handdator

Visa fullständig version : Överskott i brf - bästa sätt att disponera?


guben
2010-04-05, 19:11
Vi får ett överskott på 15 % av summa årsavgifter 2009.
Detta efter planenlig avsättning till yttre fond.

Finns det något bättre alternativt sämre sätt att disponera överskottet i bokslutet?
- ett alternativ är extra avsättning till yttre fond
-ett annat alternativ är att föra överskottet till balanserad vinst
-?

Vi har redan gott om avsättning till yttre fond och även balanserad vinst.

Vilket alternativ bör man välja och hur ska man resonera?

Det här är väl något att bita i för alla intresserade av brf-ekonomi hoppas jag.

Trötter
2010-04-06, 12:22
Återbetala vinsten till medlemmarna som ej är budgeterad.

Att en förening har o-budgeterade överskott är enligt mig ett tecken på att styrelsen inte har utfört ett seriöst budgetarbete. Om ni i er förening har missat +15% vid budgeteringen då bör detta överskott tillfalla medlemmarna.

guben
2010-04-06, 17:35
Återbetala vinsten till medlemmarna som ej är budgeterad.

Att en förening har o-budgeterade överskott är enligt mig ett tecken på att styrelsen inte har utfört ett seriöst budgetarbete. Om ni i er förening har missat +15% vid budgeteringen då bör detta överskott tillfalla medlemmarna.

Tackar, tackar, helt i min smak! Vi får relativt ofta överskott, dessutom går 30 % av årsavgiften till amortering ( trots att vi är belånade endast 2000:-/m2, eller 30 % av taxeringsvärde), se annan tråd om amortering.
Min tolkning är att vi medvetet skaffar oss överskott för att kunna amortera, d.v.s. obudgeterade överskott (i princip utrymme för avgiftssänkning).

För att kunna, så småningom, betala till medlemmarna(eller sänka avgiften), borde väl överskott föras till balanserad vinst. Det är väl bara den man får använda till avgiftssänkning tror jag.

Någon som vet?

guben
2010-04-06, 17:36
Återbetala vinsten till medlemmarna som ej är budgeterad.

Att en förening har o-budgeterade överskott är enligt mig ett tecken på att styrelsen inte har utfört ett seriöst budgetarbete. Om ni i er förening har missat +15% vid budgeteringen då bör detta överskott tillfalla medlemmarna.

Tackar, tackar, helt i min smak! Vi får relativt ofta överskott, dessutom går 30 % av årsavgiften till amortering ( trots att vi är belånade endast 2000:-/m2, eller 30 % av taxeringsvärde), se annan tråd om amortering.
Min tolkning är att vi medvetet skaffar oss överskott för att kunna amortera, d.v.s. obudgeterade överskott (i princip utrymme för avgiftssänkning).

För att kunna, så småningom, betala till medlemmarna(eller sänka avgiften), borde väl överskott föras till balanserad vinst. Det är väl bara den man får använda till avgiftssänkning tror jag.

Trötter
2010-04-07, 14:42
I min förening har det under de snart 5 år som jag har varit medlem, genererats överskott på mellan 25-35 %. Jag har förordat vid stämman att detta o budgeterade överskott ska återbetala till medlemmarna. På stämma är alla medlemmar tysta och yttrar sig inte i frågor som rör nivån på årsavgiften som genererar o budgeterade överskott. Att den inkompetenta styrelse som vår förening är behäftad med låter HSB utforma föreningens budget är beklämmande. Jag har försökt att påverka styrelsen till att utforma årsbudgeten i egen regi med inriktning ett lågt överskott, men har inte fått gehör för mina påverkan. Av någon outgrundlig anledning så har HSB en politik att hålla uppe avgifterna i föreningen i sina budgetförslag som utformas åt styrelsen. Jag finner detta mycket märkligt och besvärande.

I nästan alla andra verksamheter som genererar o budgeterade överskott återgår kapitalet till andelsägare/enskild ägare. Att detta inte förekommer mer frekvent inom BRF tycks märkligt. Om det är på det viset att föreningar är rädda för att kapitalet i föreningen ska sina eller att det ska uppstå perioder med röda siffror kan vara en anledning och bör diskuteras inom föreningar. Om det uppstår ett negativt resultat i föreningen finns ju möjligheten att begära kapitaltillskott av medlemmarna i föreningen för att täcka oförutsedda underskott. Enligt mig är detta ett bättre sätt att balansera en icke vinstdrivande verksamhet.

