handdator

Visa fullständig version : Ska valberedning välja bort kandidater?


Francois
2010-03-29, 10:18
Jag tycker inte valberedningen ska välja bort någon kandidat. Valberedningen ska inte sätta sig över medlemmarna. Valberedningen ska se till att medlemmarna får tillräckligt med underlag för att kunna rösta på stämman.

Stina Bengtsson från Fastighetsägarna tycker att det traditionella sättet är rätt, men hon vägrar argumentera för eller emot det sätt som jag förespråkar.

Anledningen till att jag tog kontakt med Stina var hennes artikel (Valberedning, viktigast i föreningen), som jag tycker är bra, utom det hon säger om "tuffa beslut".


Se vår mailväxling här;

-------
Skickat: den 16 mars 2010 15:58
Till: Stina Bengtsson
Ämne: valberedning

Jag har precis läst din artikel om valberedning som du skrev i Nyhetsbrev Fastighetsägarna nr 5.
Jag håller med det mesta du skriver (i synnerhet det viktiga att ha olika kunskap i styrelsen), utom den sista raden. Där skriver du " ... vågar ta de tuffa besluten som krävs i en valberedning" och det förstår inte jag.

Som du beskrev det ska en valberedning leta efter kandidater, men valberedningen ska inte ta beslut. Stämman tar beslut på vem som ska bli vald. Inte valberedningen. Hoppas du håller med mig om detta.

Enligt mig ska, i grova drag, valberedning göra följande:
1- leta efter kandidater (och INTE filtrera bort någon kandidat)
2- se till att kandidaterna presenterar sig på stämman, på ett utförligt sätt, så att medlemmarna vet vem de ska välja/inte välja
3- möjligtvis kan valberedningen yttra sig om vem valberedningen anser vara lämpligast, och varför

Sedan röstar medlemmarna.

Jag tycker att det är synd att du missar steg 2.
Sedan undrar jag om du, när du pratar om "tuffa beslut", menar att valberedningen inte ska filtrera bort någon kandidat? Det hoppas jag du inte menar.

PS: Har du sett detta forum: http://hotpot.se/forum? Där kan man läsa mycket om allt möjligt, allt bara om brf:ar.


-----------
On 17 mar 2010 09:07 "Stina Bengtsson" wrote:

Tack för dina kommentarer. Vad roligt att du håller med i det mesta.

Dock är det så att en valberedning har att föreslå en ny styrelse, inte att presentera alla kandidater. Därför handlar det också om att eventuellt välja bort, om det finns många kandidater. I synnerhet om valberedningen anser att en kandidat är direkt olämplig för styrelseuppdrag.

Efter valberedningens presentation är det ju upp till var och en i föreningen att nominera ytterligare kandidater. Om så blir fallet går stämman till sluten omröstning.

Självklart ska valberedningen tillse att de personer de föreslår till styrelsen ska presentera sig på stämman. Blir fler personer nominerade hoppas jag att stämmoordföranden ger även dessa möjlighet att presentera sig.

Med vänliga hälsningar
/Stina Bengtsson
----------


Skickat: den 17 mars 2010 11:10
Till: Stina Bengtsson

Det du skriver här "Dock är det så att en valberedning har att föreslå en ny styrelse, inte att presentera alla kandidater. Därför handlar det också om att eventuellt välja bort, om det finns många kandidater. I synnerhet om valberedningen anser att en kandidat är direkt olämplig för styrelseuppdrag" är vi däremot inte alls överens om.

Jag skulle verkligen inte lita på en valberedning som tror sig veta bättre än medlemmarna. Jag vet att det sätt du beskriver förekommer i många föreningar, brf:ar och i politiska partier, men jag önskar verkligen att det ska bli ändring på det i framtiden. Jag anser att det sätt du beskriver är gammalmodigt och oansvarigt.

Du vet hur det funkar i praktiken: valberednings förslag bifalles av stämman i de flesta fall. Därför har valberedningen en stor makt.

Nej, valberedningen ska definitivt inte föreslå en ny styrelse, utan istället kandidater till en styrelse. Och dessa borde presentera sig utförligt på stämman. Olämpliga kandidater kan avslöjas på stämman av valberedningen eller av andra, eller av sin egen dåliga presentation.

