handdator

Visa fullständig version : Motion av icke medlem!


tractors
2010-04-11, 09:00
I vår privata brf har vi ordinarie föreningsstämma den 23 maj. Motioner har inkommit i tid (sista dag 31 mars). En av motionerna har inlämnats av medlem
som flyttar den 1 maj och således inte längre är medlem när beslut skall tas.
Hur hanterar vi detta?

Admin
2010-04-11, 09:38
Men denna motionär var medlem när han skrev motionen, och är det ju bara att behandla den som alla andra motioner.

Han kan i och för sig inte försvara sin motion på stämman, men det är en annan fråga (och en av oändligt många brister i föreningslagen).

Endast den som uteslutits ur föreningen saknar rätt att få sina motioner behandlade (men inte ens då är det något som hindrar att även en utesluten medlems motion behandlas).

Föreningslagen 7 kap (Föreningsstämman) 6 § står det;
6 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna.
Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.

Francois
2010-04-11, 10:05
Håller inte med admin.

I lagen står det:

"En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsst"

Denna personen är inte medlem längre. Han kommer inte att finnas på medlemslistan på stämman. Hans motion ska inte behandlas.

Hur tänker admin här? Om en medlem skriver en motiom 11 månader innan stämman, och han flyttar direkt, ska hans motion behandlas då?

Nej, man ska vara medlem just den dan årsstämman äger rum, om jag förstår lagen rätt.

Admin
2010-04-11, 12:30
Hur tänker admin här? Om en medlem skriver en motiom 11 månader innan stämman, och han flyttar direkt, ska hans motion behandlas då?
Jo, jag tänker så här.

Det skrivs nästintill noll motioner i bostadsrättsföreningarna idag.
Varför då försöka stoppa en stackars liten enstaka motion... oavsett vad lagen säger och oavsett vilken tolkning man vill göra av lagen?

Det är bara att tuta och köra, och låta medlemmarna besluta om motionen.
Vilken skada kan det orsaka?

En öppen och medlemsinriktad styrelse har inget att dölja, och motionerna är inte för varken styrelsen eller någon enskild medlems personliga bästa.
Motioner är - och ska vara - för föreningens bästa.

För mig blir det enbart löjeväckande bara med tanken att slänga en motion i det runda arkivet. Det är inte något som gagnar föreningen och det är just detta som är styrelsens uppgift. Dvs att vara till gagn för föreningen och verka för medlemmarnas bästa.

Jag tror heller inte att det är Tractors åsikt att motionen ska stoppas pga tolkningsproblem.

Som jag redan förklarat så sätter lagen inget förbud mot att en motion från en tidigare medlem behandlas på föreningsstämman.
Det borde räcka, enligt min mening.

Inte ens om det stått i klartext i lagen;
"Endast den som är medlem vid tidpunkten för föreningsstämman har rätt att få ett ärende behandlat".
så är detta något hinder för att behandla en tidigare medlems motion.

Nej, man ska vara medlem just den dan årsstämman äger rum, om jag förstår lagen rätt.
Varför tror du det?

Det måste vara lite förnuft i de beslut som tas i föreningarna och en styrelse ska värna om medlemmarnas motioner och uppmuntra till dessa, inte tvärtom!

Borättexperten
2010-04-11, 12:44
Intressant fråga.
Men man behöver nog bara lite sunt förnuft för att lösa problemet. Som jag ser det finns det två fall.

1. Motionären flyttar innan styrelsen skickat ut kallelse och dagordning. Då kan styrelsen lugnt lyfta bort motionen (om styrelsen inte själv tycker den är intressant). Motionären kan ju aldrig kräva att få frågan behandlad när denne inte längre är medlem.

2. Motionären flyttar just efter det att kallelse med motioner delats ut, dvs motionen finns redan med på dagordningen. Då måste naturligtvis motionen omnämnas, konstigt vore det ju annars. Men eftersom motionären inte längre är medlem på stämman kan stämmoordföranden föreslå att motionen inte behandlas, så får medlemmarna rösta om den ska behandlas eller strykas från dagordningen.
:5:

Admin
2010-04-11, 12:54
Men man behöver nog bara lite sunt förnuft för att lösa problemet.
Nu vet vi inte bakgrunden till frågeställningen, men jag skulle vilja uttrycka det som att det är ett större problem att det inte skrivs motioner än att försöka stoppa en av de extremt få motioner som skrivs. ;)

Vi kan nog förutsätta att majoriteten av brf-styrelser bara plockar bort motionen utan att någonsin avslöja att det ens funnits en motion.

