handdator

Visa fullständig version : Brf Hildas renovering & miljösatsning (påstådda)


Admin
2010-04-22, 10:17
Jag har försökt inhämta information om den omfattande renovering som görs i Brf Hilda i Malmö. Inte helt lätt, hittar inget av vikt på föreningens webbplats. Men igår skrev City lite om detta.

Det handlar alltså om en satsning på 240 miljoner kronor för renovering av en brf med 767 lägenheter.

Föreningen sammanställer det som ska göras enligt följande;
Byte till lågenergilampor - irrelevant/normalt underhåll/inget nytt
Elektriska brandvarnare sätts in - kostnad okänd
Alla rörstammar byts liksom radiatorer - normalt underhåll/inget nytt
När vattenstammarna byts ut får alla nya badrum - gjorts många gånger förr i andra brf:ar
- med individuell mätning av vatten och varmvatten. - tveksam investering
Samma gäller för tvättstugorna - ???
Den som sparar vatten sänker sin kostnad. - ???
Fasaden renoveras och sprutas med en impregnerande hinna som håller kylande regnvatten borta - normalt underhåll/inget nytt
Regnvatten samlas upp på taken och används till att spola toaletterna
Förberedelser görs för solceller på taket och avfallskvarnar - notera:"förbredelser" Kort och gott; endast en punkt som har med miljön att göra och som inte hör till vanligheterna!

"För dessa projekt söker Brf Hilda statliga pengar" står det i City.
Vad?
Finns det någon som begriper detta och kan förklara det för mig?
Finns det någon som inte omedelbart förstår att detta är inget annat än en ren och skär lögn???

Tillägg:
I SDS hitar jag lite mer info om detta.
Malmö stads miljöförvaltning har nu ansökt om statligt bidrag från Delegationen för hållbara städer. I ansökan framhålls Hilda som ett föredöme för hur man kan bygga om hållbart. Om ansökan går igenom kan Hilda få stöd till fler klimatsmarta åtgärder. Det är alltså inte Brf Hilda som söker statlig stöd utan det är miljöförvaltningen i Malmö som gör detta?


Var ligger då den spektakulära miljösatsningen i detta projekt?

1. Byte till lågenergilampor?
Ja, med tanke på att det snart bara finns dessa miljöfarliga lampor att köpa så känns detta lite märkligt att nämna här.
Sedan kan man som sagt fråga sig om det är miljövänligt att satsa på något som är extremt miljöfarligt och som ingen ens har funderat på hur man ska hantera avfallsmässigt.
Hur resonerar Brf Hilda när man inte i stället satsar på LED-lampor?

2. Elektriska brandvarnare sätts in
Jaha?
Jag vet inget om centralt brandvarningssystem i brf.

Har efter lite efterforskningar hittat att det rör sig om; FG5000, ett intelligent brandvarningssystem, från Consilium Säkerhet Malmö. Varje lägenhet samt vind, trapphus och källare förses med en intelligent rökdetektor.
För brandvarnaren i lägenheten gäller att om återgång ej skett inom vald detekteringstid aktiveras ett centralt brandlarm och överföring sker till ett vaktbolag.
Brf Hilda får sammanlagt runt 1000 detektorer fördelat på 16 redundanta centralapparater som kopplas till det befintliga fastighetsdatanätverket.Finns det någon som kan redogöra för fördelar/nackdelar/kostnader?
Är det något speciellt med detta, och i så fall vad?
Har det något med miljön (förbättring/försämring) att göra?

3. Alla rörstammar byts
Ja, välkommen till klubben.
Kan inte se vad detta har med vad att göra.
Gör Brf Hilda på något annat sätt här än alla andra brf:ar som nu med varierande metoder renoverar sina stammar?

4. När vattenstammarna byts ut får alla nya badrum
Detta är en hel artikel i sig.... eller en hel bok.
Hur har Brf Hilda löst detta?
Hur många lagar bryts mot i samband med detta och på vilket sätt?

"- med individuell mätning av vatten och varmvatten.
Den som sparar vatten sänker sin kostnad".
Här gör man då ett helt uppenbart tankefel.
Vem säger att man sparar pengar? Det kan precis lika gärna bli tvärtom!
Vilken forskning finns här att förlita sig till och hur säker är denna?
Är det individuell mätning av tappvatten? Varför inte av värme?

"Samma gäller för tvättstugorna"
Jag förstår inte.
Vad tjänar det till att ha "individuell mätning av vatten och varmvatten" i tvättstugorna och på vilket sätt sparar vem pengar för detta?

5. Fasaden renoveras och sprutas med en impregnerande hinna som håller kylande regnvatten borta
Detta skulle i alla fall jag vilja veta lite mer om.
Är det en allmänt erkänd metod?
Vilka tidigare erfarenheter finns av denna impregnering?
Vilken forskning finns bakom detta?
Hur mycket energi sparas in under hur lång tid?
Vad kostar detta och när har denna investering återbetalat sig?

6. Regnvatten samlas upp på taken och används till att spola toaletterna
Många frågor finns (bl.a. motsvarande som till punkt 5), men var är svaren?

7. Förberedelser görs för solceller på taket och avfallskvarnar
Vilken relevans har dessa "förberedelser"?
Föreningen "förbereder" för solceller?
Hur, till vilken kostnad, etc?
Vilken utredning ligger till grund för avfallskvarnarna, och hur förbereder man för detta och varför?

Om man sammanfattar åtgärderna i brf Hilda så är det alltså inget som helst märkvärdigt med detta, utöver - på sin höjd - de luddiga punkterna 4-6.
Byte till lågenergilampor, elektriska brandvarnare, byte av rörstammar och mindre förberedelser är antingen i strid med miljötänkande och/eller inget som gjorts tusen gånger innan och som kommer att göras åtskilliga tusentals gånger bara under de närmaste åren.

Om man sedan går närmare in på de tre restpunkterna;
- individuell mätning av vatten
- Impregnering av fasad
- Regnvatten spolar toaletter
Så är det inget som imponerar, vad jag kan se.

Det enda utöver det vanliga i denna brf är regnvattnet.
Men om detta är bra eller dåligt och i så fall på vilket sätt, vet vi inget om, i alla fall inte jag. Kanske någon annan?

