handdator

Visa fullständig version : Hemsidor i brf:ar


stephan
2008-05-07, 12:03
De flesta brf:ers styrelser är mycket dåliga på att informera sina medlemmar kan vi vara överens om?

Föreningarnas hemsidor som är ett av dagens "bästa" informationsmedel har mycket blandad kvalite.

Jag vet inte vad HSB:s cetificering säger mer än att det i den ingår som en av de viktigaste posterna är att ha bra information till medlemmarna.

Kan tänka mig att inga större "krav" finns, mer än några "tomma ord/skrivningar"?

Skall inte en informativ förening ha en hemsida tillexempel?
En hemsida som också måste innehålla viss information, och framförallt uppdateras?

På det här ämnet föreslår jag att det läggs in brf hemsideadresser. För att lära av dålg eller bra information till medlemmarna

http://vaduren.se/showFile.asp?filID=11

Detta är adressen till hemsidan i en av sveriges största HSB-föreningar.
Styrelseldamoten som gjort hemsidan fick uppdraget år 2002. Därefter har det inte hånt mycket förrän på föreningens stämma 2007, för 11 månader sedan. Nu i dagarna kom hemsidan (om detta kan kallas hemsida för en bostadsrättsförening?)

Beslutet som togs på stämman kan man också undra om styrelsen följt?
Stämmoprotokollsutdrag.

IT blev sengångare.
X begärde ordet och enligt hans mening finns tillräckligt med kompetens i föreningen till att bygga en bra hemsida. Enligt x är det obegripligt varför föreningen ska anlita en extern aktör för ändamålet. X föreslår bifall till motionen.
Förslag till svar från styrelsen:
Modernisering av Väduren info.
Enligt svar i motion nr 3 och 5 från 2006 biföll styrelsen motioner om att starta upp hemsidan igen (not: har aldrig funnits någon hemsida tidigare) samt att behålla vår intern TV. Styrelsen beklagar förseningen och ser till att hemsidan kommer under kommande år.
Att sammankalla en grupp för att göra hemsidan anser styrelsen inte vara ett br alternativ då denna ska uppdateras kontinuerligt och proffesionellt. Föreningen bör ha ett ramavtal med det företag som skall sköta föreningens hemsida.
Presentation av material på hemsidan
Enligt god föreningssed offentligörs aldrig styrelsemötesprotokoll i något skick, oavsett om de är maskade eller inte. Stämmomötesprotokoll kommer dock att publiceras i sin helhet. Utöver detta anser styrelsen att det är rimligt att kommande och pågående projekt redovisas på hemsidan.
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och lämna ansvaret för vad som publiceras på föreningens hemsida till ansvarig utgivare inom styrelsen.

BESLUT:
Stämman biföll X:s förslag

Brf Väduren har över 1000medlemmar, och tillsammans bor det cirka 1800 människor i föreningen.

Bara styrelsen som med sin medlelålder på cirka 60år som kan IT???????

j.a
2008-05-12, 09:29
Denna site har en hel del föreningar med hemsidor samt statistik om registrerade brf:er.

http://www.bobattre.se/BrfHemsida.asp?Page=P04

Admin
2008-05-17, 20:29
Ännu fler hemsidor än vad som kan hittas på ovanstående nämnda sajt återfinns på denna webbsida (http://hotpot.se/hsb-hemsida-brf.htm) (HSB, Riksbyggen, SBC och privata brf:ar). Jag har selekterat bort de sämsta hemsidorna.

Där kan man se att det finns en hel del bra webbplatser. Ungefär var 20:e bostadsrättsförening i Sverige har en webbsajt kopplad till föreningen. Rätt många föreningar har lagt ut sina styrelseprotokoll, och ett antal brf:ar har även underhållsplanen på sin hemsida.

stephan
2008-11-02, 19:17
Jag förstår mig inte på en del bostadsrättsföreningars hemsidor.
2 exempel.
Brf Väduren.
http://www.vaduren.se/
stämman beslutade om att föreningen skulle ha en hemsida år 2007.
En annan motion då som bifölls var att bland annat årsstämmoprotokoll skulle läggas ut på hemsidan.
Nu har det gått 1,5 år sedan stämman beslutade om hemsida, ingen information till medlemmarna om att föreningen har en hemsida.
Just nu pågår 2st mycket stora entreprenader "hemligt" nytt portlåssystem för 10 miljoner?. En garagerenovering som började maj 2007, kostand 2007 9.8 miljoner, i år har man sett några arbetare där ett tiotal dagar. Medelmmarna som bor vid garaget ser ut mot en öken.

Letar man på "nätet" får man mer information om pågående arbeten på entreprenörernas hemsidor än av styrelsen.
Om kommande avgiftshöjningar kan man läsa om på mäklarsidor, men inte ett ord om detta till medlemmarna.

HSB Ekemarken.
Likadant här.
Föreningens hemsida intetsägande information.
Tillexempel om du vill ha en årsredovisning ska man maila en speciell i styrelsen.
Mäklaren som säljer lägenheter i föreningen har lagt ut både årsredovisning och stadgar m.m.

VARFÖR ÄR DET PÅ DETTA SÄTTET????????????????


Föreningens hemsida
http://www.ekemarken.se/
Inte mycket information?

Mäklarens Lundins hemsida:
http://www.ulflundin.se/common/capitex/misc/popup.aspx?ActivePage=/pages/objbesk.ascx&OBJGUID=3I72J4K2P9LT3F3B&OBJTYPE=CMBoLgh

Här kan man läsa föreningens årsredovisning, samt stadgar m.m.

Rorpartners hemsida
http://www.rotpartner.se/outside/referenser/hsb-brf-ekemarken
Här får man lite information om den stora pågående renoveringen.

Tidningen fastighetsförvaltarens hemsida
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=350286

Mycket om den stora pågående renoveringen

http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=350267
Ändå mera om renoveringen.

stephan
2008-11-24, 12:57
Jag förstår inte medlemmar i bostadsrättsföreningar.

Hur kan så många bara sitta och titta på när styrelser missköter sig?
Med det menar jag att de inte ställer krav på att styrelserna i brf:er skall informera.

De flesta föreningar lägger ner några kronor och timmar och skapar en hemsida, eller låter HSB få lite betalt för detta.
i bästa fall följer man upp med lite information under en tid och sedan blir det tyst.

Inte alla, men jag vill påstå att det bara är styrelser som verkligen arbetar som styrelser och har rent mköl i påsen som uppdaterar sina hemsidor.

Ta tillexempel en titt på en av Sveriges största föreningar som nu haft hemsida 1 år, det är inte kul som medlem idag att tillexempel hälsas "trevlig sommar".

Eller att inte kunna läsa ett endå ord om de 2 stycken 10 miljonersarbeten som pågår.

Föreningens lokalkanal är nu tydligen nerlagd också, istället får jag nu in på den kanalen Skånenyheter, vilket kan vara bra då det i alla fall är bästa länet ifråga om nyheter för bostadsrättshavare i HSB.
Heja Syssvenskan.

Admin
2008-11-24, 13:35
Styrelsen i din brf kanske funderar på att emigrera till Skåne, så därför har de ersatt föreningens lokalkanal till lokala nyheter i Skåne.

Well, kanske bättre än Norrlandsnytt? :13:

Jag håller med om att det är sårt att förstå att medlemmar inte begriper sitt eget bästa, men det är en tradition i Sverige som i grunden bostadsorganisationerna är skuld till. De har velat ha total kontroll, och de har de fått.

Det är så diktaturer som t.ex. Kina fungerar. Ju mindre information, och kontroll över den information folket får ta del av, desto bättre kontroll över folket och större makt får man.

stephan
2009-03-10, 09:01
I ett alltmer upplyst samhälle står fortfarnade bostadsrättsföreningarna och stampar.
HSB hade en "drive" för att brf:er skulle skaffa hemsidor. Sedan kom de nog på att det kanske inte var en så bra ide?

Medlemmarna blev ju upplysta om hur det fungerar i bostadsrättsföreningar.

Av eget intresse har jag kollat 10 föreningars mest dagligen under ett år.
Föreningarna har tillsammans cirka 10 000 boende.

Den information som kommit ut på dessa hemsidor får plats i en tändsticksask.

Gemensamt för hälften av dessa föreningar, är att de har samma förvaltare.
Resten är större HSB-föreningar i Stockholm.

En gemensam nämnare är också att dessa föreningar har mycket stor omsättning av styrelseldamöter. Speciellt då de 5 med samma förvaltare, där har alla styrelser nästan helt bytts ut, några tillochmed flera gånger under senaste 3 åren.

Jag drar slutsatsen att i dessa föreningar har styrelserna enormt dåligt samvete. jag kan också garantera att många av de ledamöter som "hoppat av" har gjort det för att de vet att förvaltaren blåst medlemmarna på mångmiljobelopp.

