handdator

Visa fullständig version : Extrastämma gällande kallelse


plattipus
2010-04-06, 10:21
Hej.

Jag är medlem i en förening där vi planerar en extrastämma. I vår dagordning planerar vi att lägga in "beslut om ändring av en del stadgar" och även inlägg av helt nya stadgar.

Vi tänker skicka begäran om en extrastämma och dagordningen till styrelsen.
Vad gäller när man har med nya stadgar på en extrastämma, alla medlemmar kommer inte att se de innan styrelsen skickar med de i kallelsen, är det ok?

För vi skall väl inte lägga ut dagordningen till alla medlemmar innan styrelsen har fått den (+ alla bilagor med uppdaterade stadgar/nya stadgar).

Tackar

tette
2010-04-06, 10:49
För att en extra stämma skall komma till krävs det att minst 10% av medelmmarna i föreningen skriver under ett förslag.

Därefter är det styrelsen som skall se till att medlemmarna får kallelse och beslutunderlag enligt erat förslag.
Obs att eftersom det handlar om ändring av stadgar krävs det 2 stämmor och annan majoritet än andra beslut.
Detta är relglerat i lagen om ekonomiska föreningar.

Francois
2010-04-06, 11:05
Håller med tette.

Det hindrar inte att ni får dela ut vilket material ni vill till medlemmarna tidigare också, om ni skulle önska det.

plattipus
2010-04-06, 11:25
För att en extra stämma skall komma till krävs det att minst 10% av medelmmarna i föreningen skriver under ett förslag.

Därefter är det styrelsen som skall se till att medlemmarna får kallelse och beslutunderlag enligt erat förslag.
Obs att eftersom det handlar om ändring av stadgar krävs det 2 stämmor och annan majoritet än andra beslut.
Detta är relglerat i lagen om ekonomiska föreningar.

Tack för svaret
men måste det vara 2 ordinarie stämmor eller kan man ta upp beslutet på en extrastämma?
Hur formuleras punkten på dagordningen gällande uppdatering/ny stadga på en extrastämma, skriver man beslut eller förslag??

tette
2010-04-06, 11:54
stadgar kan beslutas på 2 stämmor. Det kan vara 2 ordinarie, eller 2 extrastämmor, eller en ordinarie och en extra stämma.

jag tror att det måste gå en månad mellan stämmorna. Det har med protokollet från tidigare stämma att göra inom 3 veckor skall ju ett protokoll vara utskrivet.