handdator

Visa fullständig version : Vid stambyte kommer medlems badrum ej att renoveras - Likabehandlingsprincip?


Cimx
2010-04-13, 20:35
Jag köpte min lägenhet för tre år sedan, direkt av föreningen. Lägenheten var tidigare uthyrd av föreningen. Badrummet i lägenheten hade renoverats två år tidigare av föreningen pga en vattenskada. Allt ytskick byttes, dvs kakel, och klinkers. Däremot byttes inte utrustningen/vitvarorna: toalett, handfat, blandare, badkar, element, mm.

I mitt köpeavtal står det att vid kommande stambyte och renovering av badrum så kommer inte badrummet i min lägenhet att renoveras.

Renoveringen av övriga lägenheter i föreningen är nu genomförd och har till fullo (inkl. utrustning) bekostats av föreningen. Handfat, duschväggar, toalett, badrumsskåp, handukstork (via varmvatten), mm.

Min fråga är om jag trots klausulen i mitt köpeavtal kan åberopa likabehandlingsprincipen?

Inte för att få renoverat badrum men däremot ny utrustning. Jag har också betalat övriga lägenheters badrumsrenoveringar men inte fått ta del av detta.

Admin
2010-04-14, 07:35
Ja, nu är likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) ingen "exakt lag".
Den är tvärtom en luddigare lagprincip än t.o.m. vad lagar generellt är.

Visst kan du åberopa likabehandlingsprincipen, men vad du kanske först bör ta reda på är hur föreningen hanterat övriga liknande fall.
Dvs någonstans måste det finnas en gräns för där föreningen anser att om badrummet renoverats efter ett speciellt datum och år så behöver detta badrum inte ingå bland de badrum som renoveras.

Köpeavtalet är mellan köpare och säljare.
Jag förstår inte varför du accepterat ett köpeavtal med regler som inte hör till ett dylikt avtal. Framtida beslut i föreningen är inte säljarens problem (även om det i detta fall är föreningen).

Det finns alltså inget exakt regelverk att förlita sig på i denna fråga, men principiellt sett kan jag inte se annat än att om övriga bostadsrättshavare får nya vitvaror i sina badrum så har du rätt till detta också, oavsett att det står i köpeavtalet att ditt badrum inte kommer att renoveras i samband med stambytet.

Se även;
Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7725)

Gusten
2010-04-14, 10:19
Eftersom likabehandlingsprincipen inte är dispositiv borde man inte kunna avtala bort likabehandlingsprincipen i ett upplåtelseavtal.
Inte heller avtala i upplåtelseavtalet om saker som görs i föreningen efter upplåtelsen.
Som jag ser det saknar klausulen i upplåtelseavtalet rättslig verkan och att likabehandlingsprincipen kan åberopas som vanligt.

j.a
2010-04-14, 14:48
Man måste skilja mellan två saker i detta sammanhang. Dels föreningens roll som överlåtare av bostadsrätten och dels föreningens roll gentemot förvärvaren när väl denne blivit medlem i föreningen.

Som medlem gäller likabehandlingsprincipen som alla redan påpekat, överlåtelseavtalet har ingen verkan på detta område eftersom det bara reglerar själva överlåtelsen.

edit: Admin har egentligen lagt fram samma synpunkt redan ser jag.

Jonte_1953
2010-04-28, 09:06
Jag reagerade på informationen att styrelsen har bekostat all inre renovering av andra badrum. Frågan är om det är tillåtet enligt stadgarna. I BRL 7 kap 12 § står att det är bostadsrättshavaren som skall hålla lägenheten i gott skick om inte annat bestämts i bla.a. i stadgarna.
Om dina stadgar inte säger att det är OK att föreningen bekostar det inre underhållet så har styrelsen gjort fel och bör inte beviljas ansvarsfrihet.