handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö/Claes Caroli stoppar motioner !


Admin
2010-02-03, 21:04
Följande skriver HSB Malmös styrelseordförande till mig idag efter att mina motioner anlänt till HSB Malmös servrar på morgonen den 1/2.

Tack för engagerade och intressanta synpunkter vid vårt möte idag. - Självklart tar jag till mig dina åsikter och funderingar.

Som jag berörde vid vårt samtal önskade jag kontrollera vissa fakta innan jag svarade dig.

Jag kan bekräfta att jag 2010-02-01 erhållit mail från dig innehållande två dokument med beteckningarna: "Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del1" samt "Motioner-till-HSB Malmo-2010-del2".
Malen har inkommit via min e-postadress claes.caroli@malmo-hsb.se (wlmailhtml:{9BF748BE-4D13-45C9-84D6-AC53C08C2E65}mid://00000108/!x-usc:mailto:claes.caroli@malmo-hsb.se) samt länken "Fråga Styrelse" på HSB Malmö´s hemsida.

Förutsättningarna för att inlämna motion till HSB Malmö´s ordinarie föreningsstämma 2010 framgår i stadgarna, § 19

"Motionsrätt
§ 19 Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång."

Då jag finner att de av dig insända motionerna av formella skäl inte kan behandlas på vår ordinarie föreningsstämma 2010-04-24 ber jag dig omgående kontakta mig om jag misstolkat datum.

Med vänlig hälsning

Claes Carol

Tfn 0761-28 77 34

Admin
2010-02-03, 21:06
Följande svar skickade jag i retur till Claes Caroli.

Men Claes, till mig sa du bara för ett par timmar sedan att det skulle undersökas och att styrelsen skulle ta ett beslut i frågan.
Vad har undersökts sedan 18.00 och var det inte först den 16/2 som styrelsen skulle ha ett styrelsemöte?

Som jag redan påpekat för dig så har styrelsen inte uppgivit epost-adress för inskickande av motioner och HSB Malmö har ingen jour under helgen.
Det är då inte utan man undrar om det var medvetet att försöka försvåra inlämnandet av motioner i mesta möjliga mån. Inte minst med tanke på styrelsens tidigare uttalade och fullständigt regelvidriga krav för behandling (scanna in namnteckning).

Jag försökte skicka iväg mailet med dokumentet till HSB Malmö flera gånger i söndags, men fick felmeddelanden om att det inte gick.
Vet inte när det slutligen gick igenom, men det var just därför den bekräftelse jag efterfrågat, och som du och resten av styrelsen inte ville ge, var så viktig.

Dessutom undrar jag varför jag och mina motioner särbehandlas på detta sätt, när andra fått in sina motioner långt senare?

Är detta vad du anser vara bäst för medlemmarna?
Motionerna ska då behandlas på nästkommande stämma, och är det inte bättre om dessa motioner - som du för några timmar sedan tyckte var så bra - behandlas nu i stället, med medlemmarnas - inte styrelsens - bästa i åtanke?


Beakta följande motion från mig till HSB Malmö;
Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#135)

Samt följande motion från mig efter att HSB Malmös styrelse underlåtit att följa stämmans beslut;
Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#134)

Så här skriver HSB Malmös styrelse år 2008;
"Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-14.htm#119)"

Här finns de motioner som HSB Malmös styrelse så gärna vill skjuta framför sig;
Motioner till HSB Malmö 2010 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2010.htm) (foruminlägg; Motioner till HSB Malmös årsstämma 2010 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11654))


Min, i sammanhanget passande motion, om att mottagandet av motioner ska bekräftas;
Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2010.htm#4)
Denna motion har HSB Malmös styrelse inte velat att stämman skulle godkänna och stämman har följt styrelsens önskan.
Claes Caroli och resten av styrelsen har besvarat motionen tidigare med;
"Det är styrelsens avsikt att motioner till HSB Malmö också formellt ska bekräftas till avsändaren när de har mottagits.
Detta kan dock av praktiska skäl inte gälla alla skrivelser, vilket motionären skriver i sin motion."
Med denna variant från styrelsen har styrelsen sett till att styrelsen kan hålla inne med bekräftelser precis så länge de behagar och till dess att bekräftelse av motionerna inte längre fyller någon funktion. Det är standard inom HSB att ta bort nyckelord för att man därmed ska kunna göra en helt valfri tolkning av varje fråga, så att det i varje stund passar HSBs eget syfte.