Men eftersom motionären inte längre är medlem på stämman kan stämmoordföranden föreslå att motionen inte behandlas, sen får medlemmarna rösta om den ska behandlas eller strykas från dagordningen.
Detta är en viktig aspekt. Motionerna är det medlemmarna som äger, inte styrelsen.
En styrelse kan egentligen aldig varken ändra/censurera en motion eller underlåta att ta upp den på stämman (så som t.ex. HSB Malmö tror sig ha rätt till).

Om en motion inte uppfyller några lagstadgade villkor så är det alltså upp till stämman att fatta beslut i frågan.

Skulle det fungera på annat sätt så öppnar det upp fantastiska möjligheter (som om det inte fanns nog av dess ändå) för uschla styrelser att stoppa motioner som styrelsen inte instämmer i (och i normalfallet förekommer det inte att styrelsen instämmer med motionären).

Not.
En liten parantes i sammanhanget.
Det finns mängder med litteratur (inkl. alla bostadsorganisationer) som hjälper styrelser med diverse olika trick för att styrelsen ska ha oinskränkt makt och kunna föra medlemmarna bakom ljuset på bästa sätt.
Vad jag känner till är detta forum det enda i Sverige där medlemmarnas rättigheter tillvaratas.

Francois
2010-04-11, 14:00
En styrelse kan egentligen aldig varken ändra/censurera en motion eller underlåta att ta upp den på stämman (så som t.ex. HSB Malmö tror sig ha rätt till).

Jo, om motionen inte kommer från en medlem vid årsstämman, vilket var frågeställningen här.

Om nån i styrelsen eller nån medlem vill ta motionen som sin egen, då går det att behandla motionen.

Med Admin resonemang, skulel nån kunna skicka 10 motioner till en annan förening, som då skulle kunna ta upp dem på stämman (det finns ju så få motioner!). Men det tar tid för en styrelse att svara på en motion.

Frågan från tractors var om styrelsen kunde strunta i motionen, och det tycker ag at tde kan om de vill, inga problem. Om de vill ta den som en egen motion, får de göra det.

Admin
2010-04-11, 14:16
Jo, om motionen inte kommer från en medlem vid årsstämman, vilket var frågeställningen här.
Jag vet inte om det är frågeställningen, men motionen kommer från en medlem.

Om nån i styrelsen eller nån medlem vill ta motionen som sin egen, då går det att behandla motionen.
Förstår inte.

Med Admin resonemang, skulel nån kunna skicka 10 motioner till en annan förening, som då skulle kunna ta upp dem på stämman (det finns ju så få motioner!).
Nej, det är inte enligt mitt resonemang.

Men det tar tid för en styrelse att svara på en motion.
Jag har ytterst sällan sett ett svar på en motion (och jag har sett väldigt, väldigt många från väldigt många) där detta svar tagit mer än ett par minuter att formulera.

Men oavsett hur lång tid det tar så är motioner fortfarande inget ont för föreningen och styrelser borde onekligen lägga avsevärt mer tid på besvarandet av motioner än vad som görs idag.

Frågan från tractors var om styrelsen kunde strunta i motionen, och det tycker ag at tde kan om de vill, inga problem.
Hmm, då för du nog läsa det första inlägget i denna tråd igen, för det var inte alls vad Tractors frågade om.

Om de vill ta den som en egen motion, får de göra det.
Det låter sig inte göras.


Summa summarum.
Det finns inget som helst hinder i lagen för att ta upp motionen på stämman.
Min rekommendation är att göra som Borättsexperten tipsar om, dvs att mötesordföranden redogör för omständigheterna runt motionen och även klargör att det är helt inom lagens ramar att motionen tas upp på stämman.

Francois
2010-04-11, 15:43
Jag vet inte om det är frågeställningen, men motionen kommer från en medlem.
Nej, från en ex-medlem. Vid årsstämman är inte denna person medlem längre.


Förstår inte.
Ska förklara. Att göra en motion som sin egen, innebär att, om man själv har behörighet att lägga fram en motion, men motions författaren inte har behörighet, kan man skriva under motionen med sitt eget namn och försvara motionen som sin egen på stämman. Det kan en styrelse göra om det t.ex. komemr in en motion för sent, men att styrelsen anser att motionen är så bra att vill ställa sig bakom. Då kan de göra den som sin egen.