Tillägg:
Det visade sig att även SDS har skrivit om detta tidigare, och här kan man få lite mer info (även om alla frågor fortfarande lämnas obesvarade);
Klimatsmarta Hilda tar täten (http://www.sydsvenskan.se/bostad/article595991/Klimatsmarta-Hilda-tar-taten.html)
Notera här att bara sedan artikeln skrevs den 13/12 2009 och idag, 4 månader senare, har den påstådda avgiftshöjningen gått från "3 procent" till "max 16%", och kostnaden har utökats från 230 mkr till 240 mkr. Undrar då vad slutresultatet kommer att bli.

Se även;
Brf Hilda (HSB Malmö), en tråkig historia i varje fall för dess medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17759) 2012-12-17

Rörläggaren fick rekordprojekt i Malmö - VVS-Forum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11607) 2010-01-26

Hilda i Malmö fick HSB:s klimat- och miljöpris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14619) 2011-05-19

HSB Brf Hilda - Malmös största klimatsmarta gårdsfest - av boende för boende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15181) 2011-09-09

Brf Hilda installerar Malmös högst placerade bikupor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17107) 2012-07-06

HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17267) 2012-08-22

tette
2010-04-22, 11:35
Miljösatsningar bra. Men att gå i brächen kan nog smaka mer än det kostar?
Solceller, imregnerade fasader etc. Jag tor nog Hilda tar sig vatten över huvudet. skall bli mycket intressant att följa vad resultatet blir. Men är ganska säker på att detta projekt tystas ner vad det lider. Varför? Jo HSB är inblandade då kan man vara ganska säker på att det "mörkas". kalkyl och verklighet är inte samma sak. låt mig gissa att kostnaderna blir 30% dyrare än kalkylen? sedan skall detta nderhållas skötas, det lär väl inte vara styrelsen som sköter detta, och jag är säker på att några sådana kostnader inte finns med i informationen i nuläget.

Hur gick det med vindkraftsatsningen i brf:er inorrland? fanns visst en hel del problem där som "tysatdes ner"?

Admin
2010-04-22, 14:58
Ja, utan att veta vad som gäller, så kan vi nog förutsätta att medlemmarna inte fått ta del av de kalkyler som ligger till grund för de påstådda kostnadsbesparingarna.

Och kanske heller ingen medlem ens efterfrågat detta.

I den lilla information som finns om satsningarna i Brf Hilda så förekommer det inte några fakta om vad respektive åtgärd innebär för besparing eller hur man kommit fram till detta.

T.ex. extrakostnaden för bevakningsbolag, bara för att nu nämna något utifrån den absolut minimala information som finns.

Fredde
2010-04-22, 17:56
Vem är HSB ledamot i brf Hilda ?

Kulan
2010-04-22, 19:30
I Brf Hildas styrelse sitter följande:
Ordförande - Giovanna Brankovic, tfn 0761-00 79 55, e-post: giovanna@bolina.hsb.se
V-Ordförande/Ledamot - Nancy Mashoun, tfn 040 -602 41 79
Sekreterare - Thorbjörn Karlsson, tfn 040-94 18 81
Ledamot - Torbjörn Andersson, tfn 040-22 33 00
Ledamot - Emanouel Martyris, tfn 040-21 84 40
Ledamot/Studieorganisatör - Joachim Pier, tfn 0702-534014
Ledamot/HSB-ledamot - Bengt Skånhamre, tfn 040-35 78 52
hämtat direkt från brf Hildas hemsida

Francois
2010-04-22, 20:47
Här
[se första inlägget där jag redan länkat till denna artikel i SDS //Admin]
kan man läsa vad detta handlar om.

Här
Årsredovisning för Brf Hilda 2009 (http://hotpot.se/Pdf/brf-hilda-arsredovisning-2009-04-30.pdf)

ser man att det varit en proposition för att byta larmsystem.

Att föreningen söker bidrar de har rätt till gagnar medlemmarna. Det är bra gjort av styrelsen. De tänker spara pengar på vatten genom att använda regnvatten för toaletter.


Här är en lite mer komplett lista:
1- Byta alla rörstammar,
2- byta alla radiatorer,
3- installera FTX- ventilationsaggregat med återvinning av varmluften,
4- foga om och impregnera tegelfasader,
5- renovera badrummen,
6- installera individuella mätare för varm- och kallvatten i lägenheter och tvättstuga,
7- installera separata regnvattenledningar till toaletterna i höghusen,
8- förbereda för avfallskvarnar i lägenheterna och
9- solfångare på höghusens tak,
10- installera centralt brandvarningssystem via gamla sopnedkastet och
11- byta till lågenergilampor.

Punkt 10 bestämdes på årsstämma.

Punkter 1, 2, 4 är normalt underhåll.

Punkter 5, förmodligen 6, 7, 8 är riktigt smart tänkande med långsiktiga lösningar som är billigare att göra när man ändå håller på renovera.

Punkt 3 verkar bra ur miljöperpesktiv.

Punkt 6 vet vi alla är bra och rättvist.

Punkt 11 borde gäller de gemensamma område, kan jag tänka mig. De boende är ansvariga för egna glödlampor/lågenergilampor.

Jag önskar att fler punkter hade bestämts på stämman: punkterna 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Sen planerar de en avgiftshöjning på bara 3% tack vara framtida besparingar.

Vi vet tyvärr inget om hur de har tagit anbud, och om de har gjort det ö.h.t.. Man kan spekulera om det, om man vill. Jag avstår.

Admin
2010-04-23, 00:33
Punkt 6 vet vi alla är bra och rättvist.
Verkligen? Då är det nog alla minus en, för jag vet inte detta.
Men du kanske kan förklara detta för mig och andra, om det nu ändå skulle råka finnas någon mer än jag som inte är helt säker på att detta är "bra".
På vilket sätt är "individuella mätare för varm- och kallvatten i lägenheter" bra? Sparar medlemmarna pengar, eller? I så fall hur?

Och på vilket sätt är det bra med individuell mätning av varm- och kallvatten i tvättstugan?

