handdator

Visa fullständig version : Motion - av styrelsemedlem


tractors
2010-04-19, 09:39
I vår privata brf har vi föreningsstämma den 23 maj. Motionerna skulle vara
ordföranden tillhanda senast den 31 mars. Brev eller mail.
Den 30 mars informerar ordf oss andra om vilka motioner som inkommit.
Sammanlat fyra motioner vilket vi uppfattar som positivt. En motion som gäller
tvättstugetider är lite extra intressant. Vår förening består av husen A och B.
Denna motion gäller tvättstugetiderna i hus A där man föreslår vissa korrigeringar. Dagen därpå den 31 mars meddelar styrelsemdlem Olle (bor i hus B) att han "ansluter sig till motionen och att den skall gälla även för hus B".
Det här smakar inte riktigt bra. Har Olle missbrukat sin ställning som styrelsemedlem i och med att han är insider?

Admin
2010-04-19, 10:03
Jag tycker inte det är så farligt.
Vem som helst kan ju lägga ett tilläggsyrkande på stämman.
Denna styrelseledamot behöver alltså inte "ansluta sig" (vad nu det innebär rent konkret) till motionen innan stämman.

Rent generellt ska alla synpunkter & motioner uppfattas positivt i en brf.
Och alla, även styrelseledamöter, kan och bör ta intryck från andra medlemmar.
Visserligen gäller enligt lagen likabehandling, men i detta fall skulle jag vilja säga att det är bara att tuta och köra.
Inget fel begånget.

Francois
2010-04-19, 12:54
Hm. Tycker inte ni kan ändra i motionen och skriva att det gäller för hus B också.
Däremot kan ni som styrelse skriva en exakt likadan motion för hus B och behandla den på årsstämman. Då ska 2 punkter på dagordningen, en för motionen för hus A, en för motionen för hus B.

Det är så jag skulle hanterat det.

Admin
2010-04-19, 13:00
Vi vet inte vad som avses med "ansluta sig till", men självfallet är det helt omöjligt att styrelsen ändrar eller gör tillägg i motionen (enligt vad jag förklarat flera gånger tidigare i liknande frågor).

Och återigen vill jag understryka att det regelverk som gäller för medlemmarna gäller även för styrelseledamöterna.

Styrelsen eller enskilda styrelseledamöter kan alltså inte skriva någon motion i efterskott.
Men - i det fall styrelsen är överens om detta (vilket inte verkar vara fallet) - kan en punkt om detta läggas in i dagordningen.

Känns dock helt onödigt eftersom det mycket enklare kan lösas med ett tilläggsyrkande på stämman.

Francois
2010-04-19, 13:13
Och återigen vill jag understryka att det regelverk som gäller för medlemmarna gäller även för styrelseledamöterna.
Jo, regelverket gäller för styrelseledamöterna som enskilda medlemmar i föreningen, men som jag sagt tidigare, och säger återigen, inte för styrelsen. Det är det jag hävdat hela tiden.

Styrelsen eller enskilda styrelseledamöter kan alltså inte skriva någon motion i efterskott.
Inte ledamöterna, men styrelsen kan det visst.

Men - i det fall styrelsen är överens om detta (vilket inte verkar vara fallet) - kan en punkt om detta läggas in i dagordningen.
Precis Admin, det ser du! Det är just det jag säger! Lägga en punkt i dagordningen (en fråga hänsjkuten av styrelsen) är samma sak som en motion och behandlas på samma sätt på stämman. Motion, proposition eller hänsjukten fråga är olika namn för samma sak. (i lagen använder man ordet "fråga", inte "motion", tror jag).

Admin
2010-04-19, 13:24
Jo, regelverket gäller för styrelseledamöterna som enskilda medlemmar i föreningen, men som jag sagt tidigare, och säger återigen, inte för styrelsen. Det är det jag hävdat hela tiden.
Du gör skillnad på "styrelsen" och "styrelseledamöterna".
Förstår inte hur du resonerar, men så är det inte.

