handdator

Visa fullständig version : HSB Riksförbunds ordförande avgår med omedelbar verkan


Admin
2010-04-09, 06:04
Succession på ordförandeposten i HSB Riksförbund

Kent-Olof Stigh, som under närmare tre år varit ordförande i HSB Riksförbund har meddelat att han omedelbart avgår. Riksförbundets styrelse har utsett Sture Blomgren till ny tf förbundsordförande.

I meddelandet skriver Kent-Olof Stigh att förbundsstyrelsen under en tid i ett antal frågor haft svårt att ”komma i mål”, varvid ansvaret för detta ytterst faller tillbaka på honom själv som styrelsens ordförande och att han därför avgår. Kent-Olof Stigh lämnar också sitt uppdrag som styrelseordförande i HSB ProjektPartner AB, som är HSB-föreningarnas gemensamma affärsbolag för bostadsproduktion.

Riksförbundets styrelse har utsett Sture Blomgren till t f förbundsordförande. Sture Blomgren är ledamot i förbundsstyrelsen sedan många år tillbaka och kommer från Uppsala där han också är ordförande i HSB Uppsala. Han har tidigare varit Generaldirektör i forskningsrådet Formas och har ett mångårigt förflutet i byggforskningssammanhang.

- Jag har full respekt för Kent-Olof Stigs beslut. Enligt min uppfattning är det viktigt att styrelsen nu fokuserar på att öka HSBs bostadsbyggande och att producera bostäder på ett klimatsmart sätt. Det är också viktigt att HSB fortsätter arbetet med att skapa en slagkraftig och effektiv organisation utifrån våra kooperativa värderingar, säger Sture Blomgren som också framhåller att en annan viktig uppgift blir att rekrytera en ny ordinarie VD för HSB-föreningarnas gemensamma affärsbolag HSB ProjektPartner AB.


HSB Riksförbund skrev under gårdagen ovanstående meddelande.

Det visar väl med all önskvärd tydlighet hur trög denna organisation är?
De som stannar kvar i HSB är dem som passar väl in i hur denna icke medlemsorienterade organisation fungerar i grunden.
Vi kan alla konstatera att det inte händer mycket som är till gagn för medlemmarna, utan allt rullar på som det har gjort sedan 1900-talets början.
De som inte vill gå framåt i utecklingen väljer in likasinnade, och så fungerar det år efter år.

Vad HSB behöver är ett antal realistiska visionärer och en orädd kompetent styrka som orkar vända denna oceanångare innan den går på grund.
Det behöver röras om i grytan rejält om det någonsin ska komma till stånd en förbättring inom HSB-organisationen.

Sist men inte minst, heder åt Kent-Olof Stigh som inte bara lallar med som alla andra, och som inte prioriterar bara sina egna intressen.
Att avgå på detta sätt, - när han insett att det gått i stå inom HSB och han upptäckt att det stämmer vad många av oss hävdat under flera år i detta forum -, är starkt.
Jag undrar bara, lite inom parantes, vad ska HSB Riksförbunds f.d. styrelseordförande ägna sig åt nu?
Det vill HSB Riks inte nämna i sitt pressmeddelande.

tette
2010-04-09, 08:26
f.d. HSB hönset skall väl skriva en bok? Eller leva loppan på de pengar han får för att inte skriva en bok som berättar om HSB Maffian?

Holger
2010-04-09, 09:27
Var det HSB:s beryktade öppna attityd och kooperativa verksamhet som tog knäcken på honom?

Kulan
2010-04-09, 14:49
Han är brottmålsadvokat så han kan säkert sysselsätta sig. Så går det när tänkande personer med visioner om medlemsnytta och alla andra honnörsord som ledstjärna konfronteras med verkligheten inom HSB. Bevare mig väl för denna organisation.