handdator

Visa fullständig version : Hantering av kassa och skulder i brf


guben
2010-03-24, 10:36
HSB erbjuder sig att hantera alla föreningens pengar och skulder.

Har någon i detta forum erfarenhet av hur detta fungerar, framförallt ger det bättre intäkts- och låneräntor till föreningen?

Vilka alternativ för kassamedel använder ni?

schrapet
2014-04-18, 14:10
Jag har en del erfarenhet av detta fast inte från HSB utan annan intresseorganisation.
Med största sannolikhet så tillhandahåller HSB ett avräkningskonto (postgiro) som BRF delar med andra föreningar. Var månadsavgiften hör hemma vet deras ekonomiförvaltning genom OCR numret.
Jag kan direkt delge dig att denna hantering av föreningens kassamedel inte är till fördel för föreningen utan snarare förvaltarens.

Eftersom postgironumret tillhör förvaltaren förlorar styrelsen insyn i kassalikvideten.
Det blir svårare för styrelsen att bedöma hur pengarna bättre skall placeras om förvaltaren sitter och ruvar på dom.
Att ha bankgironummer kopplat till konto hos bank som BRF har lån hos kan vara en fördel ur låneförhandlings synpunkt. Banken har då bättre insyn i föreningens ekonomi och kan ge bättre lånevillkor.
Föreningen kan inte förhandla med förvaltaren om räntan när kassakontot inte tillhör föreningen.
Hantering av skulder (omläggning) bör styrelsen själv sköta . Eftersom HSB bedriver nyproduktion av flerbostadsfastigheter kan det vara känsligt att sätta banker under press. Vad jag menar är att de behöver kunna få nya lån beviljade och samtidigt förhandla andra klienters skulder. Kan vara en svår balansgång.

Harald
2014-04-18, 22:12
Den bästa lösningen för ALLA föreningar, är att ha eget konto i egen bank.

Då har man bättre kontroll, högre säkerhet och tröskeln för att byta ut en dålig förvaltare är lägre.

HSB: s, RB och SBC: s hantering av föreningens pengar kallas "redovisningsmedel". D v s de svarar för tillgodohavandena inför föreningarna, får inte nalla av dessa mm, men de använder pengarna i sin egen verksamhet hela tiden, t e x som säkerhet och påtryckningsmedel för bättre villkor (för sig själva, inte för föreningarna).

Fanns ett säkerhetsföretag som hade exakt samma upplägg. Det hette Panaxia. De lyckades nalla av redovisningsmedlen i sex år utan att revisorer eller kunder regerade... Sen konkade de och pengarna gick upp i rök.

Vidare:

Lät HSB handla upp lånevillkor. Var ej nöjd utan gjorde egen upphandling. Fick bättre villkor.

Lät HSB handla upp elavtal. Var ej nöjd utan gjorde egen upphandling. Fick bättre villkor.

Lät HSB handla upp villkor för kapitalplacering. Var ej nöjd utan gjorde egen upphandling. Fick bättre villkor.

Hur kan en så pass liten spelare som EN förening, få bättre villkor än HSB som lägger med 10-tals ibland 100-tals föreningar i varje upphandling? Jo, för att de skär emellan! "Hur bra villkor kan ni ge dessa föreningar och hur mycket får vi i backrabatt?"

pilatuskukk
2014-04-19, 23:25
HSB erbjuder sig att hantera alla föreningens pengar och skulder.
Läs: Ebberöds bank " http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebber%C3%B6ds_bank"

Har någon i detta forum erfarenhet av hur detta fungerar, framförallt ger det bättre intäkts- och låneräntor till föreningen?
Tips läs: "http://www.nordea.fi/F%c3%b6retag+och+organisationer/Placeringar/F%c3%b6retagets+kassahantering/51697.html"

Vilka alternativ för kassamedel använder ni?
Frågan är, i vilken situation den förening du bor i har.