handdator

Visa fullständig version : Min första motion, föreningsliv, utbildning


Sofiiiz
2010-02-23, 12:46
Så nu tack vare att jag ramlade in på denna sida så tog jag mig i kragen och skrev min första motion som jag tänkt lämna in till styrelsen för brf som jag bor i. Hoppas att det är något som kommer att behandlas bra.

Måste ju säga det att jag älskar att hålla på med föreningsliv. Men vill gärna få mera tips om vart man kan lära sig mer om motioner och föreningsliv. Skulle vilja få mer grund att stå på, kanske nån utbildning?

Har tidigare vart med i skolföreningar, och vart aktiv i idrottsföreningar. Men jag vill lära mig mer mycket mer.

Trötter
2010-02-23, 13:37
Om du studerar detta forum så kommer du att få mycket information om hur det är att vara aktiv i en bostadsrättsförening.

När det gäller motioner till stämma så är grundregeln enligt mig, att det ska framgå vem som har skrivit motionen, en överskrift om innehållet och de datum som du delger styrelsen motionen. Här har du en länk som kan vägleda dig i ditt författande av motioner. http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm (http://hotpot.se/php/vb/../../hsb-motioner-brf.htm)

j.a
2010-02-23, 17:30
Tänk dock på att i stort sett alla historier på detta forum tillhör undantagen, dvs när det har uppstått problem i föreningen, 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen löper utan problem (enl min erfarenhet). Det är nog rimligt att säga att de fall som beskrivs här tillhör undantagen, precis som alla ärenden som ligger i landets domstolar etc, det är "de sjuka fallen" som man brukar säga.

Utan att förringa det som har drabbat enskilda givetvis.

Trötter
2010-02-24, 09:03
Tänk dock på att i stort sett alla historier på detta forum tillhör undantagen, dvs när det har uppstått problem i föreningen, 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen löper utan problem. Det är nog rimligt att säga att de fall som beskrivs här tillhör undantagen, precis som alla ärenden som ligger i landets domstolar etc, det är "de sjuka fallen" som man brukar säga.

Utan att förringa det som har drabbat enskilda givetvis.

Jag vill påpeka att det inte finns någon vetenskapligt grundad statistik på att 99% av alla händelser löper utan problem i brf. Om alla som bor i en brf skulle granska sin förening så skulle med största sannolikhet dessa uppgivna 99% reduceras kraftigt. Anledningen enligt min uppfattning är att en majoritet av br-innehavarna inte är engagerade i sin förening. Om det skulle göras en allmän kritisk granskning av samtliga BRF i Sverige, och speciellt de som är anslutna till någon av organisationerna så är jag övertygad om att det skulle få ett skrämmande resultat. Mitt antagande av ett förmodat utfall av en sådan granskning, är att den största andelen av händelser som skulle leda till anmärkningar är avvikelser från föreningars stadgor. Med detta vill jag påstå, att medlemmar och representanter i föreningar inte är insatta i stadgan som har till uppgift att styra verksamheten.

Jag vill även påpeka att forumet även ger en bred rådgivande hjälp på frågor som gäller teknisk, ekonomisk förvaltning samt juridiska frågor av bred karaktär för intresserade. Jag har lärt mig oerhört mycket om hur det funkar i en brf med hjälp av all aktiva medlemmar i detta förträffliga forum.

totiki
2010-02-24, 09:16
Jag vill påpeka att det inte finns någon vetenskapligt grundad statistik på att 99% av alla händelser löper utan problem i brf. Om alla som bor i en brf skulle granska sin förening så skulle med största sannolikhet dessa uppgivna 99% reduceras kraftigt. Anledningen enligt min uppfattning är att en majoritet av br-innehavarna inte är engagerade i sin förening. Om det skulle göras en allmän kritisk granskning av samtliga BRF i Sverige, och speciellt de som är anslutna till någon av organisationerna så är jag övertygad om att det skulle få ett skrämmande resultat. Mitt antagande av ett förmodat utfall av en sådan granskning, är att den största andelen av händelser som skulle leda till anmärkningar är avvikelser från föreningars stadgor. Med detta vill jag påstå, att medlemmar och representanter i föreningar inte är insatta i stadgan som har till uppgift att styra verksamheten.