Francois
2010-04-23, 08:17
I ditt eget inlägg

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8679

skrev du själv om att det är "Självklart med individuell elmätning".

Då borde det väl vara lika självklart med individuell vattenmätning, speciellt varmvatten som kostar en hel del.

Det viktiga för mig är att mätning blir individuell. Om det är bra eller inte att skilja på kall och varmvatten, har jag inte reflekterat över.

tette
2010-04-23, 08:29
Talas det i föregående inlägg här om samma sak?
individuell elmätning är en sak. Är inte mätning av varm o kallvatten en annan sak?

Någon som vet hur mätning av varmvatten går till
I många äldre hus tar det ett tag innan varmvattnet blir just varmt. Det blir då fel i mätningen om mätningen bara mäter varmvattenkvantiteten.

Det skulle också slå fel mot de som bor högst upp i ett höghus, där det går åt mer vatten innan det blir varmt.

Admin
2010-04-23, 08:37
I ditt eget inlägg
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8679
skrev du själv om att det är "Självklart med individuell elmätning".
OK, så när du skriver att alla vet att det är bra med "individuella mätare för varm- och kallvatten i lägenheter och tvättstuga" så grundar du din inställning på att rubriken till ett textstycke, - skrivet i forumet för ca. 5 år sedan (plockat från ett större sammanhang), om elmätning -, var "Självklart med individuell elmätning"?

Då borde det väl vara lika självklart med individuell vattenmätning, speciellt varmvatten som kostar en hel del.
... och från detta drar du den "välgrundade" (?) slutsatsen att det är lika självklart med individuell vattenmätning.
Alltså helt utan att ta ställning till varken
- kostnader, investering
- kostnader, vatten
eller skillnader eller några andra parametrar!!!???

Jag tror inte jag förstår riktigt vad du menar.
Francois, kan du inte förklara konkret på vilka grunder det är "bra" med "individuell vattenmätning"... på vilket sätt, för vem, hur, etc?

Det viktiga för mig är att mätning blir individuell. Om det är bra eller inte att skilja på kall och varmvatten, har jag inte reflekterat över.
Med individuell mätning menas mätning per lägenhet.
Det finns ingenstans beskrivet vilken lösning Brf Hilda valt (formuleringen alla använder sig av, "vatten och varmvatten" säger inget), men om det skulle vara så att föreningen valt att mäta kallvatten för sig och varmvatten för sig i varje lägenhet så krävs det nog en väldigt bra motivering för detta!
En sådan förklaring lyser med sin frånvaro.

Men för att återgå till kärnfrågan just här så vill jag gärna veta argumenten för individuell mätning eftersom jag inte känner till dessa, vilket du tydligen gör, Francois.

Francois
2010-04-23, 10:23
OK, så när du skriver att alla vet att det är bra med "individuella mätare för varm- och kallvatten i lägenheter och tvättstuga" Har inte sagt att "alla vet". Har bara skrivit att du verkar tycka det själv. Bara kopierar dina egna ord.

Dina egna ord i samma länk jag gav innan:
Individuell elmätning i brf... eller kollektiv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8679)

"Om inte varje medlem bär sina egna kostnader i mesta möjliga mån kommer det tyvärr aldrig att hushållas med resurserna."Bra sagt! Vatten är likson el resurser.

Det skulle också slå fel mot de som bor högst upp i ett höghus, där det går åt mer vatten innan det blir varmt.Möjligt. Men det borde gå att ha en kompensation för detta, baserad på en schablonräkning eller på nåt annat sätt.

tette
2010-04-23, 11:06
Vatten kostar en dryg tusenlapp per år och lägenhet. Monopol på vattenkostnaden har kommunen. vad kostar investeringen att mäta vatten?

Och är det inte så att om fler minskar på vattenförbrukningen kommer kommunnen att höja priset.

Jag tror med andra ord att det är svårt att minska kostnaderna för vatten genom mätningsinvetsringar.

Admin
2010-04-23, 11:32
Har inte sagt att "alla vet".
Jo, som jag nu upprepat ett antal gånger så skrev du;
Punkt 6 vet vi alla är bra och rättvist.


Har bara skrivit att du verkar tycka det själv. Bara kopierar dina egna ord.

Njae, det var inte vad du skrev.
Att jag gjort ett uttalande - i ett helt annat sammanhang - om elmätning kan inte överföras på vattenmätning.
Om jag nu klargör detta så är det väl inte mycket annat du kan göra än att acceptera detta, för den som vet bäst vad jag tycker och menar måste väl vara jag själv, eller?
Du har inte alls kopierat mina ord. Däremot har du förvrängt vad jag sagt till något helt annat utanför dess sammanhang, och utan relevans här.
Frågan var inte vad jag tyckte, utan vad du baserar din inställning på att individuell mätning av vatten är så bra.Dina egna ord i samma länk jag gav innan:
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8679
"Om inte varje medlem bär sina egna kostnader i mesta möjliga mån kommer det tyvärr aldrig att hushållas med resurserna."
Bra sagt! Vatten är likson el resurser.
Nej, som Tette redan klargjort är självfallet inte vatten samma som el.
Helt olika förutsättningar.

Så tillbaka till själva frågan där jag undrar vad du baserar ditt påstående på att individuell vattenmätning är bra för Brf Hilda;
Jag tror inte jag förstår riktigt vad du menar.
Francois, kan du inte förklara konkret på vilka grunder det är "bra" med "individuell vattenmätning"... på vilket sätt, för vem, hur, etc?

Alltså baserat på kostnader och de övriga parametrar som är relevanta i detta fall för att hävda att det är bra eller dåligt.

Francois
2010-04-23, 15:54
Vatten kostar 1000 per år, men inte varmvatten, det kostar mycket mer. Alltså pratar vi här om energi, varmvatten som används för bad/disk och kanske för uppvärmning.
Varmvatten är energi och därför gjorde jag en analogi med el, som också är energi.

Folk sparar energi om de ser vad de betalar, därför är det bra med individuell mätning, vilket också är vad Admin tyckte om el.
Det tycker jag i alla fall om varmvatten, i likhet med el.

Jag förmodligen var otydlig, men nu hoppas jag att det är tydligt att det går bra att jämföra energiförbrukning i form av el och varmvatten i en lägenhet.
Det tycker i alla fall jag.