Det sätt som du beskriver leder till missbruk, då en valberedning som inte tycker om en kandidat har all makt att välja bort denna kandidat. Och då behöver valberedningen inte ens förklara varför de har valt bort en viss kandidat! Nej, helt förkastligt.

Nu när du har har läst min argumentation mot det sättet du förespråkar, önskar jag, om du har lust och tid, att du förklarar för mig vilka nackdelar det eventuellt finns i det sättet jag förespråkar. Ser du nackdelar där?

-------


On 17 mar 2010 11:12 "Stina Bengtsson" wrote:

Valberedningen är utsedd av stämman, varför valberedningen har fått stämmans förtroende att lägga förslag till ny styrelse. Detta är föreningspraxis och helt normalt, demokratiskt förfarande. Det är dessutom möjligt för alla medlemmar att nominera kandidater, både till valberedningen och under pågående stämma.

Lycka till med fortsatt arbete!
/Stina Bengtsson

---------

Skickat: den 17 mars 2010 11:36
Till: Stina Bengtsson

Jo, jag vet att man brukar göra så som du beskriver i många fall, men det betyder inte att det är bra. Det är inte för att man "alltid ha gjort så" att man borde fortsätta med det i framtiden.

Som du vet stämmer det inte i verkligheten att "valberedningen har fått stämmans förtroende att lägga förslag till ny styrelse. En vanligare beskrivning är:
Ingen ville ställa upp i valberedningen och efter 10 minuter då alla satt och tittade ner på sina fötter var det 2 st. lite modigare som ställde upp ändå.
Deras engagemang i frågan borde därför var låg och att de sen förväntas välja bort kandidater är bara dåligt för föreningen.

Det sättet jag beskriver är också helt normalt, demokratiskt och följer lagen om ekonomiska föreningar.

Du svarade inte till min sista fråga: Ser du nackdelar i det sättet jag beskriver?

---------


On 17 mar 2010 13:30 "Stina Bengtsson" <Stina.Bengtsson@fastighetsagarna.se> wrote:

Ja, det finns olika sätt att se på saker och ting och vi har tydligen lite olika perspektiv. Jag står dock för min krönika och för att man ska hålla på föreningspraxis, men det betyder inte att det inte kan finns andra hänsynstaganden att ta. Givetvis är det upp till varje förening att utarbeta andra rutiner, förutsatt att det är inom lagens gränser. Lycka till!

/Stina Bengtsson

--------

Skickat: den 28 mars 2010 19:07
Till: Stina Bengtsson

Jag vill bara säga att jag kommer att lägga ut vår brevväxling ut på Internet, på forumet http://hotpot.se/php/vb/index.php. Hoppas att du inte ha någonting emot det.
Jag väntar på ditt svar innan jag gör det.

------

Ok.

/Stina

Borättexperten
2010-03-29, 13:30
Tja, jag tycker ni har rätt båda två. Det väsentliga är att valberedningen inte bara ska presentera sitt förslag, utan även redovisa vilka ytterligare kandidater som har varit och är aktuella. Dvs om någon blivit bortvald av valberedningen så ska denne ändå omnämnas, och naturligtvis få möjlighet att presentera sig på stämman. :5:

Trötter
2010-03-29, 14:28
Ledamöterna i styrelsen bruka väl väljas för en mandatperiod på 1-2 år?

Så enligt min mening bör valberedningen i första hand föreslå kandidater för dem som har fullföljt sin mandatperiod. Och eventuellt lämna rekommendationer till stämman för att medlemmarna ska ha möjlighet att ta ett bra beslut vid votering av ledamöterna i styrelsen.

Att stämman har hela makten att tillsätta och entlediga styrelseledamöter är odiskutabelt.

Francois
2010-03-29, 15:18
Tja, jag tycker ni har rätt båda två. Det väsentliga är att valberedningen inte bara ska presentera sitt förslag, utan även redovisa vilka ytterligare kandidater som har varit och är aktuella. Dvs om någon blivit bortvald av valberedningen så ska denne ändå omnämnas, och naturligtvis få möjlighet att presentera sig på stämman. :5:

Tycker inte det är viktigt att valberedningen presenterar sitt förslag. Jag strävar efter ett mer modernt sätt, d.v.s. att valberedningen ser till att alla kandidater presenterar sig (erfarenhet, drivkraft, yrke, tillgänglighet, mm) så att medlemmarna kan göra ett bra val.