guben
2010-04-07, 15:17
Trötter skriver: "Av någon outgrundlig anledning så har HSB en politik att hålla uppe avgifterna i föreningen i sina budgetförslag som utformas åt styrelsen. Jag finner detta mycket märkligt och besvärande."
Konspirationsteori:
Kan det vara så att HSBs strategi går ut på att generera stora överskott i sina brf som läggs i kassa som läggs i HSB. HSB får på så sätt billig finansiering.

clabbe
2010-04-07, 16:00
Tackar, tackar, helt i min smak! Vi får relativt ofta överskott, dessutom går 30 % av årsavgiften till amortering ( trots att vi är belånade endast 2000:-/m2, eller 30 % av taxeringsvärde), se annan tråd om amortering.
Min tolkning är att vi medvetet skaffar oss överskott för att kunna amortera, d.v.s. obudgeterade överskott (i princip utrymme för avgiftssänkning).

För att kunna, så småningom, betala till medlemmarna(eller sänka avgiften), borde väl överskott föras till balanserad vinst. Det är väl bara den man får använda till avgiftssänkning tror jag.

9 kap 27§ Bostadsrättslagen säger:
27 § Utdelning får endast ske av vinst som redovisas i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret.

Innebär det att gamla vinster inte får delas ut?

Vad som är lämpligt på skuldsidan verkar du ha bestämt dig för. Men hur ser det ut på tillgångssidan, vart har överskottet hamnat? I kassan eller har pengarna använts för amortering?

clabbe
2010-04-07, 16:01
Återbetala vinsten till medlemmarna som ej är budgeterad

Att en förening har o-budgeterade överskott är enligt mig ett tecken på att styrelsen inte har utfört ett seriöst budgetarbete. Om ni i er förening har missat +15% vid budgeteringen då bör detta överskott tillfalla medlemmarna.

Men vad vet vi om vilket resultat som budgeterats?

Trötter
2010-04-07, 17:30
Men vad vet vi om vilket resultat som budgeterats?

Om jag ser på min förenings tidigare årsbudgetar så finns det inget angivet eller förväntat resultat inom upprättad årsbudget. Jag är av den uppfattningen att BRF inte ska ha något resultatöverskott. Budgeten bör upprättas så att resultatet vid bokslutet är noll eller så nära noll som möjligt. Allt som inte ryms inom budgeten i hänseende negativt eller positivt resultat, bör enligt mig regleras genom att medlemmarna får skjuta till kapital. Eller att föreningen återbetalar överskjutande årsavgift som genererats vid överskott.

Om nu en förening har i behov av att sätta av pengar av olika anledningar, då är min åsikt att detta ska vägas in i budgeten. T.ex. i underhållsfond eller i amorteringar av krediter. Att inte budgetera föreningens ekonomi på ett i överstämmande sätt med förväntat bokslut, uppfattar jag som dålig styrning av verksamhetens ekonomi.

Trötter
2010-04-07, 17:49
Trötter skriver: "Av någon outgrundlig anledning så har HSB en politik att hålla uppe avgifterna i föreningen i sina budgetförslag som utformas åt styrelsen. Jag finner detta mycket märkligt och besvärande."
Konspirationsteori:
Kan det vara så att HSBs strategi går ut på att generera stora överskott i sina brf som läggs i kassa som läggs i HSB. HSB får på så sätt billig finansiering.

Man kan tolka HSB:s agerande på olika sätt. Min teori är att överskottet som föreningar inom HSB genererar, ger HSB en möjlighet att spekulerar i korta krediter som är mycket lönsamma. Detta är bara en teori som jag har. Det kan även var så att HSB är försiktiga när det gäller ekonomin i sina medlemsföreningar och försöker styra dessa till att ha en hög likviditet på pappret. Vilket jag betraktar som att blåsa upp slott.

Enligt principen ekonomisk förening så ska verksamheten divas i ett icke vinstintresse. Att samla pengar på hög under en period, kan betecknas som att mjölka medlemmarna på pengar för egen vinnings skull. Vinsten i detta har de som bor i föreningen en längre period. Som t.ex. några medlemmar i min förening. 3 st i föreningen har varit medlemmar i föreningen i över 20 år och under en stor del av denna tid så har man inte gjort några budgeterade avsättningar till underhållsfonden. Vilket har gjort att föreningen får ta krediter för underhållsbehovet.

Kontentan av diskussionen är enligt mig att föreningar bör budgetera för en längre period en ett år. Det skulle vara mer rättvist om föreningar hade en budgetvision som sträckte sig över en 20 års period eller liknande. Detta skulle medföra att föreningen inte behöver generera överskott som ofta hamnar i amorteringar eller ospecificerade underhåls förväntningar.