Jag har ytterst sällan sett ett svar på en motion (och jag har sett väldigt, väldigt många från väldigt många) där detta svar tagit mer än ett par minuter att formulera.
Alla vet du lever i en värld med väldigt dåliga styrelser.

Hmm, då för du nog läsa det första inlägget i denna tråd igen, för det var inte alls vad Tractors frågade om.
Jag förstår det första inlägget att tractors undrar om de är tvungna att behandla motionen eller inte.

Det låter sig inte göras.
Jo då, det är inga problem med det. Det har jag själv sett att man gjort. Detta händer hela tiden i politik, men skulle kunna hända oftare i brf-sammanhang.
Fattar inte vad du har fått ifrån att man inte kunde göra så.

Summa Summarum
Det strider mot lagen att behandla en motion från en person som inte är medlem i förening. Men om det finns en vilja i föreningen och/eller i styrelsen att ta motionen som sin egen, kan man göra det ändå.

Admin
2010-04-11, 17:19
Jag vet inte om det är frågeställningen, men motionen kommer från en medlem.
Nej, från en ex-medlem. Vid årsstämman är inte denna person medlem längre.

Som sagt, medlemmen var medlem när motionen skrevs.

Förstår inte.
Ska förklara. Att göra en motion som sin egen, innebär att, om man själv har behörighet att lägga fram en motion, men motions författaren inte har behörighet, kan man skriva under motionen med sitt eget namn och försvara motionen som sin egen på stämman. Det kan en styrelse göra om det t.ex. komemr in en motion för sent, men att styrelsen anser att motionen är så bra att vill ställa sig bakom. Då kan de göra den som sin egen.

Intressant, har inte hört talas om detta tidigare.
Men det låter som den metod styrelsen i samarbete med HSB använt sig av i min brf.
Styrelsen rekommenderade avslag på mina motioner och sedan kopierade de in mina yrkanden från motionerna till dagordningen som om det var styrelsens förslag, och därmed blev mina motioner godkända. Alltså som om det var styrelsen som kommit på detta.

Jag är fortfarande inte säker på att jag förstår vad du menar, men mer om det längre ner.

Jag har ytterst sällan sett ett svar på en motion (och jag har sett väldigt, väldigt många från väldigt många) där detta svar tagit mer än ett par minuter att formulera.
Alla vet du lever i en värld med väldigt dåliga styrelser.

Du lever i samma värld som jag, Francois.
Det är inte bara HSB Malmös styrelse, styrelsen i min egen brf och en stor del av HSB Malmös runt 250 brf:ar som lämnar mycket övrigt att önska.
Mina erfarenheter grundas på en stor del av bostadsrättsföreningarna i Sverige, och från dessa kan jag konstatera att de svar styrelserna ger är mycket kortfattade och grundas som regel på styrelseledamöternas personliga lekmannaåsikter utan gjorda nödvändiga utredningar.

Hmm, då för du nog läsa det första inlägget i denna tråd igen, för det var inte alls vad Tractors frågade om.
Jag förstår det första inlägget att tractors undrar om de är tvungna att behandla motionen eller inte.

Det är möjligt att du tolkar det så, men det är inte vad Tractors frågar, och jag har i huvudsak utgått från ställd fråga:
Hur hanterar vi detta?Det låter sig inte göras.
Jo då, det är inga problem med det. Det har jag själv sett att man gjort. Detta händer hela tiden i politik, men skulle kunna hända oftare i brf-sammanhang.
Fattar inte vad du har fått ifrån att man inte kunde göra så.

Som sagt, jag blir förvånad av att höra detta, eftersom det är helt nytt för mig.
Om det sker på ett så fult sätt som jag beskrev här ovan (från min egen brf) så hoppas jag att det aldrig är ett system som införs i brf:ar.

Jag är fortfarande lite osäker på vad du menar, men när jag säger att detta inte låter sig göras så menar jag att bara för att man sitter i en styrelse så åtnjuter man inte särskilda privilegier. Det är i strid med lagen.
Däremot, eftersom styrelsen styr dagordningen, kan en styrelse sno en medlems motion och lägga in dess yrkande i dagordningen.
Det var kanske det som du menade?