Här tycker vi annorlunda.

Admin
2010-03-29, 15:23
Jag tycker inte valberedningen ska välja bort någon kandidat. Valberedningen ska inte sätta sig över medlemmarna. Valberedningen ska se till att medlemmarna får tillräckligt med underlag för att kunna rösta på stämman.
I praktiken fungerar det som Stina säger, dvs valberedningen tar fram en, som de bedömer, komplett styrelse. Sedan kan man mena olika saker med "välja bort någon". Det handlar ju ändå om att få en styrelse där ledamöterna passar ihop kunskaps-/kompetensmässigt och i övrigt.

Vi har dock lysande exempel på hur detta traditionella sätt inte fungerar.

Precis som du säger, Francois, så blir det - av olika anledningar - "alltid" det förslag som valberedningen föreslagit. Stämmans beslut blir helt enkelt som valberedningen föreslagit. Detta har jag beskrivit under bl.a. rubriken "Valberedningen väljer styrelse" på olika ställen.

I HSB Malmö fungerar det t.ex. inte enligt Stinas önsketänkande ("Blir fler personer nominerade hoppas jag att stämmoordföranden ger även dessa möjlighet att presentera sig"). Övriga blir i stället överkörda så det ryker om det. Säkert inte så sällan i kombination med personliga påhopp och kränkningar.

Det du önskar, Francois;
2- se till att kandidaterna presenterar sig på stämman, på ett utförligt sätt, så att medlemmarna vet vem de ska välja/inte välja
är också vad jag framfört vid ett antal tillfällen. Men så fungerar det som regel inte och definitivt inte inom HSB Malmö.

Det blir inte bra när medlemmarna inte kan/vill tänka efter eget huvud och medlemmarna bara får valberedningens förslag serverat på ett silverfat.
Det blir därmed i praktiken inget val, det blir endast ett beslut om att valberedningens förslag ska godkännas.

Stina skriver;
Efter valberedningens presentation är det ju upp till var och en i föreningen att nominera ytterligare kandidater. Om så blir fallet går stämman till sluten omröstning.
Det är bara det att man då inte ges möjlighet att utses på lika villkor.
Alla nomineringar utanför valberedningens förslag är som regel chanslösa, och dylika nomineringar blir därmed meningslösa.

Stina skriver;
Valberedningen är utsedd av stämman, varför valberedningen har fått stämmans förtroende att lägga förslag till ny styrelse. Detta är föreningspraxis och helt normalt, demokratiskt förfarande. Det är dessutom möjligt för alla medlemmar att nominera kandidater, både till valberedningen och under pågående stämma.
Det är sant, men eftersom det inte finns någon valberedning för valberedningen så är risken stor att att hela resonemanget faller bara på detta.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Pensionär
2010-03-30, 12:30
Kanske går det ej att finna ett system som fungerar bäst för alla. Föreningarna är för olika i storlek, egen kompetens m fl avsenden.

Min tro är,
att alla är överens om vikten av att ta fram kandidater till en så bra styrelse som möjligt. Och att det ofta är en så svår uppgift att det snarare blir en målsättning än ett upplevt resultat.
För ett företag i hård konkurrensutsatt sektor vore det uteslutet (undergång) att försöka överlåta ärendet till årsmötet. Det kan krävas åratal av förberedelser, förhandlingar och granskningar av presumptiva kandidater. Det vet vi alla. Vi vet också att förfarandet inte går att efterapa och genomföra med samma stringens i en förening. Men det måste (?)ändå vara fråga om en strävan i samma riktning.
Att tillsätta en stark valberedning, som får ta tiden på sig att till nästa stämma kontakta och resonera med och om och kring ev kandidater. Nödvändigt, men tyvärr inte alltid tillräckligt.
Det betyder ju nämligen att även valet av Valberedning har stor betydelse för slutresultatet.

