handdator

Visa fullständig version : Cirkus t(i)ll HSB Malmö.


insidern
2010-02-19, 18:30
I senaste numret av Hemma i HSB står det på Malmösidorna bland annat följande: HSB medlemmar får en egen cirkusföreställning. En föreställning bara för medlemmar i HSB Malmö. Datum den 28 mars.

Nu är ju inte detta en nyhet (med cirkusföreställning ) utan istället inte så sällan förekommande inom HSB Malmö.

I tråden ” Historien om brf Marietorp ( HSB Malmö ) ” så är det väl verkligen en cirkus inte minst med tanke på den förre ordföranden och HSB ledamoten. Resultatet blev dyrt för åskådarna d.v.s medlemmarna medan ledamoten genom sitt skyddsnät ( HSB Malmö ) kunde promenera vidare på slak lina som om ingenting hänt.

I tråden ” Så behandlar HSB Malmö medlemmar ! ” så var det också en cirkus där medlemskoordinatorn och VD tyckte att det var och är helt ok att beskylla medlemmar för att ljuga. Att trolla bort sina egna misstag genom att skylla på andra och få folk att tro på detta är ju ett illusionsnummer som inte alla lyckas med. Tror inte ens att det fungerar på en riktig cirkus.

I tråden ” Motioner till HSB Malmö ” så försöker man att lura medlemmar att man måste lämna uppgifter som man själv hittat på (HSB Malmö ) för att få sina inlämnade motioner godkända och behandlade av stämman. Det är ju som att på en riktig cirkus för att få tillträde till redan betald plats så måste man medföra en paraply. Kanske med texten HSB.

I tråden ” Vilken betydelse har ett stämmobeslut i HSB ? ” så var det verkligen cirkus. Man biföll en motion som begränsar motionsrätten och att HSB riks fick i uppdrag att hos justitiedepartementet hemställa om lagändring.
Inga svar har tydligen kommit vare sig från Claes Caroli HSB Malmös ordförande eller HSB riks förbundsordförande Kent-Olof Stigh om vilka åtgärder som vidtagits. Här gäller det precis som på en riktig cirkus ” Största möjliga tystnad.

Detta var bara ett litet men dock urval av olika konster eller rättare sagt olika
konstigheter som man som medlem i HSB Malmö får som en extra krydda till sitt medlemskap.

Så behöver man som medlem verkligen gå på en riktig cirkus ?

Admin
2010-02-20, 07:53
Ja, cirkus är nog en bra beskrivning av det som förekommer inom HSB, och så länge medlemmarna tolererar detta utan att reagera och utan att ställa krav på såväl HSB som på sina förtroendevalda att påverka HSB så lär denna cirkus fortsätta obehindrat.

Notera att jag i tråden;
Vilken betydelse har ett stämmobeslut i HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11559)
informerat om hur HSB Riks tvingat HSB Malmö att lämna in en motion till HSB Riksförbund om begränsning av medlemmarnas motionsrätt.

Hur HSB Malmös styrelse utformat denna motion vill dock HSB Malmö inte avslöja för medlemmarna (HSB Malmös styrelse informerar inte ens om hur de hanterat denna av HSB Malmös stämma enda godkända motion).

Katten Georg
2010-02-23, 16:09
Nej man behöver verkligen inte gå på verklig cirkus för att uppleva cirkus i verkligheten Det räcker gott och väl att följa debatten på detta FORUM.

insidern
2010-04-17, 17:27
På HSB Malmös hemsida står det att läsa att : ”HSBs specialinköpta föreställning lockade över 1 000 medlemmar till Cirkus Brazil Jacks uppsatta tält i Malmö. Cirkusen är bara en av alla de förmåner som våra medlemmar kan ta del av”.

Det är en sanning med modifikation då det ganska snart kommer en ny cirkusföreställning när årsmötet äger rum i slutet av nästa vecka. Inte minst med tanke på cirkusen på 2009 års stämma som finns utförligt beskrivet i annan tråd på detta forum.

En av höjdpunkterna var ju förra årets motion om begränsning av motionsrätten som ju också bifölls. Hur tänker styrelsen redovisa resultatet av denna ur demokratisk synpunkt rent strålande motion ?