Jag vill även påpeka att forumet även ger en bred rådgivande hjälp på frågor som gäller teknisk, ekonomisk förvaltning samt juridiska frågor av bred karaktär för intresserade. Jag har lärt mig oerhört mycket om hur det funkar i en brf med hjälp av all aktiva medlemmar i detta förträffliga forum.

Men som DrJohan säger, vad spelar det för roll när ingen Svensk myndighet är intresserad av att beakta något enda ärende av något slag. Inte ens verkligt stora skandaler som Rektangeln verkar få konsekvenser. Och hur var det med de HSB gubbarna i Skåne? De blev frikända.
Enda skillnaden mellan Boendebranschen och motorcykelbranschen verkar vara att den ena inte tas med i Rikspolisens lista över objekt som kräver särskild bevakning.

Anledningen här ovan har du rätt i Trötter. Men du verkar se den från en annan synvinkel än jag. Om jag förstår ditt inlägg rätt vill du att alla medlemmar skall fungera som revisorer och anmäla styrelsen vid minsta misstag. Så statistiken blir mer rättvisande.
Min åsikt är att de skall gå in i föreningen med avsikten att själva stå för det arbete som gagnar föreningen och vara till hjälp när så behövs för allas bästa. Så att statistiken kan behållas på den nivå som nämns och det för att den verkligen stämmer.

Admin
2010-02-24, 11:39
Tänk dock på att i stort sett alla historier på detta forum tillhör undantagen, dvs när det har uppstått problem i föreningen, 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen löper utan problem (enl min erfarenhet). Det är nog rimligt att säga att de fall som beskrivs här tillhör undantagen, precis som alla ärenden som ligger i landets domstolar etc, det är "de sjuka fallen" som man brukar säga.
Hur stor del av alla händelser i brf:arna som löper utan problem finns det ingen som har en susning om (vilket redan framförts i tidigare inlägg).
Brf-världen är en värld i mörker med för medlemmarna minimal insyn i styrelsen och i det som görs i föreningen.

Det skulle alltså precis likaväl kunna vara 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen som löper med problem... och sanningen ligger med all säkerhet närmare detta.

Det enda vi kan göra är att konstatera att trots att man haft 100 år på sig så har man inte lyckats bygga upp en bra grund för denna boendeform.
Stadgar och lagar är under all kritik. Styrelser saknar ofta kompetens för sina uppgifter och medlemmarna är skrämmande ointresserade av sin egen ekonomi... de begriper helt enkelt inte sitt eget bästa. En mentalitet som bostadsorganisationerna mer eller mindre drivit igenom.

Men för att återgå till trådägarens frågeställning så tror jag som Trötter att du kan lära dig mycket utifrån detta forum som tar upp alla tänkbara problem som kan förekomma i en brf.

Mycket i forumet handlar om motioner.
Här kan i detta sammanhang nämnas, som just ett exempel på hur dåligt det kan fungera i en brf, att motioner som regel avslås på löpande band.
Det är säkert ytterst sällsynt att motioner går igenom.
Stämman gör som styrelsen vill, och styrelsen vill inte att någon motion ska godkännas, oavsett hur viktig den är.
I de fall motioner godkänns ser styrelsen, ofta med stöd av bostadsorganisationerna, till att beslutet formuleras på ett tillräckligt luddigt sätt för att styrelsen likaväl kan strunta i att genomföra stämmans beslut.

totiki
2010-02-24, 14:44
Jag är benägen att hålla med j.a. i att största delen av alla händelser i en BRF löper klanderfritt.
"Det skulle alltså precis likaväl kunna vara 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen som löper med problem... och sanningen ligger med all säkerhet närmare detta."
Jag tror ni glömmer alla dagar då sophämtningen fungerar, alla inkomna årsavgifter, alla dagar brevbäraren inte får en istapp i huvudet o s v.