Mina erfarenheter av den situation som inte sällan uppstår på årsmötet är följande. Valet av ledamöter till valberedning är oförberett. Ingen har i förväg kontaktats, tillfrågats, och i den akuta situationen är det därför sällan någon som vill spontant ställa upp. Det har redan uppstått en känsla av att saken är av ringa betydelse, som förstärks kraftigt för varje kandidat som spontant namnges och utsätts för övertalningsförsök direkt på mötet. Till slut vill absolut inget ta på sig det uppdraget,sedan flera andra redan tillfrågats och tackat nej. Det hela blir alltmer genant och omöjligt. (Vem vill ha uppdraget som ingen annan velat ta på sig?) Jag tror att ni alla känner igen situationen. Förkastligt !!!
Borde aldrig få hända. I vår förening har det nu hänt flera år, och resulterat i att styrelsen själv fungerar som valberedning även. Tror Ni att den under året anstränger sig över hövan för att till kommande årsmöte kunna lägga förslag till nya kandidater som valberedare? Naturligtvis inte. Ändå är det knappast ondska eller förslagenhet bakom den osunda utvecklingen. Snarare, bara oförmåga att förstå den bakomliggande psykologin.

En stark valberedning är minst sagt önskvärd.

Energisk nog att orka kontakta föreslagna medlemmar, eller medlemmar som man själv tror på.
Intervjua dem, och resonera sig fram till det "gäng"som man så småningom vill lansera som valberedningens förslag, (från ett urval av tänkbara kandidater,sällan överväldigande stort).

Jag har samma uppfattning som Stina.
Det handlar ibland också om att eventuellt välja bort, om det finns många kandidater. I synnerhet om valberedningen anser att en kandidat är direkt olämplig för styrelseuppdrag.


Det är inte alltid möjligt att de personer valberedningen föreslår till styrelsen kan presentera sig på stämman. Någon kan ibland ha laga skäl att ej närvara på årsmötet. Det bör räcka att de till valberedningen lämnat sitt godkännande, och sagt sig vara villig att ställa upp.

Alternativet att på stämma presentera alla inkomna namnförslag och sen låta personerna själva direkt tala i egen sak, förefaller mig vara ett uselt alternativ. Av många skäl.
Då faller bl a hela resonemanget om att ha en "stark" valberedning.
Men,efter valberedningens presentation är det ju upp till var och en i föreningen att nominera ytterligare kandidater. Om så blir fallet går stämman till sluten omröstning.
Men jag har sagt det tidigare och upprepar det. En stämma som sorglöst spolar valberedningens arbete, utan starka argument...gräver sin egen grav.

Francois
2010-03-30, 12:54
Jag har samma uppfattning som Stina.
Det handlar ibland också om att eventuellt välja bort, om det finns många kandidater. I synnerhet om valberedningen anser att en kandidat är direkt olämplig för styrelseuppdrag.
Då är risken stort att bra kandidater faller bort på grund av en dålig valberening.

Det är inte alltid möjligt att de personer valberedningen föreslår till styrelsen kan presentera sig på stämman. Någon kan ibland ha laga skäl att ej närvara på årsmötet. Det bör räcka att de till valberedningen lämnat sitt godkännande, och sagt sig vara villig att ställa upp.
Jodå, det går alltid. Man kan skriva ner sin presentation och se till att den delas ut eller läses upp.


Alternativet att på stämma presentera alla inkomna namnförslag och sen låta personerna själva direkt tala i egen sak, förefaller mig vara ett uselt alternativ. Av många skäl.
Då faller bl a hela resonemanget om att ha en "stark" valberedning.

Tvärtom, det är MIN definition av en stark valberedning, att se till att kandidaterna presenteras. Annars får väl stämmoordföranden se till att kandidaterna presenterar sig själva.


Jag förstår inte varför ni alla (utom Admin) så gärna vill att val av en ny styrelse ska bero på att valberedningen är duktig. Vi vet alla att i 99,9% av fallen är valberedningen dålig. Varför ska då stämman låta en usel valberedning ta fram ett dåligt förslag?


Av många skäl.
Nämn gärna några av skälen, för jag själv hittar inga.

Pensionär
2010-03-30, 15:11
Jag förstår inte varför ni alla (utom Admin) så gärna vill att val av en ny styrelse ska bero på att valberedningen är duktig. Vi vet alla att i 99,9% av fallen är valberedningen dålig. Varför ska då stämman låta en usel valberedning ta fram ett dåligt förslag?

Min uppfattning grundar jag på det jag var inne på i inledningen. Hur gör de stora grabbarna, för att säkerställa svensk konkurrenskraft i en hård värld?