Admin
2010-04-23, 16:10
Men, det är en sak att man sparar på vatten/el när man kan se att det gör skillnad i ens ekonomi om man är sparsam, och en annan sak om det är bra för medlemmarna med en dylik investering.

För att en investering i mätning av vatten ska vara bra för medlemmarna förutsätts ett antal saker, och det är fullständigt uteslutet att man kan säga om det är bra eller dåligt utan att ha hela bilden.

Parametrar som är viktiga här är bl.a.;
- kostnaden för vatten inkl. kostnaden för uppvärmningen av vattnet.
- kostnaden för investering och framtida underhåll (som ofta "glöms bort").

Jag säger inte att Brf Hilda gjort en dålig investering när de tagit beslutet om individuell mätning av vattnet. Vad jag säger är att det finns absolut ingen, utifrån några offentliga fakta för denna förening, som kan säga att det är bra eller dåligt och för vad.

Brf Hilda har, vad jag kan se, ingenstans redogjort för hur man kommit fram till att investeringen i individuell mätning skulle vara bra för medlemmarna.
Jag tror att om Brf Hildas styrelse kunnat påvisa att det är lönsamt så hade de presenterat dessa fakta.

Det kan vara så att individuell mätning uteslutande är en dålig investering, men det kan också vara så att det ibland är en bra och ibland en dålig investering.

Jag vet att detta med individuell mätning diskuterats en hel del de senaste åren, och jag har läst några utredningar om detta. Jag har svårt att utifrån resultaten av dessa undersökningar ta ställning till vad som gäller, men jag kan se att utredarna är överens med mig om att det endast blir en bra investering under optimala förhållanden.
Om dessa optimala förhållanden sedan existerar eller inte, vet inte jag, men det finns kanske andra som är mer insatta i denna fråga.

Notera att det kan vara "bra" (eller dåligt) med individuell mätning på två olika sätt;

För miljön
För medlemmarnas ekonomiDet kan, från fall till fall, vara det ena eller det andra, eller inget av ovanstående två alternativ.

Tillägg
Francois, du skriver;
Att föreningen söker bidrar de har rätt till gagnar medlemmarna. Det är bra gjort av styrelsen.
Ja, om det nu hade varit så, men som jag redan redogjort för så skriver SDS att det är miljöförvaltningen, och inte Brf Hildas styrelse, som sökt bidrag.
Samt i efterskott.

Punkter 1, 2, 4 är normalt underhåll.
Exakt, och det är just det som är en viktig bit.
Brf Hilda uppmärksammas för att de i huvudsak gör vad så många andra brf:ar redan gjort.
HSB Malmö vill ha en brf att skryta med för dem som inte ifrågasätter så mycket, och Brf Hilda var en av de bästa brf:arna för detta, av bl.a. följande anledningar;
1. Sin storlek
2. Det extremt bristande engagemanget bland medlemmarna i denna brf. Bland de värsta någonsin.
3. HSB Malmös medlemskoordinator sitter i styrelsen och kan styra in föreningen på den väg HSB Malmö vill

Punkt 11 borde gäller de gemensamma område, kan jag tänka mig. De boende är ansvariga för egna glödlampor/lågenergilampor.
Hmm, jo självklart.
Men frågan är vad denna punkt har med vad att göra?
Då kan det kanske vara bra att fundera på vad jag skrivit om detta i mitt första inlägg i denna tråd.

Sen planerar de en avgiftshöjning på bara 3% tack vara framtida besparingar.
Francois, har du inte läst något av vad jag skrivit i denna tråd?

Holger
2010-11-25, 11:22
Nedanstående står att läsa på bfr Hildas hemsida sedan den 24 juni 2010.

Hilda kräver skadestånd av HSB Malmö

Föreningen Hilda har vid ett antal tillfällen fått frågan om vi har tagit hjälp av HSB Malmö i de projekt som Hilda bedriver och vilken erfarenhet Hilda har av HSB Malmö.

Svaret är att Hilda inledningsvis såg HSB Malmö som den självklara samarbetsparten i samtliga projekt, men denna uppfattning har förändrats. På grund av fel i HSB Malmös arbete har arbetet med luktsaneringen försenats vilket inneburit stor ekonomisk skada för Hilda.

Hilda har framställt skadeståndsanspråk mot HSB Malmö som bestritt detta och saken hanteras numera av advokater. Tyvärr innebär detta att Hilda kan tvingas driva en rättslig process för att få den uppkomna skadan ersatt.

Vem som är HSB ledamot i brf Hilda- jo Bengt Skånhamre.

Och fel av HSB Malmö, nej det finns inte.

Katten Georg
2010-11-25, 14:27
Visst är det märkligt att en organisation som HSB befinner sig i följande situation:
1. Den största HSB – föreningen i Malmö, Hilda, och HSB Malmö pratar med varandra via advokater p.g.a. dåligt arbete, vilket HSB förnekar. Det var väl ingen som trodde att HSB Malmö skulle göra rätt för sig.
DET GODA BOENDET I HSB – TAPPNING.
2. Styrelsen och ledningen i HSB Malmö desavouerar stämmobeslut.
3. HSB Malmö påstår, i strid med svensk lag att avgiftsförbud för brf gäller och att brf därför inte har rätt att ta ut medlemsavgifter. Detta trots att det uttryckligen sägs att något avgiftsförbud inte förekommer. Antingen ljuger man eller så avslöjas härmed frapperande brister om den svenska lagstiftningen. Vilket är värst? Jag tycker det kan vara skit detsamma.
4. En större HSB – förening i OXIE lämnar HSB Malmö.
5. HSB – förening på Limhamn tvingas byta stammar efter 3 år.
6. Det regnar in på prestigebygget Turning Torso. Man lyckades alltså inte bygga med tillräcklig kvalitet trots en produktionskostnad på närmare 2 mdr kr.

Dessutom tycker man att det är naturligt att det regnar in i nyproducerade hus.

Visst är det märkligt att Sveriges största bostadsproducent bär sig åt på detta sätt. LÅGVATTENMÄRKE.