Även föregående år försökte HSB Malmös styrelse undvika att bekräfta mottagandet av motionerna till varje pris.
Frågor till HSB Malmös styrelse om motionshanteringen 2009 (http://hotpot.se/hsb-caroli-motioner.htm)
Dessutom ville styrelsen - i egensyfte - hemlighålla in i det längsta hur man tänkte behandla motionerna och att man då tänkte distribuera motionerna på CD.


Claes Caroli svarar:
Jag har tagit emot ditt mail och styrelsen skall beakta dina synpunkter

Med vänlig hälsning

Claes Caroli


Mitt svar;
Claes, jag ser gärna att du besvarar mina frågor.
Jag vill inte minst veta när du menar att motionerna inkommit. Varför vill du inte berätta detta?

Som vanligt får jag inga svar och utblivna svar är en rätt som HSB Malmö alltid tar sig när sanningen riskerar krypa fram.

MikHo
2010-02-04, 16:35
Om det är så att motionerna inte varit inlämnade förrän den 1/2 så är de försent inlämnade och skall därmed inte behandlas.

Det är dock störande (och felaktigt) om det är andra motioner som inkommit den 1/2 eller senare som behandlas.

Admin
2010-02-04, 17:10
När mina motioner kommit in vet vi inte för det vill HSB Malmös styrelse inte svara på.

En fråga MikHo.
Om du ska åka med tåget till Helsingborg och så står Claes Caroli där och blockerar så att du inte kan hoppa på tåget innan det kör iväg, då är det alltså ditt fel att du inte hann med tåget? :14:

Vi kan fortsätta;
Om du lägger motioner på brevlådan på torsdag kväll, men så blir det strejk på posten och dina motioner anländer inte förrän dagen efter sista inlämningsdatum.
Menar du då att dina motioner inte ska behandlas?

Och slutligen, en stilla undran. Ser du det som en principsak att motionerna inte ska behandlas om de kommer in dagen efter sista inlämningsdatum, eller ser du det som att denna försening påverkar något, och i så fall vad?

Förresten, ännu en fråga.
Vad tycker du en medlemsorganisation ska prioritera, medlemmarnas bästa, eller... något annat (i så fall vad)?

Sedan skulle jag nog vilja uttrycka det som aningens allvarligare än "störande" om det är så att en medlem och dennes motioner särbehandlas. Skifta plats på det utanför parantesen och det innanför, så håller jag med dig. :1:

insidern
2010-02-04, 17:47
När mina motioner kommit in vet vi inte för det vill HSB Malmös styrelse inte svara på.

En fråga MikHo. Om du ska åka med tåget till Helsingborg och så står Claes Caroli där och blockerar så att du inte kan hoppa på tåget innan det kör iväg, då är det alltså ditt fel att du inte hann med tåget?:


Självklart är det så att det är inte Claes Carolis fel. Han och HSB Malmö har aldrig fel det är alltid någon annan.
Vad övriga styrelseledamöter tycker och tänker får vi aldrig reda på. Det finns bara en röst som hörs. Husbondens.

tette
2010-02-04, 20:32
En normal organisation hade tänjt på reglerna och godkänt motionerna.

Om HSB hade haft någon tidpress skulle jag kunnat förstå att man kan avvisa motioner. I detta fall handlar det om några timmar eventuellt.

Kom nu inte med något dumt svar att regler är till för att följas. I detta fall har HSB alla möjligheter att frångå en regel och godkänna motionerna, utan att det skulle få några konsekvenser för framtiden.

