handdator

Visa fullständig version : Nyckeltal för jämförelse av brf:ar


guben
2010-03-12, 18:14
Jag tänkte föreslå att vi i detta forum sammanställer lite nyckeltal av intresse för alla som vill kunna jämföra sin förening med andra.

Bakgrunden är att jag som föreningsvald revisor i en mindre HSB-förening (17 lägenheter, omsättning ca 1 mkr/år) tänkte bilda mig en uppfattning om hur vår förenings ekonomi ser ut jämfört med andra och även samnmanställa lite information till medlemmarna.
Eftersom vi är en HSB-förening bad jag HSB att få tillgång till nyckeltal.
Döm om min förvåning när HSB svarade att man inte sammanställer några nyckeltal, inte heller Borevision (f.d. HSB-dotter) hade något jämförelseunderlag.
Det är väl anmärkningsvärt; här sitter man på ett av Sveriges största bestånd av bostadsrätter och tillvaratar inte den möjligheten till fromma för sin organisation och sina medlemmar.
Hur har ni det inom Riksbyggen, SBC och andra större organisationer?

Om det finns fler som har intresse av detta skulle kanske Admin kunna göra ett litet formulär som vi kan fylla i och som läggs under en särskild flik. Kanske rentav uppdateras årligen?
Hur många föreningar finns representerade i detta förträffliga forum?

De nyckeltal jag kommer på är

-Belåning /m2
-Årsavgift/m2 Varav
-Räntekostnader/m2
-Driftkostnader /m2
-Planerat yttre underhåll /m2
-Fastighetsunderhåll och administration
-Värmeförbrukning kWh/m2 och eller kr/m2
-Amortering/m2

Avskrivning %
Soliditet %
Skuldsättningsgrad
Överlåtelsepris/m2 (2009)

-Läge (storstad, centralt, ytterområden?, ange ortens namn för bättre relevans)
Det mesta av ovanstående finns ju att läsa i Årsredovisningen.

Vad tycker ni, nån mer intresserad?

Trötter
2010-03-13, 12:37
Detta låter intressant. Det skulle kunna ge medlemmar och ledamöter i styrelser information om kostnaderna i föreningen är relevanta.

Hur skulle nyckel talen utformas?


Det finns en enkel förklaring till varför inte HSB vill ställa samman några nyckel tal i föreningar som de administrera. Det skulle göra att föreningar kulle se hur mycket andra får betala för de tjänster som HSB leverera. HSB vill med största sannolikhet hålla sådan information konfidentiell för att kunna ta så bra betalt som möjligt.

guben
2010-03-13, 18:42
Det verkar bara vara du, Trötter, som är vaken:1:

Tja, jag hade tänkt mig ungefär dom nyckeltal som jag räknat upp i mitt inlägg.
Admin har ju redan lagt upp statistik på arvoden, det är ju jättebra!

Det enklaste vore väl om Admin kunde lägga upp en flik med en mall där alla medlemmar kunde fylla i sina nyckeltal i en tabell. Jag har lagt in mina siffror:
-Omsättning Mkr 1
-Total Yta m2 1400
-Belåning /m2 2076:-
-Årsavgift/m2 699:-
Varav
-Räntekostnader/m2 83:-
-Driftkostnader /m2 256:-
-Planerat yttre underhåll /m2 100:-
-Fastighetsunderhåll och administration 138:-
-Värmeförbrukning kWh/m2 och eller kr/m2 130 kWh eller 73:-
-Amortering/m2 207:-

Avskrivning % 3,78
Soliditet % 36
Skuldsättningsgrad 1,8
Överlåtelsepris/m2 (2009) 13700-16500

-Läge (storstad, centralt, ytterområden?, ange ortens namn för bättre relevans) Västerås, centralt

Bra vore om det skulle finnas sorteringsmöjligheter så att man kunde ta fram lämplig population för jämförelse.

Jag gjorde en enkel sökning på Hemnet och fick fram ett 20-tal jämförelseobjekt med årsredovisningar. Det var intressant!

Hur många medlemmar har detta forum, är det mest Malmö?
Kanske fel timing att lägga ut en sån här tråd, alla kanske inte är sådana nördar som jag som tillbringar en lördagskväll på Bostadsforum.....:( men va ska man annars göra....?
Jag är ny i detta forum, blev impad över kompetens och engagemang hos medlemmarna.
Har lagt in några andra trådar (Amortering,Byte av förvaltare) som inte varit några kioskvältare (ännu) ha,ha . Kanske lommer efter melodifestivalen.

Borättexperten
2010-03-26, 12:12
Det du tar upp om nyckeltal är oerhört intressant och viktigt. Både för alla styrelser ute i föreningarna, men också för alla som är på väg att köpa bostadsrätt i en förening de inte har en aning om hur den är.

Ta exempelvis ett nyckeltal som du själv nämner: "skuldsättningsgrad". Hur har du definierat det?
Är det verkligen relevant för en bostadsrättsförening? :14:

Pensionär
2010-03-28, 22:12
Jag tänkte föreslå att vi i detta forum sammanställer lite nyckeltal av intresse för alla som vill kunna jämföra sin förening med andra.


Briljant idé !

Hur många gånger har man inte efterlyst just detta, när man suttit på årsmötet och lyssnat på ordförandens genomgång av årsredovisningen. Ingen förstår den fulla betydelsen av dessa snyggt staplade kolumner av siffror.
Naturligtvis hör till spelet att ingen-, absolut ingen, röjer med en min sin oförmåga och okunnighet, men skådespelet rullar vidare enligt gammal koreografi, år efter år.
Jag tror att de relevanta nyckeltalen skulle ge än mer information inlagda i ett längre tidsperspektiv (kurvor av utvecklingen över tid). Vart är vi på väg? mot bättre eller sämre tider?
Fullfölj din idé.. to the bitter end!!

En lördagskväll på Bostadsforum?
Jag lovar, att du kommer inte att vara ensam där! :5:

totiki
2010-03-30, 10:15
Varje nyckeltal måste definieras så alla räknar ut dessa efter samma mall. Soliditet, likviditet?

guben
2010-04-02, 13:49
Tack för glada tillrop!

Förslag på definitioner
-Soliditet, brf förmåga att långsiktigt betala sina skulder
= Eget kapital/ Totala tillgångar
God soliditet är 5% och uppåt. Vår soliditet är 12/2009 32 %

-Likividitet, brf förmåga att kortfristigt betala sina skulder
= summa likvida tillgångar / skulder som förfaller till betalning inom ett år.
God likviditet är 120-150%
Vår likviditet period 12/2009 är 200%

Övriga nyckeltal som jag räknat upp är väl ganska klara eller ...?

Det som kanske behöver definieras bättre är vad som ingår i Fastighetsunderhåll och Administration. Vi gör ingenting själva (allt köps av HSB). Det kanske är det vanligaste och skulle räcka som början?
Annars kunde vi kanske definiera enligt AFF (fastighetsbranschens egen avtalsstruktur som innehåller dokument för upphandling och kontraktsskrivning för fastighetsdrift och stödtjänster). Jag antar att detta används av alla förvaltare?
Frågan är om vi kan få till det enkelt i forumet, om nån kan lägga upp en tabell?
Annars får vi köra i löptext som jag gjorde.
Jag tycker det vore intressant att komma igång (innan stämmorna), alla som är intresserade kan väl skriva sina nyckeltal ungefär som jag har gjort i tidigare inlägg.