Det går inte att svara på frågan innan ni kommit överens om vad begreppet "händelser i en BRF" står för.

Trötter
2010-02-24, 15:29
Det går inte att svara på frågan innan ni kommit överens om vad begreppet "händelser i en BRF" står för.

I dagligt tal är en händelse något som inträffar vid en viss tidpunkt, om man inte tolkar en händelse genom mattematik.

Det finns två olika typer av händelser.
TYP 1 Önskade händelser.
TYP 2 Oönskade händelser.

Sen finns det underavdelningar till dessa två typerna som slumpmässiga, påverkbara, opåverkbara, externt påverkbara, internt påverkbara, externt opåverkbara, internt opåverkbara, utomjordiska, religiösa mm. Alla dessa under typer har en inverkan på resultat av en händelse. Så i en BRF är de händelser som lyder under TYP 1 bra händelser och har en positiv inverkan på medlemmarnas ekonomi. TYP 2 är raka motsatsen och kan vara en katastrof för medlemmarnas ekonomi.

Jag skulle vilja påstå, det en styrelse har till uppgift i en förening att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen i första hand alla andra uppgifter är sekundära. Styrelsens förhållningsätt i sitt uppdrag är att agera neutralt och affärsmässigt gentemot medlemmar i föreningen och aldrig tala eller agera nedsättande mot medlemmar i föreningen. Jag anser att som styrelse representant så får man inte ta medlemmarnas åsikter personligen, vilket många troligen gör. Alla de beslut som fattas i en BRF styrelse får en konsekvens, konsekvensen kan vara positiv, negativ eller både positiv och negativ, det beror på den som granskar konsekvensen av styrelsens beslut. Som styrelseledamot är det även viktigt att lyssna på de som har ett kritiskt tänkande och försöka ta debatten med vederbörande på ett nyanserat sätt.

Admin
2010-02-24, 15:35
Jag är benägen att hålla med j.a. i att största delen av alla händelser i en BRF löper klanderfritt.
"Det skulle alltså precis likaväl kunna vara 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen som löper med problem... och sanningen ligger med all säkerhet närmare detta."
Jag tror ni glömmer alla dagar då sophämtningen fungerar, alla inkomna årsavgifter, alla dagar brevbäraren inte får en istapp i huvudet o s v.

Det går inte att svara på frågan innan ni kommit överens om vad begreppet "händelser i en BRF" står för.
:D Ja, i sådant fall håller även jag med j.a. Min definition i detta specifika sammanhang av vad "händelse" innebär är sådana åtgärder som styrelsen vidtar direkt (om nu det är konkret nog beskrivet). Alltså direkta åtgärder av styrelsens ledamöter i sitt uppdrag.
Vi har nog kommit lite utanför trådägarens ämne. :)

totiki
2010-02-24, 16:22
Trötter tycker att det är besluten.
Admin att det är agendan för styrelsemötena.
Om jag har förstått det rätt.

Admins förslag inbegriper Trötters och går dessutom lite vidare enligt min mening.

Det kommer också i olika föreningar, beroende på ifall de idkar självförvaltning eller köper in dessa tjänster, att se lite olika ut. I självförvaltande föreningar kommer många frågor om driften upp som oftast inte är särskilt kontroversiella. Vilka ofta sköts av förvaltnings eller servicebolag i det andra fallet.