Men det som förundrar mig mest är att 10 000medlemmar i en brf inte "skriker högt", och vill veta något av det som sker.

Tänk om någon skulle satsa på en skvallertidning (som det finns så många) som handlar om HSB och hur det går till i bostadsrättsföreningar. kanonsucce, med höga försäljningsiffror skulle bli resultatet.

stephan
2009-03-10, 09:28
Ursäkta jag glömde i förra inlägget att det finns föreningar som är mycket goda exempel på hur styrelser skall informera sina medlemmar.

Dessa föreningar skall ha all heder. Jag har faktiskt hittat en brf hemsida som lagt ut den ekonomiska planen.

Jag undrar lite om det är åldersstrukturen i bostadsrättsföreningars styrelser som gör att så många inte använder hemsidor till att informera sina boende?

Men detta skulle ju i så fall lätt kunna undanröjas, genom att styrelsen använder sig av boende utanför styrelsen. men !risken" de då ser är ju att dessa måste informeras. Så det hela mynnar nog ändå till slut i att en mycket klar attitydförändring måste ske i branchen.

Stavas bättre upplysning till de boende/medlemmarna.

Mackis
2009-03-15, 21:57
Hej.
Kika gärna på vår nya hemsida.
Vi har lagt ut det mesta i infoväg exempelvis finns nu hela lägenhetspärmen elektroniskt att läsa och för att uppdatera sin egen.
Elektroniska ritningar är på gång att läggas upp samt nya stadgarna.

Kommentera gärna vad ni tycker om layout mm...

Adress.
http://brf-dalen.se

Mvh
Mackis

stephan
2009-03-15, 23:32
Kollat runt lite på hemsidan, verkar okej med bra information.

Lyckat till med den nya förvaltaren.

En sak som jag inte gillar är HSB:s Brf Dalen i Järfälla.

:s bakom namn betyder i de flesta sammanhang ägare.

Många bostadsrättsföreningar har detta, som jag är ganska säker på att det vilseleder medlemmar i en bostadsrättsförening.
Det vill säga att HSB äger föreningen.
Självklart är det inte så, och lika självklart så är det många som även förstår detta, men..... alla ska förstå.

Bättre är att föreningen profilerar sig själv.


BRF DALEN I JÄRFÄLLA, en HSB förening.

Mackis
2009-03-16, 08:23
Hej Stephan.
De nya förvaltarna är helt underbara att jobba med jämfört med HSB.
Ang namnet är vår förening tyvärr registrerad under det namnet.
Våra stadgar är under omarbetning och en första läsning har skett. HSB riks har som väntat avslagit ändringarna, därför kommer jag driva att vi kliver ur HSB helt. Därefter ska HSB bort helt ur namnet, som förening har vi absolut inget för att vara med i HSB, enligt min mening bortkastade pengar.
HSBs absoluta ignorans mot dess medlemmar kommer leda till deras fall, de har helt spelat ut sin roll som jag ser det.

Admin
2009-03-16, 08:44
Definitivt en bra sajt som gör det lätt för medlemmarna att hitta (hoppas sajten också är lätt att uppdatera eftersom det är en viktig bit).
Jag håller med Stephan att "HSB:s" inte hör hemma i rubriken på sajten.
Ni behöver inte vänta på att gå ur HSB för att ta bort detta. Normalt har webbplatserna inte med denna del av sitt namn.

Att HSB lyckats få igenom att alla brf:ar (som ju är självständiga) ska ha "HSB" i sitt namn är ganska otroligt, men det visar på vilken enorm makt HSB har över de autonoma föreningarna.

HSB:s absolut enda intresse är tyvärr att vara styrelserna till lags och stötta styrelserna i alla lägen mot medlemmarna. Ju fler som börjar upptäcka detta förhållade, desto fler brf:ar kommer att lämna HSB efterhand.

Det skulle vara intressant att veta vilka stadgeändringar som HSB Riks avslagit. Det är ju något som aldrig annars avslöjas.

Mackis
2009-03-16, 09:47
Sajten är lätt att uppdatera, tog mig 5 min att lära mig.
Bygger på öppen källkod.
Vi äger rättigheterna och HSB kan inte skära emellan....
Oavsett vilken förvaltare vi har kan vi ha hemsidan kvar. (Viktigt att inte vara bunden med hemsidan till en förvaltare)

stephan
2009-03-16, 10:12
Vad kostar det att ha en hemsida för föreningen, någon som vet.
Vad tar HSB ut i arvode för sin tjänst avseende hemsida enligt HSB modellen?

Är det också så att HSB har en tjänst att uppdatera hemsidor åt styrelsen?, i så fall vad kostar det, timdebitering?

Mackis
2009-03-16, 10:26
För oss kostar webbhotellet några hundra per år.
Sidan kostade ca 10 kkr att göra och då äger vi allt, bygger på öppet administrations gränssnitt (Inga licensavgifter).

HSB ville först inte ha oss kvar på sin hemsida.
Efter att vi byggt sidan meddelade de att vi kunde vara kvar mot en ganska stor kostnad i princip det vi la ut på att göra en själva.

Ska vi ligga kvar med länk till vår sida kostar det också pengar...
Frågan blir då -ska vi vara en HSB förening? De vill inte ens visa att de har medlemsföreningar. Större mervärde för dom än för oss.

stephan
2009-03-16, 12:26
Jo som jag trodde, det kostar inte så mycket. Hemsidor är väl framtidens informationskanal?

Det går ju att lägga ut så mycket information fort.
Problemet är väl att det inte når ut till alla medlemmar?

Går man in på HSB:s hemsida, kan man hitta många föreningar som har hemsidor. HSB gjorde väl som vanligt för 10 år sedan att man fann en tjänst och lanserade den.

Många föreningar nappade. Tyvärr måste jag säga så blev det "endast nappade".

Mackis
2009-03-16, 12:53
Sant.
Men jag upplever från vår förening att många läser, men "skäms" "tycker det är pinsamt" att kommentera.

stephan
2009-05-01, 09:16
45 av 274 bostadsrättsföreningar i HSB Malmö har hemsidor.

Många av dessa har ett gemensamt en bild på några björkar.

Kan man säga att styrelserna ser inte skogen för alla träd?
Eller vad är felet för att styrelserna inte har informativa hemsidor.

Bästa medlemmar! Passande för just denna dag är att ni måste börja protestera.

DET ÄR STYRELSENS FÖRBANNADE SKYLDIGHET ATT INFORMERA MEDLEMMARNA VAD SOM HÄNDER OCH SKER I FÖRENINGEN.

http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=40851&a=142320

Francois
2009-05-01, 09:35
Mackis, jag hittade inte stadgarna på er hemsida. Finns de inte där?
Annars är sidan mycket bra.
Menade du att HSB krävde pengar för att ha en länk från sin egen hemsida till er hemsida?

stephan
2009-07-14, 22:54
En hemsida är ett utmärkt medel för att informera medlemmarna. Varför används det inte?

Okej en liten del av Sveriges bostadsrättsföreningar har bra hemsidor, men det stora flertalet är under all kritik.

HSb lanserade åt sina brf:er en standarsmodell, som de "frälsta" HSB styrelserna köpte.
Men liksom HSB certifiering bidde det inte mycket av det.

Brf Väduren en av Sveriges största föreningar tog ett stämmobeslut för 2 år sedan att införa en hemsida till medlemmarna. Utförandet skulle diskuteras i en arbetsgrupp, med medlemmar utanför styrelsen.
Vad hände, jo en datanörd i styrelsen bestämmer tydligen allt. Lägger in 3 meningar i månaden max.

Föreningen har också en lokaltvkanal. Här har man nu skrivit om att vi övergått till individuell elämätning och att numera betalar var och en för elen utöver avgiften.

Något på hemsidan om detta? Nej.

Men kan man begära det när medelåldern i styrelsen är nästan 60 år och den nyvalda ordföranden 72 år.

tette
2011-03-09, 18:09
Varför är bostadsrättsföreningars styrelse sämst av alla brancher att använda dagens informationskanaler?

Hur många lägger inte ner en massa resurser, kostnader och tid (kanske för att en stämma beslutar att föreningen skall ha en hemsida) men sen totalt skiter i att informera.

Några av de största föreningarna i Sverige uppdaterar sina sina någon gång om året?????? Finns det verkligen ingen viktig info medlemmarna vill ha?
Medlemmarnas fel som ine ståller krav?

Nu till dagens sida och begäran om tolkning av denna information:
http://www.bygatan.nu/lag.shtml

När byggdes föreningen och de olika lägenheterna.
Litet nobelpris för rätt svar.

jakethecake
2011-03-09, 22:47
Problemet är nog ofta att man går in med en hög målsättning men ytterst begränsad kunskap. Antingen är det ett stämmobeslut som leder till hemsidan eller initiativ från enskild styrelseledamot. Därefter så flyttar den som haft ansvar för hemsidan, eller går ur styrelsen, eller det faller mellan stolarna, och då dör allt.

www.larsbodaskolan.se

Vad tycker ni om denna? Vilken information saknas på sidan?

tette
2011-03-09, 23:14
det kanske inte är så svårt om viljan finns och styrelsen gör det de är tillsatta för att göra?

