handdator

Visa fullständig version : Läckage från tätskikt, dolt fel i brf?


sara
2010-01-27, 05:12
Jag har köpt en lägenhet direkt av bostadsrättsföreningen för 1,5 år sedan.
Nu har det upptäckts en vattenskada i lägenheten under mig. Vattenskadan har orsakats av ett läckage i mitt tätskikt. Detta syns INTE I min lägenhet, inga sprickor i ytskiktet (kaklet, fogarna etc).

Då det gäller tätskiktet ligger ansvaret på mig, inte föreningen. Men går det att åberopa att detta är ett dolt fel och således är det säljarens (bostadsrättsföreningens) ansvar?

Fastigheten byggdes 1970. Badrummet har renoverats sedan dess, när bostaden var hyresrätt. Det verkar inte finnas några papper på detta. Kaklet är dock helt och rent så det kan inte vara alltför gammalt.

Gusten
2010-01-27, 10:50
Även om du har underhållsansvaret för tätskiktet behöver du inte ersätta vattenskadorna
i lägenheten under din eftersom du inte varit oaktsam.
Enda chansen för den i lägenheten under att få ersättning är att denne
kan göra gällande att någon varit vållande till skadan genom oaktsamhet.
Den chansen är kanske inte så stor och man får väl därför hoppas den i
lägenheten under har hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Trötter
2010-01-27, 15:31
Är det länge sedan våtutrymmet renoverades?
Är det fler som renoverat sina våtutrymmen vid samma tidpunkt som ditt våtutrymme renoverades?
Är det fler i fastigheten som har/haft problem med fukt i våtutrymmen?
Vem utförde renoveringen tidigare 1: Entreprenör? 2: Hemmasnickare?Du får förmodligen fråga tidigare bostadsinnehavare vem som utfört renoveringen, eller om det finns någon dokumentation i föreningens arkiv.