handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös fullmäktige - vad tycker de?


Admin
2010-04-24, 16:49
Så har då HSB Malmös årsstämma 2010 hållits.
Finns mycket att säga om denna stämma, men det är roligt att se att allt fler av mina motioner som stämman avslagit på rekommendation av styrelsen ändå genomförs av styrelsen. T.ex. har mentometersystemet införts (om än lite på prov) från och med denna stämma.

Efter min motion om att använda mentometrar på stämmorna så tog HSB Riksförbunds styrelseordförande min motion med sig till HSB Riksförbund och införde mentometrar på HSB Riksförbunds stämmor. Nu kommer HSB Malmö som nummer två.

HSB Malmö ställde idag ett antal frågor till fullmäktige, varav det fanns ett antal både intressanta spörsmål och lätt underhållande sådana.

Några exempel (med reservation att det kan finnas fel pga att det gick så snabbt att det var svårt att hinna skriva, jag kommer att gå igenom frågorna och resultaten närmare sedan för att verifiera att de stämmer).

Fråga. Hur många män/kvinnor bland fullmäktige idag?
Mentometerresultat: 64% män.

Fråga. Har du minskat din köttkonsumtion pga dess påverkan av klimatet?
Mentometerresultat: NEJ: 77%, JA:23%.

Fråga: Ska Turning Torso säljas?
Mentometerresultat: JA: 53%, NEJ: 36%, Vet ej/Ingen åsikt: 11%

Fråga: Hur ligger HSB till i visionen att vara den bästa aktören när det gäller anseende?
Mentometerresultat: Åtskilligt kvar att göra: 59%.

Fråga: Bör styrelsen söka upp medlemmar?
Mentometerresultat: JA: 80%, NEJ: 16%, Vet ej/Ingen åsikt: 4%

Fråga: Stämmer det att medlemmarna egentligen inte är så intresserade av att ha ett inflytande i HSB?
Mentometerresultat: JA: 81%, NEJ: 15%, Vet ej/Ingen åsikt: 4% (136 svarade)

Fråga: Tycker du att demokratin och medlemsinflytande är frågor som vi måste jobba mer med?
Mentometerresultat: JA: 66%, NEJ: 9%, Lagom/Vet ej: 25%

Fråga: Är vår modell med stadgebunden representativ demokrati bra?
Mentometerresultat: Beslut måste fattas i vår representativa modell: 80%, Beslut kan fattas mindre formellt: 14%, Vet ej/Ingen åsikt: 6%

Fråga: Vad tycker du själv om ditt eget engagemang i HSB?
Mentometerresultat: Kul och intressant: 91%, Tråkigt, men någon måste ställa upp: 8%, Vet ej/Ingen åsikt: 2% (ca 114 svarade)

Fråga: Vad tycker du om HSB:s mottagande idag på stämman?
Mentometerresultat: Bra: 69%, OK: 29%, Mindre bra: 2% (122 svarade, dagens sista fråga, och ett antal hade lämnat stämman redan då)

Korrekturläsning kommer att ske senare, då jag dessutom förtydligar frågeställningarna.