handdator

Visa fullständig version : Sköta en brf i sömnen


Admin
2010-04-03, 21:44
Ett nytt sätt att förvalta bostadsrättsföreningar på?

Jag tyckte det var lite roligt med nedanstående annons som antyder att en bostadsrättsförening kan skötas utifrån ett sovande tillstånd.

http://hotpot.se/Bild4/bredablick-foervaltning.jpg

Det sovande tillståndet vet vi i och för sig att det finns redan i många styrelser/föreningar. Inte minst i Malmö, så annonsen tycks välbefogad. :1:

Ovanstående urklipp sattes upp på den i källaren väl undanskymda anslagstavlan för medlemmarna. I min brf bor det några inte fullt mentalt friska personer och därför kladdas det snabbt (i detta fall ordet "hybris!!!!!!") på de anslag som medlemmarna sätter upp... men lustigt nog enbart i de fall det på något sätt kan tolkas som kritik mot brf-styrelsen.

Att anslag som på något sätt kan tolkas som negativt för styrelsen rivs ner och kladdas på är ett beteende som stödjs fullt ut av styrelsen i föreningen (som säkert även hör till den lilla grupp som förstör för andra och som inte vill låta sanningen komma fram).

Eftersom styrelsen styr anslagstavlan fullt ut är det numera i princip ingen som någonsin sätter upp något där (händer kanske en gång om året).

Följande är vad detta förvaltningsbolag erbjuder, vilket kan vara bra att känna till;

Ekonomisk förvaltning

Tjänster

• Uthyrnings- och ordningsfrågor
• Hyresförhandling
• Hyreskontrakt
• Avflyttningsbesiktning
• Boendekontakter
• Hyres- och avgiftsavisering
• Påminnelser, krav och inkasso
• Löpande bokföring
• Budget och årsbokslut
• Skatter och moms
• Reskontrahantering
• Analys för energioptimering
• Fastighetsdeklarationer
• Underhållsplaner
• Likviditets och lånehantering
• Hjälp med upphandling av lån, försäkring, uppvärmning osv

Tjänster specifikt för bostadsrättsföreningar

• Förteckning pantsättning av lägenheter
• Register över överlåtelser av lägenheter
• Stöd till föreningens styrelse i diverse frågor

Teknisk förvaltning

Tjänster

• Inre och yttre skötsel av allmänna utrymmen
• Trädgårdsskötsel
• Driftsövervakning av tekniska installationer
• Sophantering
• Städning
• Snöskottning
• Gräsklippning
• Felanmälan och beredskap (24 timmars jourservice)
• Svarar för akuta reparationer
• Årsbesiktning av fastighet

Renovering

• Målning
• Golvläggning
• Installation av kök

Övriga tjänster

• Upprättande av energideklaration
• Konsulttjänster i samband med ombildning till bostadsrätt samt nybildning av bostadsrätt
• Bruksvärdesvärdering av hyror
• Obligatorisk ventilationskontroll
• Systematisk brandskyddskontroll
• Projektledning vid ombyggnationer

Hur många HSB-föreningar har någonsin gjort en upphandling för förvaltning av föreningen där andra förvaltningsbolag än HSB givits en chans?
Jag skulle gissa att de är försvinnande få!

Hans_I
2013-08-16, 22:44
Jag postade nyss mitt första inlägg som grundade sig just på att de styrelsemedlemmar jag råkat ut för verkar "arbeta" i sömnen.
Jag fick inte kontakt med Riksbyggens representant i styrelsen (gäller mors boende och hennes sjukdom) så jag stod på mig och fick tillslut tala med en annan kille på Riksbyggen som var rejält erfaren.
Jag frågade om det inte är så att det är få som anmäler intresse för styrelsejobben och att de som hamnar i styrelser därför ofta är inkompetenta.
Något förvånad blev jag då han utan att tveka svarade jakande.
Man klarar väl styrelseuppdragen "sådär" så länge det bara handlar om rutinärenden såsom försäljning av lägenheterna och nya medlemmar, godkännanden osv, men om det uppstår speciella problem så visar det sig nog snabbt att man befinner sig på grundskolans mellanstadienivå.
Mannen på Riksbyggen höll fortfarande med men påpekade att Riksbyggens representant enkelt ska kunna räta upp situationerna. Därmed skulle mellanstadie-eleverna, inkl. ordföranden kunna försöka lära sig till nästa gång.

