handdator

Visa fullständig version : Element mot handdukstork i brf


panmower
2010-03-17, 21:59
Vi funderar på att byta vattenburen radiator mot handdukstork. Vi ska även installera golvvärme, så strunt i kallrasrisken. Skickade en propå till styrelsen, där vi angav att handdukstorken skulle vara effektneutral mot radiator - de sa nej utan vidare motivering. Våra stadgar har standardskrivningen om "väsentlig förändring" av "befintliga ledningar för bl a värme", så det är uppenbart att styrelsens tillstånd krävs.
Men
1) Jag förstår inte riktigt varför de säger nej - finns det någon teknisk aspekt om tryck eller liknande jag inte känner till?
2) Finns det grund för att hävda att en effektneutral handdukstork varken är påtaglig skada eller olägenhet, så att de helt enkelt måste säga ja?
Vi är lite rädda för en styrelseledamot, så det vore skönt att ha lite mer på fötterna innan vi går vidare i diskussionen.
Tacksam för svar!

Admin
2010-03-18, 07:24
Först och främst vill jag säga att det inte finns någon anledning att vara rädd för varken styrelse eller enskilda styrelseledamöter. Jag vet att det inte är helt ovanligt, men jag har aldrig riktigt förstått varför denna rädsla förekommer.

Du måste nog börja med att begära en skriftlig motivering till varför styrelsen nekar dig att installera en vattenburen handdukstork. Det är liksom en förutsättning för att du ska kunna argumentera i frågan och få igenom ditt önskemål.

En till synes mycket vanlig teknik bland styrelser i brf:ar är just att inte motivera sina beslut. Därmed dödar man effektivt alla möjligheter till att få igenom sina önskemål. En teknik som löpande sprids ut i bostadsrättsföreningar inte minst genom bostadsorganisationerna och deras representanter.

Att styrelsen inte givit någon motivering till sitt avslag kan man tolka som att styrelsen bara gör det lätt för sig. Dvs styrelsen har helt enkelt inget skäl att ge dig och väljer därför det alternativ som styrelsen tycker är bekvämast för dem personligen.

Jag har inte hört talas om någon tidigare som nekats installera vattenburen handdukstork kopplad till radiatorrören.
Några tekniska aspekter på detta kan jag inte se att det finns normalt sett.
Radiatorrör brukar inte heller klassas in under "trycksatta ledningar".

Inom parantes sagt så är det inte heller så självklart som man skulle kunna tro (utifrån stadgarnas luddiga formulering som du refererar till) att styrelsens tillstånd krävs.
Vad "väsentlig förändring" innebär är alltid en tolkningsfråga, och jag skulle vilja säga att detta byte till handdukstork inte ingår i denna kategori.
Däremot kan det finnas annat i stadgarna som gör att styrelsens tillstånd krävs. Som regel ansvarar föreningen för radiatorerna, men det innebär inte att föreningen därför omotiverat kan neka en bostadsrättshavare utbyte till handdukstork.

Alltså är det också viktigt att inte bara kräva en motivering utan även att få svar på vilken grund styrelsens tillstånd krävs.

Begär ett utdrag från styrelseprotokollet i denna fråga.

Ytterst få brf:ar i Sverige har någon plan för att utvecklingen går framåt i vissa delar och att allt fler vill ha handdukstorkar i stället för element i badrummet. Därför finns det heller inga fastställda rutiner för vem som ansvarar för vad i vilket läge (vilket inte bara gäller handdukstorkar/radiatorer). Men att lag och stadgar brister i denna fråga är naturligtvis heller inget skäl till att neka dig byte till handdukstork.

totiki
2010-03-30, 09:32
1) Jag förstår inte riktigt varför de säger nej - finns det någon teknisk aspekt om tryck eller liknande jag inte känner till?
2) Finns det grund för att hävda att en effektneutral handdukstork varken är påtaglig skada eller olägenhet, så att de helt enkelt måste säga ja?

1. Jo, det finns en teknisk aspekt. När man gjuter in vattenburen golvvärme får inte temperaturen överstiga 45 grader. Ofta kan temperaturen överstiga detta när det är kallt ute på vintern. För att motverka detta krävs en shunt. Idag finns ingen shunt som klarar mindre ytor än 60 kvm.
Ifall fler i huset byter till vattenburen golvvärme respektive handdukstork så att storleken på systemet motsvarar 60 kvm skall det inte vara något problem. Gör det inte detta kan problem uppstå med betongen golvvärmen är ingjuten i, alltså bjälklaget.

2. Frågan kan inte inte besvaras innan ni utrett 1 ovan.

Angående ifall värmeledningar anses vara trycksatta eller inte vill jag lägga in en brasklapp åt Admin. För var meter höjd en fastighet äger kan man generellt räkna 0,1 kilos tryck. Ett 100 meter högt hus har alltså 10 kilos tryck, ett 15 meters 1,5 kilo o s v. Springer vattensystemet läck på nedre botten i ett 100 meter högt hus finns det rätt mycket vatten som kommer att läcka till ett tryck högre än vad en ordinär högtrycksspruta genererar. Och är olyckan framme kan det blåsa ut ett hål i en vägg inom en tid. Dock slutar läckaget när värmesystemet är tömt.