Jag har inte lusläst hemsidan för Larsboda, men får ett helt reko tänk att detta är en styrele som vill väl, och tänker på sina uppdragsgivare.

lättläst info.
reflektion 1.
SBC får en framträdande nisch inklusive klickmöjlighet till deras hemsida varför? Undrar mest för att det verkar som de inte har förvaltningen.
Om detta stämmer och föreningen "bara" är medlem i SBC, tycker jag det räcker med "Larsboda är medlem i SBC".

reflektion 2:

Under styrelsesidan står:
"Kontakt med styrelsen sker framförallt via mail för att underlätta hantering, arkivering och uppföljning av frågor och ärenden."

Det senare BRAVO, en så viktig sak som hur styrelsen vill att man kontaktar styrelsen på bästa sätt verkar ha missats av många.

reflektion 3:

På förstasidan står följande
"Avgifts- och hyresfrågor hanteras av styrelsen."

Varför har ni "valt ut" att skriva just detta?Vanligste frågan? i så fall kanske man här skulle ha klickmöjlighet till kontakta styrelsesidan?

lycka till med kommande uppdatering o info till medlemmarna

clabbe
2011-03-10, 07:51
Angående tettes undran om SBC:s exponering bör det bero på att det är SBC som upplåter serverutrymme för webbplatsen.
Det ser man av webbadressen när man surfat in på webbplatsen. Adressen är "egentligen" http://brf.sbc.se/Association/Templates/Page____40463.aspx

Admin
2011-03-10, 08:51
Ja, fast då får man förutsätta att SBC (notera att SBC inte är ett webbhotell) inte tar betalt varken för serverutrymme eller webbtjänster. Endast i detta fall kan det på något sätt vara rimligt att reklam för SBC görs på brf:ens webbplats.

Faktum är att SBC dessutom borde betala en bra slant för denna reklam.

MikHo
2011-03-10, 09:44
Varför är bostadsrättsföreningars styrelse sämst av alla brancher att använda dagens informationskanaler?


Har inget rakt svar på varför men kan berätta en liten händelse hur det fungerat/fungerar i vår förening.

Under tiden jag satt i styrelsen satte jag upp en hemsida åt föreningen i samspråk med dåvarande styrelse.
kostnaden för domännamn och serverplats stod jag för själv. Detta kan diskuteras om det är bra eller dåligt men inte här och just nu. :)

Efter en årsstämma när jag uttryckt min önskan att inte ställa upp för omval föll lotten på en annan styrelsemedlem att uppdatera hemsidan.

Efter ett antal månader får jag höra att "det är svårt och krångligt att uppdatera hemsidan". Jag hade då valt Joomla som "plattform" vilket inte alltid är så lätt att överblicka för vem som helst.

Sagt och gjort, hemsidan gjordes om och använder nu wordpress, ett väldigt enkelt system att publicera information genom.


Förra året blir jag tillfrågad av nuvarande styrelse att vara behjälplig med föreningens hemsida. OK, det kan jag vara.. inget händer. På en städdag blir jag tillfrågad av Ordförande om hur det går med föreningens hemsida.
Får då förklara att jag inte gjort någonting eftersom jag inte vet VAD som skall göras.

Får då information att föreningen köpt in webhotell och ny domän. Vilket förvånar mig men samtidigt inte gör det på samma gång :p

Efter att ha pratat med Styrelsens representant om hemsidan förklarar jag att jag kan sätta upp det underliggande systemet men inte skriva något innehåll då det framkommit att en del information som jag lagt ut inte var önskvärt av styrelsen.


Föreningens hemsida (vid detta inläggs skrivande) är fortfarande inte "online".. den under construction sida som jag lade upp finns fortfarande kvar.

Gissar att den fortfarande inte innehåller något heller.
Personligen tror jag att detta ämne blivit väldigt lågprioriterat av styrelsen eftersom "min" hemsida fortfarande finns tillgänglig.

Nu går snart tiden ut för domänen jag skapat och funderingarna går nu om jag skall förlänga eller inte....

tompa69
2011-03-10, 22:24
Måste passa på att tipsa om vår hemsida.

www.hastskon.com

Den har varit igång ca: 2år och jag tycker det är ett alldeles utmärks sätt att kommunicera med medlemmarna.

Men det måste finns någon i föreningen/styrelsen som har intresse att driva hemsidan framåt. Det är jag som ligger bakom det mesta med sidan och känner ibland att man är väldigt ensam i detta arbete.
Det är svårt att få upp engagemanget hos medlemmar & styrelse.
Gick ut med en förfrågan till alla medlemmar om intresset att hjälpa till, fick 1 svar. Vi är Jönköpings största förening med 333 lägenheter.

Vill gärna ha feedback på sidan , vad Ni tycker om den.

Vi har även ett forum för diskussioner och frågor.
Man kan även kommentera inlagda artiklar.

Vänligen
Thomas

tette
2011-03-10, 22:57
"bara" 2 synpunkter.
Riksbyggen får för stor plats.
Överst och reklam. Tyvärr är bostadsrättshavare för okunniga. vilket medför att som i er förening får de kredit för tillexempel hemsidan, vilket jag är säker på att de inte sponsrat på något sätt.

Årsmötesprotokollen bör läggas ut.
Då kan man se vilka motioner bland annat som hanterats senaste åren.

annars bra betyg.

Trötter
2011-03-10, 23:20
Måste passa på att tipsa om vår hemsida.

www.hastskon.com (http://www.hastskon.com)

Den har varit igång ca: 2år och jag tycker det är ett alldeles utmärks sätt att kommunicera med medlemmarna.

Men det måste finns någon i föreningen/styrelsen som har intresse att driva hemsidan framåt. Det är jag som ligger bakom det mesta med sidan och känner ibland att man är väldigt ensam i detta arbete.
Det är svårt att få upp engagemanget hos medlemmar & styrelse.
Gick ut med en förfrågan till alla medlemmar om intresset att hjälpa till, fick 1 svar. Vi är Jönköpings största förening med 333 lägenheter.

Vill gärna ha feedback på sidan , vad Ni tycker om den.

Vi har även ett forum för diskussioner och frågor.
Man kan även kommentera inlagda artiklar.

Vänligen
Thomas

Om sida är bra eller dålig har jag svårt att bedöma, men det verkar som det finns lättillgänglig information för medlemmarna på sidan. Några idéer För att öka demokratin och inflytandet i föreningen via sidan. Ni skulle kunna lägga ut mer information för medlemmarna, som ekonomisk plan, budgetar och protokoll från stämma och styrelsens sammanträden. Det kan även finnas instruktioner för hur man ska tolka information som t.ex. årsredovisningar.

Forumet som ni har, kan förbättras genom att man lägger upp trådar där medlemmar kan diskutera framtida planerade beslut och åtgärder som styrelsen ska fatta. Detta skulle göra det möjligt för medlemmarna att diskutera, bemöta och komma med förslag på förvaltningen av föreningen. Ni kan även upprätta ett utrymme i forumet där medlemmarna kan skriva motioner som kan studeras och bemötas av alla medlemmar.

Jag tittade lite på bilderna från er gårdsfest, och anledningen till att ni har en låg respons på er hemsida, kan ligga i ålderskategorin man kan ana på dessa bilder. Jag antar en del av medlemmarna inte har dator och/eller knappt vet hur man får igång en dator.

För att öka intresset för sidan bör man ställa sig frågan om vad medlemmarna vill ha för information och hur de villa att den ska utformas och presenteras. En idé kan vara att man gör hemsidan mer barnvänlig och försöker få in aktiviteter på sidan för barn, som något eller några enkla spel och/eller filmer. Det är ofta denna generation som kan och har ett intresse för mediet. Den äldre generationen har ofta en lite mer reserverad inställning till medier som inte bara förmedlar tillrätta lagd och redigerad information som TV och radio med på, av knapp och en kanalväljare.

Men jag tycker det är bra när föreningar använder uppdaterade och morden teknik i sin verksamhet. Jobba på, det kommer generationer som har IT som vardag.

MikHo
2011-03-11, 10:42
En hemsida om en förening är ju inte bara för medlemmarna utan även för potientiella medlemmar i form av köpare till bostadsrätterna.

En tanke för er som administrerar hemsidorna i er förening.

kluringen
2011-03-11, 11:55
Jag har följt denna tråd med stort intresse eftersom min förenings hemsida har blivit ett av mina hjärteprojekt.

