handdator

Visa fullständig version : Underhåll av badrum i brf - Lämna tillbaka bostadsrätt till förening


resurs
2010-03-11, 22:37
Bor i bostadsrätt som har HSBs normalstadgar. Nu till det tråkiga. Föreningen mår inte så bra, marknadsvärde nära noll på lägenheterna. Anser det är vannsine att man ska ha allt underhållsansvar då årsavgiften är i nivå med en hyresrätt på orten. Ska lägga in motion om detta.

Vad händer om man skulle få en vattenskada som kostar 40-50 tusen kronor att fixa vid försäljning efter att jag fått kanske 10 tusen kr för lägenheten. Kan man bara lämna lägenheten till föreningen efter 3 månader? Eller är man bunden till underhållsansvar även i såna fall ?

De flesta lägenheterna i föreningen överlåts för 1 kr och lämnas i vissa fall tillbaka till föreningen efter 3 månader.

Trötter
2010-03-12, 00:29
Kostnader för en vattenskada får med största sannolikhet föreningen ta.

Om en vattenskada uppkommer genom att golvbrunn, vattenledningar eller tätskikt orsakar fuktskadan, då får föreningen bära kostnaden.
Det underhållsansvar som du har är ytskikten, vitvaror, och synliga el-installationer.
Om du inte har utfört några andra ingrepp i bostaden som föreningen har ansvar för så kan du ha ansvaret för dessa.

Det går att avsluta medlemskapet i föreningen och låta borätten återgå till föreningen, detta står i HSBs normalstadgar;
"En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte, som angetts i denna.".