Detta handlar bara om att "HATA".
Jag kan tänka mig att motionsplaneringen börjar vid nästa styrelsemöte?
sedan har de någon månad på sig att svara på motioner och komma med förslag till utlåtande. Sanningen är som sagt att man vill inte ha med medlemmar och deras motoner att göra, såvida det inte är någon i närmaste ledet som författat motioner. Skulle vara intressant att veta hur många vapenbröder till "hönsen" i HSBstyrelserna som åtar sig att skriva motioner som är för och med HSB.. det har vi sett många exempel på tidigare.

Bojkotta alla "hjärntvättade" HSB:are...

Francois
2010-02-04, 21:24
Det går förmodligen att se att motionerna skickades iväg INNAN slutdatumet, samt det är rimligt att tycka att ett mail bara tar några minuter på sig att komma fram (även om det inte gjorde det i detta fall, om man ska tro Carolis), därför borde HSB behandla motionerna.

Admin
2010-02-04, 22:54
Jag vet inte om det finns någon som har några teorier, men det skulle vara intressant att veta varför Claes Caroli inte vill svara på min fråga om hur dags motionerna anlände till HSB:s servrar.

Men jag kan inte se att det spelar någon som helst roll om motionerna trillade in till HSB Malmö några timmar efter midnatt. Anledningen till att man har ett specificerat datum för när motionerna ska komma in är för ingenting annat än för att styrelsen ska hinna behandla motionerna innan stämman.
Det är därmed upp till styrelsen att bedöma om för sent inkomna motioner skulle medföra någon försening i styrelsens behandling av motionerna och därför inte kunna behandlas.

Om det är någon som kan komma på något annat skäl än detta, tom ett långsökt sådant, så skulle jag vara mycket intresserad av att höra detta skäl.

Alla begriper att de tekniska problemen som försenade motionerna omöjligen på något sätt skulle kunna ha försinkat styrelsens behandling av motionerna.

Alla som är lite juridiskt kunniga vet att en stadgeparagraf som säger "Motioner ska ha kommit in senast den x/y" inte på något sätt är samma sak som formuleringen "Motioner som inte kommit in senast den x/y kommer inte att behandlas av styrelsen".
Det är två helt olika saker och det ena medför inte det andra per automatik.

Och som Tette påpekat här innan så blir det i detta sammanhang mest bara löjeväckande om HSB skulle använda sig av skälet;
"Regler är regler och de är till för att följas"
eller något liknande, för att försvara sitt beslut att stoppa motioner som anlänt obetydlig tid efter 24-slaget.

Betänk också att detta är en organisation som talar sig varm för "medlemsnyttan" och som hela tiden vill göra gällande att man arbetar för medlemmarnas bästa.
Att inte ta upp motioner för att de kommit in ett par timmar för sent, när endast tomten var vaken, motsäger allt vad HSB sagt om medlemsnytta på ett sätt som inte kan bli tydligare, enligt min mening.

Nu har i och för sig Claes Caroli indikerat att han ska låta styrelsen ta ett beslut i frågan, men man kanske inte ska ha några större förhoppningar om att förnuftet ska råda. Det är ju ändå så att styrelsen på flera olika sätt redan visat att man inte vill ha motioner, och speciellt inte mina.

En styrelse med lite sans skulle kanske formulerat sig i stil med;
"Dina motioner kom in några timmar efter tolvslaget och skulle man följa stadgarna strikt så behöver styrelsen därmed inte behandla motionerna. Men eftersom det inte har någon praktisk betydelse - genom att det inte inneburit någon försening av behandlingen för styrelsen - så finns det inget skäl för styrelsen att inte behandla dessa motioner. I övrigt har styrelsen självfallet förståelse för att tekniken kan falera. Även det faktum att vi på HSB Malmö missat att informera om var motioner skulle skickas gör att även om motioner skickats in via epost under måndagen så skulle vi självfallet tagit upp även dessa. Dessutom måste styrelsen se till vad som är bäst för medlemmarna och inget kan väl vara viktigare än att behandla inkomna motioner. Lagar och regler består ofta av formuleringar som lämnar öppet för tolkningar, t.ex. denna stadgeparagraf om tidpunkten för när motioner ska vara inkomna, och det finns absolut inget uttalat i varken lag eller stadgar som skulle hindra en styrelse att behandla motioner som kommit in för sent. Då det därmed inte finns något som hindrar HSB Malmö från att behandla motionerna så kommer vi att göra detta.".