Visst är det fantastiskt när Sveriges största bostadsproducent och förvaltare beter sig på detta sätt. ETT LÅGVATTENMÄRKE.

tette
2010-11-25, 14:59
http://www.sydsvenskan.se/sok/?q=brf+hilda

Tema: hållbar utveckling
Malmö. ... upphandling i fokus: hur kan myndigheter påverka miljön genom vad och hur de konsumerar. Miljötänk. Brf Hilda i Rosengård har renoverat miljonprojektshus och satsat på miljötänk. Guiden
Text: Martin Brusewitz. Publicerad 19 september 2012.

Boende kan få hämta post
Malmö. ... vår post. Det måste bli kaos på den Posten, spår Maja Holmqvist.Ordföranden i HSB:s brf Hilda, Giovanna Brankovic, är en av dem som fått ta emot reaktioner på beskedet.– Det ...
Text: Marika Anjou. Publicerad 3 november 2010.

"Snart orkar vi inte längre"
Malmö. ... jätterenoveringen rör sig från områdets småhus till de tre gånger så stora höghusen i brf Hilda.
Text: Olof Westerberg. Publicerad 9 maj 2010.

Skyddsombud slog larm om asbestsanering
Malmö. ...bor kvar i husen. Det hävdar huvudskyddsombudet vid jätterenoveringen i bostadsrättsföreningen Hilda på Rosengård efter larm till Arbetsmiljöverket.
Text: Olof Westerberg. Publicerad 9 maj 2010.

Klimatsmarta Hilda tar täten
Bostad. ...vattenmätning på tvättmaskinerna och halverad energiförbrukning. Bostadsrättsföreningen Hilda i Rosengård ska bli ett klimatsmart föredöme för miljonprogrammet.
Text: Maria Sehlin. Publicerad 13 december 2009.

Medlemmar kräver helt ny HSB-styrelse
Malmö. ...jag hålla för mig själv, säger Anders Nord. Falangbildningen inom HSB är nämligen total. BRF Ida är granne på Rosengård med storföreningen BRF Hilda. Hildas...
Text: Olof Westerberg. Publicerad 19 januari 2008.

Bostadspriser i Oxie upp 14700 procent
Malmö. ...kronor. Dyrast: 825000 kronor. 3 rum, 80 kvm. Månadsavgift: 3759 kronor. Brf Hilda, Von Lingens väg. Exempel prisökning 05-06: En lägenhetstyp på 3 rum,...
Text: Claes Fürstenberg. Publicerad 4 mars 2007.

Danskar gör Almvik dyrare
Malmö. Snittpris per kvm: 6601 kr. Dyrast: 800 000 kr. 4 rum. 95 kvm. Månadsavg: 4 280 kr. Brf Hilda, von Lingens väg. Billigast: 250 000 kr. 2 rum. 48 kvm. Månadsavg: 2...
Text: Claes Fürstenberg. Publicerad 26 maj 2006.

HSB kommer att deltaga i många störa renoveringsprojekt framöver, när miljonprogrammet skall renoveras.

Hur kommer det att sluta? jo med den ena skandalen efter den andra.

Varför, stel, oekonomisk koloss på lerfötter. Inget nytänkande, slår på sina medlemmar.

Förlikningarnas tid är över, de sista trofasta HSB-styrelserna försvinner, förhoppningsvis går ringarna på vattnet över i cyklonfart när sanningarna om utsugarna HSB blir känt.

bygg. bygg, bygg är HSB:s lösning på ekonomiproblemen som finns och kommer att öka.

Sydsvenskan en av de få tidningar som skiver kritiskt (sanningen) om HSB.

Jag är övertygad om att det finns en Skånehmre i varje distrikt i FEDERATIONEN HSB.

Admin
2010-11-25, 15:38
Det är märkligt. Brf Hilda skriver relativt mycket (dock bara övergripande) om det som ska genomföras, men i princip inget om vilka besparingar som kommer att göras. Är inte besparingarna det som är viktigast?

Efter febrilt letande hitta jag följande lilla patetiska information om vilka besparingar som Brf Hildas miljösatsning tänks leda till;

Åtgärder att genomföra inom 1-3 år
- Stambyte
- FTX-aggregat
- Individuell varm- och kallvattenmätning
- Radiatorbyte
Energibesparing 30%

Det presenteras ofta glädjekalkyler i samband med olika projekt, men här har vi inte ens en kalkyl. Hur har de kommit fram till detta?
Hur kan t.ex. ett stambyte leda till en energibesparing?


Åtgärder att genomföra inom 3-5 år
- Regnvattenåtervinning
- Solfångare
- Invändig tilläggsisolering
- Ev spillvattenvärmeväxlare
Ytterligare 20% energibesparing

Jag kan sätta en stor peng på att denna uträkning av hur stor besparing som kommer att göras innehåller ett antal felaktigheter och brister.
Även här saknas helt en förklaring till hur besparingen räknats ut.
20% av vad?

Åtgärder att genomföra inom 5-10 år
- Småskalig vindkraftverk alt storskalig, ev grön el
- Grundvattenvärmepump
- Solceller
- Fönsterbyte
100% förnybar energi används i föreningen

Här har man inte ens bemödat sig med att ge en uppgift på vilken besparing detta leder till (och på vilket sätt).
Men Brf Hildas styrelse kan lika gärna dra till med 50 %, så har man gjort totalt en hundraprocentig besparing.
Det är gratis att bo? :15:

Denna brf i Rosengård har nästan det lägsta engagemanget bland medlemmarna av de föreningar som hör till HSB Malmö. Det är ju praktiskt för styrelsen som då inte behöver bekymra sig om att motivera investeringarna.

tette
2010-11-25, 16:47
Ja HSB väljer sina projekt med omsorg. Som admin skrev om engagemang så finner i jag i årsredovisningen att 41 medlemmar av 747 gick på en stämma!!!!!

Och detta i en av de största energisparprojektet i brf:s historia?

Var ska detta sluta.