Problemet är nog ofta att man går in med en hög målsättning men ytterst begränsad kunskap. Antingen är det ett stämmobeslut som leder till hemsidan eller initiativ från enskild styrelseledamot. Därefter så flyttar den som haft ansvar för hemsidan, eller går ur styrelsen, eller det faller mellan stolarna, och då dör allt.

I vår förening har den här processen tagit över fem år. En stämma har beslutat ATT vi ska ha en hemsida. Ett allmänt tyckande, men total avsaknad av riktlinjer vad man vill ha sidan till. En omöjlig uppgift för en styrelse att verkställa beslutet. Att bara plocka in en IT konsult om det inte finns en väldefinierad kravspecifikation kan resultera i ett påkostat misslyckande.

Men det måste finns någon i föreningen/styrelsen som har intresse att driva hemsidan framåt. Det är jag som ligger bakom det mesta med sidan och känner ibland att man är väldigt ensam i detta arbete.
Det är svårt att få upp engagemanget hos medlemmar & styrelse.

Instämmer. Det är ett ensamt arbete att engagera sig i föreningens hemsida. Otacksamt också att inse att varken medlemmar eller styrelsen läser sidan i den omfattning som man har tänkt sig. Bara att bita ihop och fortsätta envetet med att lägga ut information tills folk lär sig att det lönar sig att logga in på sidan om man är intresserad av att veta vad som händer i föreningen.

Forumet som ni har, kan förbättras genom att man lägger upp trådar där medlemmar kan diskutera framtida planerade beslut och åtgärder som styrelsen ska fatta. Detta skulle göra det möjligt för medlemmarna att diskutera, bemöta och komma med förslag på förvaltningen av föreningen. Ni kan även upprätta ett utrymme i forumet där medlemmarna kan skriva motioner som kan studeras och bemötas av alla medlemmar.

Ska det överhuvudtaget finnas ett internt forum i en förening ska det inte få förekomma anonyma inlägg. Vi accepterar inte anonyma lappkrig heller. Namnlösa lappar plockas bort direkt. Jag är tveksam om ett forum blir en site för pajkastningar eller den plattform för de seriösa diskussionerna som är Trötter vill ha. Jag har valt den enkla vägen, inget forum som kan bli problematiskt att hantera.

Jag undrar lite om det är åldersstrukturen i bostadsrättsföreningars styrelser som gör att så många inte använder hemsidor till att informera sina boende?

Men kan man begära det när medelåldern i styrelsen är nästan 60 år och den nyvalda ordföranden 72 år.

Jag tittade lite på bilderna från er gårdsfest, och anledningen till att ni har en låg respons på er hemsida, kan ligga i ålderskategorin man kan ana på dessa bilder. Jag antar en del av medlemmarna inte har dator och/eller knappt vet hur man får igång en dator.

För att öka intresset för sidan bör man ställa sig frågan om vad medlemmarna vill ha för information och hur de villa att den ska utformas och presenteras. En idé kan vara att man gör hemsidan mer barnvänlig och försöker få in aktiviteter på sidan för barn, som något eller några enkla spel och/eller filmer. Det är ofta denna generation som kan och har ett intresse för mediet. Den äldre generationen har ofta en lite mer reserverad inställning till medier som inte bara förmedlar tillrätta lagd och redigerad information som TV och radio med på, av knapp och en kanalväljare.

Jag får gåshud av ålderskommentarerna på trådarna. Ska man lägga sig och dö istället för att ta tag i allt man ville göra när tiden inte räckte till på grund av jobb och familj när man var yngre? Har man inte drabbats av senilitetssjukdom hänger man med och fortsätter att utvecklas tills man ligger under lock. Det är pensionärerna som har möjlighet att lägga ner tillräcklig tid som en välskött förening kräver. :43:

Vår hemsida som är ett enmansprojekt blir bara större och större med ambitionen att bevara all viktig dokumentation för eftervälden på webbhotellet. Sidan blir nog aldrig helt färdig trots att övervägande delen av informationen har en statisk karaktär. Jag kommer ständigt på förbättringar som kan göras, så den förändras hela tiden. Just nu håller jag på med att korta ner menyn som klipps i vissa webbläsare. Jag vill dock ha kvar rubrikerna som bara inloggade har tillgång till, jag ser det som information som ger en uppfattning om sidans hela innehåll som kan intressera presumtiva lägenhetsköpare.
Ta gärna en titt på ”min” sida också (http://www.lavetten11.se/forsta.php) och kommentera informationsinnehållet.:41:

Tillägg. Den kortare menyn är klar.

Trötter
2011-03-11, 13:53
Jag är ingen expert på detta med hur man ska bygga hemsidor, så mina argument är på lekmannanivå och den känsla jag har för en sida jag besöker och använder. Du kluringen värkar vara insatt i hur detta media funkar. Min uppfattning är att du även är nyanserad och klok i dina inlägg här på forumet, och jag beklagar och ber om ursäkt om jag har trampat dig på tårna när det gäller mina kommentarer av seniorgenerationer, som jag förmodar du tillhör.
Jag har följt denna tråd med stort intresse eftersom min förenings hemsida har blivit ett av mina hjärteprojekt.I vår förening har den här processen tagit över fem år. En stämma har beslutat ATT vi ska ha en hemsida. Ett allmänt tyckande, men total avsaknad av riktlinjer vad man vill ha sidan till. En omöjlig uppgift för en styrelse att verkställa beslutet. Att bara plocka in en IT konsult om det inte finns en väldefinierad kravspecifikation kan resultera i ett påkostat misslyckande.Jag tror en webbsida växer och utvecklas med tiden och intresset bland medlemmar. Se bara på internet, när jag första gången kom i kontakt med detta media någon gång i början an 90-talet fans det inte mycket information och användare. Nu har nästan alla en dator eller fler i sina hem med uppkopling Instämmer. Det är ett ensamt arbete att engagera sig i föreningens hemsida. Otacksamt också att inse att varken medlemmar eller styrelsen läser sidan i den omfattning som man har tänkt sig. Bara att bita ihop och fortsätta envetet med att lägga ut information tills folk lär sig att det lönar sig att logga in på sidan om man är intresserad av att veta vad som händer i föreningen.
Intresset förmodar jag är kopplat med gränssnitt, innehåll, inflytande, användarvänlighet och förmågan att komma åt sidanSka det överhuvudtaget finnas ett internt forum i en förening ska det inte få förekomma anonyma inlägg. Vi accepterar inte anonyma lappkrig heller. Namnlösa lappar plockas bort direkt. Jag är tveksam om ett forum blir en site för pajkastningar eller den plattform för de seriösa diskussionerna som är Trötter vill ha. Jag har valt den enkla vägen, inget forum som kan bli problematiskt att hantera.
Om man ska ha ett forum eller inte är ju upp till föreningen, och hur den ska hanteras och censureras bör ju ligga i medlemmarnas och användarnas intressen. Har man svårt att ta kritik, sak man nog akta sig för att införa ett forum i en brf. att komma med personliga påhopp ska nog aldrig tolereras på ett forumJag får gåshud av ålderskommentarerna på trådarna. Ska man lägga sig och dö istället för att ta tag i allt man ville göra när tiden inte räckte till på grund av jobb och familj när man var yngre? Har man inte drabbats av senilitetssjukdom hänger man med och fortsätter att utvecklas tills man ligger under lock. Det är pensionärerna som har möjlighet att lägga ner tillräcklig tid som en välskött förening kräver. :43:
Att jag kommenterar äldre generationer och användandet av dagens informations teknik är enligt mig helt korrekt och relevant, jag hävdar inte att detta gäller alla som hör till denna kategori, men den är över representerad när det gäller okunskap och i vissa fall motståndet till att använda detta media. Det är tråkigt att en stor del av den äldre generationerna inte använder informations teknik, det skulle skapa en mer nyanserad och bredd i debatter på forum och liknade. Vår hemsida som är ett enmansprojekt blir bara större och större med ambitionen att bevara all viktig dokumentation för eftervälden på webbhotellet. Sidan blir nog aldrig helt färdig trots att övervägande delen av informationen har en statisk karaktär. Jag kommer ständigt på förbättringar som kan göras, så den förändras hela tiden. Just nu håller jag på med att korta ner menyn som klipps i vissa webbläsare. Jag vill dock ha kvar rubrikerna som bara inloggade har tillgång till, jag ser det som information som ger en uppfattning om sidans hela innehåll som kan intressera presumtiva lägenhetsköpare.
Ta gärna en titt på ”min” sida också (http://www.lavetten11.se/forsta.php) och kommentera informationsinnehållet.:41:

Tillägg. Den kortare menyn är klar.

kluringen
2011-03-11, 15:21
Ingen fara Trötter, jag tog inte åt mig personligen, men är så trött på åldersfixeringen som genomsyrar hela samhället, till och med sjukvården. Plötsligt tillhör man geriatriken och måste slåss för att få relevant vård. När man var ung, var det jobbigt att inte bli tagen på allvar. Då fick man slåss för att bevisa att man kunde vara kompetent fast man var ung. Alla former av generaliseringar är av ondo. :8:

Mr Magoo
2011-03-11, 22:35
Vi håller på att skapa en hemsida i vår förening, har hittat och tagit "rygg" på "Brf Paradiset i Partille" en enkel men mycket bra hemsida. Inget krångel utan raka puckar. Man vet vad som gäller där när man loggar in.

tette
2011-03-23, 17:38
Detta kanske skall skrivas under en rad andra ämnen men jag kopplar det till informationen boende i brf:er får genom hemsidorna.