Det strider mot lagen att behandla en motion från en person som inte är medlem i förening. Men om det finns en vilja i föreningen och/eller i styrelsen att ta motionen som sin egen, kan man göra det ändå.
Det strider alltså absolut inte mot lagen att behandla en motion från en medlem som inte längre är medlem i föreningen vid tidpunkten för stämman.
Som jag förklarat i tidigare inlägg i denna tråd.
Tydligare än vad jag förklarat detta står inte i min makt att göra.

tette
2010-04-11, 18:07
Som jag ser det bör motionen som skrivs av en medlem behandlas.
Vad skulle tillexmpel hända om f.d. medlemmen blir medlem igen innan stämman.

Det kan ju också vara så att en medlem skriver en motion, jag talar med denna person och vet att han skrivet samma motion som jag tänkte skriva.
Eftersom jag vet att han skrivit denna motion behöver väl inte jag skriva samma motion?

Det är väl inte så ovanligt att några grannar delar upp skrivna motioner mellan sig, skulle någon av dessa dö precis innan stämman kan styrelsen ta bort eller inte behandla denna motion på grund av han/hon inte längre är medlem?

Slutkläm blir har en motion skrivits skall den bahandlas på stämman.

Francois
2010-04-11, 18:11
Nej då, jag lever nog inte i samma värld som du. Min styrelse är bra, och jag har kontakt med 2 styrelse i grannföreningar, och de är också duktiga.

Att göra en motion till sin egen är inte en ful sak, tvärtom, det är en konstruktiv sak.


Om vi tar ett exempel ur politiken:
- en partimedlem (som inte sitter i kommunfullmäktige) skriver en motion som handlar om att ändra "nåt" i kommunen
- vid sammanträde tycker medlemmarna att motionen borde gå vidare till kommunfullmäktige.
- en annan partimedlem tycker att motionen är bra och ställer sig bakom den. Denna partimedlem sitter också i kommunfullmäktige och kan tänka sig att lägga fram och försvara motionen på kommunfullmäktige. Denna partimedlem tar motionen som sin egen (och skriver under).

Nu i en brf:
- en medlem lämnar en motion till styrelsen efter sista datumet "D" då man fick lämna motionen.
- styrelsen läser motionen och tycker att den är bra
- man ska veta att styrelsen kan lägga en egen motion/proposition efter det datumet "D", fram tills dagen då de delar ut kallelset
- styrelsen bestämmer sig att göra motionen som sin egen (de har självklart rätt att redigera om den, ändra i den, mm). Om man är cynisk, kan man säga att de stjäler en motion. Om man är positiv inställd, ser man tydligt att de inte vill slösa en så bra idé som det står i motionen (och vänta ett år) och vill ta upp den på den kommande stämman.

Detta är ett konstruktivt sätt, inget fult knep.

"Hur hanterar vi detta?"
Då vill han veta vad lagen säger, om motionen ska behandlas eller inte. Fattar inte hur du kan förstå det på nåt annat sätt. Kanske du borde läsa om själv.

Men det låter som den metod styrelsen i samarbete med HSB använt sig av i min brf.
Styrelsen rekommenderade avslag på mina motioner och sedan kopierade de in mina yrkanden från motionerna till dagordningen som om det var styrelsens förslag, och därmed blev mina motioner godkända. Alltså som om det var styrelsen som kommit på detta.
Obegripligt. Ville styrelsen göra avslag men kopierade yrkanden för att godkänna dem ändå???? Fattar ingenting


Till sist vill jag ändå säga att du tolkar lagen fel: det är uppenbart att en motion kan behandlas om den läggs fram av en medlem, som är medlem då årsstämman äger rum. Detta ska kontrolleras på stämman.
Inget annat är rimligt. Eller vad säger du? Om man flyttat 2 veckor innan är det ok då? 2 månader? 6 månader? 2 år? Var går gränsen?

Det finns också en "hint" i lagen som visar att jag har rätt:


Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.
Varför säger lagen "även om han ännu inte har avgått ur föreningen."? Jo, för att det är självklart att medlemmar (som inte avgått!) har rätt att få ärenden behandlade vid stämman. Varför? För att de inte har avgått!!

Francois
2010-04-11, 18:15
Som jag ser det bör motionen som skrivs av en medlem behandlas.
Vad skulle tillexmpel hända om f.d. medlemmen blir medlem igen innan stämman.
Då är han medlem vid stämman. Vad är problemet?