Och hur det än går så skriver BoRevision sammatext som vanligt.

tette
2010-12-03, 11:54
Hållbara Hilda får 6,1 miljoner till miljösatsningar (http://www.hsb.se/malmo/hilda/2-14951/1.148317)

Pengarna kommer från delegationen för hållbara städer och är en del av delegationens satsning på Rosengård.
Bidraget innebär att Hilda kan genomföra en del energieffektiva lösningar inom projektet "Hållbara Hilda" som annars inte varit lönsamma.

Det övergripande målet för satsningen på Rosengård – som totalt omfattar 52 miljoner kronor – är att skapa en världsledande demonstrationsområde med fokus på klimat och miljöteknik som kan stå modell för kommande stadsförnyelseprojekt i Sverige och utlandet.

Inom Rosengårds-satsningen är brf Hilda det enda projektet med inriktning på teknisk, ekonomisk, social och miljömässigt hållbar förnyelse av ett helt bostadsområde från 1970-talets början.

I brf Hilda ska bidraget – 6,1 miljoner kronor – bland annat hjälpa till att finansiera solfångare, återvinning av organiskt avfall, öppna dagvattensystem, system för att att använda regnvatten som spolvatten, gröna tak – kort sagt alla de miljösatsningar som ingår i "Hållbara Hilda". Vid sidan av de rent tekniska satsningarna ingår även satsningar på cykelpool och boendeprogram för att öka medvetandet kring miljöfrågor.

Hållbara Hilda representerar en modell och ett arbetssätt för att genomföra en teknisk förnyelse som ger stora vinster i minskad koldioxidpåverkan. Genom de åtgärder som nu får bidrag minskar Hildas utsläpp med 1 100 ton koldioxid per år.


Brf hilda slår på stort? Uttalar projektet som världsledande????
Läste just om en organism som "äter" arsenik till lunch o middag det kallar jag världsledande.

insidern
2010-12-23, 17:47
Nedanstående står att läsa på bfr Hildas hemsida sedan den 24 juni 2010.

Hilda kräver skadestånd av HSB Malmö

Föreningen Hilda har vid ett antal tillfällen fått frågan om vi har tagit hjälp av HSB Malmö i de projekt som Hilda bedriver och vilken erfarenhet Hilda har av HSB Malmö.

Svaret är att Hilda inledningsvis såg HSB Malmö som den självklara samarbetsparten i samtliga projekt, men denna uppfattning har förändrats. På grund av fel i HSB Malmös arbete har arbetet med luktsaneringen försenats vilket inneburit stor ekonomisk skada för Hilda.

Hilda har framställt skadeståndsanspråk mot HSB Malmö som bestritt detta och saken hanteras numera av advokater. Tyvärr innebär detta att Hilda kan tvingas driva en rättslig process för att få den uppkomna skadan ersatt.

Vem som är HSB ledamot i brf Hilda- jo Bengt Skånhamre.

Och fel av HSB Malmö, nej det finns inte.


Det är välkommet med ett fotbyte. När väljer man bort HSB Malmö som förvaltare ?

tette
2011-09-09, 21:05
http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/delegationen.aspx
http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/ansokan.aspx
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hsb/pressrelease/view/malmoes-stoersta-klimatsmarta-gaardsfest-av-boende-foer-boende-679585

Hsb slår på trumman för en av sina föreningar. de andra hsb föreningarna/medlemmarna får väl lägga ett par kronor var?

240 miljoner är budgeten, bidragen 5 miljoner av EU och 6 miljoner av "hållbara bostäder" = skattepengar.

Om jag gissar så kommer projektet att gå på 300 miljoner, så visst är det bra om då föreningen får 4% bidrag, men....

6 miljoner från Hållbara bostäder är väl en del av 52,7 miljoner "fokus Rosengård"?

Den erfarenhet jag har av större energiprojekt har jag skrivit om förr på forumet
http://www.siemens.se/sbt/BuildingAutomation_HVAC/ref/ref_vad.asp

brf Väduren satsade 15 miljoner på energibesparningar och framförallt enligt "reklamen" mycket stora utsläppsfördelar.
Det örjade med en momstvist på ett par miljoner.
Vidare blev det så att 80% av de som bodde längst ner anmälde "kalla lägenheter".
Mätningarna inför projektet visade att genomsnittstempen i lägenheterna var 25 grader, men att sänka högre upp och få 21 i snitt fungerade inte.

Ventilationen blev katastofal, efter detta har föreningen byggt om ventilationen för 25 miljoner till och har en idag inte en godkänd OVK.

Så tiden får väl visa vad detta stora projekt hamnar i slutändan. Lycka till.

tette
2011-12-15, 20:59
Infoblad HSB Brf Hilda (http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.222373.1323952151!/infoblad%203-2011light.pdf)

Bostadsrättsföreningen Hilda i Malmö
Informationsblad – december 2011
Kallt eller varmt?
– Rätt temperatur är 21–22 grader!

Nu är så gott som samtliga
nya element och ventilationshus
monterade och injusterade.
Det betyder att ventilationssystemet
och de nya termostatstyrda elementen
är inställda så att temperaturen i
lägenheterna ska vara 21–22 grader
om vredet är ställt på läge 7.

I praktiken innebär det en
sänkning av innetemperaturen
i förhållande till hur det varit
tidigare. Och 21–22 grader
inomhus är den temperatur
som Hildas medlemmar be-
slutat om. Det är grunden för
att få ekonomi i Hildas för-
nyelsen med stambyten och
badrumsrenoveringar.

Värmen kostar mest
Värmekostnaden är den
största enskilda utgiftsposten
i Hildas driftbudget – cirka 7
miljoner kronor per år. Redan
förra året, trots extremt sträng
vinter, gjorde det nya ventila-
tions- och värmesystemet att
kostnaderna sjönk med cirka
500 000 kronor.
I full drift blir besparingen
ännu större vilket också är
syftet med den omfattande
investeringen i nya ventila-
tionshus, nya element och
nya undercentraler.

Tidigare, med den gamla ven-
tilationen och de gamla ele-
menten, var temperaturen
i lägenheterna 24–26 grader
och på vintrarna behövde
fönstren vara öppna för att
det skulle bli lagom innetem-
peratur. Det är att elda för
kråkorna, och det är dyrbart.

Nu, i det nya systemet, ska
temperaturen alltså vara
21–22 grader. Det betyder att
om temperaturen i lägenheten
är rätt så kommer elementen
att vara kalla medan rören till
elementen är varma.

