handdator

Visa fullständig version : Rabatt för lokalhyra


Gräsrot
2010-04-13, 15:33
I den brf.förening jag bor i förs det diskussioner om att de som hyr lokaler som tillhör föreningen ska få höga rabatter på hyran. Detta skulle gälla oavsett om lokalen ska användas för privat bruk som för företagsverksamhet. Vilken m.a.o innebär att övriga medlemmar subventionerar dessa, och därmed minskade intäkter mot om dessa hyrs ut till ikke medlemmar. Till saken hör även att det finns ett antal styrelsemedlemmar som innehar lokal.

Min undran är om det är brukligt att ge rabatt, och i så fall hur många procent?

Tar tacksamt mot reflektioner omkring denna fråga i sin helhet.

Trötter
2010-04-13, 15:47
En reflektion på ämnet. En egenmäktig styrelse/ledamöter ser till att sko sig själv/a. Detta är ett bevis på det.

Förslag:

Auktionera ut lokalerna till högstbjudande med ett marknadsmässigt utgångspris. Detta kommer att generera inkomster till föreningen som i sin tur kan ge medlemmarna en lägre årsavgift.

Låt aldrig detta förslag gå igenom. Upprätta en motion till stämma som reglerar lokalhyrorna för en icke överskådlig framtid.

Francois
2010-04-13, 21:03
Håller med Trötter. Marknadspriser ska gälla.

Jag vet inte vad du menar med "förs det diskussioner om att de som hyr lokaler som tillhör föreningen ska få höga rabatter ". Har styrelsen tagit ett beslut om detta? Om de har gjort det, ska dem som hyr en lokal inte ska vara med när beslutet tas p.g.a. jäv.

Gräsrot
2010-04-13, 23:11
Beslut är inte taget än och som du säger är det jäv om de som hyr lokal och sitter i styrelsen är med då beslutet tas, vilket vederbörande borde ha kunskap om, men inga indikationer framkommit att den kunskapen finns. Ej heller har den man som är representant från organisationen brf.föreningen tillhör informerat om detta när frågan behandlats, vilket borde ha gjorts för att undgå att en jäv-situation uppstår om representanten inte kan närvara då beslutet tas. (om nu denne överhuvudtaget tänkt påtala detta innan beslut fattas...vilket man sannerligen får hoppas.)