handdator

Visa fullständig version : Föreningsstämma/årsmöte


plattipus
2010-04-05, 16:46
Hej.

Finns det någon tidsgräns på när man måste skicka ut föregående årsprotokoll innan nästpåföljande föreningsstämma/årsmöte.

Om det inte står i våra stadgar vilken lag kan man då läsa i vad som gäller.
Föreningslagen ? Kap ?

Tackar på förhand

tette
2010-04-05, 17:35
Om du menar protokollet från senaste årsstämma gäller lagen om ekonomiska föreningar kap 7

utdrag ur denna pargraf lyder:

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade proto- kollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

styrelsen behöver inte skicka ut detta protokoll. de flesta styrelser upplyser inte heller vad som gäller. jag tippar att det bara är någon % som överhuvudtaget läser årsprotokollet där inte styrelserna är så "justa" att de delar ut protokollet eller lägger ut det på hemsidan.

Francois
2010-04-06, 11:24
Jepp, och viktigt att notera är att

"undertecknas av ordföranden " avser stämmoordföranden, inte styrelseordförande.

och "Protokollen skall förvaras på betryggande sätt." betyder att originallet ska försvaras på betryggande sätt, men betyder inte att man inte får göra kopior och dela ut det.