handdator

Visa fullständig version : Styrelseledamot och vicevärd i brf


stephan
2008-05-08, 09:04
På nedan sida över brf i Malmö ser jag att många ordföranden i brf:er i Malmö också är vice värd.

Brf:ar i HSB Malmö 2007 (http://hotpot.se/hsb-malmo-kontakt-2.htm)

Är det någon tradition i skåne/Malmö?

Hur jag än letar på hemsidor i brf i Stockholm finner jag att den kopplingen finns inte här.

Är det lämpligt att en ordförande, annan styrelseledamot, eller som i vissa fall hela styrelsen, är vicevärd?

I min värld om vad en vicevärd gör ser jag genast att en del problem uppstår.
Det vill säga att det måste vara lätt hänt att som vicevärd och styrelseldamot hamna på flera stolar samtidigt.

Kan någon som vet hur detta funkar ge mig lite mer "kött på benen" i denna fråga?
Vilka arbetsuppgifter har en "vanlig" vicevärd i Malmö?
Vilka mandat har dito?
etc.

schrapet
2008-05-08, 10:49
Jag och ytterligare en ledamot i vår privata Brf är vicevärdar. Föreningen har valt denna lösning eftersom övriga alternativ fungerar inte eller blir för dyra. Föreningen är liten och medelåldern hög. Som vicevärd gör vi enklare uppgifter t.ex byter lysrör i trappahus , klipper gräs beställer jobb av entreprenörer e.t.c. Årsarvode för en vicevärd ca 3200 kr. /SP

Admin
2008-05-08, 11:03
Jag vet att det i Malmöregionen är väldigt vanligt att en eller flera i styrelsen agerar vicevärd. Hur det ser ut i övriga landet vet jag inte, men jag trodde det såg likadant ut över hela Sverige.

Experter inom området tycks vara eniga i att en styrelseledamot inte ska fungera som vicevärd, men tyvärr är det ofta svårt att lösa ekonomiskt på annat sätt för många brf:ar.

Jag har försökt införa en arbetsbeskrivning för vicevärden i min brf (styrelseordförande = vicevärd), men det går inte att få medlemmarna att förstå att detta skulle vara bra. Jag har gått igenom många andra brf:er angående detta och kan konstatera att det i princip inte finns några fastställda uppgifter för vicevärdar (i alla fall inte om de är del av styrelsen).

Som regel verkar arbetsuppgifterna vara som i Schrapets brf.

Se;
Vicevärdens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)
Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf

och;
Hantverkare som vicevärd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10001&highlight=Uppgifter+vicev%E4rd)

Stamcire
2009-07-02, 12:51
Läste vad en vicevärd förväntas kunna/ utföra! Finns det någon uppskattning på antalet timmar som krävs? Ex, för en brf på 40 lgn? För mig såg det ut som akademisk utbildning krävs men blandat med springpojkssysslor, plus lite transporter med egen bil mm. Min slutsats blir att det är ett heltidsjobb som ingen vill ha, om allt det skrivna ska skötas. Då har man troligen ett bättre arbete. Återstår en pensionär utan eget liv. Med enda intresse att vara låst i 52 veckor.
Går det att få en mer rimlig ansvarsfördelning och förslag på ersättning för detta? Arbetstider? (2 hus-40 lgn)
Detta blev mitt första inlägg på ett forum som verkar mycket bra:10:

Admin
2009-07-02, 13:35
Ja, den långa listan över vicevärdens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm) ska inte ses som en normal arbetsbeskrivning för en vicevärd i en brf. Det är bara exempel där man kan plocka ut det som passar respektive brf för deras specifika situation, med hänsyn till alla tillhörande parametrar.

Sedan bestämmer styrelsen om styrelsen själv ska göra vissa av dessa uppgifter eller om det är vicevärden som ska utföra dem, eller någon annan. Samt om vissa av dessa uppgifter inte ens behöver utföras av någon alls.

Ofta gör en förvaltare många av dessa uppgifter.

Det finns ingen uppskattning på vad en vicevärds uppgifter ska behöva ta. Det beror dels på hur stor föreningen är, dels på vilka uppgifter som läggs på vicevärden (i stället för på styrelsen och/eller förvaltare och/eller vaktmästare).

Från vad jag kunnat uttolka så är det som regel "springpojkssysslor" som vicevärden får syssla med i bostadsrättsföreningar.

Det är synd, för hade man kunnat lägga mer ansvar på vicevärden så är jag övertygad om att föreningarna skulle fungerat mycket bättre.

Ska man hyra in en "proffs-vicevärd" så kostar detta skjortan, vilket få föreningar har råd med... eller anser sig ha råd med.

Det företag som startar upp uthyrning av duktiga vicevärdar till skäliga priser tror jag kommer att bli ett rikt företag!
En vicevärd som genomgått en utbildning för detta gör ju inte bara arbetet bättre (där styrelsen t.ex. kan få bättre beslutsunderlag), utan dessutom mycket snabbare.

Alla föreningar (utom kanske de minsta) borde noga fundera igenom detta med fördelning av arbetsuppgifter mellan vicevärd, vaktmästare, förvaltare och styrelse.
Där finns inte bara mycket (mycket!!!) pengar att tjäna, utan man kan även få en mer välsmord förening med gladare medlemmar.

Stamcire
2009-07-05, 11:59
Ja nu blev det mer verklighetsanpassat. Spec. sista raden är väl ett mål att sträva mot. På återhörande!

tette
2011-09-25, 20:00
För 3,5 år sedan hade jag följande synpunkt.

"På nedan sida över brf i Malmö ser jag att många ordföranden i brf:er i Malmö också är vice värd." (se första inlägget i ämnet).

Idag är jag ser att de nybyggda föreningarna skriver in i sina stadgar att ordföranden skall inte vara vice värd.

vad ligger bakom? Och är det okej att andra styrelseldamöter är vicevärdar?

Lännqvist
2011-09-29, 19:10
Eftersom vice-värden kan komma att verkställa obekväma belsut tagna av styrelsen, kan det vara en fördel för vice-värden att inte själv vara delaktig i beslutet.