handdator

Visa fullständig version : Underteckna motion


Pistage
2010-03-02, 20:07
Om jag vill lägga en motion till årsmötet, måste jag då underteckna det, eller räcker det med namn/läg.nr på det skickade mejlet till styrelsen?

Francois
2010-03-02, 23:11
Egentligen ska det räcka med ett mail. Och då måste din styrelse skriva ut mailet för att ha det tillsammans med kallelsen (och ett mail kan tappas bort).

Personligen tycker jag att det är bättre att skriva en motion i pappersform och lämna den i handen på ordföranden. Att du undertecknar ger också mer vikt till vad du skriver, det verkligen visar att du står bakom det du skriver.
Fråga din styrelse i vilken form dem vill ha det.

Admin
2010-03-03, 11:39
Det räcker alldeles utmärkt med att uppge lägenhetsnummer, om du vill underteckna motionen på detta sätt.

Du kan välja ett av följande alternativ, vilket som helst av dessa går bra, och det är du som motionär som bestämmer vilket alternativ du ska välja;
Underteckna motion med enbart namn.
Underteckna motion med enbart lägenhetsnummer.
Underteckna motion med namn och lägenhetsnummer.
Inte underteckna motion med varken namn eller lägenhetsnummer, men komplettera med en bilaga som undertecknas enligt alternativ 1-3 ovan.För alla alternativ gäller att du (för din egen skull) ska uppge datum i motionen.

Det handlar alltså om att styrelsen ska kunna ha en möjlighet att identifiera vem som står bakom motionen. Det handlar inte om hur styrelsen vill att motionen ska utformas på något sätt eftersom styrelsen inte har någon befogenhet för att ställa krav avseende detta.

Mejlar du in en motion till styrelsen kan detta vara fullt tillräckligt för styrelsen för att kunna identifiera avsändaren av motionen.

Handskriven underskrift för motion
Som förhoppningsvis alla förstår kan styrelsen inte ställa som krav att en elektroniskt inlämnad motion ska undertecknas "för hand".
HSB Malmö lever i denna tro (dessutom utan att kunna ge någon som helst grund för detta), men det visar också på hur skrämmande stor okunskap (såväl som nonchalans inför medlemmarna) det finns i denna organisation.

OBS!!!
Styrelsen kan inte ställa några krav, utöver de lagstadgade, på hur motionen ska vara utformad, inkl. hur den ska undertecknas.Det är också högst tveksamt om det ens går att lägga in något som helst krav i föreningsstadgarna avseende motionerna (utöver när de ska vara inlämnade) och hur de ska undertecknas. Men idag lär det inte finnas någon förening i Sverige som har några specificerade krav för motionerna i stadgarna.


Fråga: Kan styrelsen välja att inte behandla en motion pga av att den inte undertecknats "på rätt sätt"?

Svar: En motion kan naturligtvis aldrig avslås eller undantas från behandling för att styrelsen personligen anser att motionen inte utformats på det sätt som styrelsen anser att motionen ska utformas (så länge det finns en praktisk möjlighet att identifiera vem som står bakom motionen).

Notera också att det är stämman - inte styrelsen - som fattar beslut om motioner. Det innebär att det också är stämman som fattar beslut om en motion är "giltig" eller ej.
Med andra ord, alla motioner, giltiga som ogiltiga, ska behandlas på stämman.


Fråga: Kan en motion lämnas in anonymt?

Svar: Det finns inget juridiskt hinder för att en motion är anonym för medlemmarna.

PS.
Francois, mailet med motionen behöver inte medfölja kallelsen. Motionen kan mejlas in som bilaga, och då är det bilagan (inte mejlet) som ska komma medlemmarna till del.
Skickar man in en motion skriven direkt i ett mejl får motionären räkna med att hela mejlet kommer medlemmarna till del, vilket kan vara farligt.
En bra styrelse kontaktar därför i detta läge motionären för att försöka hitta en bättre lösning.

clabbe
2010-03-03, 12:52
Admin skriver: "Fråga: Kan en motion lämnas in anonymt?

Svar: Det finns inget juridiskt hinder för att en motion är anonym för medlemmarna."

Jag undrar då: enligt LEF 7 kap 6 § har medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Om det inte går att vara säker på att det är en medlem som motionerat, då tycker jag att det rimliga är att stämman avslår motionen som ogiltig.

Anser styrelsen att innehållet i motionen är bra kan naturligtvis styrelsen själva driva ärendet och lägga fram en proposition till stämman.

Admin
2010-03-03, 13:15
Jag undrar då: enligt LEF 7 kap 6 § har medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Om det inte går att vara säker på att det är en medlem som motionerat, då tycker jag att det rimliga är att stämman avslår motionen som ogiltig.
Det har du självfallet rätt i, Clabbe. Denna möjlighet att stämman avslår motionen som ogiltig finns, men det var inte vad jag skrev. Jag skrev att det inte finns något juridiskt hinder för att en motion lämnas in anonymt för andra medlemmar. Dvs så länge styrelsen givits möjlighet att identifiera vem som står bakom motionen, vilket därmed då gör att motionen uppfyller alla krav.

Sedan är det en annan sak att jag tycker att det skulle vara ren galenskap om motioner lämnades in anonymt.
Men i all denna galenskap - under nuvarande omständigheter - kanske i vissa fall ändå nödvändigt, med tanke på hur mobbade och trakasserade motionärer kan bli... jag vet inte.
Att motionärer trakasseras - på och utanför stämmor - för sitt engagemang får den självklara konsekvensen att demokratin inskränks genom att många helt enkelt inte vågar lämna in motioner.

Francois
2010-03-03, 14:07
Så står det i lagen om ekonomiska föreningar

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Admin
2010-03-03, 14:18
Så står det i lagen om ekonomiska föreningar

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Precis! Det är hela regelverket för motioner (LEF 7 kap 6 §). Varken mer eller mindre.
Dvs i stadgarna kan man, som jag redan påpekat, uppge när motionerna ska vara inlämnade, och dessutom så kan stadgarna specificera var i dagordningen som motionerna ska tas upp för behandling.

Oftast är väl bägge dessa bitar definierade i bostadsrättsföreningarnas stadgar, för årsstämman.