Ett axplock av vad som skrivs om kanske det största ickerenoveringsprojektet i en bildad bostadsrättsförening.
Om allt gått bra kanske det kunde blivit Malmös Hildasatsning?

(risken är väl att Hildasatsningen får man leta vilt efter reultatet om några år?)

Men här en förening som satsar mångmångmiljoner på att bygga till antal lägenheter i sin relativt nystartade förening.

Bara en sån sak att klargöra genom den information jag hittat när bygget stod klart är mycket svärt.

Allt mellan 2005-09.
Att det står en rad tomma lägenheter nyrenoverade är däremot klart för mig, som går förbi föreningen varje dag.
I annat fall är det mörkläggning i dubbel bemärkelse som gäller.

Om det gått bra skulle detta vara en källa för andra föreningar som går i samma tankar? Men att det nu är så tyst skall nog tolkas som att det gick kanske inte så bra, och hur mycket får nu medlemmarna veta genom Föreningshjälpen från HSB som nu tagit över efter initiativtagarna till bygget ADEX O ARIA, som ni nog läst om i andra ämnen.
http://www.bygatan.nu/

http://www.starkfasad.se/templates/referensobjekt.aspx?ID=805&p=&c=&l=&b=&date=&y=&PostID=2644

http://www.maklarhuset.se/ViewCompactObjekt.aspx?objektid=504029

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsmiljo/stadsmiljopriset/2007/

totiki
2011-03-23, 18:24
Nu förstår jag ingenting tette. Jag har läst vad du skrivit och kikat på länkarna men allt ser helt normalt ut.
Budgivning pågår på lägenheten du länkar till o s v.

Vad menar du?

tette
2011-03-23, 21:57
ja Totiki, jag förstår varför du inte förstår.

Så här kan det bli när man läser och skriver på många olika trådar.

Kort vad jag menar med att denna förening på sin hemsida inte skriver
om Sveriges största tillbyggnadsprojekt i sin bostadsrättsförening.

Jag är så dålig på länka, av den anledningen missade jag att länka till några andra sidor jag skrivit om projektet i en brf att bygga till cirka 40 lyxlägenheter.

Det var detta jag här menade att föreningen "mörkar" projektet som troligtvis inte blev så lyckat. ADEX/TONY var ju inblandade!!!!

totiki
2011-03-23, 22:23
Troligtvis?
Jag läste ÅRLn också. Men jag finner inget alarmerande.

oyvinds
2011-04-02, 23:05
Vi håller på att skapa en hemsida i vår förening, har hittat och tagit "rygg" på "Brf Paradiset i Partille" en enkel men mycket bra hemsida. Inget krångel utan raka puckar. Man vet vad som gäller där när man loggar in.

Mitt enkla råd når du lager sidor av alla slag idag: CMS är alt. Vad som skal stå på sidorna idag är inte alls viktig. CMS som gör det lett att uppdatera sidorna ifrån nätläsare dom kommande åren är alt. Det finns massor av bra fria CMS som är klara till bruk. :-) (drupal, plone, mediawiki, whatever)

kluringen
2011-04-03, 03:22
Mitt enkla råd når du lager sidor av alla slag idag: CMS är alt. Vad som skal stå på sidorna idag är inte alls viktig. CMS som gör det lett att uppdatera sidorna ifrån nätläsare dom kommande åren är alt. Det finns massor av bra fria CMS som är klara till bruk. :-) (drupal, plone, mediawiki, whatever)

Jag har googlat en bra stund på dina förslag utan att bli klokare. Jag var bara lite nyfiken på vad CMS är, kanske något som jag själv kunde få nytta av. Blev inte ett dugg klokare, förvirrande är att ditt råd vänder sig till nybörjare.

Sen skriver du att det inte är viktigt vad som ska stå på sidorna! DET ÄR VÄL DET ENDA SOM ÄR VIKTIGT, DET ABSOLUT VIKTIGASTE! Vet man inte vad man vill med sidan finns det ingen mening med att skaffa någon. Hur bra verktyg du än skaffar kommer sidan att förbli tom så att det ekar om den om ingen levererar information till den.

Vill man bara ha en enkel sida kan man göra den själv, det räcker att lära sig några få HTML taggar.

Annica Tigers HTML guide (http://www.atiger.pp.se/sida.html) Lättläst och pedagogiskt. Många BRF sidor är så torftiga att det räcker att läsa Tigers ”komma igång” avsnitt för att skapa dom.

en riktigt bra site (http://www.webdesignskolan.se/) om du får blodad tand och vill mer.

Vore trevligt om någon kan förklara för oss :12:dumma:16: vad CMS är för något. Vad jag kom fram till på nätet är att det snarare är en metod än en produkt?

oyvinds
2011-04-03, 10:29
Jag har googlat en bra stund på dina förslag utan att bli klokare. Jag var bara lite nyfiken på vad CMS är, kanske något som jag själv kunde få nytta av. Blev inte ett dugg klokare, förvirrande är att ditt råd vänder sig till nybörjare.

Content Management System. Kolla Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/

Du kan redigera sidor utan att kunna mycket om datorer med MediaWiki CMS. etc. Den här siten har ett forum CMS, du behöver inte mer enn nät-läsare for att skriva här.

Sen skriver du att det inte är viktigt vad som ska stå på sidorna! DET ÄR VÄL DET ENDA SOM ÄR VIKTIGT, DET ABSOLUT VIKTIGASTE! Vet man inte vad man vill med sidan finns det ingen mening med att skaffa någon. Hur bra verktyg du än skaffar kommer sidan att förbli tom så att det ekar om den om ingen levererar information till den.

Vill man bara ha en enkel sida kan man göra den själv, det räcker att lära sig några få HTML taggar.

:-) OK. :-) "Content" är viktig. Helt klart. Men inte statisk. Jag tycker faktisk Content Management Sysmtem spelar större roll for dom flesta prosjekt eftersom innehåll ofta är något annat om 2, 5 och 10 år.

Vem kommer enda siden om 2 år? om 5? om 10? vad är "fast" 10 år fram, var måste uppdateras?
Annica Tigers HTML guide (http://www.atiger.pp.se/sida.html) Lättläst och pedagogiskt. Många BRF sidor är så torftiga att det räcker att läsa Tigers ”komma igång” avsnitt för att skapa dom.

en riktigt bra site (http://www.webdesignskolan.se/) om du får blodad tand och vill mer.

Vore trevligt om någon kan förklara för oss :12:dumma:16: vad CMS är för något. Vad jag kom fram till på nätet är att det snarare är en metod än en produkt?

Content Management Sytem är massor av produkter. :-)

Kul du har blod på tand! och lycka till

kluringen
2011-04-03, 17:11
Det var när jag läste om CMS på Wikipedia som jag insåg hur komplex CMS är.
Sen googlade på drupal och det Wikipedia hade att säga om Drupal övertygade mig om att ”ditt råd” till MR Magoo som inte ens har kommit till steg ett i planerna att lägga upp en hemsida åt sin förening har noll värde. Någon bra site där man bara kan ladda hem en ”gratis version” lyckades jag inte hitta heller. Det finns en del på download, men man skulle behöva vägledning om vilken av produkterna som är lämplig.

Jag kan massor om IT, men skulle förmodligen ändå behöva lägga flera dagars jobb på letande om jag skulle nappa på ditt råd, och överge min egenkodade version och lägga över alltsammans till ett lätthanterligt verktyg. När jag tog tag i ”vår” hemsida kunde jag noll och ingenting om hemsidor, mina IT kunskaper är på ett annat plan. Det var Tigers enkla vägledning som fick igång mig.

Det finns många bra verktyg, men även de måste läras. Finns det ingen i föreningen som engagerar sig i föreningens informationsflöde, kan man inte ens lägga ut ansvaret på en IT konsult vilket är enda sättet om man inte orkar lära något nytt.

