handdator

Visa fullständig version : Stambyte i brf - Fiasko - Partisk besiktningsman


AlF
2010-01-24, 17:11
Vårt lilla hus var (är) objekt för ett stambyte. Enligt schemat påbörjades det den 5/8 och skulle vara färdigt - alltså lägenheterna skulle vara rena på byggmaterial och arbetare - den 5/10. Detta skulle visa sig vara en önskedröm. Först sex veckor efter utsatt datum blev det lugnare i huset.

Det anordnades också en s k slutbesiktning. Det kom två "besiktningsmän" vilkas arbete övervakades av representanter för huvudentreprenören och några av underentrepenörerna. Dessa besiktningsmän tycktes vara mer intresserade av att hålla sig på god fot med entreprenörerna än av att göra sitt jobb. Detta resulterade i att många av felen som fanns kvar efter redan gjorda omfattande reparationer inte alls blev rapporterade och följaktligen inte åtgärdade heller.

Dessutom fick vi en duschhörna (svängbara böjda glasskärm) som är betydligt mycket mindre än vad som ursprungligen avtalades. Det hade heller inte tagits hänsyn till under det övriga planeringsarbetet, utan allt annat - sådant som t ex placering av golvbrunn är gjort för den större hörnan med resultat att vattnet rinner långt ut på golvet utanför duschhörnan när man duschar.

En del av det använda materielet är som vore det köpt på någon överskottslager, sönderslagna och böjda beslag t ex.

Det värsta är egentligen att rörfirmans reparatör som skulle reparera en vattenläcka (vattnet läckte i strid ström på golvet) vid toastolen slog sönder stolen på något sätt under monteringen, så att spolningen inte fungerar som den ska; det låter som Niagara-fallet och vattnet kommer med full kraft från ena sidan slående mot skålens botten och resulterar i att det mesta ofta stannar kvar. Detta tar dock rörfirman ingen hänsyn till. Inte heller att vattnet läcker från kranfoten på handfatet ner till kommoden under.

Min fråga är alltså; vart kan jag vända mig för att få rätsida på dessa ting?
Huvudentrepenörens representant har ändrat attityd från en len lismare till en arrogant nejsägare och därifrån tycks ingen hjälp gå att få.

Föreningen är liten med en svag styrelse - resultatet blir plus minus noll där också. Jag funderar på att lämna alla uppgifter med bilder som jag har tagit under resans gång till någon tidning. Då är problemet bara att det blir lätt föreningen som blir lidande, eller? Tips från någon!?

Trötter
2010-01-24, 17:24
Mycket tråkigt att höra. Ditt fall är inte unikt. Det sitter amatörstyrelser över hela landet och tror att dom kan utföra entreprenadupphandlingar. Men i själva verket så har de inte en aning om vad som gäller. På detta sätt blir många föreningar blåsta.

Du ska vända dig till styrelsen, det är styrelsen som har ansvaret för att brister blir åtgärdade. Om nu inte styrelsen agerar så föreslår jag att du söker i föraningen efter majoritet/minoritet=10% av medlemmarna. Då har ni möjlighet att driva frågan mot styrelsen i domstol på ett bra sätt.

Styrelsen behöver aldrig ta en diskussion med underentreprenör utan allting ska drivas via huvudentreprenören. Det är huvudentreprenören som är ersättningsskyldig för brister och förseningar som uppkommit under entreprenaden.

Detta med besiktning är en av de delar som är mest avgörande vid byggentreprenader. Jag anser att beställaren ska ombesörja besiktningen, och när besiktning utförs så är det bara beställaren och besiktningsorganet som närvarar. Det ska vara en ackrediterad besiktningsman. Och om det går så ska man inhämta besiktningsmannen från annan del av landet. Detta för att det inte skall uppstå en jävsituation.

Du som medlem i föreningen har ingen skyldighet att kontakta entreprenör för att få brister åtgärdade, utan det är styrelsen som ska göra detta.

Jag hoppas föreningen inte betalat hela fakturan för entreprenaden om ni ska driva det vidare till högre instans.