handdator

Visa fullständig version : Tvingad till viss inredning efter stambyte i brf - Trots stämmobeslut om annat


Restless Heart
2010-01-22, 15:58
Vi har nyligen haft möte om stambyte i vår förening där vi efter två stämmor godkännt stambyte + renovering av badrum. Då sades det att det skulle finnas stora möjligheter att påverka utseendet med olika val av inredning och att man kunde välja utöver detta sortiment om man själv betalade mellanskillnaden.

Vi är några som nyligen renoverat våra badrum (eftersom det sades att stambyten inte skulle genomföras på länge) och efter diskussioner är det bestämt att vi skulle få pengarna tillbaks vid uppvisande av kvalitetsdokument och kvitton. Dessutom skulle vi kunna återanvända vår inredning så att vårt badrum blev sig likt igen. Det var även tal om att bilda en grupp som skulle titta på olika inredningsmöjligheter. Vi kände oss mycket nöjda med detta.

Igår kallades vi till ett möte med byggfirman och styrelsen där det talades om för oss att kontrakt var skrivna och att renoveringen ska börja om två veckor. Vi fick se den vita kakelplatta som var utvald och vilka tre färger vi kunde välja som bård. Vi fick även en lista på det handfat, skåp, duschdörr och handukskrok som vi skulle få. Vi fick även en kontakt på Höganäs där vi kunde välja vilket kakel vi ville ha.

Efter några oroväckande frågor stod det klart att vi inte fick välja någon annan inredning eller andra kakelleverantörer och att byggfirman vägrade sätta upp något annat än just dessa saker på lappen som de själva köpt in, eftersom deras garanti inte skulle gälla då. De varnade även för att garantin slutar gälla om vi sätter upp något efter att de varit där.

Så nu är vi helt låsta! De vägrar sätta upp den inredning vi vill ha och vi kan inte sätta upp den efteråt. Styrelsen och byggfirman har bestämt åt oss alla hur våra badrum ska se ut, kontrakt är skrivna. Trots att det inte var vad beslutet var på stämman och vad vi blev lovade.

Vad ska vi göra? Nu är det jättebråttom... om två veckor börjar idiotin!

Trötter
2010-01-23, 10:46
OBS Att göra: Granska stadgarna, protokollet från beslutande stämma

Vi har nyligen haft möte om stambyte i vår förening där vi efter två stämmor godkännt stambyte + renovering av badrum. Då sades det att det skulle finnas stora möjligheter att påverka utseendet med olika val av inredning och att man kunde välja utöver detta sortiment om man själv betalade mellanskillnaden.
Vi är några som nyligen renoverat våra badrum (eftersom det sades att stambyten inte skulle genomföras på länge) och efter diskussioner är det bestämt att vi skulle få pengarna tillbaks vid uppvisande av kvalitetsdokument och kvitton. Dessutom skulle vi kunna återanvända vår inredning så att vårt badrum blev sig likt igen. Det var även tal om att bilda en grupp som skulle titta på olika inredningsmöjligheter. Vi kände oss mycket nöjda med detta.
Jag antar att ni haft en stämma som beslutat om att renovera stammar och våtutrymmet. På detta möte är det viktigt att man får de åsikter som framkommer på mötet, samt de beslut som fattas, förda till protokollet.

Det är vanligt förekommande att styrelser/ordförande vid möten/stämma begränsar/redigerar innehållet i protokollet och sedan tolkar styrelsen ofta innehållet i protokollet felaktigt vid verkställande av beslut, och följden blir att medlemmarna känner sig blåsta. Mycket vanligt i HSB föreningar om HSB är inblandad i beslutsprocessen.


Igår kallades vi till ett möte med byggfirman och styrelsen där det talades om för oss att kontrakt var skrivna och att renoveringen ska börja om två veckor. Vi fick se den vita kakelplatta som var utvald och vilka tre färger vi kunde välja som bård. Vi fick även en lista på det handfat, skåp, duschdörr och handukskrok som vi skulle få. Vi fick även en kontakt på Höganäs där vi kunde välja vilket kakel vi ville ha.
Efter några oroväckande frågor stod det klart att vi inte fick välja någon annan inredning eller andra kakelleverantörer och att byggfirman vägrade sätta upp något annat än just dessa saker på lappen som de själva köpt in, eftersom deras garanti inte skulle gälla då. De varnade även för att garantin slutar gälla om vi sätter upp något efter att de varit där.
Så nu är vi helt låsta! De vägrar sätta upp den inredning vi vill ha och vi kan inte sätta upp den efteråt. Styrelsen och byggfirman har bestämt åt oss alla hur våra badrum ska se ut, kontrakt är skrivna. Trots att det inte var vad beslutet var på stämman och vad vi blev lovade.
Firman som skall utföra entreprenaden går ju givetvis att byta ut även om parterna har träffat ett kontrakt/avtal. I avtalet bör det framgå hur parterna ska förhålla sig till varandra. och jag antar att det är styrelsen som ingått avtalet med entreprenören. Detta gör att styrelsen är ansvarig ekonomiskt för det avtal som har upprättas.


Om ni har det dokumenterat från stämman hur våtutrymmena ska utformas så har styrelsen gjort ett stort misstag genom att ingå ett avtal som föreningen inte står bakom. Det kan bli så att styrelsen får stå för de merkostnader som föreningen kan åsamkas för eventuella kontraktsbrott.

Jag vet inte hur många medlemmar ni är i föreningen. Jag rekommenderar att ni försöker få ihop 10% av medlemmarna för att kalla till en extrastämma, och i dagordningen så begär ni att frågan om badrumsrenoveringen tas om.
Det kan vara en idé att informera styrelsen att det kommer att begäras en extrastämma angående badrummen. Här bör styrelsen skjuta på renoveringsarbetet och invänta utfallet.

Efter föreningsstämman har styrelsen skyldighet att följa utslaget (enligt protokoll). Jag vill rekommendera att göra ljudupptagning vid samtliga möten/stämmor för att säkerställa besluten som fattas.

Det här är typiskt. Att inte styrelser i bostadsrättsföreningar, lyssnar på vad medlemmar har att framföra vid möten och stämmor. Det är oerhört viktigt att få alla beslut som fattas på stämman väldokumenterade.

En utvägen är att meddela styrelsen att du/ni inte ger ert medgivande för att utföra denna renovering. Ni bör göra detta skriftligen till styrelsen och rekomendera styrelsen att vända sig till hyresnämnden för att få göra avsteg från stadgan som med största sannolikhet kräver ett enhälligt beslut för att göra ingreppet i bostaden.