handdator

Visa fullständig version : HSB begränsar motionsrätten


insidern
2010-04-01, 09:11
HSB Malmös årsstämma beslutade under 2009, med nästan total enighet, att bifalla en motion om att begränsa motionsrätten för medlemmarna, enligt följande;


Förbundets uppgift blir att hos Justitiedepartementet hemställa om en lagändring som även framöver ger medlem möjlighet att få fråga behandlad vid stämman, samtidigt som en begränsningsregel gällande antal motioner som medlem till varje stämma har rätt att lämna, införs i lagtexten.


HSB Malmös styrelse har i januari 2010 överlämnat denna motion till HSB Riksförbund som i sin tur fick i uppgift att utöva påtryckningar på Justitiedepartementet för att genomföra en lagändring som möjliggör ett minskat inflytande för medlemmarna.

HSB Riksförbund har nu beslutat att stödja detta önskemål om begränsning av motionsrätten och alla regioner i HSB stödjer detta förslag.
HSB Riksförbund har under det senaste halvåret arbetat intensivt med denna fråga för att även andra kooperativa organisationer ska ställa sig bakom detta förslag.

HSB har i samband med detta uttryckt önskemål om att dessutom införa andra lagändringar för att medlemmarna inte ska ha den insyn i organisationens ekonomi som de har idag. Man menar bl.a. att det hämmar utvecklingen i organisationen om medlemmarna har för stor insyn i ekonomin.

HSB Riksförbund säger sig vara säkra på att HSBs förslag på lagändringar kommer att tas med i de ändringar som om några månader införs i den nya, moderniserade, föreningslagen.

När beskedet från HSB Riksförbund kom under förra veckan så kommenterade HSB Malmös styrelseordförande, Claes Caroli, detta med; "En seger för demokratin".