En med omsorg vald valberedning, som sen har ett år på sig att leta efter bra kandidater, snacka ihop sig, intervjua etc. Nog bör det ge ett bättre resultat än man har anledning tro att vi får genom att lyssna på alla föreslagna kandidaters egen presentation på stämman. Ett slags "valrörelse" i alltför högt tempo. Vem hinner lyssna, begrunda och ta omedelbar ställning till alla kandidaters ev kompetens? Blir det med säkerhet ett bättre val/urval om det ska ske direkt-här-och nu- av varje medlem i rasande tempo innan maten kallnar?

Men det bygger givetvis på att valet av valberedning inte tillgår så som jag beskrev tidigare. Även detta val måste bli mer genomtänkt och förnuftigt utfört. Abra kadabra!
Varför ska då stämman låta en usel valberedning ta fram ett dåligt förslag
Nej lika lite som du önskar jag att detta sker. Men boten borde vara att försöka skaka fram en bra valberedning.

Nämn gärna några av skälen, för jag själv hittar inga.

A är du kapabel att direkt och oförberedd kunna ta ställning till varje kandidats egen historia på stämman. Utan möjlighet att med förståndiga kollegor i föreningen hinna resonera om och utvärdera deras sannolikt mycket skiftande historier och bakgrunder?

B skulle du inte själv föredra att ha hela året på dig att söka efter lämpliga kandidater, diskutera igenom i lugn och ro med dina kamrater i valberedningen värdet av deras erfarenheter, kompetenser och tidigare insatser, innan du (Ni i valberedningen ) tar ställning?
C Vår förhoppning är ju bl a att valberedningen ska skaka fram ett gäng av varierande kompetenser, som kan komplettera varandra i kommande styrelsearbete.
D tror du att det gäng av gamla trotjänare som ställt upp (släpat sig till stämman) klarar denna intellektuella kraftprestation, var och en på egen hand, direkt på mötet-utan betänketid?
Jag tror det inte.
Jag tror mera på att satsa på att förbättra proceduren för val av valberedning.
Jag ber dig notera att jag inte "påstår" att jag vet. Nästan varje mening börjar med en fråga, eller "jag tror..." och ibland är jag inte ens särskilt stark i "tron" även om min skrivstil kanske ger detta lömska intryck. :13:

totiki
2010-03-30, 15:17
Admin har väl inte nog påpekat tidigare, hur viktig valberedningen och dess arbete är.
Det är kanske föreningens viktigaste post. Utfallet på styrelsens arbete kommer ju att vara direkt avhängigt deras arbete.

Det har påpekats tidigare och kan göras igen hur viktigt det är att valberedningen tar reda på vilka resurser som finns inom föreningen, under hela tiden den är verksam d v s. året om. Genom riktade insatser vid städdagar och andra föreningsaktiviteter. Är inte valberedningen nöjd med det utfall de kommit fram till kanske de t o m. skall söka ledamöter utanför föreningen. Exempelvis en driven upphandlare som under en period av större renoveringar kan ingå som ledamot för att leda arbetet och informera övriga i styrelsen. En styrelse behöver inte vara statisk utan kan mycket väl vara flexibel för att passa de ändrade förhållanden som kan uppkomma i föreningens liv.

Sedan tycker jag att det är valberedningen som skall presentera de nominerade. För valberedningens presentation kommer ju också visa på orsaken och anledningen till att valberedningen fastnat för just dessa. Och faktaunderlaget valberedningen visar kommer att visa på hur grundligt valberedningen gått till väga. Denna presentation är alltså också ett mått på valberedningens arbete.

Francois
2010-03-30, 15:24
Fast problemet med ditt resonemang är att du berättar hur bra det går när valberedningen är bra (vilket det nästan aldrig är) mot det systemet som jag förespråkar som du inte beskriver på ett bra sätt.

I min värld ska valberedningen få yttra sig, jag har inget problem med det. Men stämmoordförande borde i första hand se till att alla kandidater presenterar sig.
Tyvärr görs detta väldigt sällan. Ofta ska kandidaterna bara stå upp och vinka, typ. Sen ska valberedningens förslag antas. Så fungerar det alldeles för ofta.

Jag kommer på nu att vi skulle kunna lägga fram en checklista på hur kandidaterna ska presentera sig:
- erfarenhet av förenings liv
- erfarenhet av brf:s arbete
- yrke
- ledig tid
- motivation
- mm

Man skulle också kunna tänka sig att alla kandidater lägger fram en egen presentation på föreningens hemsida, så att medlemmarna kan läsa i förväg och få tid att tänka.