Inte ledamöterna, men styrelsen kan det visst.
Njet! :13:

Precis Admin, det ser du! Det är just det jag säger! Lägga en punkt i dagordningen (en fråga hänsjkuten av styrelsen) är samma sak som en motion och behandlas på samma sätt på stämman. Motion, proposition eller hänsjukten fråga är olika namn för samma sak. (i lagen använder man ordet "fråga", inte "motion", tror jag).
Nej, det är skillnad på "motion" och "punkt i dagordningen".
En punkt i dagordning är inte samma sak som varken "motion", "proposition" eller "hänskjuten fråga".

I sak kanske vi är överens, om jag tolkar dig rätt, men inte i terminologin.

Francois
2010-04-19, 14:03
Du gör skillnad på "styrelsen" och "styrelseledamöterna".
Förstår inte hur du resonerar, men så är det inte.

Ja, jag gör skillnad, för att det ÄR skillnad.
I agendan står det
"Av styrelsen till stämman hänsjuktna frågor" och "av föreningensmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden".

Under denna punkt kan styrelsen lägga egna frågor (i egenskap av att vara en styrelsen, efter styrelsebeslut) precis när de vill, hur sent de vill. Ska vara med i kallelset är enda tidsbegränsning. Däremot ska medlemmar (oavsett om de inte sitter i styrelsen eller inte) har lämnat sina egna ärende till styrelse efter ett viss datum.

Nej, det är skillnad på "motion" och "punkt i dagordningen". En punkt i dagordning är inte samma sak som varken "motion", "proposition" eller "hänskjuten fråga".

Ja, det är skillnad.
- "motion", "proposition" eller "hänskjuten fråga" är samma sak.
- en punkt på dagordningen är en annan sak.

Men styrelsen brukar lägga egna punkter under "Av styrelsen till stämman hänsjuktna frågor" vilket är rätt plats att göra det. Det är där styrelsen ska lägga egna punkter, t.ex. förslag på stadgeändring, eller vilken fråga som helst som borde tas upp på en stämma och som inte ingår i den ordinarie dagordningen. Det är också där jag föreslår tractors att styrelsen ska lägga en egen punkt för tvättider för Hus B, om styrelsen vill ta beslut om det.
(dagordningen är fastställd av stadgarna (i alla fall i min förening), även om det förmodligen går att lägga till egna punkter).

Admin
2010-04-19, 14:19
Ja, jag gör skillnad, för att det ÄR skillnad.
I agendan står det
"Av styrelsen till stämman hänsjuktna frågor" och "av föreningensmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden".
Det är naturligtvis skillnad på betydelsen "styrelse" och "styrelseledamot", men saknar relevans i denna fråga.
I vilken "agenda", var?

Under denna punkt kan styrelsen lägga egna frågor (i egenskap av att vara en styrelsen, efter styrelsebeslut) precis när de vill, hur sent de vill. Ska vara med i kallelset är enda tidsbegränsning.
Visst kan styrelsen göra detta i det fall en sådan punkt skulle finnas i dagordningen, men - återigen - styrelsens punkter i dagordningen är inga motioner.

Ja, det är skillnad.
- "motion", "proposition" eller "hänskjuten fråga" är samma sak.
- en punkt på dagordningen är en annan sak.
Vi är i alla fall överens om att en punkt på dagordningen är just detta och inget annat.

Men "motion" och "proposition" (och "hänskjuten fråga") är tre olika saker. Det är därför de heter olika.
Det viktiga här är skillnaden mellan "punkt i dagordningen" och "motion" för det var vad frågan ursprungligen handlade om.

Men styrelsen brukar lägga egna punkter under "Av styrelsen till stämman hänsjuktna frågor" vilket är rätt plats att göra det.
Denna punkt förekommer inte enligt varken lagar eller några normalstadgar.
Och det lär vara ytterst sällsynt som denna punkt förekommer i någon dagordning.

Det är där styrelsen ska lägga egna punkter, t.ex. förslag på stadgeändring, eller vilken fråga som helst som borde tas upp på en stämma och som inte ingår i den ordinarie dagordningen.
Kanske ingen dum idé, men som vi alla förhoppningsvis vet så är det inte så det fungerar i praktiken. Och det är väl ändå verkligheten vi måste utgå från?