Eftersom alla BRFr är utrustade med tvättstuga kan man nog räkna med att minst ett ärende varje styrelsemöte gäller denna. Enbart av den anledningen kanske j.a. skall sänka sitt statistiska utfall till 89%. Men jag kan hålla med honom om att det är väldigt sällan som någon skriver på detta forumet att "vi har den bästa föreningen med den bästa av ordföranden och att jag skriver här är för att jag blir så överraskad av att se att det finns problem kopplat till BRFr". Å andra sidan ger det lika mycket vatten till er kvarn, Admin & Trötter.

j.a
2010-02-25, 12:43
Jag räkande förstås med direkt mothugg men jag skrev faktiskt "enl min erfarehet". Poängen är att detta forum har startat med utgångspunkten att det är grundläggande problem i dagens föreningar, på forumet är det ca 5 skribenter som återkommer och det handlar normalt om deras föreningar som de inte tycker fungerar. Det är bra att hålla dessa omständigheter i huvudet när man läser.

Det skulle alltså precis likaväl kunna vara 99% av alla händelser i bostadsrättsföreningen som löper med problem... och sanningen ligger med all säkerhet närmare detta.

Här gör du, admin, dig skyldig till samma "misstag" som du anklagar mig för. Dvs utan statistiskt underlag påstå att 99 % av alla händelser löper på med problem, men nog om det.

Jag talar utifrån min erfarenhet, har bott i 5 olika föreningar och har många bekanta som har samma erfarenheter. Jag har aldrig varit med om några särskilda problem i dessa. Det finns visst strax över 20 000 bostadsrättsföreningar i Sverige så om det är så illa som vissa skribenter gör gällande tycker jag det borde framkommit tydligare.

Trötter
2010-02-25, 12:53
Trötter tycker att det är besluten.
Admin att det är agendan för styrelsemötena.
Om jag har förstått det rätt.

Admins förslag inbegriper Trötters och går dessutom lite vidare enligt min mening.

Det kommer också i olika föreningar, beroende på ifall de idkar självförvaltning eller köper in dessa tjänster, att se lite olika ut. I självförvaltande föreningar kommer många frågor om driften upp som oftast inte är särskilt kontroversiella. Vilka ofta sköts av förvaltnings eller servicebolag i det andra fallet.

Eftersom alla BRFr är utrustade med tvättstuga kan man nog räkna med att minst ett ärende varje styrelsemöte gäller denna. Enbart av den anledningen kanske j.a. skall sänka sitt statistiska utfall till 89%. Men jag kan hålla med honom om att det är väldigt sällan som någon skriver på detta forumet att "vi har den bästa föreningen med den bästa av ordföranden och att jag skriver här är för att jag blir så överraskad av att se att det finns problem kopplat till BRFr". Å andra sidan ger det lika mycket vatten till er kvarn, Admin & Trötter.

Det jag menar är att händelser i föreningar kan uppfattas på olika sätt. Det som styrelsen bör göra är att dokumentera alla händelser och beslut ingående. Detta gör att det finns möjlighet att gå tillbaks och se hur utfallet blev vid ett specifikt beslut. Det är svårt att förmedla händelser mellan ledamöter i en styrelse under en längre period för folk flyttar tappar minnet mm.

Erfarenheten av hur styrelsen i min förening utför sitt uppdrag visar på stora brister just med att dokumentera beslut och händelser i föreningen de har även stora problem med att arkivera föreningens samlade dokument.Det har framkommit att styrelsens ordförande har haft handlingar av vikt i sin bostad samt att en pärm med samtliga styrelse protokoll från perioden 2004-2007 är borta. Det finns även indikationer på att fakturor har försvunnit hos förvaltaren.

Om man skulle som ordförande i en förening granska föreningens verksamhet utefter att ingenting är så bra så det inte går att göra det lite bättre, då är jag övertygad om att medlemmarna skulle gagnas ekonomiskt i större utsträckning.

totiki
2010-02-25, 13:25
Det jag menar är att händelser i föreningar kan uppfattas på olika sätt. Det som styrelsen bör göra är att dokumentera alla händelser och beslut ingående. Detta gör att det finns möjlighet att gå tillbaks och se hur utfallet blev vid ett specifikt beslut. Det är svårt att förmedla händelser mellan ledamöter i en styrelse under en längre period för folk flyttar tappar minnet mm.
Det är klart att detta kanske är bra på sitt sätt. Men det kan ju finnas adekvata invändningar till detta också.
Utfallet får man ju genom beslutet och egentligen frågeställningen också.
Diskussionen till hur man fick beslutet anser jag är ointressant.

Erfarenheten av hur styrelsen i min förening utför sitt uppdrag visar på stora brister just med att dokumentera beslut och händelser i föreningen de har även stora problem med att arkivera föreningens samlade dokument.Det har framkommit att styrelsens ordförande har haft handlingar av vikt i sin bostad samt att en pärm med samtliga styrelse protokoll från perioden 2004-2007 är borta. Det finns även indikationer på att fakturor har försvunnit hos förvaltaren.
Så skall det inte gå till. Arkiveringen skall skötas enligt Lag.
Förvaltaren verkar inte sköta sitt jobb. Byt förvaltare.

Om man skulle som ordförande i en förening granska föreningens verksamhet utefter att ingenting är så bra så det inte går att göra det lite bättre, då är jag övertygad om att medlemmarna skulle gagnas ekonomiskt i större utsträckning.
Det tror jag med. Problemet verkar vara att där det finns problem verkar ingen vilja ta itu med det.
I de föreningar som j.a. talar om kanske man har tagit itu med just detta? Utan problem söker de sig inte hit och vi får aldrig veta.

Eller så orkar de inte bry sig. När räntorna går upp och folk börjar se om sitt hus skall du se att medlemstalet ökar drastiskt på detta forumet.

Trötter
2010-02-25, 16:45
Jag räkande förstås med direkt mothugg men jag skrev faktiskt "enl min erfarehet". Poängen är att detta forum har startat med utgångspunkten att det är grundläggande problem i dagens föreningar, på forumet är det ca 5 skribenter som återkommer och det handlar normalt om deras föreningar som de inte tycker fungerar. Det är bra att hålla dessa omständigheter i huvudet när man läser.

Jag tror att anledningen till varför det är 5 skribenter som yttrar sig i forumet är att dessa har erfarenheter som de vill delge andra BR-innehavare. Och som jag ser det så finns det inga dåliga argument eller inlägg på forumet. Vi lever i ett öppet demokratiskt samhälle med grattis utbildning höga skatter och yttrande frihet.
Jag talar utifrån min erfarenhet, har bott i 5 olika föreningar och har många bekanta som har samma erfarenheter. Jag har aldrig varit med om några särskilda problem i dessa. Det finns visst strax över 20 000 bostadsrättsföreningar i Sverige så om det är så illa som vissa skribenter gör gällande tycker jag det borde framkommit tydligare.
När det gäller min erfarenhet av de föreningar som jag har varit medlem i. De föreningar som har varit anslutna till en organisation har också haft de största interna problemen vad gäller styrelsens sätt att behandla medlemmarna. De mest förekommande problemet i dessa föreningar har varit styrelsens bristande engagemang och avsaknaden av relevant information till medlemmarna.

Sen vad gäller brister i föreningar, så är det som medlem mycket svårt att se dessa brister i föreningens verksamhet. Om man t.ex. ser på hur föreningar redovisar årsredovisningen vid stämman, så visar den inget om vad medlemmarnas pengarna har använt till. Ser man på styrelsens arbetssätt så har inte medlemmarna någon insyn i detta över huvudtaget. Representanter för en förening redovisar sällan vad som har behandlats på styrelse mötena eller hur de har fattat beslut eller vad för beslut som har fattats.

Inom många föreningar så är de tysta och oengagerade medlemmarna de som är de bästa medlemmarna enligt många organisationer och styrelseledamöter. Sen om man ser till hur många ärenden som har behandlats hos hyresnämnden och hur många föreningar som har granskats de senaste åren så är det svar på frågan om det står bra eller dåligt till i BRF. Enligt pressen så har ärendena ökat dramatiskt de senaste åren.

De antagandena och fakta som jag lutar mig på. Är att på 60 och 70 talet, var inte den ekonomiska värdet på en bostadsrätt av större betydelse. Madens i dag så är det hos många nya BR-innehaver en av de största affärer som det har gjort, många gånger så handlar det om miljonbelopp. Ser man sen på hur styrelsesammansättningarna ser ut i äldre föreningar så är det mer regel än undantag att det sitter äldre män och styr verksamheten. Inget ont i äldre män. Min erfarenhet är att dessa har en begränsad förmåga att låta personer av den yngre generationen och kvinnor, att få något utrymme i styrelsens verksamhet.

j.a
2010-02-25, 17:07
Vi lever i ett öppet demokratiskt samhälle med grattis utbildning höga skatter och yttrande frihet.

Det är förstås en annan debatt men utbildning i Sverige är knappast gratis, som du säger har vi absurt höga skatter vilket ju är ett resultat av socialismen i landet. Men det är väl en annan diskussion.

totiki
2010-02-25, 17:37
Jag har bott i två föreningar. Suttit i styrelsen i båda och i bägge har alla lgh haft en styrelseledamot.
Många händelser, inga kontroverser, mycket diskussioner. Det är fritt att ha åsikter, alla kanske inte vill ha sina åsikter spridda till alla medlemmar men kan tänka sig att andra ledamöter känner till dem.

Detta forum är anonymt. Det är väl för att åsikterna skall kunna komma andra till del. Därmed inte sagt att alla skall veta adressen till den som uttryckt dem.

Mina personliga erfarenheter är att BRF fungerar bra. På detta forum lär jag mig att det inte alltid är så. Jag blir förberedd på problem som kan dyka upp. Jag lär mig att andra har andra åsikter än jag själv men som ändå måste respekteras. Jag lär mig hur folk förväntar sig bli bemötta.
Det är ju väldigt små föreningar jag varit medlem i. Men jag har också bott i villa och i hyresrätter. Även i dessa har det förekommit kontroverser och händelser. Det är väl så det är här i livet. Man kan bara försöka bli en bättre människa.

Grannskapet har jag inga problem med. Därmed inte sagt att det inte finns andra delar av omvärlden som hela tiden gör sig påminnt med sina krav på mig och vår förening. Det kan ibland göra mig en smula upprörd. Det har säkert framgått. Men jag tränar mig här på att ta livet och intressenterna med en klackspark. Det finns alltid någon som har det värre.:)

totiki
2010-03-01, 10:18
En annan aspekt av vad j.a. säger är, är att i de flesta föreningar finns dugliga ärliga människor som inte vågar släppa ansvaret till dem med okunskap att sköta föreningens åligganden. De vet att de lägger sin ekonomi i andras händer och vill ha lite koll. Därför sköter de detta själv.

Ifall det är 28.000 BRFr i Sverige och 25.000 fungerar bra är det cirka 9% med varierande problem. Det är mycket ändå.

Trötter
2010-03-02, 12:34
Så nu tack vare att jag ramlade in på denna sida så tog jag mig i kragen och skrev min första motion som jag tänkt lämna in till styrelsen för brf som jag bor i. Hoppas att det är något som kommer att behandlas bra.

Måste ju säga det att jag älskar att hålla på med föreningsliv. Men vill gärna få mera tips om vart man kan lära sig mer om motioner och föreningsliv. Skulle vilja få mer grund att stå på, kanske nån utbildning?

Har tidigare vart med i skolföreningar, och vart aktiv i idrottsföreningar. Men jag vill lära mig mer mycket mer.

Frågor Sofiiiz
Hur ser din motion ut?
Vad är det du motionerar om?
Det hade varit roligt att ta del av din/a motion/er.
Förresten det hade varit trevligt att ta del av alla forums användares motioner