tillsägelse innehålla orsaken till varför hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren blir anklagad/tillsagd.

Enda sättet att "komma rätt" igen är att vid nästa stämma (eller extrastämma) byta ut alla styrelsemedlemmar mot nya som är mer öppna i sinnet och villiga att dela med sig av sitt arbete till övriga som bor i föreningen.

Sofi
2010-04-30, 08:45
Tack för ditt svar!

Det är inte av nyfikenhet jag är intresserad av varför vi har så många avhopp.
Utan jag tror mig veta att en person i vårt bostadsområde, en gammal styrelseledamot/ordförande/revisor, tror sig fortfarande ha makt i styrelsen.
Denna person som tror sig "äga" bostadsrättsförening eftersom han har bott här sedan begynnelsen.
Denna person kör sina egna spelregler och sätter skräck för oss alla andra.
Vi är bostadsrättsinnehavare och inget annat, fel av mig...
Det är olyckligt att en person kan styra och ställa så att personer hoppar av styrelseuppdraget och i valberedningen.
Eftersom vi ska ha stämma nu i maj så är det bra att vara väl förberedd eftersom den "kloke" kör med sina egna spelregler..
Tack för svaret // :10: