handdator

Visa fullständig version : Avfallskvarn


Brfhavare
2010-03-22, 14:28
Tänker installera en avfallskvarn i min brf-lägenhet i Stockholm. Har dock hört att de väsnas mycket och oljudet kan fortplanta sig i huset genom ledningar.

Och så verkar de inte tugga i sig bananer heller.

Undrar om någon har erfarenhet av kvarnarna. Någon från Turning Torso eller Surahammar kanske.

Essa
2010-03-22, 16:38
Här är den andra tråden om avfallskvarn:http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11084&highlight=avfallskvarn

Vissa VA-nät tillåter detta, andra inte. Låter rimligt att kolla så fastighetens ledningar klarar det också.

Ljudaspekten verkar dock överdrivet. Det är ju ett tillfälligt ljud några minuter när den används. Man får ju ha tvättmaskin, torktumlare, köksmixer, degblandare mm. och det låter ju också mycket en kort period.

Eller låter det verkligen mer än en centrifugerande tvättmaskin?

Francois
2010-03-22, 23:23
Jag förstår inte syftet med avfallskvarn överhuvudtaget. Det blir bara en belastning för reningsverket, och matavfall kan man kompostera om man vill göra nytta. Annars kan det också brännas och omvandlas till energi.

Jag vet att din fråga handlade om man fick ha elelr inte ha. Ändå tycker jag det är intressant att prata om det är bra att ha eller inte.

Admin
2010-03-23, 09:48
Vem har avfallskvarn idag och varför?

Jag kan bara instämma med Francois.
Avfallskvarn känns lite som ett amerikanskt påhitt som fallit bort i takt med att utveckling gått framåt och kunskapen ökats.

Rent störningsmässigt så är det förvisso temporärt, men viktigt i sammanhanget är att rör sprider ljud och att koppla en avfallskvarn direkt på rören leder ofelbart till att ljud sprids till de som är kopplade på den stammen.

Jag tycker inte det hör hemma i ett flerfamiljshus, alltså inte bara av hänsyn till grannarna utan även för att en avfallskvarn inte är i takt med tidens miljötänkande.

Se även;

Kan styrelsen i en brf bestämma om man får installera en avfallskvarn? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11097)

Avfallskvarn/matkvarn i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11084)

Essa
2010-03-23, 18:54
Vad är miljövänligt?

Det är inte alltid lätt att reda ut. Mina sopor består till hälften av matavfall och blött torkpapper. Andra hälften är förpackningar och annat som man bär bort till återvinningsholkar.

Med kvarn skulle sopbilen inte behöva hämta särskilt ofta (om alla sorterade bättre än de gör idag). Däremot drar det lite el och mycket vatten. Kanske leder det till ökat underhåll även utanför fastigheten.

Om reningsverken tar till vara på slammet behöver det inte vara sämre än att elda med matresterna. Tvärtom tror jag man behöver tillföra energi för att förbränna blöta välsorterade sopor.

Gammaldags! Antagligen var det av bekvämlighet som avfallskvarnar infördes men att transportera med självrinnande vatten istället för lastbil känns inte så omodernt.

Som alltid i miljöfrågor är det inte lätt för en lekman att ta reda på vad som är bäst. Googlande på avfallskvarn ger mest fakta från de som säljer kvarnar och får givetvis tas med en nypa salt. Klart verkar dock vara att fler och fler reningsverk tillåter kvarn.

Så rent konkret: varför inte kvarn om det tillåts av reningsverket och kan monteras med acceptabel ljudnivå?

Francois
2010-03-23, 20:36
Vatten är ingen bristvara idag, men är redan det i många länder söder om Sverige. An spola avfall med vatten höjer vattenförbrukningen.
Även om det går säkert bra i Sverige just nu, kan det inte vara en bra lösning långsiktigt.
Man pratar mer och mer om vattentoa är ingen lösning i framtiden, p.g.a. slöseri med vattnet.
Sen förbrukar sopbilen bensin, men i framtiden kan sopbilen köra på el. Och om man räknar med en soptunna varje 30-40 meter, blir det inte mycket energi.

Jag kan inget om slam, intressant att göra att slammet kan användas bättre.

totiki
2010-03-30, 12:10
Avfallskvarn är faktiskt det senaste som gäller. Installeras för fullt i nyproduktionen i Stockholm. Kommunen ser enbart fördelar i ett hus med nya stammar.

Francois
2010-03-30, 12:55
Vilka fördelar ser dem? Fördelar för vem?

Trötter
2010-03-30, 13:31
Vilka fördelar ser dem? Fördelar för vem?

Den största fördelen med avfallskvarn är att avfalls hanteringen blir enklare.

Avfallet som produceras genom en avfallskvarn gör att kommunerna får en fraktion mindre att transportera bort från bostäder med avfallskvarn. de flesta reningsverken har väl utvecklade system för att ta hand om biologiskt avfall.

MikHo
2010-03-30, 17:55
Den största fördelen med avfallskvarn är att avfalls hanteringen blir enklare.

Avfallet som produceras genom en avfallskvarn gör att kommunerna får en fraktion mindre att transportera bort från bostäder med avfallskvarn. de flesta reningsverken har väl utvecklade system för att ta hand om biologiskt avfall.

Rent spontant känns detta som ett typiskt kommunalt svar.
"Om jag skjuter över problemet/kostnaderna på någon annan så försvinner det"

Man botar alltså inte roten till problemet utan försöker låta någon annan lösa det istället.

totiki
2010-03-30, 18:17
Det är samma sak som sopsortering. Det blir till slam som används som gödning. Ekologiskt tänk.

Francois
2010-03-30, 18:31
On 30 mar 2010 14:40 "Hedenström, Ralph" <Ralph.Hedenstrom@stockholmvatten.se> wrote:

Hej!Vi tillåter installation av avfallskvarn för alla enskilda hushåll i Stockholm och Huddinge. Tyresö ligger inte inom vårt verksamhetsområde.

Men vi har kapacitet att ta hand om det nermalda matavfall som kommer till ledningsnätet och reningsverken. Väl i reningsverket utvinner vi biogas av det nermalda matavfallet.Med vänliga hälsningar
Ralph Hedenström
PROJEKTLEDARE - VA-INGENJÖRStockholm Vatten VA AB
Ledningsnät, anslutning
106 36 Stockholm
Besök: Torsgatan 26

Telefon: 08-522 120 00
Direkt: 08-522 121 58
Fax: 08-522 121 52

ralph.hedenstrom@stockholmvatten.se
www.stockholmvatten.se

Stockholm Vatten - Vatten i världsklass!


----------------
Från: Francois Herrault [mailto:francois@herrault.com]
Skickat: den 30 mars 2010 15:11
Till: Hedenström, Ralph
Ämne: Re: Avfallskvarn

Hej

Tack för ditt svar!

Jag har en följdfråga: blir energiåtervinning mer elelr mindre effektiv än om avfallet gick till återvinning på det klassiska sättet: sophämtning med lastbil och så vidare?Mvh

Francois


------------------

Beror nog på hur man räknar. Med sopbil ökar transporterna mot avfallskvarn där avfallet transporteras i avloppsledningarna. I Stockholm där utsortering av matavfall är ovanlig går det till förbränning med resten av hushållssoporna, medans vi utvinner biogas på reningsverken som uppgraderas till fordonsgas vilket är det miljövänligaste drivmedlet. Men det är inte så enkelt, det är många faktorer som spelar in. För att få ut mycket energi ur matavfallet via avfallskvarn får det inte vara för långa rinntider till reningsverket, då försvinner nämligen en del energi innan avfallet når rötkammaren. Temperatur och syrehalt i avloppsledningen är också en faktor att tänka på.


Det finns flera uträkningar på din fråga, enligt den senaste uträkningen jag sett är det bäst om hushållen sorterar ut sitt matavfall som sen körs med lastbil till en central förbehandlingsanläggning för att där malas ner och rötas för att få ut så mycket biogas som möjligt. Men någon sådan förbehandlingsanläggning finns ännu inte i Stockholm, så därför har vi valt att tillåta köksavfallskvarnar i hushållen och avloppsrören får stå för transporten.


Mvh

Ralph Hedenström

Trötter
2010-03-31, 12:58
Rent spontant känns detta som ett typiskt kommunalt svar.
"Om jag skjuter över problemet/kostnaderna på någon annan så försvinner det"

Man botar alltså inte roten till problemet utan försöker låta någon annan lösa det istället.

Jag ser det som en logistisk fråga och inte som ett problem.

Det bör väll vara lättare att flyta det biologiska avfallet genom det kommunala avloppssystemet än att köra med lastbilar inne i bostadsområden med jämna mellan rum.

Jag är medveten om att det finns fraktioner som måste hämtas med sopbilar. Men genom att använda detta system med avfallskvarnar så blir frekvensen av sopbilar mindre i bostadsområdet. Vilket skulle kunna göra sophanteringen effektivare och billigare.

MikHo
2010-03-31, 21:15
Jag ser det som en logistisk fråga och inte som ett problem.

Det bör väll vara lättare att flyta det biologiska avfallet genom det kommunala avloppssystemet än att köra med lastbilar inne i bostadsområden med jämna mellan rum.


Tror att du missuppfattade min mening lite där,
Det är säkert som du säger att ur miljöhänsyn är det bättre att "skiten" rinner genom befintliga rör än att det transporteras med sopbilar.

Min tanke var om antalet sopbilar inte minskar, på grund av den fördelning av lasten som görs idag.... man har minst två fack för olika typer av sopor.
Men att man samtidigt måste bygga om avloppsrören för att klara den ökade strömmen av "skit".

Var ligger vinsten?

Viktig att poängtera är att jag inte motsätter mig tanken med det, men där måste finnas en vinst med det, man måste ha tänkt på helheten.


Ett exemepel som hänt nyligen i Malmö (har ingenting med historien som sådan men ett exempel där man inte löst problemet utan bara flyttat det)

Vi har nyligen fått ett antal gator i innerstan enkelriktade eller avstända för biltrafik, helt enkelt för att avgasnivån varit för hög.
Problemet med att detta att man stängt av "genomfartsleder", lite större gator är att alla bilar som varit tvungna att köra detta håll, nu får ta sig förbi på mindre/trängre gator som ofta innebär en omväg med fler stopp/start.

Resultat: man har nått målet med avgassänkningar på dessa gator men man har totalt sätt ökat avgasmängden i ett större område. Man har även ökat på irritationen hos bilisterna.

Brfhavare
2010-04-18, 09:48
Fortfarande intresserad av direkta erfarenheter av avfallskvarn i lägenhet.

Ser fördelar både vad gäller mig själv

- Jag blir av med avfall på ett enkelt sätt. Ingenting kvar som luktar eller skräpar.
- Har handikapp och att gå iväg med avfall är ett problem. Det blir lättare så.

och föreningen.

- Vi i vår Stockholmsförening har problem med avfallshantering och ibland blir det mycket lukt i trappuppgången också. Dyrt är det också med hämtning och städning flera gånger i veckan. Om flera hade avfallskvarn skulle det minska problemen som vi har.

Föreningens styrelse ska sköta huset och se till att det blir den bästa miljön för de boende. Att Stockholms stad inte klarar problemen får var och en ta ställning till i kommunalval.

I vår förvaltning av huset ska vi se till att huset fungerar på bästa möjliga sätt oavsett om Stockholms stad är en sopa vad gäller sophantering. Om avfallskvarnar hjälper till bättre boendemiljö då ska de uppmuntras.

Däremot om det blir ständigt extra skrammel som är besvärande i huset då kan det vara problemetiskt att ha kvarn. Men alla andra hushållsapparater (disk- och tvättmaskiner, dammsugare, TV- och stereoanläggningar) låter också. Extraljud (om det blir något) ska vägas mot fördelarna.

Jag är intresserad av direkta erfarenheter om hur det låter i de hus som har kvarn.

Michael
2010-05-14, 17:29
Tråkigt att vissa människor tror sig kunna så mycket om avfallskvarnar utan att ha erfarenhet av det. Det är inte bara att sitta och gissa sig till svaren, skaffa kunskap/erfarenhet istället (Francois och Admin).

Jag skaffade själv en Titan matavfallskvarn 2003 efter noggrant övervägande och det är den bästa investering, tillsammans med vår centraldammsugare, som vi gjort, ja, diskmaskinen är inte så dum den heller. Jag installerade kvarnen själv det var enkelt, vi hade rätt standardmått i vår avloppssil så vi slapp göra större hål vilket annars hade varit jobbigare. Det fanns dock verktyg att låna gratis.

Vi gjorde en djupdykning i alla frågor om miljö, vad den skulle göra för nytta för vårt hushåll, om våra och kommunens rör samt reningsverket skulle klara av det, ljudnivåer från maskinen och i anslutande rör o.s.v. Vår kvarn är bara igång 1-2 ggr per dag á ca. 20-30 sek/gång beroende på hur dagen ser ut med mat m.m.

