handdator

Visa fullständig version : Motionerna HSB försöker dölja för medlemmarna


Admin
2010-04-08, 09:43
Medan andra HSB regioner öppnar upp sig allt mer (om än oändligt långsamt) så sluter sig HSB Malmö under sin ledning allt mer inom allt fler områden.

Det senaste är att HSB Malmö - helt utan att ens bekymra sig om att motivera detta - inte längre lägger ut motionerna på HSB Malmös webbplats.

Innan jag började motionera till HSB Malmö skrevs praktiskt taget inga motioner, men de senaste åren har det "tagit fart" en aning.
Det är fortfarande så att 99% av fullmäktige och 99,99% av medlemmarna inte motionerar, men de som i alla fall bryr sig lite om de medlemmar de är tillsatta att tjäna skriver flera/återkommande motioner.

De hemliga motionerna till HSB Malmös årsstämma vill jag inte ska förbli hemliga, enligt HSB Malmös styrelse vilja, och därför lägger jag ut dessa här till allas beskådan.

Det saknas för närvarande en motion i denna lista, och det är min egen, dvs den enda av mina motioner som HSB Malmös styrelse släppte igenom.

Notera att HSB Malmös styrelse inte nämnt med ett enda ord varken till medlemmarna eller ens fullmäktige att HSB Malmös styrelse egenmäktigt tagit sig rätten att stoppa mina motioner.

Den enda av mina motioner som slank igenom (men som styrelsen traditionsenligt yrkar avslag på) är ganska komisk i ljuset av vad som inträffat.
Så fort jag hinner kompletterar jag med denna motion.

Klicka här för att läsa motionerna till HSB Malmös årsstämma 2010 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2010.htm).

tette
2010-04-08, 15:12
Suck är väl det enda man kan säga avseende all HSB:s hantering av motioner, det vill säga medlemsinflytande.

Motionen som bifalls kan man ju undra över och som säger en del om HSBMaffian.

5 föreningar är tvungna att motionera om att det skall kunna gå att söka efter brf:er på hSB:s hemsida.
HSB svarar att det fanns men i och med ny hemsida togs det bort, men nu vill vi återinföra det. som sagt SUCK....

Holger
2010-04-12, 17:02
Nån där uppe sitter nog och ler och har väldigt kul åt det han ser
När han inte fäller bittra tårar för att han har skapat såna dårar.

Ovanstående citat kommer man osökt att tänka på med tanke på de svar som HSB Malmös styrelse lämnat på en del av de inlämnade motionerna till årets stämma. Hur kommer fullmäktigeledamöterna att reagera på dessa svar tro.

tette
2010-04-12, 17:21
Troligtvis enligt de tre apornas melodi, hör inte, ser inte talar inte?

insidern
2010-04-15, 09:34
Nedanstående motion är en av ett fåtal motioner som inlämnats:

HSB Malmös marknadsenhet har fattat att HSB Malmö Nytt inte längre kommer att produceras i pappersform utan endast finnas tillgänglig i digital form på HSB Malmös hemsida. Den kommer således inte att tryckas och bladas in i Uppdraget.

Detta innebär att HSB Malmö nytt som riktar sig till förtroendevalda i HSB Malmö inte kommer alla till del utan enbart de som har tillgång till internet. Information är viktig och bör spridas till alla med eller utan internetuppkoppling. Alla har nu inte lika möjligheter att ta del av denna, eftersom den inte finns tillgänglig för alla förtroende-valda i HSB Malmö. Avsteg från likabehandlingsprincipen som nu sker bör uphöra.
Som det nu är så innebär det att en person som inte är förtroendevald eller medlem i HSB Malmö men med tillgång till internet har möjlighet att läsa HSB Nytt medan medlem och förtroendevald utan tillgång till internet inte har denna möjlighet. En absurd situation.

Yrkar på att stämman beslutar att HSB Malmö nytt fortsättningsvis även utkommer i pappersform.

I sitt svar yrkar styrelsen på avslag och skriver bland annat : Genom, att utge HSB Malmö Nytt i digital form görs inga avsteg från likabehandlingsprincipen. Alla har lika möjligheter att ta del av denna, eftersom den finns tillgänglig för alla förtroendevalda i HSB Malmö.

Att man yrkar avslag på motionen är ju styrelsens beslut men grunden för detta enligt ovanstående svar är ju inte med sanningen överensstämmande. Alla har inte lika möjlighet att ta del av HSB Malmö Nytt eftersom alla inte har tillgång till internet. Om man däremot skickade den tillsammans med sin medlemstidning så skulle alla verkligen få del av densamma.

Varför för styrelsen fram denna direkta osanning i sitt svar ? Kommer någon eller några fullmäktigeledamöter på stämman att reagera ? Eller fattar stämman belut på osanna uppgifter i svaret ?

Admin
2010-04-15, 09:43
I sitt svar yrkar styrelsen på avslag och skriver bland annat : Genom, att utge HSB Malmö Nytt i digital form görs inga avsteg från likabehandlingsprincipen. Alla har lika möjligheter att ta del av denna, eftersom den finns tillgänglig för alla förtroendevalda i HSB Malmö.
Mitt i tråkigheterna över HSB:s totala nonchalans för medlemmarna så kan man inte låta bli att småle över HSB:s fullständigt ologiska sätt att resonera. Och det är ingen enstaka företeelse. Varje svar från HSB Malmös styrelse på varje motion är ungefär precis lika imbecillt.

HSB Malmös styrelse skriver;
Alla har lika möjligheter att ta del av denna, eftersom den finns tillgänglig för alla förtroendevalda i HSB Malmö.
Och med denna idiot-motivering tycker HSB Malmös styrelse att fullmäktige - de som är tillsatta för att värna om medlemmarnas bästa - ska låta sig nöjas.

Personligen tycker jag man måste vara ganska korkad för att acceptera något så rejält dumt som denna kommentar.
HSB försöker luras i alla svar på motionerna, men man lyckas aldrig göra detta med finess. Det är såååå klumpigt, varje gång!

På följande webbsida kan du själv se vilka av de olika retoriktricken som passar in på svaret från HSB Malmös styrelse;
Retorik - hur HSB lurar medlemmarna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2246)

Vad sägs om t.ex. retorik-tricket "cirkelargumentation"?

Holger
2010-04-19, 13:52
Medan andra HSB regioner öppnar upp sig allt mer (om än oändligt långsamt) så sluter sig HSB Malmö under sin ledning allt mer inom allt fler områden.

Det senaste är att HSB Malmö - helt utan att ens bekymra sig om att motivera detta - inte längre lägger ut motionerna på HSB Malmös webbplats.

De hemliga motionerna till HSB Malmös årsstämma vill jag inte ska förbli hemliga, enligt HSB Malmös styrelse vilja, och därför lägger jag ut dessa här till allas beskådan.


Klicka här för att läsa motionerna till HSB Malmös årsstämma 2010 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2010.htm).


När det gäller att dölja motionerna så är det kanske så enkelt att när man sett vilka svar man åstadkommit på motionerna så har man valt att inte publicera dessa på nätet.

På det sättet är det ju bara en mycket liten del av HSB Malmös 42000 medlemmar som kommer att ha möjlighet att se motionerna med tillhörande svar.

Om man som medlem inte väljer att gå på stämman förstås. Och om man behandlar motionerna på gängse sätt. Men nu ges ju möjligheten i alla fall genom detta forum. Se Admins länk.