handdator

Visa fullständig version : Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj


Holger
2008-05-08, 13:37
Det talades mycket och länge på stämman från olika fullmäktigeledamöter som på olika sätt försökte att kringgå den demokratiska ordningen. Från styrelsen var det dessvärre knäpptyst om man undantar Henric Lellky som representant för styrelsen på alla motioner som behandlades hade samma svar nämligen :
"Jag yrkar på att stämman skall besluta enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad".
Ett mer intetsägande framförande har väl aldrig förekommit på en stämma.

Maj-Britt Thulins agerande var också värt att notera då hon genom ständiga huvudvridningar bakåt kontrollerade vem som röstade mot styrelsens förslag.

Ett pinsamt uppträdande av en visserligen högst tillfällig ordförande men i alla fall. Man tycker att man har rätt att begära mer professionalitet av ledamöter i HSB Malmö styrelse.

Admin
2008-05-08, 16:45
Ja, det var med 58 röster mot 48 som stämman beslutade att motionerna skulle behandlas en och en på normalt sätt. 10 ledamöter hade ingen åsikt i frågan och la ner sin röst.

Tyvärr hjälpte inte detta, utan hela behandlingen av motionerna kan tyvärr inte beskrivas på något annat sätt som en ren parodi, där motionärer ändå inte ges möjlighet att försvara sina motioner på ett demokratiskt sätt. Styrelsen ges speciella privilegier samtidigt som motionärerna trycks ner i skorna.

Det här är sorgligt nog så långt ifrån demokrati som man kan komma.

Det är också otroligt att inte en enda fullmäktig riktar någon kritik mot styrelsens usla behandling av motionerna. I stället riktar fullmäktige all kritik mot motionärerna, och då främst mig naturligtvis, för att de engagerat sig.

"Respektlöst förhållande till organisationen" kallar Leif Cruse (Bospargruppen) det att skriva motioner.

Stämman är öppen för alla så jag hoppas att det dyker upp många söndagen den 18:e maj kl. 09.00 för att se hur denna cirkus går till. Jag kan lova att alla utomstående kommer att bli mäkta förvånade över hur illa det går till på HSB Malmös stämmor!

Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-080426.pdf)

Holger
2008-05-11, 15:22
Ivar Jönsson representant från brf Månsgården i Vellinge. Samhället som beskriver sig som ett föredöme för FRIHET.

Så här uttryckte sig Ivar Jönsson på stämman : När man lyssnar här så kan man känna igen en rättshaverist som driver en vendetta mot HSB.

Detta i anledning av att en motionär skrivit många motioner helt i demokratisk ordning.

Vad är det för frihet som Ivar Jönsson förespråkar, är det frihet från demokrati ? Ett ynkligt agerande och en skam för de medlemmar som han företräder.

Han skall vara tacksam för att man inte ställer några krav på uppförande och ordning för att bli fullmäktigeledamot.

Att sen ordförande för stämman tillrättavisade honom är ju en helt annan historia.

Holger
2008-05-15, 11:05
På stämman så röstade den nyvalde men ännu ej tillträdde ordföranden Claes Caroli för styrelsens förslag i de allra flesta motionerna genom att mycket försiktigt höja handen för bifall till styrelsen.

Detta innebär ju tyvärr att han tycker att styrelsens svar på motionerna verkligen är något svar vilket ju är alarmerande med tanke på hans framtida arbete i denna styrelse.

Att svara på det sätt som styrelsen gjort på hittills avverkade motioner innebär ju en kollektiv förödmjukelse av på stämman närvarande personer.

Man får hoppas att hans mycket diskreta handuppräckning är högst tillfällig eftersom det krävs ett pekande med hela handen i det kommande styrelsearbetet. Inte minst med tanke på att 4/7 delar av styrelsen sitter kvar.

Man kan också konstatera att de fram tills nu avverkade motionerna innebär att inga som helst beslut har fattats.

Undrar om han funderar över om det är demokrati det som utspelas på stämman.

Goran
2008-05-16, 16:01
En fullmäktigledamot , Ingela Persson , som suttit som ordförande i brf Tapperheten 4 i c.a 20 år och dessutom varit förtroendevald i HSB Malmös valberedning i c:a 10 år och som för närvarande är HSB ledamot i 4 olika bostadsrättsföreningar uttalade sig på stämman efter att en annan fullmäktig lämnat in en tilläggsmotion .
Hon började med att förklara att hon var okunnig och fortsatte sedan : Är det inte motionären som äger motionen då kan inte någon annan lägga tillägg på det. Förutom en konstig formulering så visar detta på en oerhörd kunskapsbrist om vad som gäller när det handlar om behandling av motioner på en stämma.
Hon tillrättavisades också omedelbart av ordföranden på stämman och informerades om att detta förfaringssätt var alldeles korrekt.
Vad kan man då dra för slutsats av detta , jo , att med så okunniga HSB ledamöter i våra bostadsrättsföreningar så är det inte konstigt att det finns problem i dessa. Har man inte lärt sig under mer än 20 års förtroendeuppdrag vad som gäller om hur man behandlar motioner på en stämma-vad har man då lärt sig.

Denna okunnighet kan ju också delvis förklara varför man bytt styrelseledamöter i parti och minut. Ingela Persson har ju varit sammankallande i valberedningen en valberedning som man inte med bästa vilja i världen kan kalla för lyckad. Man får hoppas att medlemmarna i Tapperheten 4 äntligen har fått en kunnig styrelse det är dom verkligen värda efter alla dessa år.

Det finns helt klart ett behov av att utbildningen för HSB ledamöter blir mer kunskapsinriktade det visar om inte annat Ingela Perssons uttalande på stämman.

Holger
2008-05-17, 13:48
Tommy Johansson brf Sandstenen var den person som på stämman den 5/5 övertagit rollen som den som för styrelsens talan. På stämman den 26/4 framförde han tankar om att till nästa år kandidera till ledig plats i styrelsen.

Det är därför tydligen inte ur hans synpunkt så konstigt att han fungerar som talesperson för den sittande styrelsen. Det är däremot för andra medlemmar i organisationen rent ut sagt sorgligt att man kan agera på detta sätt.

Detta är ju ett ganska uppenbart sätt för Tommy Johansson att ”smörja” styrelsen för att bereda sig väg in i densamma. Det är naturligtvis också så att motioner som med all rätt kritiserar valberedningens arbete också av Tommy Johansson kommer att följa hans strategi att ” Jag yrkar på bifall för styrelsens förslag”. Med dessa ständigt återkommande uttalande så bäddar han på alla sätt för att få vara med i en kommande styrelse.

Hans agerande är inte värdigt en fullmäktig som är seriös. Egennyttan går före medlemsnyttan !!
Han använder ofta i sina anförande att han behöver tid till eftertanke och man kan ju bara hoppas att han till stämman den 18 maj har kommit till insikt om att hans aversion mot motionär inte gagnar någon mer än möjligen honom själv.

Hans agerande är direkt skadligt för HSB Malmö och dess medlemmar. Ett ytterst beklagligt konstaterande.