handdator

Visa fullständig version : Fundior vill bygga fastighetsaffär på ägarlägenheter - Privata Affärer


Admin
2010-02-03, 23:51
Emissionsaktuella Fundior vill skapa en placeringsmöjlighet i ägarlägenheter, en sedan våren 2009 ny ägar- och boendeform i Sverige. De nya reglerna innehåller samtidigt en rad begränsningar för vilka typer av fastigheter som kan bli ägarlägenheter. Det handlar om nybyggen och kontors- och affärslokaler som tidigare inte använts som bostäder

Fungera som en fastighetsfond
Fundior ska inom en treårsperiod ha ett bestånd på 1.000 - 2.000 ägarlägenheter i Sverige och Finland. Bolaget vill fungera som en fastighetsfond för investerare och kommer att sköta fastighetsförvaltningen mot en fast avgift och andel av vinsten före skatt
Vår affärsmodell medger att alla kan delta i fastighetsinvesteringar, säger Reijo Kirstua och påpekar att ägarlägenheterna är utmärka investeringsobjekt eftersom de kan köpas individuellt eller i kluster.

Storstadsregioner i fokus
Bolaget kommer inledningsvis köpa en del ägarlägenheter i Finland. För den svenska marknaden är man mer pragmatisk men det är storstäder och studentstäder som är i fokus.

Reijo Kirstua säger att den dåliga tillgången på ägarlägenheter i Sverige är ett problem men att han räknar med att byggföretagen kommer att bli mer aktiva i sektorn om några månader. Dödläget kan tvinga Fundior till att starta egna byggprojekt, säger han.

Ägarlägenhetsförvärven ska finansieras genom banklån, nyemissioner och räntebärande skuldebrev som kommer att släppas under andra kvartalet 2010. Skuldebreven ska enligt bolaget ha en fast konkurrenskraftig ränta.

Tveksamma byggare kan pressa bolagets tidsramar
Samtidigt är de svenska byggföretagen fortsatt kallsinniga till byggnation av ägarlägenheter. Anledningen är att hyresregleringen anses göra det för svårt att tjäna pengar på att hyra ut ägarlägenheter i andra hand.

Det talar för att Reijo Kirstua, åtminstone på kort sikt, sannspås i att dödläget på den svenska ägarlägenhetsmarknaden kan tvinga bolaget till att starta egna byggprojekt i Sverige. Det skulle sannolikt tänja på bolagets tidsramar.

Samtidigt menar Reijo Kirstua, med tidigare erfarenhet av den finska marknaden där ägarlägenheter funnits under lång tid , att läget trots de till synes svåra oddsen är bra för Fundior:

- Vi kan använda våra erfarenheter från den finska marknaden när Sverige nu öppnar upp. Marknadsläget passar vår storlek och situation bra samtidigt som vi menar att det dåliga utbudet talar för en bättre prisutveckling på ägarlägenheter än andra fastigheter de kommande åren.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=153203)