handdator

Visa fullständig version : Styrelse av f.d. medlemmar i brf


andersson
2010-02-07, 18:59
Styrelsen i en brf har planer på att föreslå att gamla styrelsemedlemmar skall få återväljas till styrelsen. Dessa personer har avflyttat ifrån föreningen.
Kan det vara tillåtet?

Mvh Björn.

tette
2010-02-07, 20:01
Lagligt får vem som helst sitta i en bostadsrättsstyrelse. Stadgarna skall förtälja om även icke boende i föreningen kan vara styrelseldamöter.
HSB och Riksbyggen har i sina normalstadgar att du inte behöver bo i föreningen för att vara ledamot. Men härhandlar det ju om att de själva inte ska bli uteslutna.

andersson
2010-02-07, 20:36
Tack för ditt svar!
Här gäller det för Årsmötet att komma med egna förslag! Gamla styrelseledamöter som inte bor föreningen, har väl inget intresse för föreningens bästa utom kanske arvodet, som desutom är höjt!!

Mvh. Björn

Katten Georg
2010-02-07, 21:02
Dock gäller att om det är en HSB eller Riksbyggen - förening så måste styrelseledamöterna vara medlemmar.

tette
2010-02-07, 21:46
Nu är jag osäker.
Bostadsrättslagen hänvisar till föreningslagen i många fall. Nedan är föreningslagen avseende styrelseldamöter.
Detta säger att styrelseledamot utom HSB och Riksbyggens mygelbestämmelser måste vara medlem i föreningen. Flyttar man upphör ju medlemskapet i föreningen och därmed möjligheten att vara styrelseledamot.

På andra sidor har vi diskuterat utomstående som ledamöter, och det har sagts att man kan ta in "styrelseproffs", men enligt nedan kan ju inte detta funka?


Föreningslagen:
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar föreskrift om det.

Kulan
2010-02-08, 12:42
Det finns ingenting, utom speciella BSB respektive Riksbyggen stadgar och prestige som hindrar från att anlita externa styrelseledamöter. Jag har själv varit ordförande i en SBC - förening. Det fungerade alldesles utmärkt. Dock skall sägas att man måste ha lokalt boende för vardagsvestyr annars fungerar det inte.
I HSB föreningar behöver man inte bo i föreningen men ledamoten måste vara medlem i HSB, men sådant är ju lätt att ordna. Kostar 500 kronor. Detta vet jag också av egen erfarenhet då en i min f.d. styrelse flyttade men fortsatte på ovanstående villkor efter besked från HSB.

Admin
2010-02-08, 15:06
Dock gäller att om det är en HSB eller Riksbyggen - förening så måste styrelseledamöterna vara medlemmar.

Bara ett förtydligande (som jag nu ser att Kulan redan givit).
Vet inte hur det fungerar i Riksbyggen, men för en HSB-brf gäller att man måste vara medlem i HSB, inte i bostadsrättsföreningen, för att kunna väljas in som styrelseledamot.

Sedan är det en annan sak om någon bryr sig om detta krav.

Men det är föreningens stadgar som är styrande här, om man vill följa regelverket.
När man vet hur stadgarna utformats så vet man sedan hur man ska kunna vända på regelverket så att det passar in på ändamålet.

Föreningslagen:
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar föreskrift om det.

Ja, och för HSB gör man då tolkningen att det är i HSB-föreningen man måste vara medlem.

Det går alltså att vända på allt som man vill, om man t.ex. vill använda sig av styrelseproffs.

Francois
2010-02-08, 15:06
Lagligt får vem som helst sitta i en bostadsrättsstyrelse. Stadgarna skall förtälja om även icke boende i föreningen kan vara styrelseldamöter.
HSB och Riksbyggen har i sina normalstadgar att du inte behöver bo i föreningen för att vara ledamot. Men härhandlar det ju om att de själva inte ska bli uteslutna.

Förtydligande: Riksbyggen är en medlem i ens brf, och får utse en ledamot i styrelsen.
Alltså, om en Rikbyggen förening har 70 lägenhet, betyder det att det finns 71 medlemskap, 1 per lägenhet och Riksbyggen har 1 medlemskap.

Francois
2010-02-08, 15:10
Styrelsen i en brf har planer på att föreslå att gamla styrelsemedlemmar skall få återväljas till styrelsen. Dessa personer har avflyttat ifrån föreningen.
Kan det vara tillåtet?

Mvh Björn.

Din styrelse ska överhuvudtaget inte blanda sig i vem ska vaar kandidat för att väljas till nästa styrelse. Detta är valberedningsarbete.
Och valberedningen ska vara oberoende av styrelsen. Styrelsen ska inte blanda sig i.

Essa
2010-02-09, 00:06
Man vill slippa risken att avflyttade medlemmar sitter kvar i styrelsen enbart för att parasitera på arvode. Samtidigt vill man ha möjlighet att ta hjälp av styrelseproffs experthjälp mot betalning vid behov.

Kan inte det lösas genom att ha krav i stadgarna att styrelsemedlem måste vara medlem i föreningen, men ta in styrelseproffs som adjungerade till styrelsen vid behov, och betala dessa som vilken leverantör som helst?

Gällande privat brf utan hsb, riksbygg....

MikHo
2010-03-05, 06:43
Dock gäller att om det är en HSB eller Riksbyggen - förening så måste styrelseledamöterna vara medlemmar.


Vet inte hur det fungerar i Riksbyggen, men för en HSB-brf gäller att man måste vara medlem i HSB, inte i bostadsrättsföreningen, för att kunna väljas in som styrelseledamot.


I vår Förening (som varit Riksbyggen och fortfarande har "deras" stadgar) står det att rösträtt på stämman har endast medlemmar (inte ens make/maka eller sambo, såvida de inte kommer som ombud med dagtecknad fullmakt.
Däremot, får vem som helst sitta i styrelsen, behöver inte vara medlem eller ens boende i föreningen.
Grundat på att det inte står specificerat i stadagarna vem som får vara styrelseledamot.
Det är till och med så att de kan vara flera personer från samma lägenhet som sitter i styrelsen. Finns inget förbud mot detta (jag har skrivit en motion till detta års stämma gällande detta)