handdator

Visa fullständig version : Vem har ansvaret i brf om köpt ekonomisk förvaltning?


FRÅGVIS SÖKER SVAR
2010-03-16, 07:59
Hej!
Har en fråga om vem som egentligen har ansvaret när man som BRF förening köper den ekonomiska förvaltningen. Ett exempel, Föreningen ska göra en låneomsättning och banken har som sin uppgift att skicka alla dokument till det företag som har fått uppdraget att sköta den ekonomiska förvaltningen de ska i sin tur sen ger styrelsen alla dokument för att Styrelsen skall kunna ta ställningn till vad som ska göra med lånet.

Men nu har detta hänt! Styrelsen har inte erhållit något dokument från de som sköter den ekonomiska förvaltningen och på det viset aldrig kunnat påverka vår ekonomi till en bättre ränta, utan när jag kontaktde företaget för att att efterfråga våra dokument fick jag veta att lånet var redan omsatt till en bunden ränta av 5 år.
Har varit i kontakt med banken och de (banken) säger att de har skickat alla papper och de som sköter vår ekonomiska förvaltning säger att de inte har fått dokumenten från banken.

Vad rekommenderar ni oss i Styrelsen göra?
Jag diskuterade även vårt lån när vi satt och hade en genom gång i höstas när vi satt med vårt förslag till vår budget men fick då till svar att jag behövde inte göra något jag skulle få alla dokument i god tid så jag skulle kunna kontakta banken.

Får det verkligen gå till så här??

Francois
2010-03-16, 08:11
Vår styrelse har direkt kontakt med banken. Vi har koll när alla lån går ut, och får alla papper från banken (och ibland t.o.m. besök). På så sätt har vi ingen mellanhand. Förvaltaren sköter sen våra lån enligt våra beslut.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2010-03-16, 08:19
Ja så borde nog alla föreningen ha men vår föreningen har tydligen valt ett annat sätt. Vi i styrelsne har haft full koll på våra lån men som sagt vi har alltid fått höra att vi får meddelande när det blir dags. Kollade också historiken och det har aldrig klickat så vad som orsakade detta just i år vet jag inte. Vem vet kanske banken är den felande länken, eller rent av posten eller det företag vi har anlitat. Min fråga är bara vad kan vi göra?

Trötter
2010-03-16, 09:27
Jag tolkar ditt inlägg som att er förvaltare har agerat egenmäktigt i sitt uppdrag, genom att omsätta förningens krediter utan ett skriftligt medgivande från styrelsen.

Hej!
Har en fråga om vem som egentligen har ansvaret när man som BRF förening köper den ekonomiska förvaltningen. Ett exempel, Föreningen ska göra en låneomsättning och banken har som sin uppgift att skicka alla dokument till det företag som har fått uppdraget att sköta den ekonomiska förvaltningen de ska i sin tur sen ger styrelsen alla dokument för att Styrelsen skall kunna ta ställning till vad som ska göra med lånet.

Ansvarsfördelningen i en förening vad gäller ekonomi är solklar. det är alltid styrelsen som har det ekonomiska ansvaret i en BRF även om styrelsen får eller har mandat att anlita en ekonomisk förvaltare.


Men nu har detta hänt! Styrelsen har inte erhållit något dokument från de som sköter den ekonomiska förvaltningen och på det viset aldrig kunnat påverka vår ekonomi till en bättre ränta, utan när jag kontaktade företaget för att att efterfråga våra dokument fick jag veta att lånet var redan omsatt till en bunden ränta av 5 år.

Här har förvaltaren brustit i sitt uppdrag. Min uppfattning är att förvaltaren har agerat i egen sak och bör bära ansvaret för den uppkomna situationen.


Har varit i kontakt med banken och de (banken) säger att de har skickat alla papper och de som sköter vår ekonomiska förvaltning säger att de inte har fått dokumenten från banken.

Någon av parterna far med osanning, troligen förvaltaren.

Vad rekommenderar ni oss i Styrelsen göra?
Jag diskuterade även vårt lån när vi satt och hade en genom gång i höstas när vi satt med vårt förslag till vår budget men fick då till svar att jag behövde inte göra något jag skulle få alla dokument i god tid så jag skulle kunna kontakta banken.