Pensionär
2013-08-17, 20:23
Jag postade nyss mitt första inlägg som grundade sig just på att de styrelsemedlemmar jag råkat ut för verkar "arbeta" i sömnen.
Jag frågade om det inte är så att det är få som anmäler intresse för styrelsejobben och att de som hamnar i styrelser därför ofta är inkompetenta.
Något förvånad blev jag då han utan att tveka svarade jakande.
Man klarar väl styrelseuppdragen "sådär" så länge det bara handlar om rutinärenden
Jag vill gärna erkänna att den största upptäckten jag gjorde sedan jag fann detta forum, och kunde börja studera mängden av komplikationer som kan uppstå i föreningar, var hur lite jag egentligen vet och kan om denna tillvaro.
Vi kanske ska vara lite ödmjuka i den frågan och inse att tillvaron faktiskt inte är helt enkel, ens för en utbildad person. Ofta blir jag även direkt häpen över de överraskande utvikningar som en enkel fråga på forat kan föra med sig.
Var alltså inte förvånad över att styrelsen ibland hamnar vilse, men försök hänga med och ge dina exempel här. Vi har absolut inget bättre alternativ för att lära oss själva och styrelser hur slipstenen ska dras.
Viktigt också att komma ihåg att en avsevärd andel av frågorna handlar inte om vad som står i någon paragraf, utan om vad vi faktiskt själva vill i föreningen. Och att vi måste få de andra med oss. Det handlar om politik (vilja) helt enkelt, och förhandling, lika ofta som studier av paragraferna.

Hans_I
2013-08-17, 21:48
Ja så kan det förstås vara ibland men av två styrelsemedlemmar har nu båda betett sig vrickat, den ena har ofredat och virrat runt, den andra har virrat runt och använt "härskarteknik, ignorerat en självklar och enkel fråga fyra gånger, svarat och visat att mailet mottagits men inte med ett ord berört frågan som ställts fyra gånger. Jag har alltså långt ifrån berättat allt här ännu.
Uppenbart dåligt beteende och detta hittar du inom många svenska myndigheter. Bortskämda, lata människor, en medelmåttig högstadie-elev skulle fungera vettigare än de jag stött på i den här styrelsen, även som helt oerfaren.
Inget jag känner mig ödmjuk inför.
Min åsikt står alltså fast men det är viktigt att nämna att det finns undantag.

Pensionär
2013-08-17, 22:58
en medelmåttig högstadie-elev skulle fungera vettigare än de jag stött på i den här styrelsen, även som helt oerfaren.
Inget jag känner mig ödmjuk inför.
.
Visst är det så som du och många av oss upplevt. Och medan man står mitt i det hela känner man sig minst av allt ödmjuk.

Men ilskan går över.
Helst borde man då göra något konstruktivt av den energi som ilskan ger.
Eftersom vi inte kan ställa några utbildningskrav på dem vi väljer, ofta inte har ens en valberedning, och i de flesta fall ingen insyn, och en majoritet av medlemmar som uppträder som hyresgäster, etc. vad kan man förvänta sig?
Konstruktionen är nu som den är, och behöver granskas ut och invändigt.
För egen del finner jag det mer intressant att försöka lära och förstå något om orsak och verkan av denna komplicerade situation jag försatte mig i för många år sedan.

Att stöta sin panna blodig i försök att komma åt en förvirrad styrelsemedlem är oftast att spilla kalorier i onödan.
Den möjlighet man har är att via en motion utförligt beskriva förvirringen och hoppas på medhåll från andra medlemmar. Lite hjälp kan du nog få på forat om du beskriver saken.

Pensionär
2013-08-17, 23:38
Jag frågade om det inte är så att det är få som anmäler intresse för styrelsejobben och att de som hamnar i styrelser därför ofta är inkompetenta.
Något förvånad blev jag då han utan att tveka svarade jakande.
..
Mannen på Riksbyggen höll fortfarande med men påpekade att Riksbyggens representant enkelt ska kunna räta upp situationerna.

Visst! Det är här en av de största bristerna uppenbarar sig. Medlemskårens okunskap är drakarnas största inkomstkälla.
Därmed skulle mellanstadie-eleverna, inkl. ordföranden kunna försöka lära sig till nästa gång


Problemet är att eftersom medlemmarna aldrig får veta något om detta (t ex möjlighet att läsa styrelseprotokollen)
undviker styrelsen medlemmarnas frågor, tips och kritik. Inte heller lär sig då medlemmarna något, för att senare kunna träda in i styrelsen och ha med sig lite kunskaper i bagaget.

Jag tror alltså att styrelserna i många fall -gillar läget-.
Arvodet är deras, utan ansträngning eller efterräkningar.
Riksbyggens tjänsteman träder in och reder upp situationen om det kärvar till sig.
Det är av detta skäl (som admin ofta påpekat) som HSB alltid står på styrelsens sida. Man biter inte den hand som föder en.

Och därmed är själva finessen med konstruktionen förfelad.
De boende vårdar inte, utformmar inte själva sitt hus. De är i händerna på boendets parasiter.

Varken "mellanstadie-eleverna", eller ordföranden kommer att försöka lära sig till nästa gång, och resten av medlemskåren
tiger naturligtvis, eftersom de ingenting anar.

Hans_I
2013-08-18, 04:17
Jag hoppas kunna vara lika initierad, kunnig och engagerad då jag blir ålders-pensionär:5: (några år kvar)
Jag hade nu inte tänkt engagera mig speciellt i BRF förenings eller styrelseförhållanden e.d. eftersom jag inte är medlem någonstans och inte bor i aktuell förening. Inte det minsta intr. av att byta och bo i BR, egentigen totalt otänkbart och var redan innan det här uppdagades.
Det rör min mors bostad, hon har insjuknat i förvärrad demens och så sent som den 1/8 nu överförts till demensboende, visserligen en liten etta som hon kan ha permanent men jag och god man likställer ändå detta som korttidsboende av den typ som många hamnar på en tid, dock ska det här vara något bättre än ett sådant sägs det och erbjudandet om permanent plats med kort uppsägningstid kom plötsligt fast vi var inriktade på korttidsboende. Det finns problem även runt den biten, hyran visade sig vara dubbelt så hög som vad jag fått intrycket av, biståndshandläggaren hade dålig koll. Så är det alltid inom kommunerna och det är de bitarna som intresserar mig mest. Även överförmyndarnämnden har failerat och brukat härskarteknik, då jag klagat på tjänstefel så sitter den höna från Öfn som begått felen som kontrollant av sin egen fd kommunavdelning, på Länsstyrelsen, dvs bytt tjänst.
De värsta rötäggen når lätt högre poster. Naturligtvis har hemvården och hemtjänsten också failerat å det grövsta i vissa delar. Cheferna är inkompetenta och slappa, oftast ej anträffbara vilket leder till stora problem på lägre nivåer, informationsgång och instruerandet av nya tjejer är ofta lika med noll. rena skämtet.

Men du har nog rätt i det mesta du dryftar här, just som admin har, dock vill jag bara reda ut just de bitarna jag drabbats av och som i förlängningen drabbar min sjuka mor.
Jag har redan fått utmärkt stöd och tips under en annan tråd.