Det är också där jag föreslår tractors att styrelsen ska lägga en egen punkt för tvättider för Hus B, om styrelsen vill ta beslut om det.
Visst kan Tractors styrelse göra detta.
Eller så lägger de denna fråga någon annanstans i dagordningen - vilket, som jag redan förkklarat, är onödigt.
Hursomhaver är det då ingen "motion".

(dagordningen är fastställd av stadgarna (i alla fall i min förening), även om det förmodligen går att lägga till egna punkter).
Det stämmer inte, och jag betvivlar å det starkaste att det skulle vara det i din förening.
Dagordningen fastställs av bl.a. stadgar, så långt är det rätt, men det styrs bara vad som måste ingå.
Sedan gör styrelsen som den behagar.

Francois
2010-04-19, 14:31
Våra stadgar är Riksbyggen standard stadgar.

I HSB står det "övriga i kallelsen anmälda ärenden" och där hamnar dessa ärende, som medlemmar eller styrelsen vill ska tas upp på stämman.

Det är så man brukar göra, lägga punkter under denna punkt. Man brukar INTE lägga egna punkter i dagordningen.

"Motion" eller "proposition" terminologi används inte alls i lagen om ekonomiska föreningar eller brf-lagen.

När vi i detta forum eller annars i föreningvärlden pratar om "motion", menar vi sådana "frågor" eller "ärende" som hamnar under punkten "övriga i kallelsen anmälda ärenden" eller liknande punkt som handlar om "frågor" och "ärende" som styrelse och medlemmar vill ska behandlas på stämman.

Denna punkt om "frågor" och "ärende" finns i alla dagordningar, men det har olika namn, som vi kunnat konstatera här.

Admin
2010-04-19, 14:49
Ja, Riksbyggen har i sina normalstadgar som sista punkt för dagordningen;
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
samt av föreningsmedlem till föreningsstämman
i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
Och HSB har i sina normalstadgar som sista punkt;
övriga i kallelsen anmälda ärenden

Det är så man brukar göra, lägga punkter under denna punkt. Man brukar INTE lägga egna punkter i dagordningen.
Jag vet inte hur många dagordningar/kallelser du läst men jag har studerat hundratals, om inte tusentals från olika föreningar.
Och då läggs styrelsens "tilläggspunkter" i princip uteslutande på annan plats i kallelsen. Detta förfarande stödjs också av HSB-organisationen, som själva alltid lägger in sina egna frågor lite kors och tvärs i dagordningen, där det passar styrelsen (inte medlemmarna) bäst.

"Motion" eller "proposition" terminologi används inte alls i lagen om ekonomiska föreningar eller brf-lagen.
Korrekt.

När vi i detta forum eller annars i föreningvärlden pratar om "motion", menar vi sådana "frågor" eller "ärende" som hamnar under punkten "övriga i kallelsen anmälda ärenden" eller liknande punkt som handlar om "frågor" och "ärende" som styrelse och medlemmar vill ska behandlas på stämman.
Men under denna punkt ("övriga i kallelsen anmälda ärenden") landar som sagt medlemmarnas motioner, och ytterst sällan styrelsens punkter.

Men jag hade gärna sett att det fungerar så som du beskriver här.
Det hade varit mer schysst, men tyvärr lär det nog aldrig bli så i de flesta föreningar.

Tillägg:
Sedan ska man veta att hur styrelsen än placerar punkterna i dagordningen så är det ändå medlemmarna/stämman som har sista ordet i hur punkterna ska struktureras (utöver de inledande standardpunkterna). Styrelsen kan bara ge ett förslag på i vilken ordning olika frågor ska tas upp.

MikHo
2010-04-19, 20:37
Summerat så kan man säga att Olle som medlem i föreningen gärna får "ansluta" till motionen men detta får göras på stämman.

Som styrelseledamot har han dock möjlighet att påverka att styrelsen hänskjuter till stämman att motionen även skall gälla Hus B, dock måste övriga (eller majoritet) av styrelsen vara med på detta.

Admin
2010-04-19, 21:07
Jupp, så kan man uttrycka det. :1: