handdator

Visa fullständig version : Valberedningens arbete inför årsstämma, rätt och fel?


Boa
2010-04-05, 15:29
På stämman 2009 bestämde vi att fortsätta ha 10 medlemmar till styrelsen, 7 ledamöter och 3 suppleanter.
Under årets gång hoppade 2 ledamot och 2 suppleanter av och fyllnads val gjordes aldrig. Styrelsen krymptes då till 5 ledamöter och 1 suppleant, suppleanten gick heller inte upp som ledamot vid röstning i styrelsen.

Inför stämman 2010 har vi nu fått nominera fritt till styrelsen.
På valberedningens papper som skickats till styrelsen finns endast 9 medlemmar av 10 nominerade med (av någon anledning har ett namn fallit bort?).
Av de 9 nominerade på listan har endast 6 tagits med i valberedningens förslag för 2010, alltså förslag om 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Mina frågor är därför:

1. Om stämman bestämt 10 platser till styrelsen ska det då inte göras fyllnadsval om någon/vid detta tillfälle 4 personer hoppat av?

2. Om stämman har bestämt 10 platser, ska inte valberedningens förslag innefatta 10 platser? Kan de bara ända förslaget från 10 till 6?

3. Vad händer när valberedningen har missat att ta med personer som blivit nominerade på listan? Kan hela valberedningens arbete/ nomineringsprocessen ogiltigförklaras på årsstämman?
Finns det något stöd i någon lag angående detta?

Snälla behöver snabba svar, tack!

Trötter
2010-04-05, 16:25
1. Om stämman bestämt 10 platser till styrelsen ska det då inte göras fyllnadsval om någon/vid detta tillfälle 4 personer hoppat av?

Stämman anger hur förvaltnings organisationen ska se ut fram till nästa stämma som behandlar frågan för kommande mandat period. Om ledamöter slutar sina uppdrag i styrelsen bör styrelsen kalla till extrastämma för att konfirmera styrelsen och att vakanserna ersätts med befintliga suppleanter.

2. Om stämman har bestämt 10 platser, ska inte valberedningens förslag innefatta 10 platser? Kan de bara ända förslaget från 10 till 6?

Valberedningen bör presentera de som anses kompetenta för uppdraget. Om valberedningen inte presenterar antalet kandiater till styrelsen som stämman har angett så bör det föregås av en motivering. Jag förmodar att stämman 2009 angav 10 st ledamöter, inför stämman 2010 kan stämman ge föreningens ledning andra direktiv angående sammansättning.

3. Vad händer när valberedningen har missat att ta med personer som blivit nominerade på listan? Kan hela valberedningens arbete/ nomineringsprocessen ogiltigförklaras på årsstämman?
Finns det något stöd i någon lag angående detta?


Enligt min mening händer det inget, det är upp till stämman att anta valberedningens förslag. Om inte valberedningens förslag är till belåtenhet, har stämman möjlighet att skjuta upp frågan om val av nya ledamöter till ett senare tillfälle. Stämmans mening gäller alltid. Om någon har blivit bortglömd vid valberedningens arbete så bör/kan denne nomineras vid stämman. Det som reglerar valberedningens arbete bör anges i stadgan, kolla stadgan!

Borättexperten
2010-04-06, 00:35
Jag är inte riktigt överens med Trötter, så här kommer mina synpunkter:

Styrelsen krymptes då till 5 ledamöter och 1 suppleant, suppleanten gick heller inte upp som ledamot vid röstning i styrelsen.
En suppleant ska alltid gå in och ersätta en ordinarie vid behov.

På valberedningens papper som skickats till styrelsen finns endast 9 medlemmar av 10 nominerade med (av någon anledning har ett namn fallit bort?).
Det kan väl alltid finnas en naturlig förklaring, en av personerna kanske inte ville ställa upp?

1. Om stämman bestämt 10 platser till styrelsen ska det då inte göras fyllnadsval om någon/vid detta tillfälle 4 personer hoppat av?

I normala fall arbetar styrelsen vidare med reducerad bemanning fram till nästa årsstämma. Förutsatt att styrelse själv tycker att det går (och medlemmarna också tycker det). Annars får man kalla in en extrastämma.