Får det verkligen gå till så här??
Börja med att läsa det avtal som ni har upprättat med förvaltaren. I avtalet med förvaltaren bör det framgå hur, när och var alla beslut sak tas vad gäller ekonomin i föreningen.
Attestera inga handlingar från banken som ej är godkända vid styrelse möte. Alla handlingar som ni attesterar inom styrelsen är ni också ansvariga för.
Det bör inte gå till så här. Ni ska vända er till förvaltaren skriftligen och begära svar på varför de har agerat utanför styrelsens medgivande genom att omsätta föreningens krediter i bundna lån. I detta bör ni också avsluta samarbetet med förvaltaren omgående och utkräva ekonomisk kompensation.

clabbe
2010-03-16, 09:32
vad fick ni för ränta?
Kan ni leva med den räntenivån?
Tänk på att räntorna förutspås stiga i år. Ni kanske inte förlorar på detta till slut.

Trötter
2010-03-16, 09:45
Det har alltid varit mer ekonomiskt fördelaktigt att ha rörlig ränta.
Fast ränta genererar en viss framförhållning.

kluringen
2010-03-16, 14:11
Men nu har detta hänt! Styrelsen har inte erhållit något dokument från de som sköter den ekonomiska förvaltningen och på det viset aldrig kunnat påverka vår ekonomi till en bättre ränta, utan när jag kontaktde företaget för att att efterfråga våra dokument fick jag veta att lånet var redan omsatt till en bunden ränta av 5 år.
Har varit i kontakt med banken och de (banken) säger att de har skickat alla papper och de som sköter vår ekonomiska förvaltning säger att de inte har fått dokumenten från banken.

Händelseförloppet som du beskriver får mig att tro lånet inte har löpt ut när du frågade efter lånehandlingarna. Man kan inte omsätta ett lån utan att skriva på papper som banken skickar. Men har lånet bara löpt ut utan att något har gjorts är det nog svårt att göra något. Har förvaltaren omförhandlat ert lån utan att inneha fullmakt (eller kontrakt) som tillåter dem att göra det har både de och banken gjort fel.

Normalt är det långivarens ansvar att i god tid kontakta banken om man vill omförhandla lån när tillfälle ges. Annars förnyas lånet med samma villkor som gällde innan lånet löpte ut.

Börja med att kolla datumet för lånet. Om lånet inte har löpt ut kan det gå att riva upp kontraktet med banken som förvaltaren och inte behöriga i föreningens styrelse har undertecknat. Ni har rätt att återkalla fullmakter eller utfärda behörighetsbegränsningar för förvaltaren när ni vill.

Sen måste ni se över era rutiner med förvaltaren och dra klara gränser för vilka ansvarsområden som ni vill delegera ut. Blir det fel är det i slutänden ändå styrelsen som har ansvaret, varför ni måste noga tänka igenom era rutiner med förvaltaren.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2010-03-17, 09:56
Tack för alla svar!
vår ränta blev trots allt helt OK men jag anser att styrelsen har missat sitt tillfälle att både påverka och att agerat. lånet är nu fast i 5 år.
Sen kan vi bara spekulera i vad det skulle ha innburit om detta inte hade hänt. Även om styrelsne hade en klar bild över vad vi skulle göra med vårt lån och det ränte läge som är idag

jag är ny inom styrelsen, och tidigare har det tydligen varit så att banken har skickat låneomsättningen till vår förvaltare som i sin tur sedan har skickat allt till Styrelsen.
Jag gjorde flera förfrågningar (Finns mail på mina förfrågningar) till vår förvaltare om jag själv skulle kontakta banken men fick till svar att jag behövde inget göra utan jag skulle få låneomsätttningspappren i god tid till vårt akuella datum för omskrivningen.

När jag sedan återigen frågade varför jag inga handlingar får jag till svar efter mycket om och men att lånen redan är omsatta eftersom datumet har passerat.

Vår förvaltare svara mig också att de inte har erhållit några papper från banken och har då heller inget ansvar att påminna oss om låset vilket jag kan förstå.
Men det som är viktigt är att här måste nog förvaltaren, banken och styrelsen se till sina rutiner . Vem och var den felande länken är det lär vi aldrig få veta eftersom det finsn ytterligare en aktör med i spelt nämligen Posten.
Banken säger att de har skickat låneomsättningen, förvaltaren säger att de inte har fått något från banken. Men efter några samtal mellan parterna tror jag ändå att vi kommer att hitta en lösning som trots allt blir bra för oss alla.