Det är bara att gå ut och söka på nätet så kan man se föreningar - t.o.m. HSB-brf:ar - som utan att tvista tar upp för sent inkomna motioner.

Dessutom handlar det ju inte om att styrelsen slipper behandla motionerna, det handlar enbart om att styrelsen lyckas skjuta upp behandlingen av motionerna.
Med detta i åtanke så kan man nog bara konstatera att styrelsen inte har något att vinna på att inte behandla de motioner som i så fall bara kommer att ligga kvar till nästa stämma (och då förmodligen ännu tydligare och svårare att avslå). Vill styrelsen döda motionerna så tror jag styrelsen vinner på att göra detta så fort som möjligt. Vill styrelsen skjuta på motionerna till nästa stämma så törs jag garantera redan nu att motionerna kommer att vara mer välformulerade och jag kommer att vara mer förberedd.

clabbe
2010-02-05, 06:29
Det finns en lag som heter Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. I den sägs att
Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast skall vidtas, på en söndag... får åtgärden vidtas nästa vardag.

Den 31/1 var en söndag. Analogt med denna lagstiftning borde sista dagen för att lämna in motioner vara den 1/2.
Det är inte alls säkert, och kanske långsökt, om denna lag är tillämplig på stadgarna i en ekonomisk förening men det kan ju vara ett argument för att säga att motionerna var inlämnade i rätt tid.

MikHo
2010-02-05, 07:31
När mina motioner kommit in vet vi inte för det vill HSB Malmös styrelse inte svara på.

Det är dåligt, en enkel fråga som borde kunnas ge ett enkelt svar.


En fråga MikHo.
Om du ska åka med tåget till Helsingborg och så står Claes Caroli där och blockerar så att du inte kan hoppa på tåget innan det kör iväg, då är det alltså ditt fel att du inte hann med tåget? :14:

Jag förstår inte allvaret i den frågan, eftersom den är helt irrelevant.....Om Claes Caroli har förhindrat dina mail att levereras så är det allvarligt men jag tror inte Claes Caroli har den kompetensen. Som en parantes tror jag inte Claes Caroli hade kunnat hindra mig från att komma på tåget om han inte hade flyttat centralen ;)


Om du lägger motioner på brevlådan på torsdag kväll, men så blir det strejk på posten och dina motioner anländer inte förrän dagen efter sista inlämningsdatum.
Menar du då att dina motioner inte ska behandlas?

Om brevet poststämplats tidigare än "sista datum" kan en del mottagare acceptera en sådan leverans i och med strejken, men om det är sagt/skrivet att motionen skall vara tillhanda senast den 31 januari så är det den dagen som gäller.


Och slutligen, en stilla undran. Ser du det som en principsak att motionerna inte ska behandlas om de kommer in dagen efter sista inlämningsdatum, eller ser du det som att denna försening påverkar något, och i så fall vad?

Jag ser det som en principsak, har man en sista dagen datum så är det den som gäller, om man eventuellt ruckar på detta för enskild så ska det absolut gälla för alla (förlängning av inlämningsdatum)Vad tycker du en medlemsorganisation ska prioritera, medlemmarnas bästa, eller... något annat (i så fall vad)?

medlemmarnas bästa samt organisationens överlevnad.
En organisation som gör något bra för medlemmarna men inte överlever pga av detta har inte fattat beslut för medlemmarnas bästa...

Vart vill du komma med detta? Är det för att du faktiskt skriver motioner till en trög organisation som du vill att de tummar på reglerna?


Sedan skulle jag nog vilja uttrycka det som aningens allvarligare än "störande" om det är så att en medlem och dennes motioner särbehandlas. Skifta plats på det utanför parantesen och det innanför, så håller jag med dig. :1:

Vet du om någon annan motion mottagits efter sista datum men som kommer att behandlas på stämman?
eller med särbehandling, menar du dina historiska händelser med HSB?

Admin
2010-02-05, 10:06
Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast skall vidtas, på en söndag... får åtgärden vidtas nästa vardag.
Intressant. Det kände jag inte till.
Jag tycker i och för sig att det redan innan stod helt klart att HSB Malmös styrelse gjort fel (enl. vad jag förklarat i mitt föregående inlägg), men det här skulle man kunna säga definitivt sätter den sista spiken i kistan. Tack för denna upplysning.

Clabbe, det du säger är alls inte långsökt. Det brukar faktiskt fungera så att när man tolkar regelverk så tar man stöd av andra jämlika/motsvarande regelverk.

Så lag (1930:173) om "beräkning av lagstadgad tid" vill jag hävda är högst applicerbar här, i bedömningen av en medlems rätt att lämna in motioner dagen efter sista inlämningsdatum.

Dessutom så säger sunt förnuft att man inte tar bort två (eller fler) dagar för möjligheten för alla att lämna in motioner utan man ger den part rätt för vilken det är viktigast, dvs motionären - och, i detta fall, 42.000 medlemmar.

j.a
2010-02-05, 11:02
Med tanke på historien om alla de här motionerna som återkommer varje år så är kanske tipset att lämna in dem 4 veckor i innan sista dag nästa år samt göra det personligen, för att inte lämnar några tvivel eller luckor. Om man nu måste lämna över 100 motioner dvs.

totiki
2010-02-05, 11:25
Finns det anslaget någonstans när första dag för inlämning av motioner kan ske? Om inte så lär dina motioner för 2011 redan vara inlämnade, till viss del. Det kommer väl några till.

Admin
2010-02-05, 11:50
Med tanke på historien om alla de här motionerna som återkommer varje år så är kanske tipset att lämna in dem 4 veckor i innan sista dag nästa år samt göra det personligen, för att inte lämnar några tvivel eller luckor.
Ja, att de återkommer är en given konsekvens av att de inte behandlas.
Varken av styrelse eller stämma.

Jag vill dock inte lämna in motionerna i förtid av flera olika anledningar.

Finns det anslaget någonstans när första dag för inlämning av motioner kan ske? Om inte så lär dina motioner för 2011 redan vara inlämnade, till viss del. Det kommer väl några till.
Det finns ingen startdag för inlämnande av motioner.
En rekommendation är att alltid i alla lägen skriva att motionerna man lämnar in ska behandlas på nästkommande stämma.

Ja, naturligtvis kommer motionerna att fortsätta komma in till dess att de behandlats av såväl styrelse som stämma. Jag tror att t.o.m. HSB Malmös styrelse förstår att vilka trick de än försöker använda sig av så är det enda de kan göra i detta läge att skjuta upp motionerna som längst ett år.

Om HSB Malmös styrelse vägrar ta upp motionerna 2010, till nackdel för medlemmarna, så kommer motionerna alltså i retur 2011, men då i en förbättrad form.
Det är också rimligt att anta att det då under ett års tid tillkommer ett antal motioner, precis som det gör för alla de få (ca 1 % av fullmäktige, och snart kanske ingen alls eftersom man börjar förstå det meningslösa i att lägga ner tid på att skriva motioner som man redan från början vet att de kommer att avslås av både styrelse och stämma oavsett hur de formuleras och oavsett vad de handlar om) som motionerar.

Ett alternativ kan också vara att låta domstolen avgöra frågan.

Jag vill upprepa vad jag skrivit i ett tidigare inlägg, om det är någon som missat detta;
En stadgeparagraf som säger;
"Motioner ska ha kommit in senast den x/y"
är inte på något sätt samma sak som formuleringen;
"Motioner som inte kommit in senast den x/y kommer inte att behandlas av styrelsen".
Det är två helt olika saker och det ena medför inte det andra per automatik.

Jag vet att det i alla fall finns en person på HSB som är tillräckligt juridiskt kunnig för att förstå vad jag beskriver ovan; HSB Riksförbunds styrelseordförande Kent-Olof Stigh. Han har nämligen själv utnyttjat sig av detta juridiska resonemang tidigare, i samband med mina motioner.