2. Om stämman har bestämt 10 platser, ska inte valberedningens förslag innefatta 10 platser? Kan de bara ända förslaget från 10 till 6? I normala fall är hälften valda på två år. Så det låter ju som om 4 automatiskt sitter 1 år till, och att det bara behövs 6 namn. Har du kollat det?
För övrigt är antalet ledamöter/suppleanter aldrig givna, utan det bestäms (kan alltid ändras) vid varje stämma.

3. Vad händer när valberedningen har missat att ta med personer som blivit nominerade på listan? Kan hela valberedningens arbete/ nomineringsprocessen ogiltigförklaras på årsstämman?

Nej, valberedningen får göra som den vill (tyvärr), men man ska kräva en öppen redovisning av vilka som nominerats.

Finns det något stöd i någon lag angående detta?
Nej. :13:

Boa
2010-04-06, 10:32
Jag är inte riktigt överens med Trötter, så här kommer mina synpunkter:


En suppleant ska alltid gå in och ersätta en ordinarie vid behov.


Det kan väl alltid finnas en naturlig förklaring, en av personerna kanske inte ville ställa upp?

Personen ifråga vill vara med och har troligtvis inte glömts bort av misstag utan pga att hon inte är omtyckt av ordf i styrelsen.


I normala fall arbetar styrelsen vidare med reducerad bemanning fram till nästa årsstämma. Förutsatt att styrelse själv tycker att det går (och medlemmarna också tycker det). Annars får man kalla in en extrastämma.

Styrelsen har dock gått runt och beklagat sig över hur mycket de har att göra, då känns det konstigt att styrelsen inte bett om fyllnadsval. Är det en eller två styrelsemedlemmar som avgår känns mer okej än att 4 gör det, det är 40% av styrelsen som avgått under mandatperioden , borde inte detta normalt fyllas vid hög arbetsbelastning?

I normala fall är hälften valda på två år. Så det låter ju som om 4 automatiskt sitter 1 år till, och att det bara behövs 6 namn. Har du kollat det?
För övrigt är antalet ledamöter/suppleanter aldrig givna, utan det bestäms (kan alltid ändras) vid varje stämma.

I vårt fall avgick 3st som satt 1 år under perioden och 1 som satt på 2år.
Endast 1 styrelsemedlem vill sitta kvar för omval. De andra har avsagt sig styrelseposten.
Min tanke var mer att när det "alltid" varit 10 personer till styrelsen och det finns 10 st som vill vara med 2010, varför ändrar man då plötsligt från 10 till 6? Kanske är det något man måste fråga valberedningen direkt om..


Nej, valberedningen får göra som den vill (tyvärr), men man ska kräva en öppen redovisning av vilka som nominerats.


Nej. :13:

Tack för dina svar!

Trötter
2010-04-06, 12:09
Antalet ledamöter i styrelsen bör enligt mig anpassas till den arbetsbelastning som finns inom styrelsen. Att fastställa ett vist antal kan vara bra om man vill ha en representation som speglar medlems populationen. Som exempel, att det finns en vis ålderspridning och framförallt en jämn könsfördelning inom styrelsen. Att styrelsen innehar den kompetens som krävs för att driva föreningens intressen bör vara den enskilt viktigaste punkten vid rekrytering av styrelseledamöter.

Att skapa den perfekta styrelsen är utomordentligt svårt eftersom alla har olika värderingar och förmåga att utföra ett uppdrag som tillfredsställer alla i styrelsen och föreningen. Det är ofta så att några i styrelsen bär ett tungt last medens andra rider på vågen eller blir mindre delaktiga i de arbetsuppgifter som ingår i styrelsen.

För att skapa en bra konstellation i en förenings styrelse, så enligt min mening bör föreningen i samarbete med styrelsen precisera vilka arbetsuppgifter som ska ingå i styrelsens uppdrag och vilka uppgifter som kan läggas på entreprenad. För att göra styrelsen arbete effektivt och kvalitetssäkrat så är det viktigt att alla ledamöter införstådda med uppgifterna som delges de enskilda ledamöterna inom styrelsen och att det finns en bra rutin för alla arbetsuppgifter inom styrelsen.