handdator

Visa fullständig version : Avgift baserad på antal rum i lägenhet


stephan
2008-03-25, 08:53
Det har skrivits mycket om att enskilda bostadsrättsinnehavare är maktlösa, då det inte finns instanser att vända sig till.

Inte heller finns det säskilt många domar, som fungerar som prejudikat.

Detta gör att du som bostadsrättsinnehavare har svårt att få rätt, och det skulle både bli dyrt och jobbigt att driva ett ärende.

Men framförallt så tar det tid.

Mig veterligt finns det cirka 10 fall i Svea hovrätt som handlar om en ensilkd bostadsrättshavare kamp mot en bostadsrättsstyrelse.
Balkongfallen är 2.

I dagarna har ett nytt fall avgjorts i Svea Hovrätt:
Det handlar om hyresrätt men fungerar nog som prejudikat även i samma fall om en bostadsrätt?

" En hyresrätt på 43kvm med sovalkov har i hyrekontraktet bedömts som en
2:a. Efter besiktning av Hyrenämnden som ansåg att denna lägenhet skall betraktas som en 1:a, har nu Svea Hovrätt beslutat gå på Hyresnämndens utlåtande.

´Svea Hovrätt slår fast att lägenheten skall vara en 1:a, och den boende skall erhålla hyrespengar tillbaka.

Går detta att överföra på Bostadsrätt?

Ja, är min personliga uppfattning och jag tror att med denna bedömning kan finnas en rad felaktiga EKONOMISKA PLANER i Bostadsrättsföreningar som är felaktiga.

Det problematiska i Bostadsrätt där avgiftskostnaderna baseras på den ekonomiska planen är, att om någon betalt för mycket har andra betalat för lite.

Jerry
2008-03-25, 09:51
Enligt min uppfattning skulle det vara mycket enklare om man baserade avgifterna på bostadsarean istället för antalet rum. Oavsett antalet rum, så är det ändå ytan som ligger som grund för uppvärmningskostnader etc.

jojje
2008-09-02, 15:21
I äldre fastigheter kan skillnaden i takhöjd mellan de olika våningsplanen vara betydande. Upp till en dryg meter. När mitt hus var hyreshus och privatägt så beräknades värmekostnaden på volymen i respektive lägenhet. Ett mycket enkelt och rättvist system, i all synnerhet för dem som bodde i vindsvåningarna med såväl lägre i tak som snedtak.
En avräkning gjordes på våren och allt efter årets totala värmekostnad fick man avdrag eller tillägg på avgiften.
Tyvärr var detta inte ett system som földe med vid ombildningen till Brf. Synd.

Admin
2008-09-02, 15:48
Det tycker jag låter som en mycket rättvis beräkningsgrund.

Som jag nämnt i andra inlägg under liknande ämnen så tycker jag att det skulle finnas en reglerad standard för detta så att det inte bara sker godtyckliga beräkningar från hus till hus.

Just värmekostnaderna finns det oändligt mycket att diskutera om. Det är ju en av de högsta kostnaderna i alla föreningar, och det måste till nya metoder för att hushålla med energin på ett bättre sätt. De "nya" OVK-reglerna gör ju att oerhört mycket mer energi går åt idag till att värma upp bostäder.

Det kommer nya miljövänliga alternativ, men så länge inte staten subventionerar detta på ett rimligt sätt kommer det inte att hända mycket. Då kastar bara alla bort sin tid som försöker hitta bättre lösningar för framtiden. Nya hus kan göras energisnålare, men trots allt så är de gamla husen i klar majoritet, och kommer att vara så för väldigt lång tid framöver...