handdator

Visa fullständig version : Budgetplanering i brf


Krysia
2010-04-20, 16:17
Jag undrar, ska inte en budgetplan vara med på årsstämman

Krysia

Trötter
2010-04-21, 06:14
Enligt de flesta dagordningar, där ingår inte budgeten för redovisning vid stämma. Om ni i er förening vill ta del av budgeten vid stämma bör ni upprätta en motion som anger att budgetunderlaget ska redovisas vid stämman. Alternativt en motion för ändring av stadgan med tillägget att budgeten ska redovisas för medlemmarna.

Det kan vara bra om styrelsen redovisar budgeten för medlemmarna när den upprättas och att styrelsen har en rutin för en fortlöpande redovisning vad gäller ekonomin i föreningen