Jag ser inget värde i koden som jag har producerat. Däremot har informationen som jag har samlat ihop ett stort värde för föreningen. Låter man det gå till spillo när jag släpper hemsidan vore synd, men det har inget samband med vilket verktyg man använder. Självklart är jag intresserad av att det hitta det optimala verktyget som är så lätt att använda att vem som helst ska kunna ta över efter mig. Kika på ”min” sida (www.lavetten11.se) så får du en uppfattning hur omfattande info som finns upplagd och som jag är rädd om. Tyvärr får jag inte ta bort lösenordsskyddet på våra interna sidor, jag är ensam om min personliga uppfattning att sidorna inte innehåller några hemligheter som inte tål att visas för allmänheten.

MikHo
2011-04-04, 00:07
Till kluringen:

Fördelen med att välja ett färdigt CMS för ens hemsida är att det inte ställs några som helst krav på att kunna html kod.

På ett enkelt sätt, ungefär som att svara på en tråd i detta forum kan man skapa eller uppdatera en sida.

Det "enda" som är viktigt att kunna är att formulera sig på ett korrekt sätt :)

CMS är ett system som är tänkt att vara mer användarvänligt än att "uppfinna hjulet på nytt" som det kan vara med att skriva sin egen html kod.

kluringen
2011-04-04, 01:09
Till kluringen:

Fördelen med att välja ett färdigt CMS för ens hemsida är att det inte ställs några som helst krav på att kunna html kod.

På ett enkelt sätt, ungefär som att svara på en tråd i detta forum kan man skapa eller uppdatera en sida.

Det har jag inte ens ifrågasatt. Vad jag ifrågasätter är att slänga ur sig att CMS är lösningen för den som funderar på att skaffa en hemsida som om CMS vore en färdig produkt, bara att ladda hem och sätta igång. Uppenbart så finns det en stor mängd produkter baserade på CMS.

Det "enda" som är viktigt att kunna är att formulera sig på ett korrekt sätt :)

Klumpiga formuleringar och dåligt skrivna texter kan man korrigera i efterhand. Den jobbiga biten är att samla in all information av värde och strukturera upp det hela.

CMS är ett system som är tänkt att vara mer användarvänligt än att "uppfinna hjulet på nytt" som det kan vara med att skriva sin egen html kod.

Det handlar om att välja den enklaste vägen i en given situation för att komma igång och få något gjort. Om någon driftig person erbjuder sig att lägga om föreningens hela sida till en fiffig CMS baserad system, eller något annat kraftfullt system så är han/hon välkommen att göra det bara jag slipper göra jobbet. Jag kan fortsätta med att leverera information.

MikHo
2011-04-05, 10:38
Det har jag inte ens ifrågasatt. Vad jag ifrågasätter är att slänga ur sig att CMS är lösningen för den som funderar på att skaffa en hemsida som om CMS vore en färdig produkt, bara att ladda hem och sätta igång. Uppenbart så finns det en stor mängd produkter baserade på CMS.


ett CMS är en färdig produkt, lite som ett samlingsnamn "bilar", det finns en uppsjö modeller som i grund och botten gör det som det är tänkt att leverera men man kan välja till olika tillval eller funktioner beroende på vilket behov man har.
Ett CMS KAN vara en bra start för en förening som inte har så goda kunskaper om hur man skapar sin egen hemsida med kod i html, php, asp eller något annat språk.Klumpiga formuleringar och dåligt skrivna texter kan man korrigera i efterhand. Den jobbiga biten är att samla in all information av värde och strukturera upp det hela.

Helt överens! Av egen erfarenhet så brukar det vara en dålig ide att inte "tänka efter före" och planera struktur och innehåll i grova drag INNAN det hamnar på en hemsida. Har det väl hamnat där tenderar det till att gärna bli lågprioriterat att korrigera texten.Det handlar om att välja den enklaste vägen i en given situation för att komma igång och få något gjort. Om någon driftig person erbjuder sig att lägga om föreningens hela sida till en fiffig CMS baserad system, eller något annat kraftfullt system så är han/hon välkommen att göra det bara jag slipper göra jobbet. Jag kan fortsätta med att leverera information.

Jag har inte hävdat att er hemsida skulle göras om och istället använda ett CMS, du har lagt ner otroligt arbete på den och du skall få beröm för ditt arbete. Det jag vill framhäva är att CMS är ett fullgott alternativ till någon som inte är speciellt kunnig/intresserad av att lära sig skriva sidan med egen kod eller lägga ner pengar på att införskaffa ett program för att skapa sidorna.

kluringen
2011-04-05, 13:31
ett CMS är en färdig produkt, lite som ett samlingsnamn "bilar", det finns en uppsjö modeller som i grund och botten gör det som det är tänkt att leverera men man kan välja till olika tillval eller funktioner beroende på vilket behov man har.
Ett CMS KAN vara en bra start för en förening som inte har så goda kunskaper om hur man skapar sin egen hemsida med kod i html, php, asp eller något annat språk.

Det ena behöver inte utesluta det andra?

Om det är enkelt att förse föreningen med en CMS är jag intresserad av att göra det. Det borde inte vara omöjligt att länka sidorna till varandra?

Om det är så enkelt som du MikHo och oyvinds påstår skulle jag kunna stoppa en CMS i händerna på arbetsgrupperna så att de kan skapa och underhålla ”sina” bitar själva. Skapa sina forum som de vill ha och ta ansvar för det, eller en funktion för bokning av tvättider i datorn. Texter som jag får från grupperna i Word format tar på sin höjd fem minuter att lägga ut. Bilder och videoklipp går också bra, men övrigt krångel nobbar jag till, har helt enkelt varken tid lust eller ork.

Men att bara ladda ner en CMS är inte enkelt. Efter några timmars googlande och läsande har jag fortfarande ingen susning om vad jag behöver ladda hem för att testa, så jag gav upp. Konkreta tips från er som känner till produkterna välkomnas.

Admin
2011-04-05, 14:02
Om du inte är expert på system som t.ex. Joomla och van vid installationer, programvaror och programmering samt har en hel del webberfarenhet så är det bara att glömma.

Publiceringssystem kräver experter för att installera och konfigurera, men ibland erbjuder webbhotell färdiginstallerade system. För den som är duktig inom området tar det då kanske bara några veckor att sätta sig in i i alla fall grunderna i systemet.

Jag har själv "oändligt" många års erfarenhet i datavärlden tillsammans med en väldig massa webbkunskaper (som ändå aldrig tycks räcka till) och har arbetat mycket med Joomla. Men det är inte ens lätt för mig. De många buggarna och problemen som uppstår kan emellanåt driva den mest erfarna till att slänga ut datorn genom fönstret.

Men om man har någon kunnig som gör grundarbetet, bygger upp en struktur och "utbildar" användarna så är Joomla ett fantastiskt bra verktyg där man kan skapa en mycket attraktiv och praktisk webbplats.

Det är lätt att länka sidorna till varandra (publiceringssystem mot tidigare webbplats), men normalt gör man inte det av olika anledningar, utan man för in det gamla webbsystemet i Joomla via manuellt arbete.

Men det finns naturligtvis andra, mindre avancerade, publiceringsverktyg än Joomla som är betydligt lättare att komma igång med (MikHo nämnde WordPress, vill jag minnas). Dock gör man inte det utan vissa grundförutsättningar (inte minst i kunskap & intresse bland dem som ska använda och utveckla systemet) och alltid med ett antal begränsningar.

tette
2011-04-05, 15:06
tekniken avseende hemsidor hänger jag inte med, men forumet är bra med alla vinklingar på alla ämnen som tas upp.

Tillbaka till hemsidan som information till medlemmarna.
Oavsett tekniken som sidan är uppbyggd av är det lätt att se vilka föreningar som vill använda hemsidan till att informera sina medlemmar, 0CH TYVÄRR TVÄRTOM.

Många föreningar startar upp en hemsida har vi konstaterat, en del genom att styrelsen därtill blir "tvungna" genom ett stämmobeslut.

Eller HSB initiativ, en drive som, som vanligt bara skulle inbringa intäkter, medan resten bryr man sig inte om, trots att en HSBledamot står ansvarig som "expert" i föreningen.
Det är lätt att utläsa vilka föreningar som har "problem".
Det kan gälla att förvaltaren styr för mycket, eller en okunnig styrelse, vilket inte är ovanligt att det ena styr det andra.
Det visar sig genom att det ytterst sällan läggs ut medlemsinformation på hemsidorna.
Jag förstår inte heller de som styr sina hemsidor med att bara medlemmar kan se vissa sidor.(eller , jo det gör jag, det betyder okunniga styrelser som inte kan stå för det de gör?

kluringen
2011-04-05, 17:24
Om du inte är expert på system som t.ex. Joomla och van vid installationer, programvaror och programmering samt har en hel del webberfarenhet så är det bara att glömma.

Publiceringssystem kräver experter för att installera och konfigurera, men ibland erbjuder webbhotell färdiginstallerade system. För den som är duktig inom området tar det då kanske bara några veckor att sätta sig in i i alla fall grunderna i systemet.