Jag tycker i alla fall att det är ett sådant sätt som är framtiden (även om det finns mer att forska på hur detta kan fungera), istället för det mindre demokratiska gammalmodiga sättet där valberedningen väljer styrelsen åt medlemmarna (inte i teori men i praktiken).

totiki
2010-03-30, 15:37
Fast det där är ett systemfel. Folk har samma uppfattning om samhället i stort som de har om sin förening. Vi och dom. Styrelsen och hyresgästerna. Styrelsen är inte föreningen och föreningen är inte styrelsen.
Bara föreningen kan hålla efter styrelsen. Ingen annan kommer att göra det åt dom. Fast många tror så. Lagen verkar inte bry sig, utom möjligen i extremfall.

Det är klart att även valberedningen skall använda sig av ny teknik. Nu är det också så att det står i stadgarna att det skall finnas en valberedning. Och tur är väl det. Annars skulle många föreningar lösas upp p g a. att det inte finns några förslag.
Valberedningen skall givetvis presentera kandidater i förväg även på nätet. Det hindrar inte att de kan presenteras på stämman också och även få möjlighet att presentera sig själva, om de vill.
Det kan hända att oberoende kandidater föreslagna av medlemmarna då kommer att ännu mer bli satta på undantag, ifall de inte kan presenteras på samma vis på samma plattform.

Trötter
2010-03-30, 15:46
Checklista på hur kandidaterna ska presentera sig:
- erfarenhet av förenings liv
- erfarenhet av brf:s arbete
- yrke
- ledig tid
- motivation
- mm

Man skulle också kunna tänka sig att alla kandidater lägger fram en egen presentation på föreningens hemsida, så att medlemmarna kan läsa i förväg och få tid att tänka.


Jag skulle vilja tillägga några punkter på meritlistan för den optimala styrelseledamoten.

Utbildning
Administrativ erfarenhet
Kommunikativ erfarenhet
Inga prickar i brottsregistret (ekonomiska)
Organisatorisk erfarenhetDet är en utopi att få ledamöter med denna erfarenhet/kompetens.

Jag tror att den viktigaste biten för en fungerande styrelse ligger i att det finns fasta dokumenterade rutiner för styrelsen att förhålla sig till, som;

Sammanträdesschema
Dokumenterad beslutsordning
Dokumentations instruktioner
Dokumenterad delegationsordning
Rutin för att upprätthålla mötesdisciplin
Jämn ansvarsfördelning
Informationsrutiner inom styrelsen
Extern informationsrutinDet finns säkert fler rutiner att tillägga.

Att använda rutiner gör det lättare för den novisa att sätta sig in i styrelsens arbete, och gör valet av nya ledamöter enklare vid stämma. När nya medlemmar söker medlemskap i föreningen har administrationen ett gyllene tillfälle att informera sig om personens erfarenhet och kompetens.

Admin
2010-03-30, 15:57
Intressant diskussion. Det gör att mitt dokument om Riktlinjer för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) kan förbättras.
Jag tar tacksamt emot alla förslag på förbättringar av detta mycket viktiga dokument som kan användas som mall för bostadsrättsföreningarna när de tar fram riktlinjer för sin egen brf.

Bara en liten snabb rättelse i hastigheten;
... det står i stadgarna att det skall finnas en valberedning.
Det är nog få brf:ar där det är stadgat att det ska finnas en valberedning, och det är säkert en av anledningarna till att så många föreningar inte ens har en valberedning.

Inte en enda av bostadsorganisationerna har velat förslå en formulering om valberedning i normalstadgarna (och man kan spekulera om anledningen till detta).

Inom parantes vill jag säga att HSB ska ha credit för att de i alla fall tagit fram normalstadgar värt namnet (även om de innehåller en mycket stor mängd brister).
Övriga bostadsorganisationer (Riksbyggen och SBC) borde stå vid skampålen för de normalstadgar som de "arbetat" fram.

totiki
2010-03-30, 16:18
Enligt min åsikt skall varje ledamots befattning vara behäftad med en lathund som beskriver vad denne uträttar och som löpande uppdateras av varje ledamot.

