handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös ledamöter i trotsåldern


Admin
2008-05-07, 10:22
När HSB Malmö nu hållit och fortfarande håller årsstämman så är det ganska frapperande hur illa fullmäktigeledamöterna beter sig på denna stämma.

Till att börja med så är det i princip bara två personer som har något att säga, där den ena är Tommy Johansson, Brf Sandstenen (som aspirerade på styrelseordförandeposten innan hans chef stoppade detta).
När dessa två personer (precis som nästan alla andra av de få som vågar säga något) nu yttrar sig så är det bara för att hacka ner på motioner, oavsett vad motionerna handlar om.
Viktigt att notera är att det då är praktiskt taget inga argument mot motionen, utan det är som regel bara allmänna negativa uttryck som inte har någon relevans för motionen (dessa kommer att redovisas mer i detalj senare). Fullmäktige vill bara visa sitt missnöje med att jag fört fram saker i ljuset som varit dolt i alla år tidigare.

På stämman sitter det ca. 90 av 116 fullmäktigeledamöter som tjuriga barn och röstar mot motion efter motion bara i en allmän protest mot att det skrivits motioner.

Vad som står i motionerna har ingen som helst betydelse för dessa tjuriga ledamöter!
Vad som är bäst för de medlemmar som dessa ledamöter representerar är inte heller något som har den minsta betydelse.Många av dessa ledamöter säger t.o.m. helt öppet att de inte ens läst motionerna de röstar emot.

Att det bara finns ca. 25 % fullmäktigeledamöter som arbetar för HSB Malmös medlemmar (motsvarande gäller då även i brf:arna) är allvarligt, och alla måste förstå att det också får negativa konsekvenser för HSB Malmö. Inte minst ekonomiskt. För varje enskild medlem i HSB Malmö !!!

Alltför många fullmäktigeledamöter sitter på sina poster i rent egenintresse.

Nu är den stora frågan följande;
Kan man ha så här inkompetenta ledamöter?

Varje fullmäktigeledamot (utom bospararnas representanter) sitter sedan i styrelsen i en lokal bostadsrättsförening, och man kan ju ana att de sköter sitt uppdrag precis lika dåligt i bostadsrättsföreningen.

När du som medlem läser detta så bör du ta dig en allvarlig funderare på om du inte ska se till att använda din röst på kommande stämmor i din egen bostadsrättsförening för att plocka bort de av dagens fullmäktigeledamöter som alldeles uppenbart ställer till med mer skada än nytta.

Det är naturligtvis tråkigt för alla medlemmar att dessa tjuriga fullmäktigeledamöter sitter där de sitter, men på ett sätt är det kanske speciellt synd om bospararna som inte har någon som representerar dem som arbetar för att det som de sparar till ska fungera så bra som möjligt när det väl blir dags.

Jag vet inte hur det ser ut i andra regioner i Sverige, men man kan väl ana att situationen är, om inte lika illa som just i HSB Malmö, så i alla fall nästan.

Fortsatta rapporter om HSB Malmös årsstämma kommer löpande här.

Se även följande inlägg;
- Har du lärt dig något? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1149)