Tack Admin. Det var ett konkret svar på min fråga. Jag hade en känsla av att jag var på väg att ge mig in något som jag inte borde, att det här inte var något som man lär sig i ett litet nafs. Lyckas personen som lobbar för att vi ska ha både chat och forum och annat som fanns på hemsidan i den HSB förening som hon flyttade hit från till att resultera i ett stämmobeslut får väl föreningen att ta in experthjälp.

Jag har själv "oändligt" många års erfarenhet i datavärlden tillsammans med en väldig massa webbkunskaper (som ändå aldrig tycks räcka till) och har arbetat mycket med Joomla. Men det är inte ens lätt för mig. De många buggarna och problemen som uppstår kan emellanåt driva den mest erfarna till att slänga ut datorn genom fönstret.

Det där känner man igen i allt som har med datorer att göra. Jag kan programmera, men saknar webbkunskaper. Trodde jag skulle få krupp innan jag fick serverprogrammet som jag laddade hem att fungera. Det blev för jobbigt att testa allt direkt på webben efter att jag har använt PHP för att fixa en login och få till menyn som jag ville, så det var bara att kämpa vidare med ordna till min egen arbetsmiljö. Tog säkert en hel vecka av uppgivelser o svordomar innan det blev bra.

totiki
2011-04-05, 18:09
Man kan lika gärna använda html i dess grundfunktion. Ge varje arbetsgrupp sin sida att uppdatera. markera var de skall skriva in sina grejer och sen maila den till webmaster för kontroll och införande. Inte svårare än php elller cms. Bara mindre jobb för webmaster.

Varför skall varje förening ha ett klotterplank? Man kan lika gärna skriva sina elaka lappar i tvättstugan, så får David Batra lite underlag till sina böcker.

MikHo
2011-04-05, 18:43
Om du inte är expert på system som t.ex. Joomla och van vid installationer, programvaror och programmering samt har en hel del webberfarenhet så är det bara att glömma.

Joomla är ett av de mest avancerade CMS system som finns (gratis-alternativen) och det har skrivits otaliga böcker om hur man använder detta system.
Tycker Admin drar lite för snabba slutsatser att man "bara skall glömma" om man inte är programmerare eller massor av weberfarenhet.


Publiceringssystem kräver experter för att installera och konfigurera, men ibland erbjuder webbhotell färdiginstallerade system. För den som är duktig inom området tar det då kanske bara några veckor att sätta sig in i i alla fall grunderna i systemet.


Nja, lite snabba slutsatser här igen.... Det är helt beroende på vilket system man väljer. Att installera Wordpress som jag personligen tycker är ett av de enklaste CMS som finns så finns det en ganska stor dokumentation
http://codex.wordpress.org/

Det stora kravet på kunskap ligger mer i att välja "rätt" webhotell som skall ha sidan.kluringen: jag ger ett förslag här... jag har tillgång till ett antal olika servrar som driver olika webbsidor (jag är absolut ingen expert på webprogrammering eller programmering överhuvud taget) men jag kan, om du är intresserad installera wordpress till dig och ge dig en inloggning som adminstratör och så får du känna/klämma/titta runt bäst du vill.

Om det är något som sedan "faller på läppen" så kan jag gladeligen hjälpa till med installationen på er server, alldeles gratis.

Om det är fler som är intresserade av denna "prova på" så får ni gärna höra av er. Jag kan ge den servicen för att jag finner intresse i att föreningar bör ha en hemsida med aktuell information.

Edit- Jag skall ut och handla, men kommer att kolla status på forumet när jag är tillbaka senare ikväll. (efter 22.00)

kluringen
2011-04-05, 22:44
Jag har skumläst lite i dokumentationen. Det här är inget som någon av våra arbetsgrupper skulle klara av att administrera eller använda.

Nyfiken är jag så klart, men jag vill inte administrera två system. Hade hoppats på något enklare. Hoppas att någon av de övriga nappar.

Admin
2011-04-05, 23:17
Joomla är ett av de mest avancerade CMS system som finns (gratis-alternativen) och det har skrivits otaliga böcker om hur man använder detta system.
Det är sant, och just därför är det inget för gemene man/kvinna.
Jag har väldigt många års erfarenhet i branschen och jag vet ganska väl var gränserna ligger för vad man kan klara av med olika bakgrunder.
Joomla är enligt min personliga åsikt inte bara ett av de bästa gratis-alternativen som finns för publiceringssystem, det är t.o.m. bättre än vissa som man får betala miljontals kronor för, t.ex. Polopoly.
Joomla kräver mycket intresse och tid i kombination med en hel del kunskap, inte minst för att installera och konfigurera. Joomla 1.6 har en hel del viktiga förbättringar, och när denna version stabiliserats så tror jag det blir lite enklare i alla fall för "slutanvändarna", men ver 1.5 kräver väldigt mycket grundarbete för att kunna bli användbart för de icke avancerade slutanvändarna. Och gör man som jag gjort och köper till den avancerade ordbehandlaren så köper man också en hel del problem, även om det är väldigt svårt att klara sig utan denna editor.

Nja, lite snabba slutsatser här igen.... Det är helt beroende på vilket system man väljer. Att installera Wordpress som jag personligen tycker är ett av de enklaste CMS som finns så finns det en ganska stor dokumentation
Absolut ingen snabb slutsats, det är en kunskap jag erhållit genom många års erfarenhet inom området, och när det gäller specifikt Wordpress så tog jag upp detta system som ett exempel på ett publiceringssystem som just är enklare... på alla sätt. Men det kräver sin man/kvinna ändå. Har ingen större erfarenhet av Wordpress, men det är definitivt inte bara att tuta och köra med detta system.

Det lär dröja många år till innan det kommer publiceringssystem som vem som helst kan installera (med reservation för det som jag redan nämnt, dvs förinstallerade system på webbhotellen) och använda utan en hel del förkunskaper och tidskrävande dokumentationsläsning.

Lyckas personen som lobbar för att vi ska ha både chat och forum och annat som fanns på hemsidan i den HSB förening som hon flyttade hit från till att resultera i ett stämmobeslut får väl föreningen att ta in experthjälp.
Ja, du är ju en eldsjäl, Kluringen, så om föreningen väljer att använda sig av det avancerade Joomla-systemet så vill jag starkt rekommendera att ni anlitar någon med kompetens för att både göra grundarbetet och ge en grundutbildning för dem som sedan ska använda detta.
Wordpress kräver som sagt mindre... men är då inte så avancerat och flexibelt som Joomla... varför jag vill rekommendera Joomla... men var och en har naturligtvis sin egen åsikt om vad som passar bäst för sina specifika behov.

Som Totiki säger så kommer man rätt långt med vanlig HTML, men då måste man naturligtvis kunna en del om detta, som med allting annat.

MikHo's erbjudande är förnämligt och jag hoppas att många hemsidelösa brf:ar nappar på detta! :4:

kluringen
2011-04-06, 01:20
Ja, du är ju en eldsjäl, Kluringen, så om föreningen väljer att använda sig av det avancerade Joomla-systemet så vill jag starkt rekommendera att ni anlitar någon med kompetens för att både göra grundarbetet och ge en grundutbildning för dem som sedan ska använda detta.
Wordpress kräver som sagt mindre... men är då inte så avancerat och flexibelt som Joomla... varför jag vill rekommendera Joomla... men var och en har naturligtvis sin egen åsikt om vad som passar bäst för sina specifika behov

Det har inte ens varit tal om att föreningen vill ha ett webbpubliceringssystem. Det är ett internt forum det lobbas för, och skulle motioneras om, men motionen kom aldrig in. Min idé att låta dom fixa det själva föddes på den här tråden. Nu var det inte så enkelt.

Jag är född lat, och söker alltid de enkla lösningarna. Alla publiceringssystem i all ära, men HTML är ingen programmering och rätt enkel att lära sig. Det går att göra riktigt snitsiga sidor med enbart HTML. Att ge sig i kast med ett avancerat verktyg för enkla behov istället för att gå den korta vägen är att skjuta över mål.

Ska man göra saker själv, så är det minsta motståndets lag som gäller. Välja metod som ligger närmast ens egna förutsättningar eller använda något som redan finns.

tette
2011-09-08, 17:59
Detta ämne startade jag för 3,5 år sedan.
Informationen var urusel och jag kan konstatera att det inte blir bättre.

Hos massvis med föreningar handlar det troligen om "samvetet"?
Hos andra att man inte som styrelse vill vara öppen o ärlig om styrelsernas tidigare misstag.
Ett av mina favoritämnen är ju "när en förvaltare får fria tyglar".
Jag följer denna förvaltare med lupp och ser hur han utvidgar och "lever gott" på tidigare mygel.
Men de cirka 5000 medlemmar i hans gamla förvaltningar som lurats och lite snyggt "klivit av" hans förvaltning får nu lida.
Informationen totalupphör på hemsidor, och den berömda malpåsen fylls.
Även de föreningar han fortfarande lyckats ehålla lider av samma fenomen.