Det kan ju också vara så att en medlem skriver en motion, jag talar med denna person och vet att han skrivet samma motion som jag tänkte skriva.
Eftersom jag vet att han skrivit denna motion behöver väl inte jag skriva samma motion?
Du kan skriva under motionen och säga att också du står bakom den.

Det är väl inte så ovanligt att några grannar delar upp skrivna motioner mellan sig, skulle någon av dessa dö precis innan stämman kan styrelsen ta bort eller inte behandla denna motion på grund av han/hon inte längre är medlem?
Nej då, räcker väl att en författare fortfarande är medlem ju.

Admin
2010-04-11, 20:40
Nej då, jag lever nog inte i samma värld som du. Min styrelse är bra, och jag har kontakt med 2 styrelse i grannföreningar, och de är också duktiga.
Jag avgränsar inte världarna till Tyresö respektive Malmö. I min värld ingår både Tyresö och Malmö plus en massa ställen till. Och där finns det bra som dåliga föreningar/styrelser, men majoriteten av styrelsesvar på motioner är beklämmande dåliga.

Att göra en motion till sin egen är inte en ful sak, tvärtom, det är en konstruktiv sak.

Om vi tar ett exempel ur politiken:
- en partimedlem (som inte sitter i kommunfullmäktige) skriver en motion som handlar om att ändra "nåt" i kommunen
- vid sammanträde tycker medlemmarna att motionen borde gå vidare till kommunfullmäktige.
- en annan partimedlem tycker att motionen är bra och ställer sig bakom den. Denna partimedlem sitter också i kommunfullmäktige och kan tänka sig att lägga fram och försvara motionen på kommunfullmäktige. Denna partimedlem tar motionen som sin egen (och skriver under).
Inga problem. Notera skillnaden på det du beskriver här och det jag beskrev som du här nedan säger att du inte förstår.

- man ska veta att styrelsen kan lägga en egen motion/proposition efter det datumet "D", fram tills dagen då de delar ut kallelset
Så för styrelsen gäller inte ett sista datum för motioner, dessa stadgar gäller bara icke styrelseledamöter? Enligt vilket regelverk då, undrar jag?

Då vill han veta vad lagen säger, om motionen ska behandlas eller inte.
Fattar inte hur du kan förstå det på nåt annat sätt. Kanske du borde läsa om själv.
Jag tolkar frågan som den är ställd.
Du lägger in personliga bedömningar om vad innebörden i frågan är.
Den som bäst kan svara på detta kanske är Tractors?

Obegripligt. Ville styrelsen göra avslag men kopierade yrkanden för att godkänna dem ändå???? Fattar ingenting
Styrelsen ville att min motion skulle godkännas, men ville inte bryta sin trend att alla motioner ska avslås oavsett innehåll.

Till sist vill jag ändå säga att du tolkar lagen fel: det är uppenbart att en motion kan behandlas om den läggs fram av en medlem, som är medlem då årsstämman äger rum. Detta ska kontrolleras på stämman.
Och jag tycker att konserveringsmedel i bröd inte ska tillåtas.
Vad mer kan vi ta upp som ingen pratat om, och som inte hör till denna tråd?
Jag har inte en susning om vad det du skriver här har för koppling till något som jag skrivit.

Jag tolkar lagen som den är skriven (med reservation för att jag inte läst underlaget).

Eller vad säger du? Om man flyttat 2 veckor innan är det ok då? 2 månader? 6 månader? 2 år? Var går gränsen?
Den naturliga gränsen.

Det finns också en "hint" i lagen som visar att jag har rätt:
Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.
Det är en väldigt bra hint för motsatsen till vad du säger.
Man har specificerat en speciell kategori där rätten att få ett ärende behandlat saknas.
Inte ofta lagen är så tydlig.

Varför säger lagen "även om han ännu inte har avgått ur föreningen."? Jo, för att det är självklart att medlemmar (som inte avgått!) har rätt att få ärenden behandlade vid stämman. Varför? För att de inte har avgått!!
Så kontentan av ditt resonemang är att medlemmar har rätt att få ärenden behandlade på stämman för att de inte avgått?

Nu tillbaka till själva sakfrågan
Jag har svarat på Tractors fråga på två olika sätt;
- Dels vad det är moraliskt och etiskt korrekt att göra, och vad som gagnar föreningen. Dvs motionen ska behandlas.
- Dels ur juridiskt perspektiv, dvs att lagen inte sätter några käppar i hjulet för att behandla motionen.