Ljudet transplanterar sig inte till rörsystemen i resten av fastigheten eftersom anslutningsröret är försett med ett avvibreringsgummi, samma med diskhon. Ljudet från kvarnen låter som en tystare dammsugare, naturligtvis lite mer om man maler köttben men man maler i ca. 20-30 sek. och det är ingen risk att grannarna hör det.

Vi har minskat vattenförbrukningen sedan vi skaffade kvarn. Det är en planeringsfråga. Passa t.ex. på att mala när du ändå använder vattnet.

Tidigare komposterade vi men skaffade avfallskvarn istället när råttor hade gnagt sönder vår komposteringstunna.

Det som känns bäst är ändå att vi genom att använda avfallskvarn hjälper miljön. Vårt matavfall är slam som kommer till reningsverket där det rötas och blir till biogas eller nytt gödningsmedel till den mat vi ska äta sedan.

Vi är mycket nöjda.

Admin
2010-05-14, 18:06
Utmärkt.
Då har vi fått viktig kompletterade information från någon med praktisk erfarenhet av avfallskvarn. Och jag vill tillägga att jag inte tror att jag kan mycket om avfallskvarnar, tvärtom. Men bara för att man inte är insatt så hindrar inte det att man utreder frågan.

Men som framgår av vad Stockholms Vatten skriver, enligt Francois mailväxling, så tycks det som att ett förbud mot avfallskvarnar kan komma i Stockholm.
Skulle vara intressant att veta om det redan idag finns någon kommun i Sverige som förbjuder avfallskvarnar.

Så om avfallskvarnen sköts rätt och används vid rätt tidpunkt, och installerats rätt och fungerar som den ska så är svaret tydligen att inga grannar kan uppleva några störningar från avfallskvarnar i flerfamiljshus.
Dock kanske det finns mer än en typ av avfallskvarn, och de kan vara av olika kvalitet?
Sedan måste man nog tänka på att det inte finns någon kontrollfunktion i föreningen för dessa kvarnar, och inget regelverk. Det kanske är något som måste till?

Hur vattenförbrukningen kan minskas med avfallskvarn hänger jag dock inte med på.
Vad beror detta på?

Frågan om avfallskvarn är miljövänlig - jämfört med de olika alternativ som finns - eller ej (och om det gäller överallt) kvarstår emellertid.
Vad jag har läst så finns det delade meningar om detta.

Francois
2010-05-14, 19:42
Tråkigt att vissa människor tror sig kunna så mycket om avfallskvarnar utan att ha erfarenhet av det. Det är inte bara att sitta och gissa sig till svaren, skaffa kunskap/erfarenhet istället (Francois och Admin).

Jag anser att jag har försökt få tag på fakta när jag kontaktade Stockohlmvatten, så jag tycker det är lite löjligt med detta påhopp.

Inte ens Stockoholmvatten kan svara om detta sätt med matkvarn är bättre eller sämre än vanlig sophäntning. Men du verkar vara säker att det är ett miljövänligt sätt? Du beskriver alla fördeöar som du får. Men får miljön också fördelar av din matkvarn? Och vad säger reningsverket i din kommun? Är de positiva till matkvarn?

Avfallskvarn
2010-11-16, 12:13
Jag anser att jag har försökt få tag på fakta när jag kontaktade Stockohlmvatten, så jag tycker det är lite löjligt med detta påhopp.

Inte ens Stockoholmvatten kan svara om detta sätt med matkvarn är bättre eller sämre än vanlig sophäntning. Men du verkar vara säker att det är ett miljövänligt sätt? Du beskriver alla fördeöar som du får. Men får miljön också fördelar av din matkvarn? Och vad säger reningsverket i din kommun? Är de positiva till matkvarn?

IREC HSB RIKS inköp avtal klart med Avfall produkter ink Avfallskvarn


Spara pengar med dina köks avfall
Hemmet
Med bara torra sopor i påsen minskar du risken för dålig lukt i köket och blöta sopor som läcker och sölar i köksskåpet. I och med att du spolar iväg matresterna med avloppsvattnet blir det dessutom mindre sopor att kasta i soptunnan. Använder du avfallskvarnen flitigt kanske du kan använda ett mindre sopkärl eller begära att det hämtas var fjortonde dag, istället för varje vecka. I så fall får du inte bara en trevligare köksmiljö, du kan dessutom spara en slant på sophämtningen. Exempel: Om ni är en familj med två vuxna och ett eller två barn och lämnar ert förpackninsavfall på åv-centralen så klarar ni er antagligen med ett 190-literskärl som töms varje vecka. Låter du avfallskvarnen ta hand om matresterna kan du sannolikt (förutsatt att du inte har 2 blöjbarn) minska sopmängden såpass mycket att du istället kan beställa hämtning varannan vecka. Bor du i Stockholm så minskar du i så fall dina sophämtningskostnader från 2380 kr/år till 1675 kr/är – en årlig besparing på 705 kronor. Bor du i bostadsrätt kan du på samma sätt minska kostnaderna för sophämtning, men det förutsätter att ni går samman i föreningen och att fler än du skaffar en avfallskvarn. Äger du en hyresfastighet kan du minska fastighetens sophämtningskostnader genom att låta installera avfallskvarnar i lägenheterna.

stockholm
Kanonerbjuande
Från 3995:-
www.enlagomdosgront.se/2010/10/08/avfallskvarn/

Gusten
2010-11-16, 12:32
Sista inlägget var väl ren reklam för kvarn av visst märke.

totiki
2010-11-16, 15:27
Hindrar inte att det är en intressant fråga. I Stockholms stad, eller om det är Solna kommun, propageras det väldeliga för avfallskvarnar under det senaste året, Folkpartiet , tror jag.
Kan det kanske vara någe bra med detta? Någe annat än kortsiktigt (priserna går ju alltid upp ändå, de har väl lärt av knarkhandlarna), menar jag. Miljön t ex. Stockholm avfall verkar ju inte vara emot det. Är det utrett vad det innebär för belastningen av det kommunala avfallssystemet?

Admin
2010-11-16, 15:45
OK, problemet löst. Jag har pratat med Avfallskvarn och allt är grönt. :5:

Japp, det är absolut en intressant fråga, och jag kompletterar här med en del info som Avfallskvarn gav mig via PM-funktionen i forumet.

KAK i Göteborg, utredning om köksavfallskvarnar samt Skogabergsprojektet – Peter Aarsrud (Skogabergsprojektet, Avfall (https://document.chalmers.se/download?docid=120784103)), Kretsloppskontoret, Ola Fredriksson (Reningsverket (https://document.chalmers.se/download?docid=359890327)), Gryaab och David Jacobsson (Ledningsnätet (https://document.chalmers.se/download?docid=585514967)), Göteborg Vatten

Biologisk behandling av Organiskt matavfall mha Avfallskvarnar: BOA-projektet (https://document.chalmers.se/download?docid=403065099) – Torsten Palmgren, Käppalaförbundet och Erik Kärrman, Urban Water

Tankar om köksavfallskvarnar i Norge (https://document.chalmers.se/download?docid=1450644991)– Ole Jakob Johansen, Vann- og avløpsetaten (VAV) Oslo Kommune

Praktiska erfarenheter av avfallskvarnar i Malmö (https://document.chalmers.se/download?docid=774825750)– Mimmi Bissmont, VA SYD

Köksavfallskvarnar i Stockholm (https://document.chalmers.se/download?docid=137196746)– Marta Tendaj, Stockholm Vatten

ReWISE (EU-projekt) (https://document.chalmers.se/download?docid=1932851460) – Elaine Groom, Questor Centre, Nordirland


I januari 2010 skrev HSB bl.a. följande om avfallskvarnar;

Omkring 35 av landets kommuner tillåter avfallskvarnar. Det gäller bland andra storstäderna Stockholm och Malmö, men också mindre kommuner som Surahammar och Smedjebacken. Men i de flesta av landets kommuner är avloppssystemet ännu inte anpassat för det slam som kommer från kvarnarna. Det som avgör är hur avloppssystemet är uppbyggt, och om det kommunala reningsverket kan ta emot avfallet.
En del av de kommuner som tillåter avfallskvarnar tar ut en avgift för detta, medan det är gratis i andra kommuner. En fördel med avfallskvarnar är att man kan använda slammet som bildas till gödning inom jordbruket eller biogas till fordon, och därmed bidra till att minska matens klimatpåverkan.

Enkelt och miljövänligt
Kvarnen mal matavfall direkt i köksvasken, och avfallet spolas sedan ut med avloppsvattnet. Det innebär att mängden kökssopor minskar.
Det mesta av resterna från middagen går att mala ner i kvarnen. Man trycker enkelt ner avfallet direkt i avloppssilen i köksvasken, där kvarnen sitter monterad under diskhon. Storleken på kvarnen är jämförbar med en större termos, och den får plats i de flesta kök.
Enligt fler av de ledande tillverkarna av avfallskvarnar ska man undvika att mala ner rått skinn från fisk, hårda benrester och långfibriga grönsaker som majskolvar och selleristjälkar, eftersom dessa kan fastna i kvarnen.

Inköp och installation av avfallskvarn kostar omkring 5000 kronor.

Avfallskvarn skriver vidare;
"Den totala kostnaden för el- och vattenförbrukningen vid användande av en avfallskvarn blir 60 -65 kr PER år".

Admin
2010-11-16, 17:16
Det tycks från Avfallskvarns länkar som det gjorts i alla fall en del utredningar om miljöpåverkan. Jag kan erkänna att jag tidigare var mycket negativt inställd till avfallskvarnar i flerfamiljshus. Men ju mer jag lär mig, desto mer gillar jag detta.

Dock, det finns en stor tröskel för att införskaffa avfallskvarn. Det är en sak om detta installeras som standard i nybyggda lägenheter, men att lägga ut 4.000-5.000 kr bara i inköp av avfallskvarn avskräcker i alla fall mig. Jag tror de måste ner i under 1.000 kr per avfallskvarn om enskilda bostadsrättshavare ska investera i detta.

Sedan avskräcker det en del att 61 % av avfallskvarnarna i test (Göteborg) drabbades av driftsstörningar (mestadels material som fastnat, men även strömbrytarfunktionen). Tyvärr framgår det inte hur stor av dessa driftsstörningar som berodde på handhavandefel (vissa produkter är svåra för avfallskvarnarna att mala ner).

Avfallskvarn
2010-11-17, 15:11
Daniel Holking och Henrietta Löfgren köpte en avfallskvarn för 12 månader sedan – och har sedan dess halverat turerna till soprummet. Nu funderar bostadsföreningen i Hägersten på att installera de omdiskuterade kvarnarna i samtliga lägenheter.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bra-for-lata-och-miljomedvetna_3360313.svd

Admin
2010-11-17, 15:30
Där uppstår ju ett lite tekniskt problem.
För att bostadsrättsföreningen ska kunna installera avfallskvarnar i lägenheterna krävs en stämma med 3/4 majoritet och hyresnämndens godkännande, eftersom lägenheten är bostadsrättshavarens ansvarsområde.

Sedan misstänker jag att man förlorar möjligheten till rotavdrag, eftersom installation av avfallskvarn annars - om bostadsrättshavaren står för fiolerna - berättigar till rotavdrag.

Not.
SvD skriver också;

I september förra året slopade Stockholm avgiften och kravet på anmälan för privatpersoner med avfallskvarn för att uppmuntra fler stockholmare att använda systemet. Då hade ett 40-tal stockholmare avfallskvarn. Folkpartiet vill införa ett hyr/köpsystem för att locka ännu fler att installera avfallssystemet. Men alla är inte lika positiva till förslaget.
Catarina Östlund, handläggare på miljörättsavdelningen på Naturvårdsverket, tycker att avfallskvarnar är ett bra alternativ i jämförelse med att bränna soporna. Men hon tycker att det är ännu bättre att skicka avfallet till en biologisk anläggning.
–Då kan du göra jord av avfallet som sedan kan användas i jordbruket. Det malda avfallet från en avfallskvarn blandas med allt annat i avloppet. Risken är då att avfallet blir giftigt. Slammet kan då bara användas till att täcka över övergivna gruvor i Norrland.

Gusten
2010-11-18, 12:05
Sedan misstänker jag att man förlorar möjligheten till rotavdrag, eftersom installation av avfallskvarn annars - om bostadsrättshavaren står för fiolerna - berättigar till rotavdrag.


Om stämman beslutar om installation i samtliga lägenheter - och föreningen därmed står för kostnaden - blir det ju också en annan kostnadsfördelning
där små lägenheter via årsavgiften bidrar mindre än stora lägenheter, med de stadgebestämmelser som de flesta har för årsavgiftsfördelningen.

