handdator

Visa fullständig version : Stora beslut innan ny styrelse tar vid...


tractors
2010-03-28, 12:38
I slutet av maj månad skall vi i vår privata brf ha ordinarie Föreningsstämma.
Då skall vi i styrelsen bla presentera årsredovisningen för år 2009. Svara på
frågor och förklara. Med stor sannolikhet skall på stämman väljas ny
styrelse som till största delen består av nya ledamöter. Fråga. Har för mig att nu sittande styrelse skall undvika stora, dyra och icke brådskande beslut under tiden från 1 jan fram till stämman? Tacksam för synpunkter.

Harald
2010-03-28, 13:09
Styrelsen har till uppgift att leda bolaget (föreningen), fram till stämman.

Den nya styrelsen behöver sedan inte rätta sig efter fattade beslut om den inte vill, utan kan riva upp dessa om man vill.

Men varför ska ni byta ut hela styrelsen på en gång?

Man bör försöka att ledamöterna överlappar varandra så att inte all kompetens försvinner samtidigt.

Ev kan annars någon tidigare ledamot stå kvar som rådgivare till den nya styrelsen den första tiden (året).

Francois
2010-03-28, 13:29
"Dyra och stora" beslut ska förankras på stämman först.

Annars är det som Harald säger. Den nuvarande styrelsen kan inte tvinga sina egna beslut på nästa styrelse, då nästa styrelse kan riva dessa beslut. Dock vore det olycktligt om den nuvarande styrelsen skrev under ett "dyrt och stort" avtal nu. Eftersom stämman är så nära, är det bäst att presentera ett förslag till stämman.

Du som ledamot ha möjligheten att reservera dig (din reservation ska protokollföras) mot ett beslut.