handdator

Visa fullständig version : De rödgröna tar strid mot bostadsrätterna - MyNewsdesk


Admin
2010-02-02, 23:35
- Jag är förbluffad över hur de tre partierna oförblommerat ställer sig bakom förslag som enbart har till syfte att försämra för bostadsrätten som boendeform. Tydligast syns detta i avsnittet om ombildning till bostadsrätt. Som det är idag krävs att 2/3 av de boende röstar för ombildning men de rödgröna vill att det istället ska bli 3/4-majoritet. Här spelar det tydligen ingen roll vad de boende tycker, lagregler ska till som i praktiken kommer göra det näst intill omöjligt att köpa huset där man bor, säger bostadsrättsorganisationen SBCs vd Göran Olsson.

- Förslagen gynnar fastighetsspekulanter och "klippare" - de som själva vill satsa både engagemang och pengar i sitt boende - är förlorarna i de rödgrönas förslag.

Överenskommelsen synes ha tillkommit genom att de tre partierna har grävt fram sina gamla bostadspolitiska motioner från 90- och 00-talet och snabbt klippt ihop dem till ett dokument - därför hänger inte förslagen riktigt ihop eller är i många fall otydligt formulerade. Ett exempel på detta är ROT-avdragen; bostadsrättsföreningar och hyreshus ska få göra "nya" skatteavdrag med 50 000 kr per lägenhet - men idag betalar ingen mer än drygt 1 250 kr per år i skatt. Hur hänger detta ihop? Nya bidrag ska fram för att uppmuntra totalrenoveringar av flerfamiljshus, samtidigt ska de boende i hyresrätter ges ett avgörande inflytande, och vanligen brukar totalsaneringar nämnas som exempel på dålig resurshushållning. När det gäller ombildningsfrågor innebär förslagen kraftiga inskränkningar i föreningsfriheten - att staten skulle kunna, eller ens vilja ställa krav på vilka beslut, en enskild förening fattar hör inte hemma i en demokrati.

- Vi inser att ett dokument av denna karaktär kanske inte ska tolkas som ett slutgiltigt program. Men de rödgröna partierna har mycket kvar att förklara om man inte ska tolka detta som att det egentliga syftet med överenskommelsen är att det är hyresrätterna som ska gynnas på bekostnad av dem som bor i bostadsrätt, kommenterar Göran Olsson.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sbc_ek_foer/pressrelease/view/de-roedgroena-tar-strid-mot-bostadsraetterna-368026)