Admin
2010-11-18, 12:16
Det är helt riktigt, och viktigt att ta med i beräkningarna (inte i bara denna fråga, utan även i alla liknande fall, där denna bit nog rätt lätt glöms bort).

Jag fick ett meddelande från Avfallskvarn där hans företag tydligen gör så att föreningen samordnar inköp och sedan fakturerar avfallskvarnsföretaget varje medlem för att därigenom ROT-avdraget ska kunna utnyttjas på arbetskostnaden.

totiki
2010-11-18, 12:49
" Men hon tycker att det är ännu bättre att skicka avfallet till en biologisk anläggning.
–Då kan du göra jord av avfallet som sedan kan användas i jordbruket. Det malda avfallet från en avfallskvarn blandas med allt annat i avloppet. Risken är då att avfallet blir giftigt. Slammet kan då bara användas till att täcka över övergivna gruvor i Norrland.". Admin från Svd.

Det här känns ju inte riktigt bra.
Naturvårdsverkets utredning i frågan http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5214-4.pdf visar på rätt stora problem och kostnader bl a. för BRFr vid exempelvis källsortering av avlopp och klosettvatten. Detta är dessutom tänkt att vara genomfört inom en generation.

Nu hinner man säkert slita ut en avfallskvarn innan detta är genomfört, men skall föreningen ta några kostnader gällande avloppsvatten kanske man skall försöka tänka lite långsiktigt redan idag. Vad vet jag?

Jag har förstått att avloppssystemet i städerna är gammalt till mycket gammalt och stat och kommun väntar sig stora problem här inom en snar framtid. Därför pågår ett arbete att ändra hela hanteringen och synsättet på allt avfall. Kostnaden för att riva upp och byta ut det system vi har är oöverskådlig och kommer förmodligen inte att ske. Utan det kommer att bli andra lösningar. Källsortering verkar vara det man är mest intresserad av idag.

Man kommer att vilja sätta in olika typer av avskiljare exempelvis för olja, fett och kanske olika kemikalier i den del av systemet som kommer att leva kvar. Och det är förmodligen där man börjar. Det vill säga i början av den tidsrymd man talar om på Naturvårdsverket som här ovan kallas "en generation".

Så det är väl inte fråga om att inte omvärlden är på väg att komma med lite fler pålagor och överraskningar än höjd skatt, höjd tomträtt samt diverse nya avgifter.

Admin
2010-11-18, 13:40
Instämmer. Man bör alltid försöka tänka långsiktigt, och det sker nog inte så ofta som det borde. Här har vi dessutom ett visst osäkerhetsmoment när man inte vet vilka straffskatter som helt plötsligt tas fram.

Vad jag skulle vilja se är en seriös beräkning, som tål granskning, där man kan se hur mycket en brf skulle tjäna på att installera avfallskvarnar, och hur lång tid det tar att tjäna in kostnaden för avfallskvarnarna. Det man sparar pengar på är alltså sophanteringen. Avfallskvarn skriver till mig att man sparar 25% på hushållssoporna med en avfallskvarn. Jag vet inte, men jag tycker det låter mycket. Är verkligen 1/4 av det vi slänger matrester?

När jag kollar upp detta så får jag informationen att vi slänger i snitt 100 kg matrester per hushåll (inte per person) och år. Sedan hävdas det att det inte bara är 25 % som är matrester utan hela 50%. Om jag ser till mitt eget hushåll så ser jag denna uppgift som helt och hållet utesluten !!!

Not.
Vattenförbrukning vid daglig användning av avfallskvarn påstås ligga på ca 4-5 liter/dag (ca 1,5 m3/år). Personligen tror jag det blir mer eftersom man ska spola vatten ca 25 sekunder efter varje användning.
Priset för vattnet varierar men 10-15 kr/m3 är inte ovanligt (upp till 30 kr/m3).

TILLLÄGG:
Avfallskvarn säger att det faktiskt skulle vara så mycket som 100 kg matrester som slängs per person och år (med referens till avfallssverigekampanj (http://www.avfallsverigekampanj.se/?page_id=8)).
Där står;
Varje svensk ger upphov till nästan 100 kg matavfall per år, främst grönsaks- och fruktrester. Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med fyra personer kan man producera gas som räcker för att köra bil 7,2 km per vecka. Matavfallet från 4 730 personer räcker för att driva en buss eller fem sopbilar under ett helt år.
Ruskigt mycket!

Admin
2010-11-18, 15:32
Avfallskvarn tillägger följande;

Med bara torra sopor i påsen minskar du risken för dålig lukt i köket och blöta sopor som läcker och sölar i köksskåpet. I och med att du spolar iväg matresterna med avloppsvattnet blir det dessutom mindre sopor att kasta i soptunnan.

Använder du avfallskvarnen flitigt kanske du kan använda ett mindre sopkärl eller begära att det hämtas var fjortonde dag, istället för varje vecka. I så fall får du inte bara en trevligare köksmiljö, du kan dessutom spara en slant på sophämtningen.

Exempel: Om ni är en familj med två vuxna och ett eller två barn och lämnar ert förpackninsavfall på åv-centralen så klarar ni er antagligen med ett 190-literskärl som töms varje vecka.

Låter du avfallskvarnen ta hand om matresterna kan du sannolikt (förutsatt att du inte har 2 blöjbarn) minska sopmängden såpass mycket att du istället kan beställa hämtning varannan vecka.

Bor du i Stockholm så minskar du i så fall dina sophämtningskostnader från 2380 kr/år till 1675 kr/är – en årlig besparing på 705 kronor. Bor du i bostadsrätt kan du på samma sätt minska kostnaderna för sophämtning, men det förutsätter att ni går samman i föreningen och att fler än du skaffar en avfallskvarn.

Men... jag saknar fortfarande en seriöst utformad kalkyl för bostadsrättshavare. Ingen som gjort någon dylik?

Gusten
2010-11-18, 17:49
Jag fick ett meddelande från Avfallskvarn där hans företag tydligen gör så att föreningen samordnar inköp och sedan fakturerar avfallskvarnsföretaget varje medlem för att därigenom ROT-avdraget ska kunna utnyttjas på arbetskostnaden.

Men det är ju föreningen som ska BETALA fakturorna om det är stämman som beslutat att kvarn ska installeras i samtliga lägenheter (även hos dom som röstat emot).

totiki
2010-11-18, 19:03
Jag undrar om inte skattemyndigheten också har ögonen öppna för olika former av utnyttjande av ROTbidrag som inte överensstämmer med lagstiftarens avsikter. Det har ju i dagarna framkommit uppgifter om bedrägerier med ROTbidrag.