PS.
Som jag ser det bör motionen som skrivs av en medlem behandlas.
Vad skulle tillexmpel hända om f.d. medlemmen blir medlem igen innan stämman.
Ja, det skulle ju kunna inträffa att en medlem kommer tillbaka, och då undrar man hur en styrelse skulle lösa problemet med att styrelsen inte behandlat motionen och/eller att motionen inte ingår i kallelsen och/eller ej kommit medlemmarna till del.

Det kan ju också vara så att en medlem skriver en motion, jag talar med denna person och vet att han skrivet samma motion som jag tänkte skriva.
Eftersom jag vet att han skrivit denna motion behöver väl inte jag skriva samma motion?
Sant. Det är för mycket begärt att medlemmar (som ofta inte kan något överhuvudtaget om hur föreningar fungerar) ska planera med hängslen och livremmar.

Det är väl inte så ovanligt att några grannar delar upp skrivna motioner mellan sig, skulle någon av dessa dö precis innan stämman kan styrelsen ta bort eller inte behandla denna motion på grund av han/hon inte längre är medlem?
Också korrekt. Det är nog ganska vanligt att man av varierande anledningar samarbetar där t.ex. Kalle skriver motion 1-3 och Lisa skriver motion 4-6.
Knappast rimligt att medlemmarna ska bli lidande bara för att en medlem avflyttat.

Francois
2010-04-11, 21:58
Orkar inte svara på allt, blir bara irriterad.


Så för styrelsen gäller inte ett sista datum för motioner, dessa stadgar gäller bara icke styrelseledamöter? Enligt vilket regelverk då, undrar jag?
Styrelsen skriver kallelse till årsstämman. Det är upp till dem att skriva vad dem vill ha på punkten som handlar om frågor som styrelsen själv vill ska behandlade. Klart att de inte måste ha detta klart innan ett visst datum, men det ska vara klart när kallelsen delas ut. Alltså finns möjligheten att skriva en egen motion ur eget huvud eller ur en motion nån annan skrivit.

Den naturliga gränsen.
Du predikar godtycklighet.

Det är en väldigt bra hint för motsatsen till vad du säger.]
Nej du, lite logiskt tänkande krävs här.

Så kontentan av ditt resonemang är att medlemmar har rätt att få ärenden behandlade på stämman för att de inte avgått?
Precis, det är så lagen säger. "En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma" säger lagen. Står inget om icke-medlemmar.

Också korrekt. Det är nog ganska vanligt att man av varierande anledningar samarbetar där t.ex. Kalle skriver motion 1-3 och Lisa skriver motion 4-6.
Kalle och Lisa skriver under alla motioner. Det är så medlemmar som samarbetar brukar göra. Det är också så de ska göra om de tror att den ena kanske flyttar snart.

Admin
2010-04-12, 06:36
Orkar inte svara på allt, blir bara irriterad.
Ja, jag noterar att du tyvärr har lite svårt att hålla dig till sakfrågorna.
Personligen tror jag att det är bättre om vi kan försöka hålla oss till ämnet istället för att glida ut på personligt tyckade om olika sidofrågor... och personer.


Så för styrelsen gäller inte ett sista datum för motioner, dessa stadgar gäller bara icke styrelseledamöter? Enligt vilket regelverk då, undrar jag?
Styrelsen skriver kallelse till årsstämman. Det är upp till dem att skriva vad dem vill ha på punkten som handlar om frågor som styrelsen själv vill ska behandlade. Klart att de inte måste ha detta klart innan ett visst datum, men det ska vara klart när kallelsen delas ut. Alltså finns möjligheten att skriva en egen motion ur eget huvud eller ur en motion nån annan skrivit.
Luddigt. Förstår utav detta inte om du menar som jag frågade dig, dvs;
1. om styrelsen utnyttjar dagordningen för att få in motionens yrkande, eller
2. om du menar att att styrelsen skriver en motion.
Enligt din sista mening i stycket ovanför så menar du alternativ 2 och då är du av den åsikten att styrelsens ledamöter ska stå över lagen i frågan om när motioner senast ska vara inlämnade.

Du predikar godtycklighet.
Absolut inte. Tvärtom.

Det är en väldigt bra hint för motsatsen till vad du säger.
Nej du, lite logiskt tänkande krävs här.
Just det.

