handdator

Visa fullständig version : Vattenskada genom yttre fasad i brf - Vem bekosta tapetsering/ytskikt?


pippisnuddel
2010-04-21, 10:48
Bor i en HSB bostadsrätt. Har i dagarna upptäckt en vattenskada på vår vägg i köket. Det ser ut att ha runnit vatten uppifrån och ner. Pratat med grannen som inte har någon vattenläcka. Troligast, enligt mig och förening, är att vatten läckt in genom yttre fasaden där ett brott i plåten finns.

Nu till frågan: Vem ska bekosta tapetseringen av vårt kök? Vi flyttar om en månad så det måste vara ordnat tills dess! Föreningen menar att vi ska bekosta inre ytskikt, men vi anser att den som ansvarar för läckan ska bekosta det, alltså föreningen.
Pratat med gratis jurist via internet som menar att det sistnämnda stämmer.

Admin
2010-04-21, 11:07
Du har hamnat i ett av de "svarta hålen" i lagen.
En vanligt förekommande frågeställning i detta forum, och som diskuterats en hel del här.

I sådana här lägen kompliceras det av att det finns tre-fyra parter;
1. Bostadsrättshavaren
2. Föreningen/styrelsen
3. Bostadsrättshavarens försäkringsbolag
4. Föreningens försäkringsbolag

Det är rätt, som styrelsen i din brf säger, att medlemmen normalt sett står för ytskiktet.
Men en medlemsinriktad styrelse ifrågasätter inte något här utan bara tar kostnaden rakt av när läckan orsakats av något som ligger inom föreningens ansvarsområde.

Jag instämmer med den jurist du pratat med.
Om man inte läser lagen rakt av utan gör tolkningar (som man oftast måste göra) så är det föreningen som kommer att få ta hela kostnaden, trots att du som bostadsrättshavare ansvarar för ytskiktet.

Motsvarande har hänt mig, och föreningen fick ta kostnaden inte bara för ytskiktet utan då även för annat (som jag inte ska gå närmare in på här).

Sedan är frågan om styrelsen vill "jäklas" med dig och om du då har tid, lust och ork att gå igenom denna process med styrelsen.

Du kan alltid kontakta ditt försäkringsbolag och få deras åsikt. Jag gissar att de kommer att säga ungefär samma som vad jag sagt här.

Jag vet inte vilken HSB-region du tillhör, men i HSBs egna stadgar står normalt att HSB är skyldig att bistå dig med hjälp. Dock inte alls säkert att HSB gör detta, och om du tillhör HSB Malmö är det tyvärr säkert att HSB inte backar upp dig, mot denna trilskande styrelse.

j.a
2010-04-21, 11:59
Gratisjuristen går händelserna i förväg (förutsätter en viss dom)

Inträngande vatten utifrån täcks inte av någon försäkring (ej vattenledningsskada och ej skada pga översvämmning).

Således gäller den ansvarsfördelning som du hittar i Bostadsrättslagen och stadgar. Detta innebär att föreningen åtgärdar allt som inte bostadsrättshavaren har underhållsansvar för. Ytskikten är bostadsrättshavarens ansvar och denne får alltså åtgärda dessa på egen hand.

En annan fråga är huruvida skadan på ytskikten beror på en skada som föreningen vållat uppsåtligen eller genom oaktsamhet. För att lösa denna tvist gäller vanliga skadeståndsprinciper och skadeståndslagen. (det är alltså en separat process med ganska besvärlig bevissituation för er)

En styrelse får ju egentligen inte använda gemensamma medel för att göra arbeten på ytskikten i någons lägenhet.

pippisnuddel
2010-04-21, 13:19
Det verkar vara en dead end för oss då. Om man processar mot föreningen kan man få dem att betala men det känns som ett jättejobb med osäkert utfall.

Jag ska dock prata med dem igen. Har hört att en medlem som sitter i styrelsen har drabbats av samma problem och han planerar att "lämna kvittot för renoveringen" till styrelsen, som han sa. Om han får ersättning ska vi ha ersättning, så är det bara.:15:

Känns helt bedrövligt orättvist, som ni sa ett hål i lagen...:(