Admin
2010-11-18, 19:05
Ja, jag förstår inte heller hur det går till rent praktiskt.

Tar varje medlem pengarna ur sin egen ficka?

Eller är det så att föreningen betalar, men att varje medlem ändå får en faktura för ROT-avdraget?

Avfallskvarn kanske kan förklara hur det går till, för det skulle vara intressant att veta?

Admin
2010-11-19, 01:16
Avfallskvarn skickade några länkar till mig, bl.a. följande;
Projekt Fullriggaren (http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Byggprojekt/Vastra-Hamnen/Fullriggaren.html)
I en pdf-fil om klimatsatsningen här kan man läsa;
Avfallskvarnar installeras i drygt 583 lägenheter, som beräknas leda till produktion av biogas motsvarande 70 500 liter bensin.

För övrigt ett intressant dokument som många bör ta del av!

Admin
2010-11-19, 15:26
Återigen en uppdatering från Avfallskvarn (jag översätter från engelska).

Jo, varje bostadsrättshavare betalar själv arbetskostnaden för att därmed kunna dra nytta av rotavdraget, medan föreningen står för själva materialkostnaden.

Avfallskvarn nämner vidare ett exempel i Surahammar där han tror varje bostadsrättshavare betalar 350 kr/år för avfallskvarnen. De betalar alltså inget i övrigt för avfallskvarnen.

I Surahammar finns följande exempel;
Organiskt avfall (bruna tunnan): 2007=155 ton, 2008=53 ton.
Restavfall (gröna tunnan) : 2007=1.428 ton, 2008=1.530 ton.
Det organiska avfallet reducerades med 102 ton efter installation av avfallskvarnar.
Min notering: Matavfallet är inte 25% utan 11% (eller mindre, om man räknar in det som bostadsrättshavarna själv transporterar till tippen samt slänger i olika uppsamlingsbehållare, etc), vilket reducerades till 3,5 % efter installation av avfallskvarnar.

Avfallskvarn ger nedanstående exempel på kostnader för avfallshanteringen (Surahammar).
1 Avfallskvarn och enskilt 140 liters kärl för restavfall: 2.750 kr/år
2 Hemkompostering och enskilt 140 liters kärl för restavfall: 2.407 kr/år
3 Kärl för organiskt material och enskilt 140 liters kärl för restavfall: 5.037 kr/år

Min notering: Tyvärr går det inte att göra en kalkyl utifrån dessa uppgifter, eftersom kg och liter är två olika måttenheter.

Avfallskvarn säger att medellivslängden på avfallskvarnen är 10 år, som replik till min åsikt att jag tycker det är en rätt hög kostnad.

I Stockholmshem har man installerat avfallskvarnar i alla renoveringsobjekt, och något politiskt parti föreslår att de ska köpas in (från kommunen gissar jag) och sedan hyras ut, säger Avfallskvarn.

Till det där sista ställer jag mig tvivlande... men vad vet jag, det kanske funkar?


Avfallskvarn tillägger följande;

Brf:en betalar för maskinen och rörledningsarbete (om nytt vattenlås behövs).
Bostadsrättshavaren betalar för installationen minus rotavdrag.
En normal installation kostar 1.000 kr inkl. moms.
Några har gamla diskbänkar som kan kräva att ett nytt hål måste göras i diskbänken, och då kostar det 100 kr extra.

I deras senaste projekt hade de en brf med 28 lägenheter, varav 2 äldre damer inte ville ha någon avfallskvarn, så brf:en installerade bara 26 avfallskvarnar. Avfallskvarn menar att brf:en kunde installerat avfallskvarn även för de två som inte ville ha någon avfallskvarn, men utan att plugga in dem till det elektriska uttaget.

Avfallskvarn påpekar också att det tillkommer en dragning av elektricitet under diskbänken, vilket Avfallskvarns företag inte åtar sig (det är ett jobb för elektrikern).

Gusten
2010-11-19, 15:57
Jo, varje bostadsrättshavare betalar själv arbetskostnaden för att därmed kunna dra nytta av rotavdraget, medan föreningen står för själva materialkostnaden.
.

Problemet är att man i så fall är beroende av att alla medlemmar frivilligt
betalar arbetskostnaden, eftersom stämman kan besluta att
kvarnar ska installeras i alla lägenheter men däremot inte göra
medlemmen juridiskt betalningsskyldig för arbetskostnaden.

Detta gör att man blir tveksam till om det går att få ROT-avdrag för detta i bostadsrätt.

Admin
2010-11-19, 16:23
Ja, jag tänkte precis som du, Gusten, men jag tror vi tänkt fel.
Som vi ser från exemplet Avfallskvarn gav oss så var det inte obligatoriskt med avfallskvarn. Det gick att avstå för dem som ville detta.

Sedan när det gäller installationen (och kostnaden för detta) så är det en affär, som precis vilken annan, mellan bostadsrättshavaren och installationsföretaget (oavsett vilket företag det är), där brf:en inte är involverad på något sätt.

Det är först när det blir ett stämmobeslut med kvalificerad majoritet där alla medlemmar ska tvingas till en avfallskvarn som problemen uppstår.
Personligen tror jag det är praktiskt omöjligt att tvinga bostadsrättshavare mot dennes vilja att installera avfallskvarn, eller på något sätt ta kostnaden för detta. Minoritetskyddet i lagen är alltför starkt för detta, men det kommer säkert något konkret exempel från verkligheten på detta framöver.

Tillägg:
I exemplet ovan som Avfallskvarn ger så tycker Avfallskvarn att brf:en skulle kunnat installera avfallskvarnar (ej inkopplade) även hos de två bostadsrättshavare som inte vill ha detta. Det är naturligtvis upp till brf:en att avgöra, men det förutsätter två saker; dels att bostadsrättshavarna frivilligt går med på detta, och dels att de inte tvingas betala något. Sedan kan man fråga sig vem som då ska betala, men det lämnar jag till brf:en att i så fall fundera på. Det är en klurig fråga (precis som i exemplet från Avfallskvarn där de två bostadsrättshavarna fick betala för andras avfallskvarnar). :1:

Tillägg #2:
Avfallskvarn skickade följande länk angående politikernas förslag att hyra ut avfallskvarnar;
Låt hushållen mala sitt avfall (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-hushallen-mala-sitt-avfall_3331549.svd) (SvD, 2009);

Redan förra året slopade alliansen, på Folkpartiets initiativ, avgiften på 390 kr per år för att ha avfallskvarn. Men vi vill gå vidare.
Stockholm Vatten bör få i uppdrag att tillsammans med staden öka andelen matavfall som rötas till biogas. I syfte att stimulera fler att skaffa avfallskvarnar föreslår vi ett hyr/köpsystem i trafik- och renhållningsnämndens regi, där hushållen kan få en kvarn installerad och för detta betala en rimlig månadsavgift under ett antal år för att sedan bli ägare till den.