Nya smarta element
Tekniskt fungerar det så att
från de nya ventilationshusen
strömmar förvärmd luft som
håller cirka 18–19 grader in i
lägenheterna. Luften kommer
via tilluftsventilerna som är
placerade under elementen.
(OBS! Tilluftsventilerna får
inte sättas igen. Då blir det fel
på ventilationen i huset.)

Beroende på verksamheten i
lägenheten med matlagning,
levande ljus, tända lampor
och människor så tillförs yt-
terligare värme "naturligt".

Räcker inte det tillskottet – till
exempel om utetemperaturen
är extremt låg – för att höja den
18-gradiga inluften till 21–22
grader sätter de termostatstyrda
elementen igång och tillför den
extra värme som krävs för att få
rätt innetemperatur.

"SÄTT INTE IGEN LUFTINTAGEN UNDER ELEMENTEN – DÅ HAVERERAR EKONOMIN!
De nya elementen och ventilationen minskar föreningens värmekostnader. Utan den besparingen måste avgifterna höjas med 10 proc. för att klara ökningen av fjärrvärmekostnaderna."

Kan man lära gamla Hilda att inte stoppa tyg bakom elementet som hon gjort i 49 år?

"HOT" är det så man övertygar i energiprojekt?

Bin på taket beprövat? Eller gäller ingen saft på översta våningarna?

tette
2012-05-02, 20:46
Nominerade till E-Prize 2012 i kategorin fastighet och offentlig sektor (http://www.va.se/va-hallbarhet/energi1/nominerade-till-e-prize-2012-i-kategorin-fastighet-och-offentlig-sektor-353817)

2012 års nominerade i klassen Fastighet och Offentlig sektor:


Örebrobostäder (Örebro)
Omsättning: 1600 mkr, Antal anställda: 399, Räkenskapsår: 2010
Örebrobostäder har arbetat med energieffektivisering sedan 2005 och involverat både personal och hyresgäster i arbetet. Exempelvis har ljusarmaturer bytts ut, åtgärder för att spara vatten satts in och uppvärmningen av garagen bytts ut mot enskilda motorvärmaruttag.

HSB Brf Hilda (Malmö)
Omsättning: I.u., Antal anställda: I.u.
Omkring 70 procent av de boende har intresserat sig för miljöarbetet i bostadsrättsföreningen som består av 2 000 boende i 16 byggnader. Genom att sätta in smarta element, byta till bättre isolerande innerväggar och ett snålare vattensystem har föreningen minskat 19 procent av kostnaderna sedan 2009.

Humlegården (Stockholm)
Omsättning: 102 mkr, Antal anställda: 75, Räkenskapsår: 2010
Humlegården förvaltar ett 70-tal fastigheter i Stockholm med omnejd till ett marknadsvärde om cirka 23 miljarder kronor. För att effektivisera driften av byggnaderna, varav många har ett högt kulturellt värde, har en tusentals mätstationer satts in. De gör det möjligt att kontrollera att drifttider styrs rätt, att lokaler som inte används får minskad energiåtgång, att fläktar justeras och så vidare. Hyresgästerna kan följa mätvärdena i realtid genom smarta telefoner.


Fastighet eller offentlig sektor?
Bostadsrättsförening klassas som företag när det gäller E-Prize utnämning?

"HSB Brf Hilda (Malmö)
Omsättning: I.u., Antal anställda: I.u.
Omkring 70 procent av de boende har intresserat sig för miljöarbetet i bostadsrättsföreningen som består av 2 000 boende i 16 byggnader.
Genom att sätta in smarta element, byta till bättre isolerande innerväggar och ett snålare vattensystem har föreningen minskat 19 procent av kostnaderna sedan 2009."

Miljonbidrag + 20% energibesparingar.

Bara att gratulera? Avgiftssänkning eller snor HSB vinsten?

De 30% som inte intresserat sig får straffavgifter?

tette
2012-05-02, 20:51
Bostadsrättsföreningen Hilda i Malmö nomineras till E-Prize (http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hsb_riksforbund/pressrelease/view/bostadsraettsfoereningen-hilda-i-malmoe-nomineras-till-e-prize-755562) 2012-05-02

HSB brf Malmö har nominerats till E-Prize, som på några år har blivit ett av Sveriges ledande energipris. Priset belönar dem som kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft. Brf Hilda är nominerad i kategorin Fastighet och offentlig sektor.

E-Prize delas ut av Veckans Affärer i samarbete med E.ON.

Per Grankvist, juryns ordförande och VA-redaktör med inriktning på energi och hållbarhet motiverar nomineringen:

– Man pratar mycket om betydelsen av att ha en eldsjäl. I Hilda är det inte en utan många eldsjälar som samverkar. Det tycker vi är spännande.

– Det är också spännande att det är en bostadsrättsförening som genomför det Hilda gör. Bostadsrättsföreningar brukar vanligen vara kortsiktiga i sitt tänkande. I det perspektivet är Hilda ett lysande undantag.

Brf Hildas förnyelseprojekt – Hållbara Hilda – innehåller bland annat insatser som beräknas minska energianvändningen med en tredjedel. I projektet ingår även solceller, elcykelpool och boendeprogram i kampen för att på kort tid halvera Hildas CO2-påverkan. Förnyelsen av brf Hilda har en budget på 240 miljoner kronor.

– Alla satsningar inom Hildas förnyelseprojekt gynnar miljön samtidigt som de långsiktigt stärker medlemmarnas och föreningens ekonomi. Minskar vi energianvändningen minskar vi också kostnaderna. Målet är ekonomisk, teknisk, social och miljömässig hållbarhet, förklarar Giovanna Brankovic i en kommentar till E-Prize nomineringen.


HSB:s Riksförbund tycker?
"Bostadsrättsföreningar brukar vanligen vara kortsiktiga i sitt tänkande. I det perspektivet är Hilda ett lysande undantag."

Att man inte förvånas över HSB:13: eller gäller att all reklam är bra reklam?

tette
2012-10-21, 01:37
Hållbara Hildas byggblogg (http://brfhilda.blogspot.se/) 18/10 2012

Avgiften behöver höjas med 10 proc.

