handdator

Visa fullständig version : Dagordningen - Skrivs av ordförande?


ka11e
2010-02-24, 20:30
Är det alltid eller generellt en ordförande som skriver dagordningen? Om ex. en sekreterare finns.... Om inget annat anges?

Tack på förhand!

totiki
2010-02-25, 09:07
Oftast, skulle jag tro.
Ordföranden är ju spindeln i nätet och kanske den som driver styrelsearbetet och dess framtida planering, iofs tillsammans med sekreteraren. Den som hämtar posten kan ju vara inblandad och kassören. Varje ledamot som fått påringning i något ärende bör ju anmäla detta till någon så att frågan kan komma upp på dagordningen. Oftast är det väl ordföranden som då kontaktas av ledamoten.
På övriga frågor som bör finnas med på varje dagordning, kan annars alla andra frågor tas upp.

Trötter
2010-02-25, 12:28
Jag skulle vilja komma med ett förtydligande.

En styrelse kan ha en fastställd dagordning enligt nedan angivna exempel

Dagordning till styrelsesammanträden
Mötets öppnande
Val av ordförande till sammanträdet

Fråga om kallelse behörigen skett
Godkännande av dagordning
Val av justeringsperson
Genomgång av tidigare mötesprotokoll
Ordförande rapporter
Ekonomi rapport
Energi rapport
Avvikelse rapport
Åtgärdsbeslut vid avvikelser
Uppdateringar till föreningens webbsida
Antagande av nya medlemmar
Skrivelser
Övriga frågor
Fastställa/bekräfta datum för nästa möte
Mötets avslutandeEller så upprättar sammankallande till mötet dagordningen enligt Totiki. En lyhörd och smart ordförande kontrollerar med samtliga ledamöter innan han sammankallar till mötet om det är något som ska föras till dagordningen.

Jag personligen skulle försöka att forma en fastställd dagordning och i den föra in de punkter som tillkommer vid respektive sammanträde.

totiki
2010-02-26, 16:53
Vi har en återkommande punkt som heter "Åtgärdslistan". Där står allt som är i pipe-line, allt som det finns en tidsgräns för (avtal som måste sägas upp för att kunna omförhandlas) och allt som inte får glömmas.
Andra återkommande punkter är ekonomi, posten, förra mötet, underhåll/renoveringar/frågor om nya behov inom det området. Och slutligen omvärldsfrågor (byggnationer som påverkar oss just nu t ex.) samt övriga frågor och nästa möte.