handdator

Visa fullständig version : Ändra datum för årsstämma


plattipus
2010-04-05, 16:36
Hej!

Vi är medlemmar i en förening som snart skall ha föreningsstämma/årstämma.

Styrelsen har lagt datum för föreningsstämman då en grupp aktiva medlemmar
inom föreningen varav vissa nominerade till kommande styrelseval är bortresta.
Detta trots att gruppen via mail och direktkontakt tidigt (mer än en månad innan datumet faststället) har delgivit styrelsen önskemål om att inte lägga föreningsstämman på den aktuella veckan.

Några medlemmar i föreningen har fått ihop en namninsamling från mer än 51% av totala antalet medlemmar för att flytta datumet för föreningsstämman till en annan föreslagen vecka.

Kan styrelsen säga nej till en flytt av datumet för en föreningsstämma?
Måste styrelsen flytta datumet då mer än 51% medlemmar vill flytta datumet?

Tackar på förhand.

clabbe
2010-04-05, 17:47
Det är styrelsen som kallar till stämma så så länge de håller sig inom den tid som föreskrivs i era stadgar så kan de göra som de vill.

Beslut om att skjuta upp stämman borde kunna fattas på ordinarie föreningsstämma och det borde vara enkel majoritet som krävs för ett sådant beslut. Eller så kan stämman rösta om att bordlägga en del val till en extra föreningsstämma.

tette
2010-04-05, 17:50
behövs lite mer fakta lagt ut stämma detsamma som att stämman är aviserad?

I lagen om ekonomiska föreningar finns tidsbestämmelser om hur tidigt och hur sent innan man måste avisera en stämma.

Om stämman är aviserat och det nya förslaget visar sig sabotera lagreglerna finns ingen anledning att flytta stämman.

Lagen har ju dessutom styrt upp just förhinder med att man kan ställa ut fullmakter för någon annan att bevaka sina intressen.

Francois
2010-04-06, 10:55
En smart och lyhörd styrelse lyssnar på sina medlemmar och gör som mdelemmarna vill, inom lagens ramar.