handdator

Visa fullständig version : Avsätta styrelsemedlemmar, extra stämma


Mazchi
2010-03-03, 20:51
Vi har nu i vår förening begärt en extra stämma där vi avser att ersätta delar av styrelsen.

Vi har i motionen klargjort vilka som vi vill ha bort samt vilka som vi vill ska ta deras plats, och givetvis varför.
Misstänker att de styrelsemedlemmar som petas kommer att föreslå andra medlemmar, men med tanke på att motionen skall bifogas kallelsen oförändrad så undrar jag om deras möjlighet att ändra/lägga till kandidater? En till motion då eller?

Något mer att tänka på inför stämman?

clabbe
2010-03-03, 21:11
Vi har nu i vår förening begärt en extra stämma där vi avser att ersätta delar av styrelsen.

Vi har i motionen klargjort vilka som vi vill ha bort samt vilka som vi vill ska ta deras plats, och givetvis varför.
Misstänker att de styrelsemedlemmar som petas kommer att föreslå andra medlemmar, men med tanke på att motionen skall bifogas kallelsen oförändrad så undrar jag om deras möjlighet att ändra/lägga till kandidater? En till motion då eller?

Något mer att tänka på inför stämman?

På en stämma har alla medlemmar rätt att nominera namn till lediga styrelseplatser. Ni kan därmed inte räkna säkert med att era kandidater väljs in.

Mazchi
2010-03-03, 21:54
Jag tackar för svar. Nu när du säger det så är det klart att det är så.

Francois
2010-03-03, 21:59
Och dessutom har alla rösträtt.
Då måste ni först rösta för att avsatta några ledamöter, för att sen välja nya (som kan vara samma personer som precis avgick, eftersom de har rätt att kandidera).
Det ni ska tänka på är att formulera väldigt väl varför ni vill avsätta några ledamöter. Då minskar chansen att de blir valda på nytt.

clabbe
2010-03-04, 06:05
Och dessutom har alla rösträtt.
Då måste ni först rösta för att avsatta några ledamöter, för att sen välja nya (som kan vara samma personer som precis avgick, eftersom de har rätt att kandidera).
Det ni ska tänka på är att formulera väldigt väl varför ni vill avsätta några ledamöter. Då minskar chansen att de blir valda på nytt.

Eller snarare risken...

Admin
2010-03-04, 14:55
Vi har nu i vår förening begärt en extra stämma där vi avser att ersätta delar av styrelsen.

Vi har i motionen klargjort vilka som vi vill ha bort samt vilka som vi vill ska ta deras plats, och givetvis varför.
Misstänker att de styrelsemedlemmar som petas kommer att föreslå andra medlemmar, men med tanke på att motionen skall bifogas kallelsen oförändrad så undrar jag om deras möjlighet att ändra/lägga till kandidater? En till motion då eller?

För att reda ut en del oklarheter i frågeställningen;
Jag förmodar att det i begäran om extrastämma inte inkommit en motion till styrelsen om utbyte av ledamöter.

Har ni gjort rätt så är det en särskild punkt i dagordningen för detta som begärts.

Ni kan nog också lugnt räkna med att styrelsen kommer att använda sig av tillgängliga trick (och de är många) för att behålla sina platser. Det är i alla fall så det tyvärr ofta fungerar.
Därför är det viktigt att komma väl förberedd till stämman, för att inte bli överkörd med stöd av såväl befintliga men vinklade regelverk såväl som ej existerande regelverk.

Som Francois mycket riktigt påpekar så är en av de viktigaste bitarna att tydligt kunna förklara varför ledamöterna ska bytas ut.

Kan då vara en fördel att inte ge styrelsen all information om vad som kommer att tas upp, eftersom styrelser, å sin sida, ofta arbetar på ett sätt där de utnyttjar att medlemmarna befinner sig i ett informationsmörker.

Inte minst viktigt är också att fundera ut exakt hur utbytet av ledamöterna ska gå till på stämman;
T.ex. (som Francois också påpekat);
- Röstning om att byta ut ledamöter - vilka?
- Val av nya ledamöter
- Hur ska röstning genomföras - Sluten omröstning? Acklamation?
- Vilka ska utses som rösträknare?
- Etc.