Hildas avgifter behöver höjas med 10 procent från första januari 2013. Bakgrunden är dels förändrade energitaxor som kraftigt förändrade den ursprungliga kalkylen för Hildas förnyelse. Dels beror det på ökade byggkostnader.

Avgiftshöjningen avviker från den ursprungliga prognosen. Det är viktigt att direkt påpeka att den budget för Hildas byggprojekt som presenterades på Hildas extrastämma 2009 visade på kommande avgiftshöjningar. Kalkylen innehöll även ett påpekande om att budgeten skulle behöva korrigeras när de verkliga kostnaderna ställdes mot den kalkylerade kostnaden.

Energieffektivt
Den ekonomiska grunden för ombyggnaden av Hilda var att energieffektivisering och sänkta kostnader för fjärrvärmen till stor del skulle betala investeringarna i ny ventilation, nya radiatorer och nya rörstammar. Beräkningarna visade att energibesparingen skulle bli cirka 30 procent.

Minus 20 procent
Hittills har energibehovet minskat med cirka 20 procent. Energibehovet kommer att minska ytterligare när alla undercentraler och ventilationen är helt injusterade. Utan insatserna för energibesparing hade avgiften behövt höjas betydligt mer.

Varmvatten
Vid sidan av den höjda energitaxan har delar av bygget blivit mer kostsamma än vad som gick att förutse. Bland annat var de ursprungliga ritningarna för hur rören till elementen leder varmvattnet felaktiga. Omfattningen på det problemet gick inte att förutse. Problemet var tvunget att lösas. Kostnaden för det har påverkat budgeten.

Sandgolv
Ytterligare överraskningar i Hildas byggnader har tvingat fram förändringar i förhållande till de ursprungliga planerna. En sådan överraskning var att badrumsgolven i låghusen hade en konstruktion som innehöll sand som fick skottas ut för hand innan de nya badrummen kunde byggas upp. Sandgolven i badrummen fanns inte ens som en antydan i de ursprungliga byggritningarna. Kostnaden har påverkat budgeten.

Ändrad fjärrvärmetaxa
Listan kan göras längre över nödvändiga förändringar på grund av överraskningar som från början inte kunde förutses men som påverkat byggkostnaden. Men det väsentliga är att oförutsedda ökningar av byggkostnaderna tillsammans med den förändrade fjärrvärmetaxan gör att avgiften behöver höjas med 10 procent för att budgeten ska gå ihop.


Hilda klarar sig med en mycket låg höjning av avgiften.
Beräkningar från SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag – pekar på att hyrorna behöver höjas med cirka 60 procent för att man ska klara ekonomin även vid en mindre grad av förnyelse än den Hilda genomfört.
I SABOs beräkningar ingår att cirka 300 000 bostäder från samma epok som Hilda omedelbart behöver omfattande renovering.
Hållbara Hilda är den första omfattande förnyelsen av ett bostadsområde från tiden 1965–1975. Den totala förnyelsen som inkluderar vattenmätning, nya badrum och ett brandvarningssystem som gjort Hildas lägenheter till Sveriges mest brandsäkra ger föreningen en framtida säker teknisk och ekonomisk grund.
Den förnyelse Hilda genomfört tvingas nu en mängd bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att genomföra. Utmaningen för dem är att klara det med lika blygsamma avgiftshöjningar som Hilda.


"Kalkylen innehöll även ett påpekande om att budgeten skulle behöva korrigeras när de verkliga kostnaderna ställdes mot den kalkylerade kostnaden."

Är det detta som kallas "glädjebudget?

Korsdraget
2012-10-26, 17:17
Se nya numret av Hemma i HSB, nr 5:.2012

"Urban odling" Det har nog de flesta hört talas om säger HSB.

Hilda installerar nu bikupor på ett av sina niovåningshus.
Varje kupa ( av fem) innehåller 50 000 bin och kan producera 30 och 60 kilo honung per år.

Nu vet jag: nästa stadgeändring kommer att syfta till "platta tak".
Snart kommer det nog på TV att HSB utökar sin förvaltning med xx antal tjänster för att kunna ge god serviceavtal med föreningarna. Ojoa, Jvad stora mängder "äkta svensk honung" det kommer att produceras, vilket är ett led i HSBs integrationssatsning med helt ny och modern slogan.

"HSB där de flitiga bina bor". Honung på köpet.:4:

HSB överaskar oss som Sveriges Största Innovatör!

:10:

tette
2012-11-12, 20:35
Hildas föreningsstämma avbruten (http://www.hsb.se/malmo/hilda/hildas-foreningsstamma-avbruten)

Hildas ordinarie föreningsstämma (2012-10-30) avbröts för att ge tillfälle till ett medlemsmöte kring frågor om byggentreprenaden och bakgrunden till den varslade avgiftshöjningen på 10 procent.

Enligt stadgarna ska den avbrutna föreningsstämman återupptas inom två månader. Innan dess ska Hildas styrelse kalla till ett medlemsmöte för att diskutera den nyligen avslutade byggentreprenaden.

Tid och plats för medlemsmötet meddelas senare.

tette
2014-11-01, 20:06
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.50675.1394103507!/Hilda%20A%CC%8AR%202013-04-30.pdf

Som vanligt när det gäller HSB och deras medlemsföreningar räcker det med att läsa mellan raderna. Det vill säga om man inte läser att man tagit ner himlen, så har det gått sisådär?

När man skummar en årsredovisning från 2013 och läser 10% avgiftshöjning, avbruten stämma och massor av klagomål i en enkätundersökning behövs ingen djupare analys hur det stora upphaussade projekt går/gick i slutändan?

tette
2014-11-02, 11:06
Bidrag i all ära? kolla lånen i Brf Hilda, lån 55 miljoner till 5,14% ränta bundet till 2019.
Ett lån på 13 miljoner till 1,25 ser bra ut hos Handelsbanken, men övriga lån hos Stadshypotek verkar bli dyrbara?

Sydsvenskans plikt att göra en uppföljning till det de skrev om det miljövänliga projektet.

Mest synd att biodlingen på taken också sprack.