Kalle och Lisa skriver under alla motioner. Det är så medlemmar som samarbetar brukar göra. Det är också så de ska göra om de tror att den ena kanske flyttar snart.
Jag tror inte man kan säga att Sveriges alla medlemmar skriver motioner på det sätt som du tror eller tycker att de ska göra detta.
Du säger att medlemmar som samarbetar "brukar" skriva under alla motioner. Och vad gäller i så fall för dem som inte ingår i denna kategori som "brukar" göra detta?
Du lägger in helt ologiska förutsättningar, som att du förutsätter att man vet om och när man ska flytta. Det går nog inte att styra verkligheten på detta sätt utan man får nog istället utgå från hur verkligheten ser ut.


Så kontentan av ditt resonemang är att medlemmar har rätt att få ärenden behandlade på stämman för att de inte avgått?
Precis, det är så lagen säger. "En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma" säger lagen. Står inget om icke-medlemmar.
Francois, jag var ironisk. Ditt resonemang är helt obegripligt för mig. :1:
Du presenterar ett personligt tyckande (för en avgränsad del av frågeställningen) men kan inte redogöra för vägen till din slutsats, samtidigt som du undviker att bemöta mina fakta (som jag upprepar här nedan).

Jag upprepar!
Det står i föreningslagen;
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma
Det står inte i föreningslagen;
Stämman får endast behandla motioner från den som är medlem vid tidpunkten för föreningsstämman
Det är inte alltid så lätt att läsa lagtexter, men när jag nu ansträngt mig för att försöka förtydliga detta åt dig så förstår jag inte varför du inte kan (eller vill) se skillnaden på ovanstående två citat (eller varför du undviker att bemöta detta, som ju är själva kärnfrågan).

Francois, istället för att svara på Tractors fråga som den är ställd så utgår du bara från hur styrelsen ska kunna stoppa motioner, som om det var ett självändamål.
- Du berättar inte vad din åsikt är om vad som är etiskt/moraliskt rätt att göra.
- Du berättar inte vad din åsikt är om vad som är bäst för föreningen.
Ska en styrelse ha som primärt mål att medlemmarna inte ska kunna göra sig hörda eller gagnar det kanske föreningen mer om styrelsen verkar för ett större engagemang bland medlemmarna?
- Du bemöter inte sakfrågorna.

Återigen; Jag tror inte vi kommer vidare. Tillbaka till själva sakfrågan.
Jag har gett min syn på den av Tractors ställda frågan om hur man hanterar den aktuella situationen.
Jag har svarat dels vad jag anser att den moraliska och etiska vägen bör vara samt vad det bästa är för föreningen, och jag har klargjort - vilket jag hävdar är ställt bortom allt tvivel med utgångspunkt från refererad lagtext - att lagen inte förhindrar att stämman behandlar en motion från en medlem som avflyttat från föreningen innan stämman hålles.

Francois
2010-04-12, 08:17
Orkar inte. Du krånglar till det hela tiden, vill inet förstå, missförtår med flit.
Helt omöjligt diskutera med dig.

Vad skrev du om din styrelse "Om en styrelse inte ens är kapabel att skriva en fungerande dagordning, hur illa är det då ställt i föreningen?" Om du ger dig rätt att skriva detta, ska du lämna detta inlägg kvar:

Undrar varför du ska vara så okapabel att föra en diskussion utan att hela tiden missförstå med flit (jojo, det gör du, låt de andra läsarna bedömam om detta).
Skärpning tack!

Admin
2010-04-12, 08:32
Jag har inget mer att tillägga, utan det blir övriga som får utläsa vad som gäller, och jag hoppas att denna onödigt röriga diskussion, med diverse utsvävningar, inte försvårat att se vad som är svaret på Tractors fråga.

Det är inte relevant för någon att bedöma om jag är "okapabel att föra en diskussion utan att hela tiden missförstå med flit" (vilket bara är trams, och sådana låga påhopp hör inte hemma i detta forum, du borde veta bättre, Francois).

Det är inte vad detta forum handlar om, utan var och en, med intresse i denna fråga, får själv använda sitt sunda förnuft för att se vad det är som gäller avseende motion från medlem som utträtt ur föreningen.

PS.
Francois, det är inte första gången du tar till personangrepp när du inte klarar av att argumentera. Det gör mig smått irriterad och jag hoppas du kan avhålla dig från detta fortsättningsvis.