Admin det har du rätt i! Inte ens årsmötesdagordningen i våra stadgar tar upp val av valberedning. Fast vi har haft med denna punkt varje år. Och i och med att punkten är med på årsmötesdagordningen blir den stadgeenlig för just den årsstämman.

Admin
2010-03-30, 19:18
Enligt min åsikt skall varje ledamots befattning vara behäftad med en lathund som beskriver vad denne uträttar och som löpande uppdateras av varje ledamot.
En utmärkt idé. Fixar man bara fram en enkel liten mall för detta så borde det inte vara särskilt svårt att hålla den uppdaterad fortsättningsvis.

Inte ens årsmötesdagordningen i våra stadgar tar upp val av valberedning. Fast vi har haft med denna punkt varje år. Och i och med att punkten är med på årsmötesdagordningen blir den stadgeenlig för just den årsstämman.
Alltid bättre om det läggs in i stadgarna. Annars blir det lätt som i min egen brf innan jag började reagera på alla märkligheter. Dvs man kommer till punkten för val av valberedning; Någon som vill ingå i valberedningen... [5 sekunders total tystnad] nähä, det var ingen som var intresserad, då går vi vidare till nästa punkt.

I stadgarna kan man reglera valberedningen precis som man gör för styrelsen.
Man kan naturligtvis strunta i vad stadgarna säger ändå (som man ofta gör i andra fall), men det blir i alla fall lite mer tyngd på denna punkt.

Ravelski
2010-03-31, 00:37
HSB har en tidning som heter Uppdraget som vänder sig till de som har förtroendeuppdrag i Brf föreningarna. I senaste numret tar man upp valberedningens viktiga arbetsuppgifter. Värt att läsa
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=76mc9sqt&gInitPage=0

Läs från sidan 33

:5:

Admin
2010-03-31, 09:44
HSB har en tidning som heter Uppdraget som vänder sig till de som har förtroendeuppdrag i Brf föreningarna. I senaste numret tar man upp valberedningens viktiga arbetsuppgifter. Värt att läsa
Detta är en inte särskilt informativ text om valberedningen utan tycks mest vara en annons för att brf:arna ska köpa valberedningskurser av HSB.

I slutet av texten under rubriken "Valberedning" i HSB:s tidning Uppdraget står det;
Källa: HSBs kod för föreningsstyrning
Det stämmer däremot inte.
Det som tas upp i HSB:s tidning härstammar inte från HSBs kod för föreningsstyrning utan är i stället kopierat från min webbsida om Riktlinjer för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm).

HSBs kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) (koden i textformat; kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/hsb-kod-foer-foereningsstyrning.htm)) tar inte upp något av det från min webbsida som sedan återanvänts av HSB i tidningen Uppdraget.

Jag gissar att HSB upplever det besvärande att behöva referera till min sajt om bostadsrätter och därför valde att istället hitta på att man utgått från HSBs kod för föreningsstyrning (trots att det är en uppenbar bluff, men HSB lever på hoppet att det inte finns någon som vet vad det står i denna kod... men det gör jag).

Jag har försökt påverka HSB att föra in delar av min text i HSBs kod för föreningsstyrning, men det har inte funnits något intresse för detta varken från HSB Riksförbund eller HSB Malmö och dess fullmäktige. Nu försöker man i stället lura alla HSBs medlemmar om att det ändå gjorts.

Pensionär
2010-04-01, 11:13
Jag tycker inte att Francois fråga: Ska valberedningen välja bort kandidater, ännu fått ett tillfredsställande svar. Kanske finns det inget...men ändå.
Inte sällan måste ju några föreslagna kandidater väljas bort.

Men min motfråga, tror vi att närvarande medlemmar är förmögna att utan förberedelser och möjligheter att konferera med varandra, ska blixtsnabbt hinna ta in och värdera kandidaternas korta presentationer av sig själva här och nu på stämman? Samt utan kunskap om vilka luckor i den gamla kommittens kompetenser som bäst behöver kompletteras nu, på kanske 10-15 min vara kapabla att prestera ett bättre och mera genomtänkt val och urval än valberedningen? Som (åtminstone var det menat så) skulle haft året på sig att förbereda och behandla frågan.
Den relevanta frågan är heller inte besvarad.