Hsb är samma skrot o korn. i de föreningar som det "händer saker" råder man sannolikt styrelserna att "ligga lågt".

Man kan verkligen inte beskylla brf branschens hemsidor att slösa med exabyten. Motsatsen verkar vara branschens mäklare som exponerar sig, men aldrig hänvisar till föreningens ojekts hemsidor.

kluringen
2011-09-09, 03:07
Detta ämne startade jag för 3,5 år sedan.
Informationen var urusel och jag kan konstatera att det inte blir bättre.

Jo Tette, det finns hemsidor som blir bättre och bättre. Tyvärr krävs att det finns en/flera som är engagerade att underhålla den. Alternativet är att upprätta ett avtal med en webbyrå, men även då måste det finnas person/personer som samvetsgrannt levererar information. Och används sidan på alla de sätt som tekniken nyttjas till blir det inte särskilt effektivt eller bra med en byrå heller.

Informationen totalupphör på hemsidor, och den berömda malpåsen fylls.

Ett märkligt fenomen är att när idéen väcks om att föreningen ska ha en hemsida är alla entusiastiska och det röstas genom av en så gott som enhällig stämma. Sen är det få som använder den. Jag får fortfarande frågor fast det borde vara enklare att titta på hemsidan.

Motsatsen verkar vara branschens mäklare som exponerar sig, men aldrig hänvisar till föreningens ojekts hemsidor.

Kan bero på att det inte finns någon hemsida att hänvisa till. Mäklare ringer till styrelserna och ställer frågor. Jag hänvisar till hemsidan och ber dem återkomma om de tycker att det fattas information. Det är faktiskt mäklarna som uppskattar sidan bäst.

Nu försöker jag hotta upp designen för att öka intresset (http://www.lavetten11.se/forsta.php) hittils har jag fokuserat på innehållet.

Vad är det för j**la fel på sidan.

Nybörjare
2011-09-09, 11:07
.

Vad är det för j**la fel på sidan.

Du har gjort ett jättefint jobb! Massor med bra information till medlemmarna och lite spännande för oss utomstående.

Vår hemsida är sedan 2008 och den står och stampar. Det är väl så det blir när det inte finns någon i styrelsen, som kan/vill jobba med den. Synd att inte utnyttja ett så flexibelt info-system.

Massor med beundran för din ihärdighet och kunskap :10:

tette
2011-09-09, 14:35
Jag har inte läst hela hemsidan men jag lev mycket glad av det jag läst, och kommer att finkamma texten på grund av nostalgin som spred sig.
Ett litet tips (om det nu inte fanns på någon sida jag inte hunnit läst) är att visa med karta vart den fina föreningen ligger.
Jag blev varse om att den låg ett kort stenkast ifrån stället där jag tillringade mycket av min tid åren 1963-1970.
I Kronobergsparken parklek spelade vi pingis innan vi lev lite äldre och på kvällarna drack våra första öl. Det hände att vi använde era portar att värma oss under den kalla årstiden.
Kopplingen med att ägaren bodde i det då "flotta" Flemingsberg numera inte lika attraktivt? är också väldigt intressant.
Liksom att det på forumet här skrivs om 2 bra brf:er på sama gata mitt på Kungsholmen.:9:

kluringen
2011-09-17, 20:18
Ett litet tips (om det nu inte fanns på någon sida jag inte hunnit läst) är att visa med karta vart den fina föreningen ligger.


Detta kom mycket lägligt då jag var i färd med att designa om den tråkiga ”första sidan” ( http://www.lavetten11.se/forsta-org.php) som jag (och säkert flera andra) var hjärtligt trött på. Jämför med den nya ballare startsidan ( http://www.lavetten11.se/forsta.php). Här kom ditt tips om kartan verkligen till heders. Jag länkar dessutom till Eniros kartor.

Kan kanske upplevas som konstig att ”fakta om huset” presenteras på två olika sätt, men det var en mäklare som hade missat informationen i den förra utgåvan och jag uppfattar missen som en strukturbrist. Nu hittar man infot som snabb ”gladvariant” på startsidan, men också i menyn som öppnar den med samma standard som övriga undersidor. :3:

idab
2011-09-20, 15:40
Jag sitter i styrelsen i en ganska liten förening, (24 lägenheter) och jag har spånat lite på att göra en enkel webbsida.

Dock faller det på att det tar tid, det är ju inte så att man tjänar något på att sitta i en styrelse direkt. Det är en väldigt liten peng för den tid som läggs ner.

Vi har dock gjort så att vi skickar ut ett månadsbrev till medlemmarna, där berättar vi saker som händer, extra föreningsstämmor, lite löst vad vi arbetar med just nu. Det har fungerat bra för oss, det är ett sätt att upplysa medlemmarna och vill de veta mer kan de ju alltid ta kontakt med oss.

Det känns som det blir väldigt stort fokus i det här forumet på stora brfer och oändliga summor pengar åt alla håll. Men vi som sitter i styrelser är ju vanliga människor? jag bor ju i föreningen och är precis lika mycket vanligt människa som de boende. Så att alla brf inte har hemsidor är fullt förståeligt för mig, det kräver en massa tid som helt enkelt inte finns.

Tror inte medlemmarna är så intresserade av att bekosta att hyra in någon som gör jobbet heller.

kluringen
2011-09-20, 17:49
Jag sitter i styrelsen i en ganska liten förening, (24 lägenheter) och jag har spånat lite på att göra en enkel webbsida.

Dock faller det på att det tar tid, det är ju inte så att man tjänar något på att sitta i en styrelse direkt. Det är en väldigt liten peng för den tid som läggs ner.

Första steget är att skaffa ett domän och ett webbhottel. Vi använder Loopia. Den största nyttan med vår hemsida är arkivfunktionen. Vår styrelsesida sparar faktiskt tid eftersom jag lägger ut alla dokument som vi jobbar med där, det tar inte mer tid än att skicka en mejlbilaga.

Här har jag beskrivit upplägget grovt (http://www.lavetten11.se/hemsidan.php). Du behöver ju inte använda allt, bara det som din förening har nytta av.

Jo, visst tog det tid (mest för att jag hade ingen aning om hur man gjorde) att lägga upp en grund, men nu när den finns är det jättelätt att lägga upp nya texter, sidor, lägga ut PDF filer mm. Du kan få min kod om du vill.

Upplägget är strukturerat och det är inte så svårt att skapa nya sidor av det som finns. Jag har programmerat i Cobol en gång i tiden, så det där med datastrukturer är jag i alla fall bra på även om jag aldrig blir webbproffs. Det mesta är gjort med enkel HTML, en CSS stilmall och lite PHP kod för inloggning, skyddade sidor samt för att hämta in menyer till undersidorna.

Skicka ett personligt meddelande med en mejladress om du är intresserad.
Det är en gratis enkel amatörsida som fyller ändamålet. :1: och som du kan modifiera för era behov. Det kan väl också tänkas att ni har medlemmar som vill hjälpa till.

tette
2011-11-13, 15:54
Tjänade en halv miljard på en natt (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13926410.ab) (Aftonbladet)

jag hittar inte denna förenings hemsida.
kan någon hjälpa?

Andra intressanta fakta.
Vilka sitter i styrelsen.?
Hur ser gårdsfesterna ut.?
Har de städdag, med straffavgift om de inte kommer?
Styrelsearvode, ideelt?

Admin
2011-11-13, 17:31
Varför tror du att bostadsrättsföreningen har någon hemsida?

Om föreningen nu har detta (vilket kanske inte är så troligt) så förenklar det om man vet vilken brf det är för att kunna hitta den.

Det står klart att det är många som tjänat duktigt med pengar på ombildningar.
Men ska verkligen boendet vara en "handelsvara" på detta sätt?
Är det bra för ekonomin?
Är det inte därför det är bostadsproblem i Sverige (på sina ställen, vill jag starkt understryka)... dvs det finns inget boende för de som har små inkomster.

tette
2011-11-13, 18:14
Brf Korporalen 9, årsredovisning 2010 (http://www.esny.se/sites/default/files/capitex/files/3U33UKS0UUKC81B2_15.pdf)

Jag letade efter en aktuell förening där samtliga boende är egna företagare?
huset byggdes 1880.
Man kan läsa att den bildades o registrerades som bostadsrätt 1984 alltså efter 100år, stadgar o ekonomisk plan registrerades hos bolagsverket 2010?
Efter 26år.

vanligt?

tette
2011-11-13, 18:18
Förre Nordea-direktören gjorde miljonklipp på tjänstebostaden (http://www.e24.se/business/forre-nordea-direktoren-gjorde-miljonklipp-pa-tjanstebostaden_3178728.e24)