Innehav av matavfallskvarn bör också vägas in i sophämtningstaxan, så att det finns ekonomiska incitament för hushåll och fastighetsägare. Staden bör ha som mål att driva på introduktionen av kvarnar i Stockholm, så att dessa blir vanliga i flerbostadshus och villor inom en tioårsperiod. Även kommunala och privata hyresvärdar samt bostadsrättsföreningar bör uppmuntras ekonomiskt i syfte att stimulera installation av avfallskvarnar.

I bland annat USA har matavfallskvarnar använts länge och för många är de ett lika självklart köksredskap som kylskåp och tvättmaskin. Så borde det vara även i Stockholm.

Gusten
2010-11-19, 17:23
Okej. För att kunna utnyttja ROT-avdragsmöjligheten kanske man ofta gör så att endast de som vill ha, får avfallskvarn.

Man får då förstås acceptera att inte alla är med och bidrar till den
besparing som föreningen gör på sopavgiften.

Admin
2010-11-19, 18:48
Ja, problemet här är att det inte går att få en tillfredsställande föreningsstyrd lösning som följer lagen eller som blir rättvis.

Alternativ 1 - Den tvingande lösningen
Stämmobeslut tas med kvalificerad majoritet om att alla bostadsrättshavare i föreningen ska få en avfallskvarn installerad.
Styrelsen lyckas (mot all förmodan) få detta stämmobeslut godkänt i hyresnämnden.
Föreningen står för både material- och arbetskostnad.
Föreningens medlemmar förlorar ROT-avdraget på 50 % av arbetskostnaden.

Problem:
1. Enligt min mening högst osannolikt att detta stämmobeslut godkännes av hyresnämnden.
2. Medlemmarna förlorar möjligheten till ROT-avdrag.
3. De med större bostadsrätt får betala mer för samma sak som de med mindre lägenhet.
... - Å andra sidan får de med större bostadsrätt (andel i föreningen) en större inbesparning i de minskade sophanteringskostnaderna (tillägg efter Gustens kommentar).
4. Föreningen blir underhålls- och supportansvarig för avfallskvarnarna.


Alternativ 2 - Den frivilliga lösningen.
Avfallskvarn installeras hos de bostadsrättshavare som vill ha detta.
Kostnad för material står föreningen för.
Kostnad för arbete står varje enskild medlem för med pengar ur egen ficka så att de kan utynyttja ROT-avdraget.

Problem:
1. De som inte installerar avfallskvarn får betala för de andra bostadsrättshavarnas avfallskvarnar.
2. De med större bostadsrätt får betala mer för samma sak som de med mindre lägenhet.
... - Å andra sidan får de med större bostadsrätt (andel i föreningen) en större inbesparning i de minskade sophanteringskostnaderna (tillägg efter Gustens kommentar).
3. Föreningen blir underhålls- och supportansvarig för avfallskvarnarna.
4. Brott mot likhetsprincip/generalklausul (tillägg efter Kluringens kommentarer)

Detta alternativ fungerar alltså bara om ingen av de förfördelade medlemmarna (de som inte vill ha avfallskvarn) opponerar sig.


Alternativ 3 - Den enda lagenliga och rättvisa lösningen
Föreningen samordnar inköp av avfallskvarnar.
Var och en betalar själv hela kostnaden, inklusive installation av avfallskvarn och eldragning, och utnyttjar sig av ROT-avdraget för arbetskostnaden.
Varje medlem blir själv ansvarig för allt som rör avfallskvarnen.
Föreningen har inga skyldigheter/åtaganden för avfallskvarnarna

Problem:
1. Med detta alternativ så lär inte många haka på.
2. De som köper en avfallskvarn sparar pengar på minskade sophanteringskostnader för dem som inte installerar en avfallskvarn (tillägg efter Gustens kommentar).

kluringen
2010-11-20, 02:14
Mycket bra inlägg (#39) av Admin. I min förening håller vi på och utreder alternativ 3.
Alternativ 1 har styrelsen förkastat som orealistiskt. Även om det skulle gå att få igenom ett beslut på stämma och i hyresnämnd, skulle beslutet med stor sannolikhet bli överklagad och medföra dålig stämning i föreningen.

Alternativ 2 är inte ens att tänka på då det strider mot likabehandlingsprincipen även i händelse av att ingen opponerar sig. Det är inskrivet i stadgarna att styrelsen ska beakta även berättiga minoritetsintressen.

Med alternativ 3 går vi vidare på följande sätt:

En arbetsgrupp är utsedd att jämföra för och nackdelar med olika fabrikat och har fått mandat att installera den lösning som de finner vara bäst i köket i föreningens gemensamhetslokal på föreningens bekostnad.
När tingesten har blivit installerad går styrelsen ut med information om installationen. Alla som vill kan slänga sitt matavfall där (när lokalen inte är uppbokad vilket den inte är så ofta). Titta, klämma testa och få en uppfattning om egennyttan med arrangemanget.
Efter en tid görs en utvärdering och intresserade medlemmar som vill ha en kan anmäla sig till arbetsgruppen för gemensam upphandling. Medlemmar som vill ha en annan lösning än demo versionen kan gå samman i mindre grupper för gemensam upphandling eller installera vad de vill ha var och en för sig.
Beslutet om den förestående demoinstallationen har gått ut till medlemmarna via protokollet som anslås på anslagstavlorna och läggs ut på hemsidan. Återkommer så småningom hur det har gått steg för steg.

Miljöaspekten får stå tillbaka för föreningens väl i fråga om avfallskvarn. En bostadsrättsförening är inte en ideell utan en ekonomisk organisation. Dom flesta källsorterar redan på frivillig basis, föreningen har bidragit med att inrätta en egen miljöstation för att underlätta för miljömedvetna medlemmar. (Finns det vetenskaplig grund för om avfallskvarn är bättre för miljön än källsortering?)