Jag har suttit i såväl valberedningar, och närvarat på mången stämma, och känner väl båda situationernas svårigheter, och tvekar inte en sekund inför frågorna.
Att låta valberedningen förbereda och till stämman överlämna ett genomarbetat förslag är en gammal, väl beprövad och ibland riktigt bra lösning på ett stort problem. Här erbjuder nog modern teknik ännu inget bra alternativ(?) Vi väljer ju även en styrelse och överlåter åt denna att arbeta, välja och besluta åt oss. Stämman kan bara i efterhand godkänna eller förkasta, men inte överta själva arbetet. Alltför komplicerat och tidskrävande. Så principen att överlämna vissa val till instanser som fått möjlighet att förbereda och genomarbeta, innan saken formellt fastställs är varken ny eller särskilt kontroversiell.
Som jag förstår Francois beror hans ovilja och misstro mot valberedningarnas kompetens, på hans erfarenheter av usla val och dåligt fungerande valberedningar.
Jag håller fullständigt med om att här råder stora brister idag. Det förfarande som jag själv beskrivit och som bekräftats av andra vid valet av valberedning är vanligen helt förkastligt och borde inte accepteras av någon förening. Men som Admin påpekade, det finns ingen valberedning för val av valberedning, så här återstår en intressant diskussion.
Hur förbättra denna uppenbart otillfredställande detalj? Det är dock en helt annan diskussion.
Kanske har inte heller jag nu lyckats ge något vettigt bidrag, eller mer än fragmentariskt svar, (det är er sak att bedöma). Men i så fall är det ju bara att ösa er galla över mig (jag tror jag tål det :-), och vi diskuterar vidare.

Francois
2010-04-01, 12:48
Jag håller med dig att vi kommit fram till att det finns två olika sätt, det traditionella, och det nya som är obeprövat och som jag tror på.

Men jag hoppas i alla fall att min ursprungsfråga "Ska valberedningen välja bort kandidater?" har fått ett svar, och att det är att valberedningen ska i alla fall inte glömma att nämna eventuella kandidater, även om dessa kandidater inte är valberedningens val.

MikHo
2010-04-01, 23:44
Det finns inga klara regler/lagar uppsatta hur en valberedning ska arbeta (såvida detta inte finns i respektive BRFs stadgar).

Det står alltså valberedningen fritt att välja sätt hur de vill presentera sina (föreningens) förslag till styrelsen.

Francois
2010-04-02, 09:03
Jo, detta har vi alla klart för oss.

Vad vi diskuterar här är HUR en bra valberedning ska agera, inom lagens ramar, för att uppnå bästa resultat.

tette
2010-04-02, 10:47
Jag tror att de flesta valberedare i brf:r samarbetar med styrelsen. och då menar jag inte på det sätt samarbete mellan valberedning och styrelse skall gå till.

Om de valberedningar som överhuvudtaget driftar sig så långt att de kommenterar sina förslag, och är ärliga, skulle det nog låta: Styrelsen tyckte dessa var bra.

Detta gäller framförallt poster inom organisationen HSB. Här talar vi verkligen om handplockning av troende HSB fanatiker.

kluringen
2010-04-02, 13:14
Öppenhet

Man kan alltid måla upp ideala situationer såsom Francois har gjort och sen försöka skapa ett regelverk för att nå målen. Regler är bra, men inte i absurdum. För detaljerade regler kan flytta fokus från målet och det blir reglerna som sådana som blir det centrala för diskussionerna, målet tappas bort mellan två stolar.

Fullständigt öppna arbetsätt i föreningen löser inte alla problem, men underlättar för att komma närmare de ideala lösningarna. Oftast saknas förutsättningarna för att nå ända fram, och då måste man hitta de bästa kompromisserna. För snäva regleringar kan utgöra hinder istället för att vara till hjälp ibland.

Jag har försökt att beskriva detta i ett inlägg # 41 på en tidigare tråd (tråd #11555), :
Grunden till vishet är att känna till sina egna brister (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=18830&postcount=41).

De viktigaste parametrarna i regelverket är:

Offentliga styrelseprotokoll som ger medlemmarna en god uppfattning om ledamöternas lämplighet
Genomgående öppet arbetssätt ska tillämpas av alla som gör nåt i föreningens tjänst
Målsättning (för föreningens samtliga funktionärer inkluderat styrelsen, revisor, valberedning men också andra frivilliga arbetsgrupper)
att alltid eftersträva en bred förankring bland medlemmarna vad det än gäller.:3: