handdator

Visa fullständig version : Styrelsemedlemmar i samma familj


Hallmat
2010-04-25, 15:19
Kort fråga: Finns det några lagliga hinder för att t.ex. ordförande och kassör i en förening tillhör samma familj?
Ingenting står om detta i föreningens stadgar.

clabbe
2010-04-25, 15:43
Kort fråga: Finns det några lagliga hinder för att t.ex. ordförande och kassör i en förening tillhör samma familj?
Ingenting står om detta i föreningens stadgar.

Nej, men om det ska vara två firmatecknare i föreningen känns det olämpligt om de tillhör samma familj.

Admin
2010-04-25, 19:35
Det finns inga direkta lagliga hinder.
Men det är en helt galen konstellation och borde aldrig någonsin förekomma.

Som Clabbe säger kan det förekomma jäv inom styrelsen i olika situationer.

Speciellt farligt i en bostadsrättsförening där det inte finns total öppenhet med offentliga styrelseprotokoll, etc.

Hallmat
2010-04-26, 10:44
Det är ingenting vi eftersträvar, att som i detta fallet jag och min hustru båda eventuellt kommer ingå i styrelsen.

Men vi är en väldigt liten förening och då vår ordförande hastigt avgick för ett par veckor sedan är det risk att vi hamnar i denna situation. Det finns ingen "naturlig" kandidat för ordförandeposten - och jag vet redan också att det inte finns någon som vill.

Jag har kallat till ett medlemsmöte och är det ingen som känner sig manad att axla ordförandemanteln så får de acceptera att det blir två från samma familj.

clabbe
2010-04-26, 11:03
Ni kanske kan göra så att attestering ska göras av två styrelsemedlemmar som inte ingår i samma familj? Dvs du och makan får inte attestera tillsammans.

Admin
2010-04-26, 11:13
Om stämman röstar in makar i styrelsen så är det stämmans val, men ni försätter er själva i en besvärlig situation.

Ett tips är att ni ser till att det inte finns någon som inte förstått att ni är gifta innan stämman går till beslut, och begär att få detta infört i stämmoprotokollet. Då har ni säkrat er så gott det går.

Tips nummer två är att se till att ha största möjliga öppenhet i föreningen.

Därmed blir det lite svårare för övriga medlemmar att ifrågasätta styrelsen och dess arbete bara för den innehåller två från samma familj.

Hur stor är styrelsen i denna förening med 8 lägenheter? Jag hoppas att den består av minst fem personer.
Annars får du och din fru majoritet.
Det spelar då ingen roll hur duktiga och engagerade ni är, det blir en helt orimlig situation.

Hallmat
2010-04-26, 11:48
Hur stor är styrelsen i denna förening med 8 lägenheter? Jag hoppas att den består av minst fem personer.
Annars får du och din fru majoritet.
Det spelar då ingen roll hur duktiga och engagerade ni är, det blir en helt orimlig situation.
Sedan en av lokalerna har omvandlats till lägenhet är det nu 9 lägenheter.

Det är tre styrelseledamöter (nu alltså bara två) och två suppleanter. En av suppleanterna idag är min hustru. Den andra flyttar snart. Att påven blir muslim är mer sannolikt än att vi i dagsläget kan hitta två styrelseledamöter till.

Tre av lägenheterna ska säljas innan hösten och förhoppningsvis kommer det nya krafter som är villiga att engagera sig. Det känns dock inte bra att nästan redan i objektsbeskrivningen nämna att köpet inkluderar en styrelsepost....:13:

Jag är fullt medveten om att det inte är en bra situation med en "familjestyrelse". Men blir det en sådan så har extrastämman dels godkänt det och dels får det bli en tillfällig lösning fram till nästa ordinarie stämma.

totiki
2010-04-26, 14:48
Vi har liknande situation, 5 lgh. Alla har en styrelsepost. Det är nödvändigt för att den demokratiska ordningen skall kunna förverkligas i en sådan liten förening. Däremot är det upp till varje styrelseledamot att infinna sig till mötena. Vad som är viktigt är att tillse att styrelsen är beslutsför vid beslut.
Vi hade en ledamot som endast bevistade ett möte under de första fyra åren. Efter försäljning/köp är den nya ledamoten med vid i stort sett varje möte.

Det har hittills fungerat bra. Jag gör dock i stort sett allting. Vilket kan kännas som mycket vid tillfälle då allt händer på samma gång. Jag har dock 42% i andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) så det ligger i mitt intresse att hålla kostnaderna nere. Skall försöka att omvandla en lokal till lgh, så andelstal kan justeras i framtiden.