Under en tid hade vi en gemensam kompost, men det visade sig att folk kan vara dummare än dumma ibland. Potatisskal i plastpåse mm funkar ju inte, det blev för jobbigt att sköta komposten så den har tagits bort. Lite synd, det blev ju fin jord som alla fick ta av, men ska man leja bort skötseln så är det billigare att köpa ny jord eller jordförbättringsprodukter. Miljömupparna på alla nivåer skriker högt men vill inte göra så mycket själva, tyvärr. :1: ändå.

Gusten
2010-11-20, 12:04
Alternativ 3 är alltså tänkt för de fall där man utan stämmobeslut kan
komma överens om att alla medlemmar köper en avfallskvarn samtidigt.
Det är väl främst i små föreningar som chansen är störst för att det ska gå att uppnå en sådan överenskommelse.

Vill dock ta med ett problem även med alternativ 3.
Problem:
Om lägenheterna är olika stora i huset kommer den inbesparade delen av sopavgiften att fördelas så att stora
lägenheter gör en större vinst än små lägenheter. Kostnader för kvarnarna fördelas dock lika mellan alla lägenheter.
Det korrekta tycker jag är att de som har små lägenheter görs medvetna
om detta inför ett ställningstagande om de ska vara med och köpa.

Med alt 1 och 2 får visserligen de med stor lägenhet betala mer för samma
sak än de med mindre lägenhet men detta kompenseras av att de med stor
lägenhet gör en större vinst genom att de får en större andel av den inbesparade sopavgiften.

Admin
2010-11-20, 12:53
Alternativ 3 är alltså tänkt för de fall där man utan stämmobeslut kan komma överens om att alla medlemmar köper en avfallskvarn samtidigt.
Alternativ tre kan resultera i att bara en vill ha avfallskvarn eller att alla vill ha avfallskvarn. Föreningens roll här är bara samordnande.

Det är riktigt att en reducerad sopavgift pga avfallskvarnen medför en större inbesparning för de med större lägenhet. En viktig aspekt! Tänkte inte på det.
Därmed faller argumenten jag hade för alt 1 och 2 att om föreningen köper in avfallskvarnarna så får de med större lägenhet betala mer.
Det kan väl t.o.m. bli en större inbesparning på soporna för de med avfallskvarn än skillnaden i andel för kostnaden för avfallskvarnen.

Jag kan inte påverka detta, men jag tycker att det i många fall är väldigt orättvist med andelssystemet. I min brf får jag med större lägenhet hela tiden i allt som görs på gården etc (som tillför exakt lika mycket för alla oavsett storlek på lägenheten) får betala mer än de med mindre lägenheter (där det dessutom ofta bor fler per lägenhet). Andelssystemet är enligt min personliga mening åt h-e.

Kluringen, utmärkt sätt att hantera frågan där valfrihet råder.
Också tacksam för tipset om komposten eftersom det var något jag tänkte föreslå i min egen brf, men när jag läser vad du skriver så förstår jag att det kanske bara är något som fungerar bra i teorin.

Miljöaspekten får stå tillbaka för föreningens väl i fråga om avfallskvarn. En bostadsrättsförening är inte en ideell utan en ekonomisk organisation.
Ja, jag är ju personligen för att vi ska värna om miljön, men även jag får dra gränsen någonstans. Att köpa ekologiskt och vara miljömedveten tär hårt på plånboken, och så länge vi inte har en styrning från politikerna som gör att de miljövänliga alternativen inte ska kosta skjortan för de enskilda medborgarna så är jag inte så miljövänlig som jag egentligen skulle vilja vara.

Det är absolut sant att en brf är en ekonomisk organisation och som regel har i sina stadgar att föreningen ska se till medlemmarnas bästa när det gäller ekonomin, inte till miljön.

Finns det vetenskaplig grund för om avfallskvarn är bättre för miljön än källsortering?
Totiki undrade samma sak. I det material som Avfallskvarn skickade mig så finns det en del om detta, men det tycks som om frågorna är fler än svaren.

Nybörjare
2011-12-22, 14:49
Här i Stockholm propageras det mycket för avfallskvarnar nu (särskilt av de företag som säljer och installerar). Och att veta vad som är det bästa alternativet för våra hushållssopor är kanske inte lätt. (fast det tycker jag att det är)

Kvarn:
Ganska så dyrt att köpa och få installerad
Materialet urvattnas på vägen
Det är inte i alla typer av områden det är lämpligt (fall mm)
Det kan blandas in giftiga ämnen i slammet på vägen till anläggningen
Kräver större rördiameter än vad som finns i äldre hus/extra kostnader
Det bör/ska finnas en gemensam fettavskiljare
Det är tämligen vanligt med driftproblem och beläggningar, som växer på i avloppsledningarna
Det är inte lämpligt (förbjudet?) att lägga ner ben av kött, fisk och fågel, råa laxskinn, ärtor, bönor, majskolvar, hummer-, krabb- och ostronskal, fett, senor, deg, bananskal - kanske ännu mer?
Det kräver tätare stamspolningar
Det är bekvämt för lägenhetsinnehavaren (?)
Det är bättre än att kasta allt huller om buller i soppåsarna
Det minskar antal sophämtningar
Det förbrukar både el och vatten
Det kan vara svårt att veta vem som blir ansvarig för vad vid driftstopp - föreningen eller den boende?

Kompostering:
Stockholms Stad håller med hållare till hushållen
" " håller med speciella fukttåliga och nedbrytningsbara påsar
" " håller med kärl
Hämtningspriset per kärl och år är: 550:-
Man kan lägga ner i princip allt matavfall och hushållspapper (sådär, som man gör på landet)
Slutprodukten blir både biogas och biogödsel/mull
Avfallet kommer rent och koncentrerat till anläggningen
Antalet "vanliga" sophämtningar minskar och därmed kostnaden
Det påverkar inte stammarna i huset
Det innebär inga investeringskostnader (förutom egen insats med info till de boende)
Man får ta med sig en extra påse när man kastar soporna
Inga framtida problem med drift- och underhållsåtgärder

Ungefär så här ser det ut idag i Stockholm. Vad som är mest miljövänligt, beror på vem man pratar med. Men personligen tycker jag att kompostering är det vettigaste sättet att ta hand om avfallet. Förmodligen det billigaste också, både med tanke på drift, problem, ekonomi och miljön.

Det är också flera kommuner i länet där man inte tillåter avfallskvarnar (t ex Sollentuna, där man komposterat med mycket goda resultat i flera år)

Det här var inte särskilt opartiskt :4: men det är ju ett personligt tyckande :8: